• Novinky

      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je:

       – prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku,

       – rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

       – zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,

       – umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

       – prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ

       Organizuje sa ako predmetová súťaž jednotlivcov a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

        

       Aj na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho spolu 18 žiakov v kategóriách 1A (5.-7.ročmík) a 1B (8.-9.ročník). Olympiáda pozostávala z dvoch častí - písomného testu a ústnej skúšky. V písomnej časti  žiaci zdolávali nástrahy gramatiky, prelúskali sa i slovnou zásobou a obstáli i v čitateľskej gramotnosti a počúvaní s porozumením.

       Víťazné priečky obsadili nasledovní žiaci:

        

       Kategória 1A

       1. miesto – Kristián Bercsényi /7.A/

       2. miesto – Juraj Dobra /6. trieda/

       3. miesto – Martin Bariak /7.A/

        

       Účasť: Daniel Ivan /6. trieda/, Ladislav Bielik /6. trieda/, Martin Bandy /6. trieda/, Lukáš Hegedűš /6. trieda/, Richard Rusnák /6. trieda/, Adrián Olách /6. trieda/, Peter Krahulec /6. trieda/, Peter Baláž /7.A/, Erika Oláhová /7.A/, Bryan Botoš /7.A/

        

       Kategória 1B

       1. miesto – Richard František Jarolímek /9. trieda/

       2. miesto – Adam Števka /9. trieda/

       3. miesto – Martin Ivan /9. trieda/

        

       Účasť: Vivien Oláhová /9. trieda/, Nikolas Sabadoš /9. trieda/

        

       Kristián Bercsényi /7.A/ a Richard František Jarolímek /9. trieda/ postupujú na okresné kolo.

       Srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole.

        

       Mgr. Helena Boriková

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Halloween
      • Halloween

      • Halloween – sviatok, ktorý sa k nám dostal spoza veľkej mláky ešte v 90. rokoch 20. storočia. Dovtedy pre nás neznámy sviatok sa začal aj v našich končinách udomácňovať. Halloween prenikol aj do škôl, kde deti vyrezávajú tekvice a tiež si pripravujú rôzne strašidelné masky. Ináč to nebolo ani na našej škole. V pondelok (29.10.) sa aj na našej škole niesol v znamení Halloweenu. Žiaci druhého stupňa boli prvé dve hodiny vo svojich triedach so svojimi triednymi učiteľmi, kde sa poprezliekali do svojich masiek a urobili si svoj vlastný program. Následne po veľkej prestávke sme sa všetci presunuli do telocvične, kde žiaci predviedli svoje masky a nasledovala diskotéka.

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Lampiónový sprievod
      • Lampiónový sprievod

      • Dňa 26.10.2018 sa po prvýkrát aj na našej škole usporiadal lampiónový sprievod. Na sprievode sa zúčastnili detičky zo škôlky spolu s pani učiteľkami a rodičmi, ako aj žiaci prvého stupňa a 5. ročníka, tiež v sprievode svojich pani učiteliek a rodičov. Po krátkom príhovore pani riaditeľky Mgr. Dany Strhárovej sme sa vydali v sprievode ulicami Bušiniec, kde sme sa zastavili na Obecnom úrade, aby sme odovzdali pánovi starostovi Ing. Zoltánovi Véghovi náš darček v podobe krásnej vyrezanej tekvice. Pre deti bolo na Obecnom úrade pripravené občerstvenie a trochu sa zohriali teplým čajom. Následne sme sa presunuli späť na školský dvor, kde sa pozapaľovali tekvičky a vypustili lampióny šťastia.

       Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spolupráci na sprievode a všetkým zúčastneným. Dúfame, že o rok sa opäť všetci uvidíme na tejto krásnej akcii a možno ešte v hojnejšom počte ako tento rok.

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Ochrana pred požiarmi očami detí
      • Ochrana pred požiarmi očami detí

      • Dňa 3.10.2018 sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uskutočnilo oceňovanie víťazov celoslovenských súťaží detí vo výtvarnom prejave s témou „Požiar v domácnosti“ a v literárnom prejave s témou „Ochrana pred požiarmi očami detí“ za školský rok 2017/2018.

       Naša žiačka Natália Kováčová (8. ročník) pod vedením pani učiteľky Mgr. Marty Fajčíkovej obsadila na tejto celoslovenskej súťaži v literárnom prejave krásne III. miesto. Pani učiteľke patrí veľká vďaka a našej Natálke srdečne blahoželáme.

       Po odovzdaní ocenení a spoločnom fotografovaní, sa žiaci zúčastnili prehliadky mesta Bratislava, navštívili Bratislavský hrad a dorazili na útvar HaZZ.

        

       Foto: Natálka Kováčová /8. roč./

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

      • www.talentagent.sk

      • Stránka talent agent organizuje fotosúťaže pre všetky vekové skupiny obyvateľov a na rôzne témy. Umožňuje bezplatnú registráciu s možnosťou zapojenia sa do akejkoľvek súťaže.  Hlasuje sa virtuálne, teda kto navštívi túto stránku môže zahlasovať a tým posunúť na popredné miesta svojho favorita.  Získať hodnotné ceny môže teda ktokoľvek z nás.

       Do súťaže Nástenka – späť do školy, jeseň sme sa zapojili aj my. Pani učiteľka PaedDr. Ing. Kalmárová zabezpečila registráciu a umiestnila foto nástenky, teda svojej 5. A triedy a následne oslovila aj mňa, čo ma veľmi potešilo, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. Teda do súťaže z bušinskej školy sme poslali dve fotografie násteniek na danú tému. Z 29 poslaných foto násteniek sme víťazstvo nezískali, ale obstáli sme so cťou.

        

       „Nezúčastniť sa nám nedáva možnosť vyhrať. Zúčastniť sa nám otvára možnosť nielen výhry, ale hlavne napredovania a túžby zúčastniť sa opäť a byť lepší.“

       Mgr. Erika Pallaiová