• Novinky

      • Učenie sa z domu cez internet - návod

      • Milí žiaci!

       Ak máte prístup na internet postupujte nasledovne:

       1. otvorte si webovú stránku našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org

       2. na ľavej strane si nájdite triedu, do ktorej chodíte a kliknite na ňu

       3. otvoria sa vám predmety s menami učiteľov, ktorí vás učia

       4. kliknite na predmet, ktorého zadania chcete riešiť

       5. otvorí alebo otvoria sa vám súbory so zadaniami

       6. kliknite na ne a môžete ich vypracovať podľa inštrukcií vyučujúcich

           /ak sa vám súbory neotvoria, úlohy máte aj pod súbormi/

       7. vypracované úlohy pošlite na email: zsbusince@gmail.com

           /do predmetu mailu zapíšte svoje meno, triedu a predmet, z ktorého je DÚ/.

       riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        

       V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: helenaborikova2@gmail.com alebo na tel. číslom 0905438475 /zástupkyňa školy Mgr. Helena Boriková/.

      • Oznam pre rodičov

      • Milí rodičia, prajem Vám všetkým príjemný deň!

       Všetci teraz zažívame strach a obavy, čo nám nasledujúci deň prinesie. Koronavírus nám zasiahol do normálneho chodu života, preto bude veľmi dôležité správať sa oborzretne, navzájom si pomáhať, byť disciplinovaní a tolerantní.

       Máte mnoho otázok na nás - na školu. Tu sú odpovede z MŠ /z vládneho zasadania/:                               

       • zápis žiakov na ZŠ bude od 15. - do 30. apríla 2020  bez prítomnosti detí
       • zápis do MŠ od 30. apríla do 31.5.2020
       • vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania
       • prihlášky na stredné školy  bude možné podať do 15.5.2020 bez potvrdenia od lekára
       • ruší sa testovanie T9

       Ďalej Vám vieme poskytnúť DÚ pre vaše deti. Všetci pedagogickí pracovníci včetne asistentov učiteľa pilne pracujú na zadaniach, ktoré sa budú vždy po týždňových intervaloch vymieňať. Vytláčajú sa texty pre žiakov, ktorí sú bez prístupu internetu a robí sa následný rozvoz po obciach pre 120 žiakov našej školy. Je to náročná práca a preto apelujem na každého, kto má ešte možnosť, aby  si zriadil e-mail, cez ktorý by si mohol sťahovať či posielať DÚ, aby sa nemuseli v takých množstvách vytláčať.

       Keď si už učitelia takú námahu s prípravou úloh dali, bolo by vhodné ich aj vypracovať a vracať na kontrolu, aby následne mohli učitelia zadania skontrolovať a ohodnotiť. Bez hodnotení totiž nebude možné ukončenie ďalšieho štvrťroka.

       Milí rodičia, prosíme Vás o kontrolu Vašich detí pri DÚ, aby ich v danom termíne do konca týždňa vždy vypracované odosielali na adresu, ktorá im bola poskytnutá: zsbusince@gmail.com.

       Ďakujem za porozumenie a spoluprácu. Prajem všetkým veľa zdravia, nech nás všetko zlé obchádza!

       Zdraví všetkých RŠ - D. Strhárová

      • Oznam pre rodičov

      • Milí rodičia!

       V dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 bolo vyučovanie aj na ZŠ s MŠ Bušince prerušené zatiaľ na dva týždne, a to do 27.3.2020 vrátane.

       Riaditelia škôl majú podľa podmienok a možností školy zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme sa snažili v posledný deň prítomnosti v škole pripraviť pre vaše deti /našich žiakov/ domáce úlohy, ktorým by sa počas týchto dvoch týždňov venovali. Dôležité bude, aby ste vašim deťom v tieto dni stanovili denný režim s vyčleneným časom na učenie sa /najlepšie, aby sa na jeho príprave podieľali spolu s vami/, kde sa budú musieť popasovať s úlohami, ktoré im boli pridelené. Samozrejme do rozvrhu by mali spadať aj iné aktivity, ako sú pobyt na čerstvom vzduchu, čítanie, hry, pomoc s domácimi prácami a podobne.

