• Novinky

      • Rodičia skrášľujú priestory školy

      • Škola je miestom vzdelávanie a výchovy.   Rodičia majú záujem, aby sa ich deti  učili v peknom a modernom prostredí. V priebehu 1. polroka  sa pán Marek Števka so svojím synom Adamom podujali a zrekonštruovali  pekné lavice na sedenie. Lavice  vyhotovili z druhotných surovín, kde boli  použité staré palety. Tieto lavice sa použijú  k renovácii  oddychovej čitateľskej zóny v školskej knižnici.  Vďaka niektorým aktívnym rodičom je naša škola miestom pohody, kde sa človek dobre cíti.

       Týmto sa chceme srdečne poďakovať za jeho prácu  a čas, ktorý si  našiel popri svojej náročnej práci. Pán Števka ukázal príklad aj ostatným rodičom, ako prispieť pomocnou rukou k obnove a skrášleniu našej školy.                                                                  

       Mgr. Marta Fajčíková

      • Výsledky recitačnej súťaže „Škultétyho Zornička“ – školské kolo

      • 1. kategória poézia:

       1. miesto - Michaela Záchenská

       2. miesto - Sofia Bajanová

       3. miesto - Ema Václavíková, Sofia Matisová      

        

       1. kategória próza:

       1. miesto – Oliver Števka

       2. miesto – Nikoleta Zahorecová

       3. miesto – Nikola Portelekyová, Matej Dobra

        

       2. kategória poézia:

       1. miesto – Jakub Strhár

        

       2. kategória próza:

       1. miesto – Daniel Ivan, Adrián Olách

       2. miesto – Karin Belová, Laura Vámošová

       3. miesto – Leo Dívald, Juraj Dobra

        

       3. kategória próza:

       2. miesto – Erika Oláhová

        

       Žiaci z prvých miest postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.4.2019 vo Veľkom Krtíši. 6.5.2019 sa konalo krajské kolo v Banskej Bystrici, kde postúpil Jakub Strhár a z kraja si priniesol pekné 3. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.

       Mgr. A. Bizovová

     • Exkurzia na farme
      • Exkurzia na farme

      • 25. apríla 2019 žiaci 1. stupňa v počte 46 navštívili farmu v Mojíne. Je to jediná rodinná farma na Slovensku, v ktorej sa zaoberajú chovom, výcvikom a predvádzaním dravých vtákov.

       Ich program bol zameraný na DEŇ ZEME.

       Najskôr ich zobrali do lesa, kde vyzbierali všetky odpadky, potom ich spoločne triedili, prehliadli si dravcov, nasledovali ukážky letov pri ktorých im tiež asistovali deti.

       Na záver ich čakal stánok so suvenírmi, v ktorom boli sovičky od výmyslu sveta. Na farme sa deťom veľmi páčilo.

        

       Mgr. Mária Danielová