• Novinky

     • OZNAM - DAROVANÉ ZO SRDCA
      • OZNAM - DAROVANÉ ZO SRDCA

      •                     Základná škola s materskou školou Bušince organizuje zbierku                             noseného (opratého) šatstva a hračiek, pod názvom

       „Darované zo srdca“.

       Zbierku škola realizuje v spolupráci s OZ Za dôstojný život Lučenec, ktoré pomáha nielen deťom, ale aj dospelým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácií.

       Zbierka prebieha od 17. 12. 2018 do 14. 2. 2019.

       Darované šatstvo a hračky noste do školy. Následne sa šatstvo uskladní a bude odovzdané spomínanému OZ po ukončení zbierky.


       ĎAKUJEME, že Vám osudy iných ľudí nie sú ľahostajné.
        
       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

       Mgr. Helena Boriková, zástupkyňa školy

     • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
      • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

      • Dňa 13. 12. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili v 8. triede tvorivých dielní, ktoré si pre žiakov pripravili študenti za pomoci majsteriek odbornej výchovy z OUI Želovce. Žiaci sa striedali v pravidelných intervaloch, aby si každý mohol vyskúšať niekoľko spôsobov vyrábania tradičných vianočných symbolov. Vymaľovať vianočné ozdoby zo sadry, či cesta, vyhotoviť vianočné dekorácie z prírodných materiálov, alebo ozdobiť sladký medovník. Spokojnosť žiakov hovorí za všetko. Žiaci odchádzali z triedy nielen s úsmevom, ale aj s vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami.

       Ďakujeme OUI Želovce, ktoré už tradične tvorivé dielne pre našich žiakov pripravuje.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

     • MIKULÁŠ
      • MIKULÁŠ

      • Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

       každý rok nosievaš do okien dary.

       Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

       každý rok myslievaš na dobré deti!

        

       Aj tieto verše potešili Mikuláša, ktorý zavítal 6. decembra aj tento rok na Základnú školu s materskou školou v Bušinciach. Neprišiel však sám, sprevádzali ho nielen sobíky, anjeliky, ale aj prefíkaní čerti. Za príjemné prekvapenia, ktoré si žiaci, ale aj malí škôlkári  pripravili dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Našli sa aj nezbedníci, ktorí sa nie vždy správali ako sa patrí a preto aj čerti mali dosť roboty. Avšak Mikuláš prináša to čaro, ktoré radosť a očakávania všetkých detí znásobuje. Preto sa už teraz tešíme a dúfame,  že aj o rok zavíta Mikuláš medzi nás.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým žiakom, ktorí spríjemnili tohtoročného Mikuláša na našej škole (menovite Adamovi Števkovi, Nine Horňákovej, Jakubovi Dobrovi, Alexe Zolyomiovej, Viktórii Hívešovej, Karin Belovej, Laure Vámošovej, Leovi Dívaldovi, Michaele Kováčovej, Rebeke Ďurovej, Kristíne Tóthovej a Sone Kučákovej), ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto aktivitu realizovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

       Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

       že som sa narodil v Šali.

                                Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa                              mňa ŠALIANSKY MAŤKO

       J. C. Hronského

        

       Súťaž je určená pre žiakov 2. – 7. ročníka základných škôl, ale aj pre žiakov osemročných gymnázií. Podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a vytvára trvalý vzťah k literatúre a umeleckému prednesu.

       3. december bol na našej škole venovaný práve slovenskej povesti. Školského kola sa zúčastnilo spolu 8 žiakov. Prednes slovenskej povesti hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Bizovová, Mgr. Boriková, Peter Baláž, člen ŽP a Mgr. Erika Pallaiová. Súťažiaci predviedli naozaj pekné výkony, za čo im aj pripravujúcim pedagógom patrí veľká vďaka a obdiv.

        

       Výsledky školského kola:

       I. kategória

       1. miesto – Oliver Števka (3. tr.)

       2. miesto – Nikoleta Zahorecová (2. A)

       3. miesto – Adriana Berkyová (3. tr.)

                          Roman Porteleky (3. tr.)  

        

       II. kategória

       1. miesto – Laura Vámošová (5. A)

       2. miesto – Karin Belová (5. A) 

        

       III. kategória

       1. miesto – Daniel Ivan (6. tr.)

       2. miesto -  Juraj Dobra (6. tr.)

        

       Oliver Števka, Laura Vámošová a Daniel Ivan sa zúčastnia okresného kola dňa 14. 12. 2018, vo Veľkom Krtíši.

        

       Držme im palce...

        

       Peter Baláž, člen ŽP, Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

       Foto: Michaela Kováčová, členka ŽP