       Domáce úlohy sme sa snažili rozposlať aj žiakom, ktorí neboli posledný deň v škole prítomní. V nasledujúcich dňoch budeme riešiť spoločne s učiteľmi aj ďalšie možnosti, ktoré poskytuje elektronická komunikácia - ako sú SKYPE, Facebook, SMS správy, e-mail a pod., hlavne podľa vašej dostupnosti k týmto zdrojom. Budeme uvažovať aj o rozposielaní, prípadne donáške úloh v papierovej forme priamo k vám domov pre tých, ktorým je internet nedostupný.

       Od 18.3.2020 spúšťa RTVS interaktívny zábavný spôsob vyučovania pod názvom: Školský klub, vysielaný na Dvojke každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 h. Je venovaný žiakom 1. stupňa ZŠ a bude zastrešovať viaceré predmety. Prostredníctvom e-mailu: skolskyklub@rtvs.sk sa budú môcť zapojiť do procesu aj naši žiaci.

       Okrem tohto programu aj Facebook prináša množstvo inšpirácií na učenie i voľné chvíle. Stačí sa len zaregistrovať, ale stránky kontrolovať rodičmi.

       V najbližších dňoch sa budete kontaktovať aj s tr. učiteľmi. Ďalšie informácie Vám budú postupne sprostredkované cez WEB ale i obecný rozhlas. Akékoľvek otázky ohľadom náhradnej výučby môžete zasielať na školský mail: busincezssms@gmail.com, prípadne sa informovať aj telefonicky na č.: 0908923018.

       Zdravie Vás i Vašich detí je na prvom mieste, preto sa nezabúdajte chrániť. Držím všetkým palce, aby sme to v zdraví všetci prežili.

       Riaditeľka školy: Mgr. D. Strhárová

      • Nápady ako sa učiť doma

      • Relácia Školský klub v spolupráci s RTVS

       RTVS re aguje na vzniknutú situáciu a do vysielania zaraďuje reláciu Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

       Školský klub začína už dnes18. marca od 9:15 na Dvojke. Venovaný bude žiakom 1. stupňa ZŠ a prierezovo zastreší viaceré predmety. Vysielať sa bude každý pracovný deň v čase 9:15–10:00, minimálne do 27. marca.

       Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obtiažnosť. Zároveň pôjde o medzi predmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom, ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností,“ upresnil Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX.

       Do vysielania prídu učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo ZŠ FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy.

       Školský klub vzniká vďaka podpore ČSOB nadácie. So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj ŽivicaCentrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajúZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.

       Matemág - zábavná matematika - deti objavujú matematiku s vlastnou motiváciou a baví ich to

       Matemág je príbehová hra vhodná pre žiakov 1. až 3. triedy ZŠ, ktorá ukazuje matematiku ako nástroj na prekonávanie prekážok a realizovanie predstáv. Deti sa vydávajú na púť za čarodejníkom Matemágom, aby sa naučili ovládať silu predstavivosti - "matemágiu". Hráči pomáhajú hrdinom prekonávať rozmanité prekážky (skryté matematicko-logické úlohy). Vďaka tomu majú deti vnútornú motiváciu rozvíjať hravou formou svoje matematické zručnosti.

       Výhody:
       * založené na Hejného metóde výučby matematiky
       * prirodzená motivácia, primeraná výzva
       * individualizovaná náročnosť pre každé dieťa podľa jeho pokrokov
       * doplňujúce materiály pre rodičov
       * vhodný doplnok školskej výučby matematiky
       * hráčske profily pre jednotlivé deti

       Plná verzia obsahuje:
       * 5+ hodín inteligentnej zábavy
       * 7 kapitol interaktívneho animovaného komiksu
       * 10 didaktických prostredí
       * 23 levelov
       * vyše 500 úloh so stupňujúcou sa náročnosťou

       Doprajte deťom hravý rozvoj matematických zručností a vyskúšajte 1/3 hry zdarma. Na plnú verziu platí do konca marca 50% zľava. V akciovej cene 9 EUR je hra Matemág dostupná cez App Store a Google Play.

       Viac info o hre Matemág

        

       Iniciatíva ucimsadoma.sk ponúka pestré aktivity pre všetky zvedavé deti, ktoré sa chcú niečo nové naučiť a zároveň zabaviť. Každý deň pribudne sada vzdelávacích aktivít pre deti na doma. Tieto rôznorodé a hravé aktivity nepotrebujú veľkú kontrolu od rodičov a sú zadarmo pre všetkých.

       Projekt začína aktivitami pre 2. stupeň ZŠ, no už v najbližších dňoch pribudne obsah pre všetky deti, mládež, dokonca aj pre seniorov.

       Učím sa doma

       Novinky v Informatike s Emilom

       Máme už pre vás hotového Emila pre 4. ročník a finišujeme s Robotikou pre celý 1. stupeň ZŠ.

       Čo môžete očakávať?

       Emil 4 je pokračovaním Emila 3, ktorého už dobre poznáte. Opäť sme vytvorili sériu prostredí, v ktorých žiaci programujú pre robota Emila riešenia rôznych informatických problémov. Pokrývame tak už celú problematiku programovania pre 3. a 4. ročník ZŠ. Školám ponúkame softvér, pracovné zošity pre žiakov, metodické materiály a vzdelávanie pre učiteľov.

       V rámci Robotiky 1–4 sme pripravili inovatívne úlohy a metodiky k práci s programovateľnými hračkami pre celý 1. stupeň, a tiež pre Lego WeDo 2.0. pre žiakov 3. a 4. ročníka. Aj tieto materiály rozvíjajú nielen informatické myslenie, ale aj spoluprácu, komunikáciu, tvorivosť, kritické myslenie či argumentačné zručnosti.

        

      • KORONAVÍRUS COVID-19

      • Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.

      • Koronavírus

      • Informácia pre rodičov

        

       V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadom KORONAVÍRUSU si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR.

       V prípade, že žiaci alebo zamestnanci  boli v oblastiach, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, a vrátili sa z nich, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať ho telefonicky, opísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.

       V prípade, že lekár na základe opísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie. V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.      

       Pre materské, základné školy a školské zariadenia ministerstvo odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • neposielať do školy dieťa s príznakmi ochorenia
       • pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, či použitie dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu
       • pri kašľaní si je potrebné zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
       • vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a majú najmenej jeden z príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť
       • neposielať do školy dieťa s príznakmi ochorenia     

       Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite Call centrá poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil, alebo sa z nich vrátili. Rovnako je k dispozícii emailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk, tiež telefónny kontakt RÚVZ so sídlom  v Banskej Bystrici:0918659580

       Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

      • Vyhodnotenie lyžiarskeho výcvikového kurzu 2019/2020

      • Žiaci ZŠ s MŠ Bušince sa v termíne od 3.2.2020 do 7.2.2020 zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) v počte 6 žiakov a 11 žiaci zdokonaľovacieho LV. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate RD Látky, samotný lyžiarsky kurz prebiehal v lyžiarskom stredisku RD Látky – Kočanda, pedagogický dozor a inštruktor Ing. Jaroslav Strhár, Mgr. Dana Strhárová zdravotnú starostlivosť vykonávala Zuzana Géciová.

       LV sa začal v pondelok 3.2.2020 odchodom z areálu školy o 8,00h a vyvrcholil príchodom späť v piatok 7.2.2020 o 15,30h. Po príchode a ubytovaní sa na chate RD – Látky v štyroch izbách sme sa z dôvodu nepriaznivého počasia nemohli presunúť sa na zjazdovku. Náhradný program LV kurzu sa prvý deň niesol v znamení prednášky o správaní sa na lyžiarskom svahu + história lyžovania + lekcie lyžovania.  Stravovanie bolo zabezpečené tri krát denne + desiata + olovrant. Po LV boli žiakom k dispozícií na chate spoločenské hry (stolný tenis, futbal, biliard).

       Počas pobytu prebiehalo bodovanie čistoty izieb, ku ktorému všetci zúčastnení pristupovali zodpovedne a všetky štyri izby získavali body podľa čistoty a poriadku, za čo boli odmenení na záverečnom vyhodnotení.
       LV sa konal na svahu RD Látky – Kočanda. Výcvik pozostával zo základných prvkov: nosenie lyží, chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, jazda šikmo svahom, oblúky v obojstrannom prívrate, jazda vlekom.

       Každý večer po LV bol denný rozkaz, kde sa zhodnotil celý priebeh dňa (pochvaly a pokarhania), určili sa služby na nasledujúci deň a každý večer sa konali prednášky na témy súvisiace s pobytom a pohybom na horách. Počas celého LV  vládla medzi žiakmi a inštruktormi zúčastnených škôl (Bušince, D. Strehová, Želovce, Nenince) vzájomná tolerancia či už na samotnom výcviku, v jedálni alebo v ubytovni.

       Za bezproblémový priebeh LV, spoluprácu, podporu a pomoc  ďakujem všetkým zúčastneným.

       Vyúčtovanie LV 3.2.2020 - 7.2.2020:
        

       účastníci základného LV  -  6 žiakov
       150€ / osoba ..... MŠ SR
       účastníci zdokonaľovacieho LV  -  11 žiaci
       účastnícky poplatok  150 € / osoba 
       ZRPŠ príspevok    100€/kurz
       Výdavky:  doprava /strava/vleky/ubytovanie/zdravotník/sladkosti  1425€ 
       Spolu vyzbierané:  1750 €
       Spolu výdavky: 1425 €
       Rozdiel:  325 €   /325:11=29,55€/
       Vrátené prostriedky žiakom:  29,55 €
       /Žiakom vrátené prostriedky + zápis do ŽK/

       Vyhotovil: Ing. Jaroslav Strhár 

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • 19. decembra 2019 sa hlavná chodba bušinskej školy zmenila na miesto konania VIANOČNÝCH TRHOV. Sú na našej škole tradíciou a preto nemohli chýbať ani tento rok. Priebeh spomínaných trhov moderovala Evelin Kissová, predsedkyňa ŽŠR. Po jej úvodnom slove sa otvorenia samotných trhov ujala pani riaditeľka Mgr. Strhárová. Pripomenula organizačné pokyny, popriala všetkým zúčastneným všetko dobré a posolstvo vianočných trhov sa mohlo začať.

       Vopred pripravené lavice boli opäť zaplnené všetkým tým, čo si žiaci z jednotlivých tried priniesli. Všelijaké dobroty, nápoje, chutné jedlá, ručne vyrobené prekvapenia, to všetko pripomínalo štedrosť a snahu pripomenúť si, že čas vianočný práve nastal. Všetkého bolo nadostač a každý si našiel to svoje, o čom svedčia spokojné tváre všetkých zúčastnených. Príjemnú atmosféru umocňovali vianočné melódie, ktoré sa niesli chodbou. 

       Počas trvania VIANOČNÝCH TRHOV nechýbala ani tombola žiakov. Tento rok sa o tombolu postarali žiaci VII. triedy. Mala opäť veľký úspech, o čom svedčia aj fotografie v našom školskom fotoalbume. Myslím, že aj tohtoročné VIANOČNÉ TRHY splnili to posolstvo, ktorého sú symbolom. Každý rok sa VIANOČNÉ TRHY nesú v podobnom duchu, avšak vždy nám prinesú niečo nové. V podobe pripravených stánkov, úsmevných chvíľ, či moderátorského debutu Evelin, ktorá to zvládla na výbornú. 

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí nielen vedeniu školy, ktoré umožnilo trhy realizovať, ale aj všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí členom ŽŠR a všetkým nápomocným žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou VIANOČNÝCH TRHOV, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení samotných trhov.

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽŠR