• Novinky

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • Vianočné trhy sa na hlavnej chodbe bušinskej školy konali už tradične aj tento rok. 21. december 2017 bol venovaný práve týmto trhom, ktoré svojou atmosférou umocňovali čas pred najkrajšími sviatkami roka. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný.

       Vopred pripravené lavice určené pre všetky triedy sa bleskovou rýchlosťou zapĺňali všetkým tým, čo si žiaci priniesli.

       Slané i sladké dobroty, nápoje, či párok v rožku, ale aj ručne vyrobené výrobky ako anjeliky, svietniky, obrazy, náramky, náhrdelníky a mnoho iného lákalo okoloidúcich. Nechýbala ani tombola žiakov VIII.A triedy, ktorá zožala veľký úspech aj tento rok. Novinkou tomboly bola špeciálna cena triednej učiteľky Mgr. Katky Bariakovej a to VEĽKÁ TORTA, ktorú po náhodnom žrebovaní vyhrala pani uč. Mgr. Helena Boriková. Myslím, že aj tento rok si každý našiel to svoje...

       Nechýbali vianočné melódie, ktoré nám spríjemňovali pohodu a znásobovali čaro blížiacich sa Vianoc.

       Veľké ĎAKUJEM patrí pánovi riaditeľovi Mgr. P. Kukučkovi nielen za úvodné slová, ale aj za možnosť realizovať vianočné trhy, všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou vianočných trhov, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení vianočných trhov.

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová 

     • Čaro Vianoc - súťaž v aranžovaní
      • Čaro Vianoc - súťaž v aranžovaní

      • Tradičná súťaž v aranžovaní na SOŠ v Želovciach sa uskutočnila dňa 19. 12. 2017. Z našej školy sa súťaže zúčastnili traja žiaci (jedno družstvo) – Natálka Kováčová (7.A), Samko Pallai (9. trieda) a Julko Baláž (9. trieda).

       Súťažné úlohy boli dve:

       1. vianočný svietnik – doba aranžovania max. 60 min. – súťaž jednotlivcov,

       2. vianočná dekorácia hrantíka (válovca) do okna z exteriéru – doba aranžovania max. 60 min. –súťaž družstiev.

       Spomedzi všetkých súťažiacich, ktorých bolo až 21, vyhral Samko PALLAI v prvej súťažnej úlohe. Ku krásnemu 1. miestu mu blahoželáme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách, podľa jednotlivých ročníkov (P3, P4, P5, P6, P7, P8).

       Cieľom súťaže je podchytiť záujem o matematiku; rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike; prispieť k efektívnemu využívaniu voľného času; popularizovať matematiku a podchytiť potencionálne talenty na matematiku.

       Výsledky školského kola 39. ročníka Pytagoriády sú:

       P3

       1. miesto: Marcel Rácz /3. trieda/

       2. miesto: Sofia Vámošová /3. trieda/

       3. miesto: Juliana Alena Kováčová /3. trieda/

       P4

       1. miesto: Dávid Ivan Babka /4.B/

       2. miesto: Leo Dívald /4.A/

       3. miesto: Bryan Leonardo Obuchovič /4.A/

       P5

       1. miesto: Peter Krahulec /5. trieda/

       2. miesto: Juraj Dobra /5. trieda/

       3. miesto: Daniel Ivan /5. trieda/

       P6

       1. miesto: Michaela Kováčová /6.B/

       2. miesto: Patrik Ďuriš /6.B/

       3. miesto: Kristián Bercsényi /6.A/

       P7

       1. miesto: Róbert Botoš /7.A/

       2. miesto: Ladislav Roberto Obuchovič /7.A/

       3. miesto: Dominik Bača /7.A/

       P8

       1. miesto: Martin Ivan /8.A/

       2. miesto: Adam Števka /8.A/

       3. miesto: Richard František Jarolímek /8.A/

        

       Mgr. Helena Boriková

       výsledky poskytol a súťaž vyhodnotil: Mgr. Dušan Daniel

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • V dňoch 30. 11. 2017 a 7. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo 52. ročníka biologickej olympiády kat. C.

       Žiaci 8.A triedy – Martin Ivan a Adam Števka – riešili dve praktické úlohy. Prvou úlohou bolo pozorovať stavbu pokožky listu. Druhá úloha bola zameraná na pozorovanie stavby ľudského vlasu a srsti cicavca.

       Bodové hodnotenie:

       Správnosť riešení  – max. 10 bodov.

       Kvalita nákresov – max. 5 bodov.

       Správne označenie a pomenovanie – max. 5 bodov.

       Záver – max. 10 bodov.

       SPOLU: 30 bodov/za každú úlohu.

       CELKOVÉ  VYHODNOTENIE:

       1. miesto – Adam Števka – 59 bod. (max. 60 bod.)

       2. miesto – Martin Ivan 58,5 bod. (max. 60 bod.)

       Okresného kola sa súčastnil Adam Števka, ktorý sa umiestnil na 8. mieste.

       PaedDr. Eva Cirbusová