• Novinky

      • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

      • Štvrtok   (2.9.2021) - ranný filter, dezinfekcia

                                          - Slávnostné otvorenie školského roka v triedach o 8:00

                                          - Hymna SR

                                          - Slávnostný príhovor riaditeľsky školy

                                          - pokyny v triedach

                                          - tlačivá ( Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti - príloha č.1)

                                       - zisťovanie štatistických údajov ( ochrana osobných údajov, školská jedáleň, školský                                   klub, hmotná núdza ...)

       Piatok   (3.9.2021) - BOZP

                                       - testovanie žiakov - ZMENA!!! - na základe mailu, ktorý sme dostali 27.8. sa testovanie žiakov neuskutoční, pretože nám bolo oznámené, že vzhľadom na enormne vysoký záujem o testy na samotestovanie nám Okresný úrad v Banskej Bystrici nevie zabezpečiť objednané testy

                                       - rozdávanie učebníc

                                       - rozvrh hodín

                                       - štatistika ( NBV, EV...)

                                       - COVID semafor

                                       - obedy ( po triedach)

                                       - 1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny - 11:25

                                       - 2. stupeň - 5 vyučovacích hodín - 12:15

       priloha_c.1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      • Skrášľovanie bušinskej školy

      • Dňa 25. augusta sa spojili pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, ako aj niektorí žiaci (E. Václavíková s otcom, A. Olách, P. Baláž, M. Bariak, B. Botoš, M. Kučák, P. K. Petrovič, D. I. Babka, D. Rácz, K.Rácz, S. Motoška, S. Vámoš, J. Strhár) tunajšej školy a spoločnými silami sa pustili do skrášľovania interiéru a exteriéru školy. Neboli im cudzie motyky, hrable, metly, fúriky, krovinorez, ale aj štetce a farby, prenášanie kníh. Nasledujúci deň sa upravovali aj nové priestory školskej knižnice. Najväčšie prekvapenie, ktoré nás všetkých potešilo je nový asfaltový koberec. Nový školský rok privíta všetkých žiakov v pekne upravenom prostredí.