• Novinky

     • Basketbal dievčat ZŠ
      • Basketbal dievčat ZŠ

      • Dňa 16.2.2018 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ. Naše dievčatá obsadili krásne 3. miesto. Gratulujeme dievčatá!!!

       VIII.A                           

       Marika Galambová                                

       Kristína Tóthová                                                                             

       Vivien Oláhová                                         

       Jana Botošová                                          

       Katarína Horváthová

       VII.A

       Rebeka Ďurová

       Natália Kováčová

       Evelin Kissová

       Vanesa Botošová

       VII.B

       Vivien Motošková

       Alexandra Kováčová

        

       Mgr. Daniela Fekiačová

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci ZŠ s MŠ Bušince sa v termíne od 5.2.2018 do 9.2.2018 zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) v počte 9 žiakov a 4 žiaci zdokonaľovacieho LV. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate RD Látky, samotný lyžiarsky kurz prebiehal v lyžiarskom stredisku RD Látky – Kočanda, pedagogický dozor a inštruktor Ing. Jaroslav Strhár, zdravotnú starostlivosť vykonávala Veronika Janíčeková.

       LV sa začal v pondelok 5.2.2018 odchodom z areálu školy o 8,00h a vyvrcholil príchodom späť v piatok 9.2.2018 o 15,30h. Po príchode a ubytovaní sa na chate RD – Látky v troch izbách sme sa prezliekli a vybrali sa na zjazdovku, kde po zaradení do skupín (podľa preukázaných lyžiarskych schopností) prebiehal samotný základný alebo zdokonaľovací výcvik. Stravovanie bolo zabezpečené tri krát denne + desiata + olovrant. Po LV boli žiakom k dispozícií na chate spoločenské hry (stolný tenis, futbal, biliard).

       Počas pobytu prebiehalo bodovanie čistoty izieb, ku ktorému všetci zúčastnení pristupovali zodpovedne a všetky tri izby získali maximálny počet bodov, za čo boli odmenení na záverečnom vyhodnotení.

       LV sa konal na svahu RD Látky – Kočanda. Výcvik pozostával zo základných prvkov: nosenie lyží, chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, jazda šikmo svahom, oblúky v obojstrannom prívrate, jazda vlekom.

       Každý večer po LV bol denný rozkaz, kde sa zhodnotil celý priebeh dňa (pochvaly a pokarhania), určili sa služby na nasledujúci deň a každý večer sa konali prednášky na témy súvisiace s pobytom a pohybom na horách. Počas celého LV  vládla medzi žiakmi a inštruktormi zúčastnených škôl (Bušince, D. Strehová, Želovce, Nenince) vzájomná tolerancia či už na samotnom výcviku, v jedálni alebo v ubytovni. Až na zranenie žiačky v utorok sa nevyskytli žiadne závažné problémy.

       Za bezproblémový priebeh LV, spoluprácu, podporu a pomoc ďakujem všetkým zúčastneným.

       Vyhodnotenie lyžiarskeho preteku:                          

       1. malý slalom:                                                                  

           P. Baláž - 29,6s

           L. Bielik - 32,6s

       2. veľký slalom:

       a) základný LV

           I. miesto- Ronald Oláh - 38,3s             

           II. miesto - Máté Nagy - 56,5s             

           Juraj Dobra - 36s+penalizácia

           Kristián Bercsényi - 35,8+penalizácia

       b) zdokonaľovací LV          

            I. miesto - Martin Ivan - 30,8s                       

            II. miesto - Dominik Bača - 33,0s                       

            III. miesto - Daniel Ivan - 33,8s                       

            Nikolas Sabadoš     34,8s

            Martina Huďanová 39,6s

       Ing. Jaroslav Strhár

     • Vtáčie búdky
      • Vtáčie búdky

      • V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto spríjemňovali pobyt v prírode svojím štebotaním. Prikrmovať začíname počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou prikrývkou. Vtedy sa  vtáčikom hľadá potrava veľmi ťažko a radi privítajú našu pomoc.

       Preto sa aj naša škola rozhodla vyhlásiť súťaž „O najkrajšiu vtáčiu búdku“. Vtedy sme ešte nevedeli, že súťaž bude mať taký veľký úspech. Svoje búdky a kŕmidlá predstavilo 17 žiakov. Ich práce boli naozaj originálne a bolo ťažké vybrať 3 najkrajšie.

       Nakoniec sme sa rozhodli, že odmeníme všetkých 17 žiakov. Veľké ĎAKUJEME patrí nielen žiakom, ale aj ich rodičom, ktorí svoj voľný čas využili na dobrú vec.

       Mgr. Mária Danielová

     • Karneval
      • Karneval

      • Dňa 9. februára sa na našej škole uskutočnil karneval.

       Do súťaže o najkrajšiu masku  sa zapojilo 60 žiakov. Masky boli rozmanité. Mohli sme vidieť: čarodejnice, princezné, zvieratká a rôzne rozprávkové postavičky. Ocenených bolo 20 masiek, prevažne ručne vyrobených. Po vyhodnotení masiek mali deti diskotéku. O vydarenej akcii svedčia aj fotografie na našej stránke.

       Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si so svojimi deťmi pripravili skutočne nádherné masky.

       Mgr. Marta Valocková, Mgr. Jana Šajgalíková

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Dňa 9. januára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povesti ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO. Je to súťaž pre žiakov 2. - 7. ročníkov základných škôl, ktorá rozvíja, prehlbuje a upevňuje zručnosti žiakov v umeleckom prednese a vytvára trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti. 

        

       Výsledky školského kola:

       II. kategória

       1. miesto - Adrián Olách /5. trieda/

       3. miesto - Klára Rozália Oláhová /4.A/

       III. kategória

       1. miesto - Simona Sukupčáková /6.B/

       2. miesto - Monika Gorčiová /6.B/

       3. miesto - Béla Ádám /7.A/

       Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnili okresného kola 26. januára vo Veľkom Krtíši, kde Adrián Olách získal 2. miesto. GRATULUJEME!!!

       Mgr. Helena Boriková