• Novinky

     • PASOVANIE PRVÁKOV
      • PASOVANIE PRVÁKOV

      • Adam v škole nesedel, abecedu nevedel...

       Osemnásty október 2019 bol pre našich prváčikov deň, kedy ich oficiálne pani riaditeľka Mgr. Danka Strhárová pasovala za žiakov našej školy.

       Žiaci II. A a II. B triedy im pripravili zaujímavý kultúrny program. Prváci krátkymi básničkami a pesničkami potešili svojich starších spolužiakov.  Po vystúpení boli prváci pasovaní kráľovnou školy (pani riaditeľkou) za žiakov školy a obdržali krásne darčeky a pamätný list.

       Veľké poďakovanie za zaujímavú akciu patrí pani riaditeľke Mgr. D. Strhárovej a pani učiteľkám Mgr. I. Tokárovej a Mgr. D. Fekiačovej.

       Ďakujeme za krásne prežitý deň !

       Prváci a tr. uč. Mgr. A. Pokorná

     • Biela pastelka 2019
      • Biela pastelka 2019

      • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 17. ročník verejnej zbierky pod názvom Biela pastelka.
       Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré podporujú nevidiacich a slabozrakých ľudí v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. Biela pastelka je nielen symbolom sveta nevidiacich, ale hlavne príležitosťou prejaviť ľudskú solidaritu a ušľachtilosť. 
       Ambasádorkou Bielej pastelky 2019 je opätovne  úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová.
       Dňa 20. septembra 2019, t. j. v piatok sa do zbierky zapojili žiaci aj pedagógovia našej školy už po štvrtýkrát. 1. a 2. vyučovaciu hodinu pripravení dobrovoľníci navštívili každú triedu. Do zapečatenej pokladničky žiaci prispievali dobrovoľným finančným príspevkom. Odmenou za príspevok bola Biela pastelka s poďakovaním. Na našej škole sa aj vďaka vám podarilo vyzbierať 84,98 eur.
       Za pomoc pri realizovaní spomínanej zbierky na škole chcem úprimne poďakovať členom ŽŠR, menovite Leovi Dívaldovi, 6. A,  Petrovi Krahulcovi, 7. trieda a Michaele Kováčovej z 8. B triedy, ale aj všetkým tým, ktorí podporili túto zbierku.

        
       Ďakujeme Vám, že nám aj v roku 2019 pomáhate naďalej písať príbeh Bielej pastelky... 


       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová