• Novinky

     • Súťaž mladých zdravotníkov
      • Súťaž mladých zdravotníkov

      • Červený kríž je medzinárodná dobrovoľná organizácia zdravotníckej služby založená v roku 1863 na podnet švajčiarskeho spisovateľa J. H. Dunanta. Medzinárodný výbor sídli v Ženeve. Organizácia je nositeľkou Nobelovej ceny za mier z rokov 1917 a 1944. Deň narodenia H. Dunanta - 8. máj - je Deň Červeného kríža.

       Na ZŠ s MŠ v Bušinciach pracuje Družstvo mladých zdravotníkov pod vedením Marcely Oláchovej. Príprava na súťaž je síce náročná ale zároveň má obrovský praktický význam v živote.

       Družstvo v zložení - Adam Števka (7.A) - kapitán, Denisa Oláhová (8.A), Július Baláž (8.B), Richard Jarolímek (7.A) a Béla Ádám (6.A, náhradník) - sa zúčastnilo územného kola súťaže DMZ SČK v Lučenci dňa 28. 4. 2017. Z maximálneho počtu bodov 165 získali žiaci 164 bodov.  Z 19 družstiev troch okresov (Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár) sa umiestnili na 3. mieste. K vynikajúcemu umiestneniu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       Marcela Oláchová, PaedDr. Eva Cirbusová

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Poznať prírodu, objaviť jej krásu a mať k nej dobrý vzťah - to je základom predmetu biológia. Biológia sa delí na viac odborov, napr. botanika skúma rastliny a zoológia študuje živočíchy.

       Školské kolo biologickej olympiády kategórie D sa uskutočnilo na našej škole 22. 3. a 30. 3. 2017. Žiaci - Martin IVAN (7. A) a Adam ŠTEVKA (7. A) - riešili dve praktické úlohy. Prvá praktická úloha - Vonkajšia stavba tela muchy a druhá praktická úloha - Význam techniky odtlačku pokožky listu. V školskom kole sa na prvom mieste umiestnil Martin Ivan (60 bodov) a na druhom mieste skončil Adam Števka (58 bodov).

       Žiaci postúpili na okresné kolo biologickej olympiády kategórie D, ktoré prebehlo dňa 25. 4. 2017 v CVČ vo Veľkom Krtíši. Všetkých súťažiacich bolo 9 a našim žiakom blahoželáme k výborným výsledkom.

       Umiestnenie na okresnom kole:

       2. miesto - MARTIN IVAN - 51,5 b. (60 b. max.)

       3. miesto - ADAM ŠTEVKA - 44,5 b. (60 b. max.)

        

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      • Svetový deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.

       Ani tento rok to nebolo inak a žiaci spolu s učiteľmi ZŠ s MŠ v Bušinciach sa vybrali do okolitých obci aby pomohli pri finančnej zbierke a vyzbierali čo najviac peňazí na túto dobrú činnosť. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1659,90€ v našej škole žiaci spolu s učiteľmi prispeli sumou 155,47€,  jednotlivé obce:

       • ZŠ s MŠ Bušince /škola/: 155,47 EUR
       • Bušince: 461,24 EUR
       • Čeláre: 108,08 EUR
       • EUSTREAM: 89,68 EUR
       • Glabušovce: 54,70 EUR
       • Kirť: 90,94 EUR
       • Kováčovce: 103,50 EUR
       • Malé Zlievce: 174,85 EUR
       • Muľa: 47,46 EUR
       • Olováry: 94,87 EUR
       • Veľké Zlievce: 43,53 EUR
       • Vrbovka: 235,58 EUR

        

       Toutou cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli.

       Mgr. M. Danielová, Mgr. S. Filkusová

     • Prednášky o dospievaní
      • Prednášky o dospievaní

      • Dňa 31. 3. 2017 sa uskutočnili na našej škole prednášky o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji. Lektorkou bola pani Mgr. Viera Holecová  z MP EDUCATION, s. r. o.

       4. ročník - téma: "Z húsenice motýľom" - obdobie prechodu z detstva do dospievania, fyzické a psychické zmeny, zdravý rast a správna strava, vznik a vývoj ľudského jedinca, hygiena, zmena vzťahov s okolím - čo je slušnosť.

       5., 6. ročník - dievčatá: "Dospievam alebo život plný zmien..." - anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, puberta - vzťahy, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, vhodná životospráva.

       5., 6. ročník - chlapci: "Na štarte k mužnosti" - anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny, puberta - vzťahy, fyzické, psychické a sociálne dozrievanie, správne hygienické návyky, vhodná životospráva.

       Mgr. E. Pallaiová, PaedDr. E. Cirbusová

     • Všetci v modrom - DEŇ VODY
      • Všetci v modrom - DEŇ VODY

      • 22. marca si pripomíname SVETOVÝ DEŇ VODY. Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.

       Preto aspoň tento jediný deň sme chceli svojimi aktivitami dokázať, aká je pre nás voda nepostrádateľná.

       Žiaci na 1. stupni začínali ľubovoľnou prezentáciou o vode. Potom v triedach prebiehali záujmové súťaže. Napríklad ochutnávka vody, doplňovačka, skladanie loďky, zhotovenie hudobného nástroja, dopĺňanie chýbajúcich slov v texte piesne, lúštenie tajničky a podobne.

       Tak ako žiaci 1. stupňa tak aj žiaci 2. stupňa začínali tento deň ľubovoľnou prezentáciou alebo dokumentárnym filmom o vode. Žiaci 5.A triedy súťažili v kvíze čo vieš o vode, odhadovali množstvo vody v pohári a prenášali vodu pomocou slamky. Ostatní žiaci tvorili práce z odpadového materiálu – ochrana vodného toku, písali básne o vode a tvorili projekty.

       O tom, že sa výborne bavili svedčí fotodokumentácia.

       Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová

     • Vynášanie Moreny deťmi z MŠ
      • Vynášanie Moreny deťmi z MŠ

      • Jar je tu! Naša materská škola si ctí tradícia a ľudové zvyky a tak sme spolu s deťmi MŠ usporiadali dňa 20. marca jarnú akciu - Vynášanie Moreny.

       Deň nám vyšiel ako maľovaný, spevom piesní ako Nesjeme Morenu, v oleji smaženú; Morena, Morena za kokos umrela; Do bariny, bariny - sme sa s Morenou rozlúčili a na moste sme ju zapálili a hodili do rieky. Tak, aby zima nadobro odišla a krásna jar, aby sa rozvinula do svojej krásy.

       Judita Šramková

     • Marťankovia - Škola z Marsu
      • Marťankovia - Škola z Marsu

      • Marťankovia - Škola z Marsu je celoštátna výtvarná súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť celé triedy (kolektívne práce) alebo jednotlivci (individuálne práce). Cieľom súťaže bolo podporiť kreativitu a nové talenty. Podmienkou bolo nakresliť alebo namaľovať svoj najkrajší a najvtipnejší obrázok na hore uvedenú tému. Našich žiakov téma zaujala a práce boli zaslané do II. kategórie ZŠ vo veku 6 – 12 rokov. Spolu ich bolo 19 prác. Touto cestou chcem poďakovať aj pani učiteľkám Danielovej, Pokornej a Strhárovej, za ich trpezlivosť a kreatívnu prácu s deťmi.

       Žiaci zapojení do súťaže: Alexa Zólyomiová 1. trieda, Leo Dívald  3.A, Máté Nagy 5.B, Martina Huszárová 5.B, Monika Gӧrčiová 5.B, Patrik Ďuriš 5.B, Michaela Kováčová 5.B, Simona Sukupčáková 5.B, Erika Oláhová 5.A, Sofia Višniarová 5.A, Marek Kučák 5.A, Viviana Dányiová 5.A, Peter Baláž 5.A,  Richard Rusnák 4. trieda, Juraj Dobra 4. trieda, Jaroslav Farkaš 4. trieda, Ladislav Bielik 4.trieda, Katarína Kériová 4. trieda, Bianka Ďurišová 2. trieda.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Karneval
      • Karneval

      • 23. februára sa v našej telocvični uskutočnil fašiangový karneval, ktorý sa organizoval len pre žiakov prvého stupňa.

       Zo 60 masiek bolo ocenených 17 najkreatívnejších, ktoré vyhodnotila porota v zložení učiteľov a rodičov.

       Všetky ocenené masky sa tešili darčekom a tie ostatné sladkostiam.

       Poďakovanie patrí všetkým maskám a tiež rodičom, ktorí sa podieľali na ich zhotovení.

       Mgr. Mária Danielová

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • V dňoch od 6. 2. – do 10. 2. 2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov II. stupňa našej školy, v spoluorganizácií so ZŠ Želovce, ZŠ Dolná Strehová a ZŠ Nenince. Pre 11 žiakov a 2 pedagógov z bušinskej školy sa RD Látky stali na 5 dní výučbovým strediskom.

       Počasie nám prialo, snehu bolo dosť, čo nelyžiarom dovolilo naučiť sa lyžovať  a tým skúsenejším zdokonaliť sa v lyžovaní. Zaujímavým spestrením v strede týždňa bolo nočné lyžovanie, ktoré bolo prekvapením pre nás všetkých. Ani netradičný čas nebol prekážkou. Lyžovalo sa jedna radosť.

       V závere výcviku sme si svoje lyžiarske zručnosti otestovali v slalomových pretekoch (I. kategória - I. miesto J. Strhár, II. miesto M. Ivan a III. miesto S. Pallai a v II. kategórií – I. miesto M. Dívald, II. miesto N. Sabadoš). Bol to pre mňa a určite aj pre ostatných zúčastnených týždeň dostatočného pohybu, ale aj nezabudnuteľných a úsmevných zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

       Chcem sa v mene všetkých „bušinských lyžiarov“ poďakovať našim inštruktorom Mgr. D. Strhárovej a Ing. J. Strhárovi, ktorých trpezlivosť, rady a povzbudivé slová nám pomohli prekonať strach z lyžovania.  

       Samuel Pallai, 8. A

     • Fašiangový sprievod DFS Konvalinka
      • Fašiangový sprievod DFS Konvalinka

      • V sobotu, 18. februára 2017 zaznievali obcou Bušince ozembuchy a chrastidlá, nechýbala  ani harmonika.  Známe piesne v podaní členov DFS /tento rok ich bolo 20/: Fašiangy-Turíce či Tancoval tenký s tenkou navodzovali atmosféru fašiangov.

       Koledníci si už tradične pripomenuli toto obdobie pred Popolcovou stredou /keď zamĺknu všetky hudobné nástroje a nastáva 40-dňový pôst až do Veľkej noci/.

       Bohatá odmena v podobe dobrôt od pohostinných ľudí  nenechala na seba dlho čakať. Občerstvenie vo forme koláčov, rôznych sladkostí, obložených chlebíkov a teplého čaju bolo pre deti poďakovaním za ich účinkovanie.

       Mgr. Dana Strhárová

     • Deň komplimentov
      • Deň komplimentov

      • Deň komplimentov si v januári už tradične pripomíname aj na našej škole.  

       Všetci sa občas potrebujeme cítiť dôležitými, resp. potrebnými a úprimný kompliment je na to ľahkým prostriedkom. Nebojme sa a obdarujme komplimentom našich blízkych a priateľov. Veď milé slová nestoja nič a pritom môžeme niekomu jednoduchým spôsobom vyčariť úsmev na tvári, či zlepšiť deň.

       Bušinskí žiaci písomným prejavom, ale je výtvarným prevedením stvárnili tému tohtoročného Dňa komplimentov -  „Dopraj úsmev každému a rozdávaj komplimenty pre radosť...“. 

       Do súťaže sa zapojili triedy: II. trieda, IV. trieda, V. A, V. B, VII. B, VIII. A, VIII. B a IX. trieda.

       Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže pri príležitosti „Dňa komplimentov“  veľmi pekne ďakujem a blahoželám víťazom.

       Moje úprimné poďakovanie však patrí aj pedagógom za ich usmernenie, menovite p. učiteľke Mgr. K. Bariakovej, Mgr. S. Filkusovej, Mgr. M. Danielovej a Mgr. A. Pokornej.  Naj výtvory si môžete pozrieť na nástenke vo vestibule školy.

        

       VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

       Výtvarný prejav:

       I. stupeň

       1. miesto: Bianka Ďurišová (2. trieda)

       2. miesto: Katarína Kériová (4. trieda)

       3. miesto: Rita Bariová (4. trieda)

       II. stupeň

       1. miesto: Samuel Pallai (8. A), Martina Huďanová (8. A)

       2. miesto: Aneta Barányiová (8. A), Frederika Oláhová (9. trieda)

       3. miesto: Monika Görčiová (5. B), Monika Grláková (5. B), Marek Kučák (5. A)

       Písomný prejav:

       II. stupeň

       1. miesto: Alexandra Görčiová (7. B)

       2. miesto: Natália Görčiová (8. A), Frederika Farkašová (8. B)

       3. miesto: Nikolas Sabadoš (7. B), Ronald Oláh (7. B), Peter Mitter (8. A)

        

       „Vyslovujme komplimenty častejšie a potešme nimi tých, ktorí si to zaslúžia.“

        

       Mgr. Erika Pallaiová

     • English Test Competition
      • English Test Competition

      • English Test Competition /ETC/ je súťaž založená na originálnych testoch z anglického jazyka, ktoré vytvoril lektor Richard Swales. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci učiaci sa anglický jazyk a nie iba tí najlepší ako napríklad v olympiádach.

