• Novinky

     • Vedomostná súťaž - 2. kolo
      • Vedomostná súťaž - 2. kolo

      • Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo 2. kolo internej vedomostnej súťaže. Súťaž prebiehala tradične v dvoch kategóriách - I. kategória /VI. - VII. ročník/, II. kategória /VIII. - IX. ročník/. 

       Otázky boli zostavené z viacerých oblastí - história, geografia, prírodoveda, literatúra, umenie, náboženstvo, šport. Súťažili jednotlivci aj triedy. Výsledky boli nasledovné:

       I. kategória

         1. miesto

         Kristián Bercsényi /6.A/

         Tibor Žiak /7.A/

         2. miesto

         Patrik Koloman Petrovič /6.A/

         Michaela Kováčová /6.B/

         3. miesto

         Martina Huszárová /6.B/

       II. kategória

         1. miesto

         Samuel Pallai /9. trieda/

         2. miesto

         Martin Ivan /8.A/

         3. miesto

         Lucia Balážová /8.B/

        

       Mgr. Pavel Kukučka /riaditeľ školy/

     • Bušinské pero - súťaž v grafickom prejave
      • Bušinské pero - súťaž v grafickom prejave

      • V dnešnej pretechnizovanej dobe si len málo ľudí dá záležať na peknom, úhľadnom písme.

       Už po niekoľko rokov prebieha na našej škole interná súťaž v krasopise pod názvom "Bušinské pero". Veľmi si vážime a oceňujeme žiakov, ktorí chvályhodne prezentujú svoju osobnosť aj písmom.

       Výsledky súťaže v školskom roku 2017/2018:

       I. kategória /1. ročník/

         1. miesto - Nikoleta Zahorecová /1.A/

         2. miesto - Bianka Botošová /1.A/

         3. miesto - Katarína Görčiová /1.A/

       II. kategória /2. - 4. ročník/

         1. miesto - Karin Belová /4.B/

         2. miesto - Sofia Vámošová /3. trieda/

         3. miesto - Vanesa Kováčová /2. trieda/

       III. kategória /5. - 9. ročník/

         1. miesto - Samuel Pallai /9. trieda/

         2. miesto - Lucia Balážová /8.B/

         3. miesto - Lucia Görčiová /7.A/

        

       Mgr. Pavel Kukučka /riaditeľ školy/

     • Školský výlet 2018
      • Školský výlet 2018

      • Dňa 1. júna sa žiaci II. stupňa bušinskej školy spolu s pedagogickým dozorom (PaedDr. Ing. Kalmárovou, PaedDr. Cirbusovou a Mgr. Pallaiovou) zúčastnili školského výletu. Vígľaš bol prvou zastávkou nášho putovania. Zámok a zároveň aj štvorhviezdičkový hotel prešiel v roku 2014 veľkou rekonštrukciou. Ponúka nielen ubytovanie, ale aj zaujímavé prehliadky zámockými chodbami. Kamenné nádvorie s hradbami znásobuje výnimočnosť zámku.

       Počiatky slovanského hradiska siahajú do stredoveku, kde vznikol kláštorný objekt spravovaný templárkym rádom. Neskôr sa sídlo dostalo do rúk kráľovského rodu Anjou. Kráľ Žigmund Luxemburský dal  hrad prestavať na poľovnícke sídlo. Na zámku pôsobil kráľ Matej Korvín, Vladislav II. Jagelovský. Počas II. svetovej vojny bol poškodený, z veľkej časti vyhorel a chátral niekoľko desiatok rokov. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa v septembri 2014 konalo slávnostné otvorenie a zámok bol sprístupnený verejnosti ako hotel The Grand Vígľaš****, ktorý sa špecializuje na kongresové a gastronomické spoločenské podujatia s poskytovaním wellness služieb.

       Naša ďalšia cesta viedla do Brezna, kde sme navštívili Horehronské múzeum, ktoré patrí medzi mladšie na Slovensku. Múzeum sídli v budove starej mestskej radnice na breznianskom námestí. Stále expozície: Národopisná expozícia - Život a kultúra ľudu na Horehroní, Historická expozícia - Brezno v premenách času a Literárna expozícia - Literárne Brezno.

       Bystrianska jaskyňa bola poslednou zastávkou poznávania nášho regiónu. Je najväčšou jaskyňou južnej strany Nízkych Tatier. Nachádza sa v Bystrianskom krase v južnej časti Národného parku Nízke Tatry, pri obci Bystrá. Bola objavená 29. júna 1923. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.  

       Výlet sme zavŕšili v obchodnom centre Európa v Banskej Bystrici. Po dni plnom zážitkov a spokojnosti nielen z objavovania krás Slovenska, ale aj chvíľ strávených nakupovaním sme unavení a zároveň spokojní absolvovali šťastný návrat domov.

       Tak niekedy nabudúce....

       Anetka Barányiová, Sonka Kučáková, Samko Pallai a Mgr. Erika Pallaiová  

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      • Deň narcisov je najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku, pri ktorej každoročne pomáhajú tisíce dobrovoľníkov. Jeho cieľom je vniesť problematiku boja proti rakovine bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája.

       Symbolom Dňa narcisov je žltý kvietok - narcis, ktorým ľudia vyjadrujú solidaritu s onkologickými pacientmi. Dobrovoľnú finančnú zbierku organizovala aj ZŠ s MŠ v Bušinciach pod vedením koordinátoriek ENV - Mgr. M. Danielovou a Mgr. S. Filkusovou. Zbierku vykonávalo 13 dobrovoľníkov - pedagogických pracovníkov, každý so skupinou detí v 11 obciach: Bušince, Malé Zlievce, Veľké Zlievce, Čeláre, Kirť, Zombor, Glabušovce, Olováry, Kováčovce, Muľa, Vrbovka. Navštívili sme aj podnik EUSTREAM a.s.

       Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali tieto sumy: Bušince - 512,94€, Glabušovce - 42,91€, Olováry - 85,17€, Veľké Zlievce - 86,87€, Zombor - 61,58€, Čeláre - 129,73€, Kováčovce - 95,87€, Kirť - 82,45€, Malé Zlievce - 130,33€, Muľa - 35,94€,  EUSTREAM - 69€. Celkove sme vyzbierali 1649,91€.

       Toutou cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli.

       Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová