• Novinky

     • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo
      • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo

      • Bola raz jedna malebná krajina. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé je, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu zachovať, na dospelých sa hrať... S touto myšlienkou sme sa zišli, aby sme zas nad tým bohatstvom pookriali a vedno s našimi priateľmi vospolok radosť mali.

       Prednes slovenských ľudových povestí, Šaliansky Maťko, má bohatú tradíciu. Už  roky oslovuje malých i veľkých. Deti ZŠ sa učia o histórii aj prostredníctvom povestí. Aj o tom je Šaliansky Maťko, aby prostredníctvom povestí poznávali históriu a bohatstvo našej krajiny.

       Dňa 3.12.2019 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Porota vybrala zo zúčastnených tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať 17.12.2019 v okresnom kole. Ocenení boli títo súťažiaci :

       I. kategória – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ :               

       1. miesto: Vaneska Kováčová II.A

       2. miesto: Nikoleta Zahorecová III.A

       3. miesto: Sofia Bajanová III.A

        

       II. kategória – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ:               

       1. miesto: Oliver Števka IV. tr.

       2. miesto: Viktória Kováčová V. tr.

       3. miesto: Bianka Ďurišová V.tr.

        

       III. kategória – žiaci 6.-7. ročníka ZŠ :            

       1. miesto: Jakub Strhár VI.A

       2. miesto: Laura Vámošová VI.A

       3. miesto: Adrián Olách VII.A

        

       Ďalší súťažiaci: Sofia Vámošová V. tr., Karinka Belová VI.A, Daniel Ivan VII. tr., Peter Krahulec VII. tr. .

       Porota: Mgr. E. Pallaiová, Mgr. J. Púpavová, Mgr. A. Bizovová, za školský parlament Marek Kučák.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!      

       Mgr. Andrea Bizovová