• Novinky

      • Voľné pracovné miesto - ŠKD

      • Hľadáme vychovávateľa/vychovávateľku do ŠKD s dobrým vzťahom k deťom, ktorý/á zabezpečí základnú starostlivosť, domácu prípravu na vyučovanie, zorganizuje zaujímavý program a vyplní voľný čas tvorivými aktivitami.

       Požiadavky na zamestnanca

       Rozsah úväzku

       100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

       Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo/vychovávateľstvo.

       Ďalšie požiadavky

       • žiadosť- profesijný životopis
       • súhlas so spracovaním osobných údajov
       • doklad o vzdelaní
       • bezúhonnosť podľa par. 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

       Osobnostné predpoklady

       • trpezlivosť
       • spoľahlivosť
       • empatia
       • komunikatívnosť
       • vnútorná stabilita

       Kontakt

       Kontaktná osoba: Mgr. Dana Strhárová /riaditeľka ZŠ s MŠ Bušince/

       Tel.: 0908923018, 0907175347

       E-mail: busincezssms@gmail.com