Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Aktualizácia údajov
  31. 8. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie šk. r. 2014/2015

  Dňa 30. júna riaditeľ ZŠ s MŠ Bušince Mgr. P. Kukučka slávnostne ukončil školský rok 2014/2015 príhovorom, v ktorom zhrnul úspechy aj neúspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnúť v tomto školskom roku.

  Vo svojom príhovore spomenul aj mená žiakov, ktorí na návrh svojich triednych učiteľom dostali pochvaly riaditeľom školy, ale aj žiakov, ktorí boli riaditeľom školy pokarhaní, kvôli porušovaniu školského poriadku. Z každej triedy vystúpil jeden žiak, ktorému bola udelená knižná odmena za rôzne zásluhy, ktoré dosiahol počas školského roka. Gratulujeme smiley!!!

  Potom sa k žiakom prihovoril aj starosta obce Bušince, Ing. Z. Végh, ktorý im poprial pekné prázdniny.

  V mene všetkých pedagógov našej školy prajem aj ja všetkým žiakom, ale aj ich rodičom príjemné prežitie letných prázdnin a v septembri začíname znova wink!!!

  Mgr. Helena Boriková

 • Rozlúčkový banket

  Dňa 29. júna sa v priestoroch školskej jedálne našej školy v popoludňajších hodinách uskutočnil rozlúčkový banket našich deviatakov.

  Deviataci pozvali učiteľov, ktorí ich učili počas ich štúdia na základnej škole. Školská jedáleň sa v tento deň zmenila na krásny priestor vyzdobený kvetmi, stuhami a pestrofarebnými balónmi.

  Program začal príchodom slávnostne oblečených žiakov na tóny pesničky Lúčenie. Potom nasledovali príhovory pani zástupkyni Mgr. D. Strhárovej, triedneho učiteľa Mgr. L. Lavríka a za rodičov sa prihovorila T. Ádámová.

  Deviataci nám učiteľom pripravili aj prekvapenie v podobe ružičiek a krátkych básničiek, ktoré nás naozaj každým slovom vystihovali. Po básničkách nasledoval učiteľský tanec a kultúrny program, ktorý pre nás naši deviataci pripravili.

  Počas banketu sme si mnohí z nás v hlavách pretáčali film, v hlavných úlohách s našimi deviatakmi, pričom, nám mnohým vypadla nejedna slzička. Hovorí sa, že keď niečo pekné končí vždy dúfame, že niečo krásne začína a preto prajem našim deviatakom, aby sa im v živote darilo a splnili sa im aj tie najtajnejšie sny.

  Mgr. Helena Boriková

 • Odmena pre najlepších

  Dňa 29. júna sa uskutočnil výlet pre najlepších žiakov našej školy na kúpalisko do Dolnej Strehovej.

  Žiaci našej školy zbierali počas celého školského roka body za rôzne súťaže, zberové aktivity a vystúpenia. Tieto body boli v júni spočítané a vznikol zoznam najšikovnejších žiakov, ktorí dostali šancu ísť sa vykúpať a oddýchnúť si na tri hodinky na kúpalisku Aquatermal Strehová.

  Žiaci sa vyšantili pod dozorom Mgr. Heleny Borikovej, Mgr. Kataríny Bariakovej, Mgr. Marty Fajčíkovej a Ing. Jaroslava Strhára.

  Aj napriek zamračenému počasiu sa žiaci poriadne vybláznili a užili si svoju cenu za ktorú ďakujú organizátorom tejto akcie.

  Mgr. Helena Boriková

  Zoznam žiakov s najväčším počtom bodov /vyhotovila Mgr. Erika Pallaiová/:

  P. č.

  Meno a priezvisko

  Trieda

  Body

  1.

  Samuel  Pallai

  6. A

  82,1

  2.

  Simona Lupová

  9. r.

  50,5

  3.

  Lenka Lupová

  9. r.

  43,3

  4.

  Gabriela Gőrčiová

  6. B

  35

  5.

  Dorotka Filkusová

  5. B

  32,5

  6.

  Jakub Strhár

  1. B

  31,5

  7.

  Marco Dívald

  5. A

  28,5

  8.

  Dominik Bača

  4. r.

  28

  9.

  Patrik Kušpál

  5. A

  27,9

  10.

  Brett Peter Oláh

  6. A

  27,5

  11.

  Simona Kováčová

  7. A

  27.5

  12.

  Mariela Krahulecová

  5. B

  27,5

  13.

  Kristína Šašváryová

  9. r.

  26

  14.

  Peter Krahulec

  2. r.

  25,5

  15.

  Adrián Olách

  2. r.

  25,5

  16.

  Katarína Čampová

  9. r.

  23,5

  17.

  Juraj Dobra

  2. r.

  23,1

  18.

  Marika Galambová

  5. A

  22,5

  19.

  Simona Sukupčáková

  3. B

  21,5

  20.

  Dávid Ivan Babka

  1. B

  21

  21.

  Martin Kučák

  9. r.

  19.5

  22.

  Adam Števka

  5. A

  19,5

  23.

  Nikolas Višniar

  8. r.

  19,5

  24.

  Alexandra Hermanová

  9. r.

  18,97

  25.

  Laura Vámošová

  1. B

  18,6

  26.

  Tomáš Kováč

  6. A

  18,5

  27.

  Laura Bačová

  9. r.

  18,5

  28.

  Monika Gőrčiová

  3. B

  18

  29.

  Viktória Vámošová

  8. r.

  18

  30.

  Lenka Kováčová

  8. r.

  17,5

  31.

  Gabriela Kováčová

  9. r.

  17,5

  32.

  Martin Ivan

  5. A.

  16,5

  33.

  Patrik Ďuriš

  3. B

  16

  34.

  Vivien Oláhová

  5. A

  16

  35.

  Július Baláž

  6. B

  16

  36

  Andrea Ostrihoňová

  9. r.

  16

  37.

  Gabriel  Gőrči

  3. B

  15,5

  38.

  Viktória Kováčová

  6. A

  15,5

  39.

  Veronika Oláhová

  8. r.

  15

  40.

  Timothy Ádám

  7. B

  15

  41.

  Erika Magerová

  9. r.

  15

  42.

  Katarína Kériová

  2. r.

  14,8

  43.

  Klára Kováčová

  7. A

  14,5

  44.

  Kristián Bercsényi

  3. A

  14,3

  45.

  Kristián Vámoš

  5. B

  14

  46.

  Natália Borecká

  8. r.

  13,57

  47.

  Lucia Balážová

  5. B

  13,5

  48.

  Tibor Rácz

  3. B

  13,5

  49.

  Erik Ružinský

  7. A

  13,5

  50.

  Kristína Tóthová

  5. A

  13,5

 • Zvieratá v nebezpečenstve

  Už ste si niekedy položili otázku koľko druhov zvierat vyhynulo a koľko druhov ešte vyhynie kvôli nám ľuďom, ak  sa budeme chovať bezohľadne? My sme si túto otázku položili spolu so žiakmi na hodinách anglického jazyka a spoločne sme vytvorili projekty na tému ANIMALS IN DANGER. Ešte pred storočím sa na Zemi rozprestierali veľké plochy nedotknutej divočiny. Živočíchy v nej prichádzali do styku s človekom iba zriedka, alebo vôbec. Medzi tým však došlo k znásobeniu ľudskej populácie, ktorá potrebuje energiu a suroviny. V súčasnosti je mimo priameho vplyvu človeka iba veľmi malá časť zemského povrchu.

  Projekty sme robili v ročníkoch 5.B, 6.B, 7.B, 8. a 9. ročníku. Každý ročník mal iné zadanie – v 5. a 6. ročníku sme sa venovali jednotlivým druhom ohrozeným zvierat, v 7. ročníku sme si ohrozené zvieratá rozdelili podľa toho, kde žijú (voda, krajina, obloha), v 8. ročníku sme spracovali problematiku, či pomáhajú zoologické záhrady týmto ohrozeným zvieratám a prečo sú vôbec zvieratá v ohrození a poslednom,  9. ročníku sme sa venovali všeobecne ohrozeným zvieratám.

  Vyhodnotenie projektov:

   

  5. ročník

   

  1. miesto

  -Oláh Ronald, Krahulecová Mariela

  -Filkusová Dorota, Kučáková Soňa, Balážová Lucia

  2. miesto

  -Gӧrčiová Alexandra, Oláhová Miroslava, Némethová Channel

  -Kováčová Sofia, Farkašová Irena

  3. miesto

  -Kováč Richard, Tóth Dušan

  6. ročník

  1. miesto

  -Gӧrčiová Gabriela, Kováč Ján

  -Farkašová Frederika

  2. miesto

  -Mitter Peter, Kováč Tomáš

  3. miesto

  -Andok Pavel, Galamb Róbert

  7. ročník

  1. miesto

  -Ádam Timothy, Chlpoš Marian, Vámoš Jozef

  2. miesto

  -Oláh Martin, Oláhová Vanesa, Huszár Marek, Mihaleje Ján

  3. miesto

  -Lekýrová Patrícia, Gӧrčiová Zdenka, Ladošová Laura, Kováčová Melinda

  8. ročník

  1. miesto

  -Kováč Pavol, Višniar Nikolas, Botoš Andrej, Gӧrčiová Kristína, Oláhová Brigita

  2. miesto

  -Gӧrči Nikolas, Hegedȕš Zoltán, Apró Móric, Oláhová Vanda Valentína

  9. ročník

  1. miesto

  -Botošová Vanesa, Kováčová Gabriela, Cudziš Matúš, Karpáty Ľudovít, Sabadoš Dávid

   

  Mgr. Ing. Kalmárová

 • Šikovné ručičky

  V rámci krúžku šikovných ručičiek sme sa učili aktívne využívať svoj voľný čas. Krúžok bol realizovaný jedenkrát týždenne, každý pondelok.

  Pri práci sme využívali kreatívnosť a fantáziu. Pozornosť sme venovali rôznym druhom techník cez strihanie, lepenie, maľovanie, atď. Pracovali sme s ľahko dostupným materiálom ako papier, textil, prírodný materiál.

  Na krúžku sme sa snažili rozvíjať jemnú motoriku, cit pre krásu, ale aj vedieť obdarovať svojich blízkych. Žiaci získavali kladný vzťah k ručným prácam a učili sa precítiť radosť z tvorivej práce.

  Dúfam, že s rovnakou radosťou ako tento školský rok sa budeme stretávať na našom krúžku aj budúci školský rok.

  Mgr. Ing. Kalmárová

 • 2. Účelové cvičenie

  Dňa 26. júna 2015 sa v areály školy ZŠ s MŠ Bušince uskutočnilo 2. účelové cvičenie pre žiakov 5. až 9. ročníka.

   

  Teoretická časť účelového cvičenia sa uskutočnila v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Bolo preberané učivo v zmysle platných učebných osnov učiva „Ochrana života a zdravia“ z daných tematických celkov: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, výchova k bezpečnému správaniu.

  Žiaci si svoje turistické zručnosti precvičili pri spoznávaní turistických značiek a športové výkony a presnosť si žiaci vyskúšali pri hode granátom.

   

  Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného plánu. Triedy mohli získať na jednotlivých stanovištiach max. 10 bodov /teória – 5 bodov a disciplína – 5 bodov/.

   

  Triedy súťažili medzi sebou v dvoch kategóriách /1. kategória – 5. a 6. ročník; 2. kategória – 7. až 9. ročník/ s nasledovnými výsledkami:

   

  Ø  1. kategória 

   

  Miesto

  Trieda

  Body

  1.

  VI.A

  66

  2.

  V.B

  65,5

  3.

  VI.B

  65

  4.

  V.A

  64

   

  Ø  2. kategória 

   

  Miesto

  Trieda

  Body

  1.

  VII.A

  66

  1.

  VIII.

  66

  1.

  IX.

