• Novinky

     • Veľká noc na hodinách anglického jazyka
      • Veľká noc na hodinách anglického jazyka

      • K príchodu jari neodmysliteľne patria aj veľkonočné sviatky a tradície, ktoré sa s nimi spájajú. 

       Veľká noc patrí medzi najkrajšie a najfarebnejšie obdobia roka. Od pôstneho obdobia cez vynášanie Moreny až po šibačku a oblievačku, tento čas roka je plný zvykov, ktoré robia slovenský folklór ešte pestrejším. Medzi najznámejšie symboly týchto sviatkov patria baránok, kríž, oheň, kraslice, zajačik, sviečka a korbáč.

       Tradície a symboly spojené s veľkonočnými sviatkami na Slovensku sme si so žiakmi pripomenuli na hodinách anglického jazyka aj formou súťažných úloh: lúštenie osemsmeroviek na čas a tvorba prezentácií, projektov, ale aj básničiek.

       Osemsmerovky s veľkonočnou tematikou lúštili piataci, šiestaci a siedmaci v škole a projekty, ako aj prezentácie tvorili žiaci doma.

       S kolegyňou Jankou Kalmárovou by sme sa chceli poďakovať hlavne žiakom, ktorí venovali svoj voľný čas angličtine a rozhodli sa tvorivo pracovať na zadanej téme - EASTER.

       Spolu so žiakmi Vám všetkým prajeme HAPPY  EASTE!!!

       Mgr. Helena Boriková

     • Chemická olympiáda
      • Chemická olympiáda

      • Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Zo školského kola postúpili Martin Ivan (8.A) a Adam Števka (8.A).

       Chemická olympiáda je veľmi náročná a je určená hlavne pre žiakov 9. ročníkov. Títo žiaci sa svedomito pripravovali v popoludňajších hodinách na doučovaní z chémie a v domácom prostredí. Za ich prípravu nad rámec bežnej chémie sa im chcem poďakovať.

       Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Martin Ivan sa stal dokonca víťazom okresného kola chemickej olympiády. Adam Števka skončil na ôsmom mieste.

       Blahoželám obom žiakom k danému úspechu.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Prednáška pre dievčatá o dospievaní
      • Prednáška pre dievčatá o dospievaní

      • Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška s lektorkou Mgr. Holecovou.

       Obsahom prednášky bolo: anatómia ženských pohlavných orgánov, ženské pohlavné hormóny, puberta – uvedomenie si seba samej, psychické a sociálne dozrievanie, menštruácia, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, vhodná životospráva, stres – ako sa s ním vysporiadať a ako uvoľniť napätie. Dievčatá zo 7.A a 7.B triedy pozorne počúvali a určite sa dozvedeli aj nové informácie v danej oblasti.

       V závere dostali balíčky s názvom Súprava pre moju každodennú hygienu.

       PaedDr. Eva Cirbusová, Mgr. Erika Pallaiová