• Novinky

     • Týždeň jazykov
      • Týždeň jazykov

      • Hovorí sa: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom! a tak som sa rozhodla so svojimi žiakmi prijať pozvánku od žiakov a učiteľov Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši a zúčastnili sme sa 19. decembra podujatia pod názvom Týždeň jazykov.

       Cieľom organizátorov bolo ukázať, prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky.

       Gymnazisti nás privítali v anglickom, ako aj v slovenskom jazyku. Program moderovali dvaja šikovní študenti, ktorí predstavovali jednotlivé časti kultúrného bloku. Videli sme vtipnú scénku z nemocničného prostredia v angličtine, vypočuli sme si pieseň v španielčine a veľmi sa nám páčila aj rozprávka v nemčine.

       Po kultúrnom programe sa moji žiaci rozdelili do dvoch skupín a zapojili sa do jazykových aktivít prostredníctvom workshopov /tvorivých dielní/, ktoré pútavou formou vtiahli žiakov do kultúry krajín, ktorých jazyk sa vyučuje na gymnáziu vo Veľkom Krtíši. Žiaci mali možnosť zahrať si pexeso, hádali chýbajúce písmená v slovách, odpovedali na otázky zamerané na reálie Veľkej Británie a USA, lúštili jazykové hlavolamy a spoznávali osobitosti francúzskeho jazyka.

       Žiaci /Vivien Oláhová, Adam Števka, Denisa Oláhová, Aneta Barányiová, Martina Huďanová, Samuel Pallai, Brett Peter Oláh/ sa veľmi dobre bavili a odchádzali domov nielen s vecnými cenami, ktoré vyhrali, ale aj so zážitkami, o ktorých mi rozprávajú do dnes smiley.

       Mgr. Helena Boriková

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Výsledky školského kola geofrafickej olympiády, ktorá je určená pre žiakov so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory:

       5. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Kristián Bercsényi

       5.A

       2.

       Patrik Ďuriš

       5.B

       3.

       Peter Baláž

       5.A

        

       6. - 7. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Martin Ivan

       7.A

       2.

       Adam Števka

       7.A

       3.

       Vivien Oláhová

       7.A

       Richard F. Jarolímek

       7.A

        

       8. - 9. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Samuel Pallai

       8.A

       2.

       Marián Chlpoš

       9.

       3.

       Natália Záchenská

       9.

        
       Okresné kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo 7. februára 2017. V kategórii G skončil Kristián Bercsényi /5.A/ na delenom 2. - 3. mieste, Patrik Ďuriš /5.B/ na 12. mieste a Michaela Kováčová /5.B/ na 13. mieste. V kategórii G sa Marian Chlpoš /9. trieda/ umiestnil na 6. mieste.
       Jeden zo žiakov 7. A triedy - Adam Števka - sa zapojil do 2. ročníka internetovej geografickej súťaže a získal nadpolovičný počet bodov a tým sa stal úspešným riešiteľom.
       GRATULUJEME !!!
        
       Mgr. Soňa Filkusová, Mgr. Xénia Zólyomiová
     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • Výsledky školského kola Pytagoriády /matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočídajú dané príklady/:

       Ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       3.

       1.

       Karin Belová - ÚR

       3.B

       2.

       Karol Rácz - ÚR

       3.B

       3.

       Dalibor Rácz

       3.B

       Jakub Strhár

       3.B

       4.

       1.

       Peter Krahulec - ÚR

       4.

       Juraj Dobra - ÚR

       4.

       2.

       Ladislav Bielik

       4.

       Katarína Kériová

       4.

       3.

       Daniel Ivan

       4.

       5.

       1.

       Michaela Kováčová

       5.B

       2.

       Patrik Ďuriš

       5.B

       3.

       Kristián Bercsényi

       5.A

       Peter Baláž

       5.A

       Tibor Rácz

       5.B

       Simona Sukupčáková

       5.B

       Martina Huszárová

       5.B

       6.

       1.

       Tibor Žiak

       6.A

       2.

       Lucia Görčiová

       6.A

       3.

       Vanesa Botošová

       6.A

       Viktória Bandová

       6.A

       Zdeno Berky

       6.A

       7.

       1.

       Martin Ivan - ÚR

       7.A

       2.

       Lucia Balážová

       7.B

       3.

       Adam Števka

       7.A

       8.

       1.

       Tomáš Kováč

       8.A

       2.

       Pavel Andok

       8.B

       Brett Peter Oláh

       8.A

       3.

       Aneta Barányiová

       8.A

        
       Mgr. Dušan Daniel
     • Svätý Mikuláš
      • Svätý Mikuláš

      • „Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš?“ – pýtali sa dnes všetky deti, ktoré účinkovali na Deň Sv. Mikuláša v bušinskom  kultúrnom dome. Za pekné vystúpenie nechýbal sladký darček od Mikuláša.

       Prekrásne koledy, básničky a piesne umocňovali blížiace sa sviatky Vianoc.

       DFS Konvalinka sa prezentoval novým  pásmom – Vianoce, v ktorom sa všetci mohli presvedčiť, že tradičné koledy, detské hry a tance v našom detskom súbore majú svoje miesto a tradíciu. V novoušitých  žltobielych krojoch sa po prvýkrát predstavili naše mladšie dievčatá  a chlapci v nových bielych košeliach.

       Do rozprávkovej ríše Ľadového kráľovstva nás pozvali detičky z MŠ. Nechýbali v nej princezné, malé biele vločky a zdatní snehuliaci.

       Básničkami pre Mikuláša sa zapojili žiaci  2. ročníka.  Záverečná tanečná choreografia patrila B. P. Oláhovi.

       Mgr. D. Strhárová

     • Vianočná pohľadnica
      • Vianočná pohľadnica

      • Tento rok už prebehol 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, pod názvom Vianočná pohľadnica, ktorej vyhlasovateľom je Oravské kultúrne stredisko.

       Poslaním tejto súťaže je konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, detskú interpretáciu, podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií.

       V minulom roku sa do súťaže zapojilo viac ako 5500 autorov, po súťažná výstava bola nainštalovaná na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.

       Aj naša škola sa zapojila do hore menovanej výtvarnej súťaže, snažili sme sa zaslať práce do každej z kategórií. Touto cestou chcem poďakovať pani učiteľke Mgr. Márii Danielovej, ktorá aj do tejto súťaže pripravovala žiakov. Rovnako chcem poďakovať aj všetkým žiakom, že majú stále motiváciu a chuť pracovať na výtvarných súťažiach. 

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Petrohrad očami detí
      • Petrohrad očami detí

      • Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poutančenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár a Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlásili 1.ročník  výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí.

       Poslaním súťaže bolo upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na  mesto celosvetového  významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum.

       Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest.  Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov.  Je jedným z najkrajších  miest na svete,  označované aj ako Benátky severu. Mesto založil roku 1703 Peter I. 

       Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

       Táto súťaž nás zaujala a snažili sme sa s deťmi popracovať aj na tejto téme. Do súťaži sme zaslali 3 práce žiakov: Júliusa Baláža z VIII.B, Dominika Baču zo VI.A a Simony Sukupčákovej z V.B. Touto cestou chcem rovnako ako aj v iných výtvarných súťažiach poďakovať svojim žiakom za vytrvalosť a usilovnosť  na svojich prácach.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Olympiáda z anglického jazyka
      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Dňa 25. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A a 1B.

       Kategória 1A je určená pre žiakov 4., 5., 6., a 7. ročníka základných škôl. V tejto kategórii súťažilo 15 žiakov, šesť šiestakov a deväť siedmakov. V kategórii 1B, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka sme mali 9 súťažiacich, troch ôsmakov a šesť deviatakov.

       Žiaci sa snažili ukázať svoje zručnosti v jednom z najpoužívanejších svetových jazykov - v anglickom jazyku. Žiaci boli disciplinovaní a atmosféra počas súťaže bola veľmi príjemná.

       Výsledky školského kola olympiády z anglického jazyka:

       Kategória 1A

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Richard F. Jarolímek

       7.A

       2.

       Martin Ivan

       7.A

       3.

       Adam Števka

       7.A

       4.

       Vivien Oláhová

       7.A

       5.

       Marco Dívald

       7.A

       6.

       Richard Ambrózi

       6.A

       7.

       Sebastian Berky

       7.B

        

       8.

       Ladislav Obuchovič

       6.A

       Natália Kováčová

       6.A

       Ronald Oláh

       7.B

       9.

       Lucia Görčiová

       6.A

        

       10.

       Róbert Botoš

       6.A

       Lucia Balážová

       7.B

       11.

       Alexandra Görčiová

       7.B

       12.

       Tibor Žiak

       6.A

        
        

       Kategória 1B

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Brett Peter Oláh

       8.A

       2.

       Timothy Ádám

       9. trieda

       3.

       Aneta Barányiová

       8.A

       4.

       Tomáš Kováč

       8.A

        

       5.

       Jozef Botoš

       9. trieda

       Zdenka Görčiová

       9. trieda

       6.

       Laura Ladošová

       9. trieda

       7.

       Natália Záchenská

       9. trieda

       8.

       Patrícia Lekýrová

       9. trieda

        

       17. januára 2017 nám na obvodnom kole vo Veľkom Krtíši tesne ušlo medailové umiestnenie, získali sme dve štvrté miesta. GRATULUJEME!!!

       Mgr. Helena Boriková

     • Olympiáda SJL
      • Olympiáda SJL

      • 9. ročník olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

        

       Dátum konania: 25. 10. 2016  v V. A triede

        

       Školský rok: 2016/2017

       Kategória: C

       Počet žiakov: 17 žiakov

       Ročníky: VIII. a IX.

       Maximálny počet bodov I. – II. – III. časti: max. 55 bodov

        

       P.č.

       Meno a priezvisko

       Ročník

       1.časť : Test

       Max: 25 b

       2.časť :

       Transformácia textu

       Max: 15 b

       3. časť

       Relácia

       do rozhlasu

       Max: 15 b

       Spolu

       Umiest.

       1.

       Klára Kováčová

       IX. r.

       17,5 b

       15 b

       12 b

       44,5 b

       1.

       2.

       Timothy  Ádám

       IX. r.

       17 b

       13 b

       14 b

       44 b

       2.

       3.

       Samuel Pallai

       VIII. A.

       13 b

       14 b

       15 b

       42 b

       3.

       4.

       Zdenka  Görčiová

       IX. r.

       17 b

       11 b

       13 b

       41 b

       4.

       5.

       Melinda Kováčová

       IX. r.

       12 b

       13 b

       13 b

       38 b

       5.

       6.

       Marian Chlpoš

       IX. r.

       15 b

       9 b

       14 b

       21 b

       5.

       7.

       Jozef  Vámoš

       IX. r.

       14 b

       12 b

       11 b

       37 b

       6.

       8.

       Brett  Peter Oláh

       VIII. A.

       14 b

       12 b

       10 b

       36 b

       7.

       9.

       Július  Baláž

       VIII. B.

       15,5 b

       9 b

       11 b

       35,5 b

       8.

       10.

       Natália Záchenská

       IX .r

       14 b

       10 b

       11 b

       35 b

       9.

       11.

       Gabriela Görčiová

       VIII. B

       13 b

       12 b

       10 b

       35 b

       9.

       12.

       Denisa Oláhová

       VIII. A

       12,5 b

       12 b

       10 b

       34,5 b

       10.

       13.

       Laura Ladošová

       IX. r

       13 b

       10 b

       11 b

       34 b

       11.

       14.

       Tomáš Kováč

       VIII. A

       9 b

       12 b

       13 b

       34 b

       11.

       15.

       Martina Huďanová

       VIII. A

       9 b

       11 b

       13 b

       33 b

       12.

       16.

       Frederika Farkašová

       VIII.B

       11 b

       11 b

       9 b

       31 b

       13.

       17.

       Mária Nováková

       VIII. B

       7 b

       10 b

       12 b

       29

       14.

        

        

       V obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry obsadila v kategórii C naša žiačka 9. ročníka Klára Kováčová 7. miesto. GRATULUJEME!!!

        

       Mgr. Marta Fajčíková

        

     • Cezpoľný beh
      • Cezpoľný beh

      • Dňa 6.10.2016 sa v ZŠ s MŠ v Čebovciach uskutočnilo okresné kolo cezpoľného behu. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo dievčat tvorili – Marika Galambová, Vivien Oláhová, Laura Ladošová. Družstvo chlapcov sa skladalo zo žiakov – Sebastián Berky, Dominik Bača, Juraj Oláh.

       Dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 6. miesto. V súťaži jednotlivkýň sa víťazkou  stala naša žiačka Marika Galambová, ktorá zároveň postúpila aj na krajské kolo do Žiaru nad Hronom.

       vedúca družstva: Mgr. Daniela Fekiačová

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • Pravda o drogách, 2. pokračovanie prednášky, ktorú realizoval dňa 14. 10. 2016 na našej škole pre všetkých žiakov II. stupňa pán Milan Vrábeľ z OZ Slovensko bez drog.

       Toto združenie funguje na Slovensku od roku 2010 a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov ZŠ a študentov SŠ dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog. 

       Prednáška spojená s diskusiou sa uskutočnila v ŠKOLSKEJ JEDÁLNI v  45 minútových intervaloch. Žiaci boli pozorní, zvedaví a na otázky odpovedali pohotovo. Na záver prednášky dostali brožúrky od OZ, kde sa dočítajú dôležité informácie práve o drogách.

       Prednášky som sa zúčastnila aj ja a musím podotknúť, že bola realizovaná vhodnou formou. Poukazovala na závažnosť problematiky, nutnosť informovať školopovinné detí o negatívnych účinkoch drog a podčiarkla význam prevencie práve u mladej populácie.

       Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pánovi M. Vrábeľovi z OZ Slovensko bez drog a vedeniu školy, ktoré umožnilo spomínanú prednáškovú činnosť realizovať.

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Biela pastelka 2016
      • Biela pastelka 2016

      • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorú organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Za 15 rokov svojej existencie sa stala symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu.

       Výnos Bielej pastelky bude použitý na výučbu Braillovho písma, nácvik chôdze s bielou palicou, kurzy práce s kompenzačnými pomôckami a ďalšie služby, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom začleniť sa do bežného života.

       Ambasádorom 15. ročníka zbierky je majster sveta v chôdzi, víťaz v chôdzi na 50 km na olympiáde v Riu a reprezentant SR v ľahkej atletike Matej Tóth.

       Preto sa tohtoročná zbierka nesie v duchu prepojenia chôdze ako športovej disciplíny a chôdze nevidiacich s bielou palicou. 

       Dňa 23. septembra 2016  t. j. v piatok sa zbierka konala aj v bušinskej škole. Žiaci sa o nej dozvedeli prostredníctvom školského rozhlasu už deň vopred. 1. a 2. vyučovaciu hodinu pripravení dobrovoľníci navštívili aj vašu triedu. Mohli ste tak prispieť do zapečatenej pokladničky so štítkom, dobrovoľným finančným príspevkom. Odmenou za príspevok  bola  plastová spinka s vyobrazením Bielej pastelky.  Na našej škole sa aj vďaka vám podarilo vyzbierať  56,61 eur.

       Až do konca roka môžete do zbierky naďalej prispievať aj zaslaním SMS na číslo 820, online alebo priamym vkladom na zbierkový účet.

       Za pomoc pri realizovaní spomínanej zbierky na škole chcem úprimne poďakovať žiačkam 8.A triedy /M. Huďanovej a A. Barányiovej/, ale aj všetkým tým, ktorí podporili túto zbierku.

        

       Ďakujeme Vám, že nám pomáhate písať príbeh Bielej pastelky...

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Rodina bez cigariet
      • Rodina bez cigariet

      • Občianske združenie Rodina a spoločnosť s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva vyhlásilo 5. ročník výtvarnej súťaže s názvom: „Rodina bez cigariet 5. ročník“. Úlohou žiakov bolo vytvoriť práce na témy: zdravý životný štýl, ako chcem tráviť voľný čas a prezentovanie negatívneho postoja k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam.

       Žiaci našej školy tvorili práce na 2. a 3. tému. Snažili sa dať svojim prácam ten správny nádych a svojské pochopenie témy. Do súťaže bolo zaslaných 7 prác, z toho päť do IV. kategórie, kde práce hodnotí porota a dve do V. kategórie, na internetovú súťaž .

       Za spoluprácu chcem poďakovať Mgr. E. Pallaiovej, ktorá zaslala práce na internetovú súťaž. Rovnako chcem poďakovať aj žiakom, ktorí sa podujali na zrealizovanie daných tém a vytvorili pekné práce.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Maliar Novohradu
      • Maliar Novohradu

      • Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Mesto Veľký Krtíš, BBSK - Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, občianske združenie vo Veľkom Krtíši, Obec Dolné Strháre vyhlásili už 3. ročník výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni“ 2016.

       Jedným zo zámerov organizátorov súťaže je pripomenúť osobnosť maliara Ľudovíta Kubániho (1855-1912), ktorý patril k významným, ale zabudnutým a v minulosti nedoceneným umelcom a druhým zámerom je pomocou súťaže rozvíjať  tvorivé schopnosti a umelecké cítenie mladej generácie.

       Témami tohtoročnej výtvarnej súťaže sú:

        1. Národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti

        2. Chránime prírodu

       Do súťaže sme zaslali 13 prác, a to do 1., 2. a 3. kategórie. Každý zo žiakov pracoval svedomite, zapájal svoju originalitu a zanechal svoj rukopis vo svojej práci. Touto cestou im chcem poďakovať za ich prístup a vytrvalosť pri tvorení prác.

        

       Vyhodnotenie obvodného kola /v jednotlivých kategóriách/:

       1. miesto /I. veková kategória/: Alexa Zólyomiová - 1. trieda

       1. miesto /II. veková kategória/: Rebeka Ďurová - 6.A

       1. miesto /III. veková kategória/: Laura Botošová - 9. trieda

       2. miesto III. veková kategória/: Richard František Jarolímek - 7.A

       3. miesto /II. veková kategória/: Michaela Kováčová - 5.B

        

       GRATULUJEME !!!

        

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Jeseň pani bohatá ...
      • Jeseň pani bohatá ...

      • Na Šikovníku sa žiaci 4. ročníka rozhodli vyrobiť si jeseň.

        

       Najskôr to bola jeseň na veľkých výkresoch. Veľká hlava z oranžového papiera dotvorená odtlačkami z listov a z vlny. Potom nasledovala hlavná časť, ktorej sa  žiaci nevedeli dočkať - výroba  JESENE  z metly.

       Všetci prispeli nejakým nápadom a výsledok bol vynikajúci.

        

       Mgr. Mária Danielová

     • Halloween v našej škole
      • Halloween v našej škole

      • Dňa 26. októbra, pár dní pred jesennými prázdninami, sme si aj na našej škole pripomenuli sviatok, ktorý je posledné roky medzi mladými veľmi populárny - HALLOWEEN.

       Tretia a štvrtá vyučovacia hodina boli venované aktivitám, ktoré žiakom priblížili pôvod daného sviatku, spôsob akým sa oslavuje - hlavne v USA a symboly, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou Halloweenu. Žiaci pozerali rozprávky a filmy s tematikou tohto sviatku a potom si všetci, na prvom aj na druhom stupni pripravovali rôzne strašidelné, aj menej strašidelné masky.

       Žiaci druhého stupňa sa na piatej vyučovacej hodine stretli na hlavnej chodbe našej školy a prezentovali svoje masky po jednotlivých triedach. Hrala im pritom veselá hudba, ktorú zabezpečili naši deviataci.

       Myslím, že HALLOWEENSKA ZÁBAVA mala u žiakov našej školy veľký úspech a už sa spolu s nimi tešíme na pokračovanie budúci školský rok.

       Mgr. Helena Boriková

     • Deň zdravej výživy
      • Deň zdravej výživy

      • V mediách často počúvame alebo čítame o zdravom životnom štýle, ktorého dôležitou súčasťou je aj zdravá výživa, ktorá má byť pestrá a rozmanitá.

       O zásadách správneho stravovania sme sa rozprávali aj so žiakmi našej školy ako na prvom, tak aj na druhom stupni. Vysvetlili sme im, že ich každodenná strava by mala obsahovať hlavne tmavé pečivo, množstvo ovocia a zeleniny, mäsové a mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku. Zdôraznili sme aj dôležitosť pitného režimu pre zdravý vývin ľudského organizmu.

       Žiaci mali za úlohu priniesť z domu potraviny, ktoré podľa nich prispievajú k upevňovaniu nášho zdravia. Deti doniesli naozaj pestrú škálu ovocia, zeleniny, pečiva, mliečnych výrobkov, ale aj mäsové výrobky.

       Z daných potravín si žiaci urobili s pomocou triednych učiteliek ochutnávku rôznych jedál, ktoré zo surovín, ktoré mali k dispozícii dokázali vytvoriť. Aktivity, ktoré mali žiakom priblížiť význam zdravej výživy, mali veľký úspech a všetci sme si dobre pochutnali.

       Nezabúdajme, že zdravý životný štýl je základom dobrého fyzického a duševného stavu človeka!

       Mgr. Helena Boriková

     • Mliečny deň
      • Mliečny deň

      • 28. septembra sme si na škole pripomenuli Svetový deň mlieka. V tento deň odznela v školskom rozhlase relácia o dôležitosti pitia mlieka a konzumácii mliečnych výrobkov.

       Žiaci 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Bariakovej pracovali na projektoch, ktoré skrášľujú vestibul školy.

       Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich učiteliek si tento deň spríjemnili prezentáciami, ochutnávkami a plagátikmi k danej téme.

       Žiaci 4. ročníka si dali na priebeh dňa zvlášť záležať. Každý žiak si priniesol mliečny výrobok, ktorý má najradšej. Spoločne sme si pripravili obložené taniere, ktoré obsahovali kravské, ovčie a kozie syry.

       Najväčší zážitok mali z hry na slepú babu, pri ktorej museli uhádnuť aký výrobok práve ochutnávali.

       Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová

     • 1. účelové cvičenie
      • 1. účelové cvičenie

      • Vyhodnotenie I. účelového cvičenia

       Školský rok : 2016/2017

       Dátum: 16. 9. 2016

       Maximálny počet bodov: 70

       Vedúci: Mgr. Xénia Zolyomiová

                  Mgr. Marta Fajčíková

        

       Ročníky: 5 – 6.                                       I. kategória 

       I.                  miesto

       V. A

       66 B

       II.               miesto

       VI. A

       64,5 B

       III.            miesto

       V.B

       62 B

       IV.            miesto

       VI.B

       60,5 B

        

        

        

        Ročníky: 7 – 9.                                       II. kategória 

       I.                 miesto

       VII. A

       66,5 B

       II.              miesto

       VII. B

       64,5 B

       III.            miesto

       VIII.B

       63,5 B

       IV.           miesto

       VIII.A

       63 B

       V.              miesto

       IX. trieda

       62,5 B

        

       Mgr. Marta Fajčíková

     • Výlet 2. stupňa - Gombasecká jaskyňa + Betliar
      • Výlet 2. stupňa - Gombasecká jaskyňa + Betliar

      • Dňa 17. júna 2016 sa uskutočnil pre žiakov II. stupňa školský výlet.  Zúčastnilo sa ho spolu 40 žiakov s pedagogickým dozorom (PaedDr. E. Cirbusovou, Mgr. Ing. J. Kalmárovou, Mgr. E. Pallaiovou).

       Naša prvá zastávka viedla do Gombaseckej jaskyne. Pani sprievodkyňa nám vysvetlila, že ide o kvapľovú jaskyňu v Slovenskom krase, ktorá sa nachádza v chotári obce Slavec v okrese Rožňava. Vývojovo patrí medzi najmladšie slovenské jaskyne. Má impozantnú výzdobu, avšak európskou zvláštnosťou sú biele brčká 2 - 3 mm hrubé a 3 m dlhé, ktoré ostro kontrastujú s červenohnedými povlakmi na stenách. Má stálu teplotu okolo 9 ˚C a čistý pre človeka priaznivý vzduch.

       Naše spoznávanie pokračovalo návštevou kaštieľa Betliar. Ide o kaštieľ, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie kaštiele juhovýchodného Slovenska a je Národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Nachádza sa v obci Betliar. Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a dal ho postaviť Štefan Andráši. Andrášiovci zaplnili kaštieľ množstvom vzácneho nábytku, umeleckými dielami, maliarskymi zbierkami, dovezenými exotickými predmetmi a poľovníckymi trofejami. Impozantná je pôvodná knižnica, ktorej interiér pozostáva z vedeckej literatúry 18. a 19. storočia. Park kaštieľa spestrujú nielen jazierka, ale aj menšie záhradné stavby, exotické stromy zvyšky prastarého tisového lesa.

       Deň plný zážitkov a nových zaujímavostí sme zavŕšili nákupným centrom Galéria v Lučenci. Žiaci sa nielen osviežili, pochutnali si na dobrom jedle, ale aj nakúpili drobnosti pre svojich najbližších.

       Spokojnosť na tvárach detí hovorí za všetko. Bol to deň nielen plný zážitkov, ale aj úsmevných chvíľ, ktorý zanechá milú spomienku v každom z nás.

        

       Mgr. E. Pallaiová

     • ŠOH 2016
      • ŠOH 2016

      • Dňa 1. júna, na Deň detí sa na našej škole uskutočnili 2. Školské olympijské hry.

       Olympiáda začínala slávnostným ceremoniálom. Po tónoch slovenskej hymny, pani zástupkyňa Mgr. D. Strhárová prevzala moderátorskú funkciu a predstavila žiakom a všetkým prítomným člena slovenskej paralympijskej výpravy, pána Mareka Kamzíka z Veľkého Krtíša, ktorý nás bude tento rok v septembri  reprezentovať na paralympijských hrách v RIO DE JANEIRO. Pán Kamzík sa v krátkosti žiakom predstavil. Konštatoval, že je víťazom slovenskej kvalifikácie v tlaku na lavičke. Už po druhýkrát sa stal majstrom Slovenska. Ďalšie jeho úspechy : v  súťaži Strieborná činka v Poľsku obsadil 2.miesto, zvíťazil na Športfestivale v Trenčíne, získal 6.miesto na ME 2015 v Maďarsku a skončil na Svetovom pohári v Dubaji na 8.mieste.

       Následne bolo udelené slovo riaditeľovi školy, Mgr. P. Kukučkovi. Ten sa v krátkosti zmienil o histórii a súčasnosti olympijských hier, na ktorých sa zúčastňujú najlepší športovci sveta.

       Na záver svojho príhovoru zaželal prítomným žiakom, aby sa naplnilo olympijské heslo: Citius, Altius, Fortius - rýchlejšie, vyššie, silnejšie.

       Z reproduktorov zaznela olympijská hymna a vybraní mladí športovci v tej chvíli priniesli a vztýčili vlajku pripravenú pre tento účel.

       P. Kamzík, vzácny hosť, vetou - "Týmto považujem OH za otvorené" hry slávnostne otvoril.

       Sľuby za žiakov predniesli Mária Galambová a Marco Dívald,  za rozhodcov p. uč. Mgr. Ladislav Lavrík. Olympijský oheň v podobe horiacej fakle priniesli mladí športovci na určené miesto k pripravenej pochodni, aby horel až do skončenia športových aktivít.

       Žiaci v sprievode svojich učiteľov odchádzali pri piesni "Nech Bože dá ... " na jednotlivé športoviská, I. stupeň do areálu ZŠ a II. stupeň na dedinské futbalové ihrisko.

       Na konci športového diania sa zhromaždili znova všetci žiaci pred budovou školy, kde došlo k slávnostnému vyhodnoteniu súťaží.

       Tých, ktorí obsadili prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách ocenil riaditeľ školy, Mgr. Pavel Kukučka diplomami a zlatými, striebornými a bronzovými medailami.

        

       Výsledky jednotlivých súťaží:

        

       A. I. stupeň

        

       Kategória

       Disciplína

       Umiestnenie

        

       I. kategória

       /1. - 2. ročník/

       Beh na 50 m

       1. Dalibor Rácz - 2.B

       2. Jakub Strhár - 2.B

       3. Dávid Babka - 2.B

       Hod kriketovou loptičkou

       1. Karol Rácz - 2.B

       2. Jakub Strhár - 2.B

       3. Gabriel Bartuš - 2.A

       Vytrvalostný beh

       1. Karin Belová - 2.B

       2. Jakub Strhár - 2.B

       3. Laura Vámošová- 2.B

       Skok z miesta do diaľky

       1. Karin Belová - 2.B

       2. Jakub Strhár - 2.B

       3. Dávid Babka - 2.B

        

       II. kategória

       /3. - 4. ročník/

       Beh na 50 m

       1. Ján Pokoš - 3. trieda

       2. Jaroslav Farkaš - 3. trieda

       3. Denis Oláh - 4.B

       Hod kriketovou loptičkou

       1. Dávid Banda - 4.A

       2. Jaroslav Farkaš - 3. trieda

       3. Ivan Kováč – 2.B

       Vytrvalostný beh

       1. Denis Oláh - 4.B

       2. Ján Pokoš – 3. trieda

       3. Tibor Rácz - 4.B

       Skok z miesta do diaľky

       1. Denis Oláh – 4.B

       2. Dávid Banda - 4.A

       3. Bryan Botoš – 4.A

       I. stupeň

       Najlepší športovec

        

       Jakub Strhár - 2. B

        

       Najlepšia trieda

       1. B trieda

        
        

       B. II. stupeň

        

       Kategória

       Disciplína

       Umiestnenie

       Dievčatá

       Chlapci

       III. kategória

       /5. - 7. ročník/

       Beh na 50 m

       1. A. Görčiová – 6. B

       2. M. Galambová – 6. A

       3. V. Oláhová – 6. A

       1. S. Berky - 6.B

       2. D. Bača – 5.A

       3. P. Oláh – 5. B

       Hod medicinbalom

       1. M. Oláhová – 6. B

       2. V. Motošková – 5. B

       3. A. Görčiová – 6. B

       1. N. Sabadoš – 6. B

       2. D. Tóth – 6. B

       3. S. Berky – 6. B

       Vytrvalostný beh

       1. V. Oláhová – 6. A

       2. V. Botošová – 5. A

       3. M. Oláhová – 6. B

       1. S. Berky – 6. B

       2. P. Mitter – 7. A

       3. R. Oláh – 6. B

       Skok z miesta do diaľky

       1. V. Oláhová – 6. A

       2. M. Oláhová – 6. B

       3. A. Görčiová – 6. B

       1. N. Sabadoš – 6. B

       2. S. Berky – 6. B

       3. B. P. Oláh – 7. A

       IV. kategória

       /8. - 9. ročník/

       Beh na 50 m

       1. L. Ladošová – 8.

       2. G. Görčiová – 7. B

       3. V. Oláhová – 9.

       1. J. Makši – 9.

       2. E. Berky – 7. B

       3. N. Botoš – 7. B

       Hod medicinbalom

       1. A. Bablenová – 9.

       2. L. Ladošová – 8.

       3. V. Tóthová – 8.

       1. V. Oláh – 8.

       2. E. Berky – 7. B

       3. Z. Hegedȕš – 9.

       Vytrvalostný beh

       1. L. Ladošová – 8.

       2. G. Görčiová – 7. B

       3. V. Oláhová – 9.

       1. E. Berky – 7. B

       2. R. Bablena – 7. B

       3. T. Kováč – 7. A

       Skok z miesta do diaľky

       1. V. Vámošová – 9.

       2. L. Ladošová – 8.

       3. L. Botošová – 8.

       1. V. Oláh – 8.

       2. J. Makši – 9.

            3. P. Kováč – 9.    

       II. stupeň

       Najlepší športovec

       Laura Ladošová – 8.

        

       Sebastián Berky – 6. B

        

       Najlepšia trieda

       VI. B trieda

        

       Mgr. Pavel Kukučka