       Súťaž ETC ako jediná spája nezávislé certifikovanie so súťažou na medzinárodnej úrovni pre všetkých žiakov. V tejto súťaži nie sú vekové kategórie, vyhodnocuje sa iba dosiahnutý bodový výsledok a v prípade zhodných bodov rozhoduje čas. Súťaž môže byť riešená online alebo v papierovej podobe.

       ETC je veľmi zaujímavá súťaž, ale má jednu negatívnu stránku a to, že je spoplatnená. Napriek tomu sa mi však podarilo zapojiť trinásť žiakov 2. stupňa našej školy do súťaže, ktorých rodičia boli ochotní zaplatiť registračný poplatok a touto cestou im chcem za to poďakovať. Žiaci našej školy absolvujú súťaž online formou, budú riešiť celý level - dva testy.

       Žiaci, zapojení do súťaže môžu vyhrať zaujímavé a hodnotné vecné ceny. Každý žiak zapojený do súťaže ETC dostane diplom s vyznečením umiestnenia a certifikát za absolvovanie celého levelu.

       Súťaž bola spustená len v polovici januára 2017, takže ju na našej škole rozbehneme v až v najbližších dňoch. Dúfam, že budeme úspešní a podarí sa nám niečo zaujímavé aj vyhrať. Držte nám palce!!!

       Žiaci zapojení do súťaže ETC:

        

       Meno a priezvisko

       Trieda

       Peter Baláž

       5.A

       Martin Bariak

       5.A

       Kristián Bercsényi

       5.A

       Bryan Botoš

       5.A

       Marek Kučák

       5.A

       Martin Ivan

       7.A

       Richard F. Jarolímek

       7.A

       Vivien Oláhová

       7.A

       Adam Števka

       7.A

       Aneta Barányiová

       8.A

       Samuel Pallai

       8.A

       Timothy Ádám

       9.

       Klára Kováčová

       9.


       Mgr. Helena Boriková
     • Hravo ži zdravo
      • Hravo ži zdravo

      • Žiakov 5.A triedy našej školy, som ako ich triedna učiteľka v mesiaci september zapojili do environmentálnej súťaže Hravo ži zdravo. Ide o internetový kurz zdravého životného štýlu, ktorý je určený pre piatakov základných škôl.

       Cieľom kurzu je vzdelávať žiakov v oblasti zdravého životného štýlu. Internetový kurz umožňuje pomocou moderných vzdelávacích postupov odovzdávať žiakom teoretické aj praktické poznatky z oblasti výživy, pohybovej aktivity, pitného režimu aj duševnej hygieny.

       Internetový kurz Hravo ži zdravo mal štyri lekcie, počas ktorých sa žiaci nielen zabavili, ale aj niečo naučili. Jednotlivé lekcie obsahovali zaujímavé úlohy, hádanky a tajničky, ktorých úlohou bolo žiakom ukázať aké ľahké je žiť zdravo. V štyroch lekciách, ktoré žiaci absolvovali do konca decembra, sa naučili správne jesť, dostatočne piť a zistili, prečo je dôležité veľa sa pohybovať.

       Žiaci strávili pri riešení jednotlivých úloh približne polhodinku pri počítači, kde sa nielen pobavili, ale aj niečo zaujímavé dozvedeli.

       Pre najlepšie triedy zo Slovenska sú pripravené výhry podporujúce aktívny životný štýl. Súťaž trvala do 31. januára a podľa výsledkov zverejnených na stránke www.hravozizdravo.sk sme sa umiestnili v tretej kategórii /triedy s viac ako 20 žiakmi/ na krásnom 2. mieste vrámci všetkých škôl zapojených do súťaže z celého Slovenska a na 1. mieste za Banskobystrický kraj.

       GRATULUJEME !!!

       Mgr. Helena Boriková

     • Timravina studnička
      • Timravina studnička

      • Timravina studnička je súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorej XX. ročník sa uskutočnil tento školský rok.

       Cieľom súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu spoznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči. Táto súťaž poskytuje priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby a objavovaniu recitátorských talentov.

       Timravina studnička je venovaná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy, ktorej život a dielo sú späté s Novohradom. Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca o umelecký prednes prózy, ktorý spĺňa podmienky súťaže.

       Našu školu reprezentovali na obvodnom kole vo Veľkom Krtíši traja žiaci - Adrian Olách zo 4. triedy, Rebeka Ďurová zo 6.A a Samuel Pallai z 8.A. Najúspešnejší z nich bol najmladší z trojice Adrian Olách, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii a zúčastnil celoslovenského kola v Lučenci, ktoré bolo 15. novembra 2016.

       Mgr. Helena Boriková

     • Zber gaštanov
      • Zber gaštanov

      • Pagaštan konský je opadavý strom, ktorý pochádza z Balkánu, z Turecka a zo severného Grécka, odtiaľ sa rozšíril do celej Európy. Prívlastok konský dostal zrejme preto, že v minulosti ho dávali koniari svojim miláčikom do krmiva. Ak boli choré, pomohol im vyzdravieť.

       V súčasnosti rastie pagaštan konský pri cestách, v parkoch a je často vysádzaný ako drevina pre zver. Kvitne od mája do júna. Zbierame z neho kvety, semená, listy, prípadne kôru.

       Zber semien /gaštanov/, sa uskutočňuje v septembri a v októbri, ktoré v tomto čase úplne dozrievajú a vypadávajú z toboliek. Hoci sa pagaštan neje, dá sa využiť pri liečbe niekoľkých chorôb a okrem toho je hodnotným krmivom pre divú zver, pre ktorú slúži ako prirodzená potrava.

       Žiaci našej školy zbierali gaštany vo svojom okolí a priniesli do školy viac ako 800 kg, ktoré sme odovzdali zberným surovinám. Zoznam žiakov, ktorí sa do tohto zberu zapojili je nasledovný:

       P. č.

       Meno a priezvisko

       Trieda

       Kg

       1.

       Jakub Strhár

       3.B

       125

       2.

       Máté Nagy

       5.B

       115

       3.

       Laura Vámošová

       3.B

       106

       4.

       Peter Baláž

       5.A

       104

       5.

       Krištof Berta

       1. trieda

       65

       6.

       Ján Sóki

       2. trieda

       45

       7.

       Július Baláž

       8.B

       38

       8.

       Laura Ladošová

       9. trieda

       22

       Dávid Ivan Babka

       3.B

       22

       9.

       Daniel Ivan

       4. trieda

       20

       Martin Ivan

       7.A

       20

       Marek Kučák

       5.A

       20

       10.

       Adriana Berkyová

       1. trieda

       18

       11.

       Gabriel Görči

       5.B

       17

       Patrik Ďuriš

       5.B

       17

       Bianka Ďurišová

       2. trieda

       17

       12.

       Karol Rácz

       3.B

       15

       13.

       Filip Bablena

       1. trieda

       13

       14.

       Dominik Bača

       6.A

       11

       15.

       Michaela Záchenská

       1. trieda

       10

       16.

       Kristián Motoška

       1. trieda

       9

       17.

       Filip Sabadoš

       1. trieda

       8

       18.

       Alexa Zólyomiová

       1. trieda

       7

       19.

       Lucia Figová

       1. trieda

       5

       Katarína Kériová

       4. trieda

       5

       20.

       Vanesa Kováčová

       1. trieda

       4

        
       Mgr. Marta Fajčíková /vyhodnotenie/, Mgr. Helena Boriková /text/
     • Zber tetrapakov
      • Zber tetrapakov

      • Triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe. Triedenie odpadu má environmentálne, ekonomické a sociálne výhody. Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia a v medziľudských vzťahoch.

       Aj tetrapaky sa stali neodmysliteľnou súčasťou našich domácností. Sú do nich balené bežné potraviny, ako napríklad mlieko alebo rôzne džúsy. Tetrapaky je potrebné tiež triediť ako ostatné odpady. Nesmú byť znečistené zvyškami potravín a preto ich treba rozrezať, umyť a osušené zviazať špagátom pred odovzdaním na miesto zberu.

       Použité tetrapaky sú zdrojom cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu, ktorými sú papierové vlákna, polyméry a niekedy aj hliník /v prípade trvanlivého mlieka/, možno recyklovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život.

       Jediná spoločnosť, ktorá spracováva tetrapaky, aj tie vyzbierané na našej škole, je v Šuranoch. V prvom polroku sme im odovzdali 2174 kusov tetrapakov a tu máme zoznam tých žiakov, ktorí ich do zberu priniesli:

        

       P. č.

       Meno a priezvisko

       Trieda

       Ks

       1.

       Peter Krahulec

       4. trieda

       357

       2.

       Kristián Bercsényi

       5.A

       350

       3.

       Katarína Kériová

       4. trieda

       337

       4.

       Marcel Rácz

       2. trieda

       225

       Karol Rácz

       3.B

       225

       5.

       Laura Vámošová

       3.B

       200

       6.

       Laura Ladošová

       9. trieda

       181

       7.

       Nina Hlinicová

       2. trieda

       79

       8.

       Peter Baláž

       5.A

       70

       Lucia Balážová

       7.B

       70

       9.

       Karin Belová

       3.B

       50

       10.

       Samuel Pallai

       8.A

       30

        
        
       Mgr. Mária Danielová /vyhodnotenie/, Mgr. Helena Boriková /text/
     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, ktorí majú pozitívny vzťah k umeleckému prednesu literárnych textov.

       Táto súťaž rozvíja, prehlbuje a upevňuje zručnosti žiakov v umeleckom prednese, vytvára trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti a upevňuje záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru.

       Cieľom súťaže je vytvoriť priestor na rozvoj tvorivých schopností detí a pomáhať im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského.

       Prednes povesti Šaliansky Maťko má svoju tradíciu a popularitu aj na našej škole a výsledky jej školského kola v školskom roku 2016/2017 boli nasledovné:

        

       Kategória I.

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       Autor a názov diela

       1.

       Nina Petrovičová

       3.A

       Jozef Melicher

       Krupinské štepené zajace

       1.

       Jakub Strhár

       3.B

       Jozef Melicher

       Dievčatko a had

        

       Kategória II.

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       Autor a názov diela

       1.

       Daniel Ivan

       4. trieda

       Jozef Tatár

       Verona

        

       Kategória III.

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       Autor a názov diela

       1.

       Marika Galambová

       7.A

       Jozef Tatár

       Studňa kráľa Mateja

       2.

       Béla Ádám

       6.A

       Hana Košková

       Cestou do Pešti

       3.

       Lucia Görčiová

       6.A

       Hana Košková

       Kozí chrbát

        

       Mgr. Marta Fajčíková /vyhodnotenie/, Mgr. Helena Boriková /text/

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • Vianočné trhy, sú neodmysliteľnou súčasťou zvestujúcou čas Vianoc na mnohých miestach na Zemi.

       21. december 2016 bol určený v bušinskej škole práve týmto trhom. Konali sa už tradične na hlavnej chodbe školy.

       Úvodné slovo pred otvorením vianočných trhov patrilo pánovi riaditeľovi Mgr. P. Kukučkovi, ktorý srdečne privítal všetkých účastníkov spomínaných trhov. Potom sa o spríjemnenie a navodenie tej pravej vianočnej atmosféry pomocou zvyklostí a tradícií postarali žiaci zo súboru DFS Konvalinka pod vedením Mgr. D. Strhárovej. Po vystúpení súboru a doznievajúcom aplauze sa trhy mohli začať.

       Žiaci z každej triedy pri vopred pripravených stánkoch predávali sladké, ale aj slané dobroty, či nápoje. Na stoloch vynikali ručne  vyrobené výrobky z rôznych materiálov. Anjeliky, svietniky, vence, obrazy, rôzne vianočné ozdoby a všelijaké oku lahodiace predmety pútali okoloidúcich. Každý si našiel to svoje.

       Milý úsmev na tvárach predávajúcich, ako aj spokojnosť  kupujúcich pretrvala a niesla sa ešte dlho všade navôkol. Vianočné melódie spríjemňovali atmosféru vianočných trhov a znásobovali  čaro, ktoré najkrajšie sviatky roka so sebou prinášajú. Inakosť tohtoročných bušinských vianočných trhov spríjemnila tombola, ako nápad žiakov VII. A triedy, ktorá mala u žiakov ako aj pedagógov veľký úspech.   

       Úprimné poďakovanie za pomoc pri organizácii počas trvania vianočných trhov patrí všetkým zúčastneným žiakom ako aj pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou vianočných trhov, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení vianočných trhov.

       Mgr. Erika Pallaiová Súvisiaci obrázok

     • Christmas projects
      • Christmas projects

      • Vianoce sú označované ako najkrajšie sviatky roka a preto sme sa aj my rozhodli spestriť na našej škole hodiny anglického jazyka prácou na projektoch, ktoré mali vyjadriť krásu týchto sviatkov.

       Žiaci pracovali individuálne, vo dvojiciach alebo v skupinkách a súťažili po jednotlivých ročníkoch. Bola radosť sledovať ako sa žiaci nažili vytvoriť čo najzaujímavejšie a najpútavejšie práce. Téma žiakov zaujala, potešila a pripomenula im význam blížiacich sa sviatkov a s nimi spojených vianočných prázdnin.

       Pri tvorbe svojich projektov žiaci použili rôzne obrázky zobrazujúce vianočné symboly, trblietky, hviezdičky, vianočné ozdoby, ale dokonca aj umelý stromček, ktorý krásne vyzdobili. Projekty, ktoré vznikli sú naozaj veľmi pekné a musíme žiakov pochváliť za ich usilovnú prácu.

       Výsledky súťaže Christmas projects o najkrajší vianočný projekt vytvorený na hodinách anglického jazyka sú podľa členov poroty nasledovné:

       5. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Michaela Kováčová

       Simona Sukupčáková

       Gabriel Görči

       5.B

       2.

       Monika Görčiová

       Monika Grláková

       Martina Huszárová

       5.B

       Martin Bariak

       Bryan Botoš

       Kristián Bercsényi

       5.A

       3.

       Marek Kučák

       Patrik K. Petrovič

       5.A

       Peter Baláž

       5.A

        

       6. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Béla Ádám

       Patrik Maruška

       Miroslav Zauška

       Evelin Kissová

       6.A

       2.

       Rebeka Ďurová

       Lucia Görčiová

       Natália Kováčová

       6.A

       3.

       Viktória Bandová

       Vanesa Botošová

       6.A

       Zdeno Berky

       Ladislav R. Obuchovič

       Richard Ambrózi

       6.A

        

       7. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Nikolas Sabadoš

       Sebastián Berky

       Ronald Oláh

       7.B

       Ján Kováč

       Marika Galambová

       Gabriela Kováčová

       7.A

       2.

       Adam Števka

       Martin Ivan

       Richard F. Jarolímek

       7.A

       3.

       Irena Farkašová

       Sabina Tóthová

       Miroslava Oláhová

       7.B

       Jana Botošová

       Kristína Tóthová

       Vivien Oláhová

       7.A

        

       8. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Frederika Farkašová

       8.B

       Samuel Pallai

       8.A

       2.

       Martina Huďanová

       8.A

       Branislav Görči

       Sándor Oláh

       8.A

       3.

       Vanesa Oláhová

       Melinda Kováčová

       Erika Kováčová

       8.B

       Norbert Szikora

       Tomáš Jakubec

       8.A

        

       9. ročník

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Klára Kováčová

       Patrícia Botošová

       Jozef Botoš

       Kevin Kováč

       9.

       2.

       Timothy Ádám

       Marián Chlpoš

       Jozef Vámoš

       9.

       3.

       Noémi Bakayová

       Natália Záchenská

       Erik Ružinský

       9.

        
       WE ALL WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!!!
        
       Mgr. Helena Boriková /text + foto/, PaedDr. Jana Kalmárová /foto/
     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Dňa 20. decembra 2016 sa traja žiaci z našej školy zúčastnili súťaže v aranžovaní na SOŠ v Želovciach.

       Táto súťaž rozvíja estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov. Zachováva tradície spojené s obdobím Vianoc v príjemnej súťažnej atmosfére.

        

       Súťažné úlohy boli dve:

       1. vianočný svietnik - súťaž jednotlivcov,

       2. vianočná dekorácia hrantíka do okna z exteriéru - súťaž družstiev.

       Naši žiaci - Natálka Kováčová (6. A), Samko Pallai (8. A) a Laurika Botošová (9.tr.) získali 1. miesto v súťaži družstiev. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová