• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Voľné pracovné miesto - ŠKD
    • 2. 7. 2020
    • Hľadáme vychovávateľa/vychovávateľku do ŠKD s dobrým vzťahom k deťom, ktorý/á zabezpečí základnú starostlivosť, domácu prípravu na vyučovanie, zorganizuje zaujímavý program a vyplní voľný čas tvorivými aktivitami.

     Požiadavky na zamestnanca

     Rozsah úväzku

     100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

    • Čítať viac
    • Otváranie škôl pokračuje
    • 11. 6. 2020
    • Vážení rodičia!

     Od pondelka 15. júna 2020 sa rušia mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine, z tohto dôvodu je možný opätovný nástup všetkých detí 1. až 5. ročníka ZŠ. Prosím rodičov, aby v čo najkratšom čase nahlásili svoje dieťa opäť do vyučovacieho procesu do školy – štvrtok a piatok. Nahlásiť nástup prosím triednej učiteľke, prípadne riaditeľstvu školy a tiež na stravu do školskej jedálne ešte dnes prípadne v piatok do 10.00h. V prípade neskorého nahlásenia nebude mať vaše dieťa prvý deň zabezpečenú stravu.

    • Čítať viac
    • Nástup do školy od 1.6.2020
    • 20. 5. 2020
    • Návrat dieťaťa do ZŠ s MŠ Bušince od 1.6.2020

     Poučenie pre zákonného zástupcu žiaka a žiaka školy o zabezpečení vyučovania

     Prihlásenie žiaka je dobrovoľné, ale záväzné.

     Potrebné je dodržiavať tieto pravidlá:

     - predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď príloha),

    • Čítať viac
    • Usmernenie na hodnotenie žiakov
    • 19. 4. 2020
    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

     Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

     ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych

    • Čítať viac
    • Poplatky - MŠ, ŠKD, ŠJ
    • 9. 4. 2020
    • V období od 16. marca 2020 až do zrušenia nariadenia MŠVVaŠ SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach platia v ZŠ s MŠ Bušince nasledovné poplatky v MŠ, ŠKD, ŠJ:

     1) v sa za mesiac vyberal poplatok 10,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 4,55 € za ostatné mesiace 0,-€ kým bude MŠ zatvorená

    • Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Výročie školy

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4