  66

  2.

  VII.B

  62

   

  Prístup žiakov a spolupráca učiteľov bola veľmi dobrá, vďaka čomu bol splnený aj cieľ účelového cvičenia - prispieť k zvýšeniu telesnej zdatnosti žiakov, doplniť ich vedomostí, zručnosti a návyky z oblasti zdravia a života človeka. Účelovému cvičeniu prialo aj počasie a tak si žiaci aj dobre zašportovali a vychutnávali krásne slnečné počasie.

   Mgr. Helena Boriková

 • Pomôžme Sabinke

  Volá sa Sabinka Fajnorová, má 14 mesiacov a chcela by do svojho telíčka dostať väčšiu silu.

  Dievčatko je hypotonické /znížené napätie vo svaloch/, čo znamená, že všetko čo robí, je vďaka jej mamičke. Cvičí 3-krát denne vojtovu metódu a veľmi by jej pomohlo rehabilitovanie v zariadení, ktoré je súkromné a finančne náročné. 10-dňová liečba v zdravotnom zariadení Adeli Piešťany, kde Sabinke vedia pomôcť vychádza približne na 2000 EUR.

  Zatiaľ Sabinka žiaľ nevie sedieť ani chodiť, ale verí, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí jej pomôžu.

  Naša škôlka, ako aj základná škola v Bušinciach sa rozhodla pomôcť malej Sabinke zbieraním vrchnáčikov z pet fľiaš. Zbierajú sa aj vrchnáky od aviváže, kečupu, kávy v skle, ale aj vrchnáky z nápojov v tetrapakoch. Funguje to tak, že za vyzbieranie 1 tony vrchnáčikov dostane rodina malej Sabinky 200 EUR. Takže, aby sa vyzbieralo 4500 EUR na Sabinkine liečenie, treba vyzbierať približne 22 ton vrchnáčikov.

  Ak sa rozhodnete malej Sabinke pomôcť vyhľadajte pani učiteľku Borikovú a odovzdajte jej pozbierané vrchnáčiky. Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakujem aj v mene malej Sabinky.

  Viac informácií o malej Sabinke získate na: www.pomozte-sabinke.weebly.com

  Mgr. Helena Boriková

 • Výlet do Bratislavy

  Dňa 12. júna sa na našej škole konal výlet do Bratislavy. Bol to celodenný výlet, kde sme mali možnosť spoznať naše hlavné mesto.

  Začali sme plavbou po Dunaji, kde sme chytali bronz a nechali sa ovievať príjemným letným vetríkom. Počas 50-minútovej panoramatickej plavby popod 4 bratislavské mosty sme získali nezvyčajný pohľad na Bratislavu z paluby vyhliadkovej lode. Vyhliadka začínala pohľadom na historickú časť Bratislavy, na jej nábrežie a Bratislavský hrad, pokračovala popod Most SNP a most Lafranconi, kde sa loď otočila. Na pravom brehu Dunaja upútal pozornosť Sad Janka Kráľa. Plavba pokračovala popod piaty most Apollo.

  Po plavbe nás vláčik Blaváčik previezol mestom, a milá sprievodkyňa nám až v troch jazykoch - v slovenčine, v nemčine a v angličtine - povedala o významných pamiatkach, takže sme si v praxi vyskúšali naše znalosti cudzieho jazyka. Z okna vláčika Blaváčika sme okrem iného videli historickú budovu SND, prvý bratislavský obchodný dom PRIOR, prvú výškovú budovu v Bratislave Manderlák, previezli sme sa námestím revolučných rokov 1989, videli sme jedinú zachovalú bránu stredovekého opevnenia, historické sídlo Slovenskej národnej rady, súčasné sídlo prezidenta SR, Bratislavský hrad a podhradie a sakrálnu dominantu Bratislavy Dóm sv. Martina. Našou ďalšou zastávkou, na ktorú nás priviezol vláčik, bol Bratislavský hrad a zastavili sme sa aj pred budovou parlamentu.

  Nevynechali sme ani ZOO, čo potešilo nielen tých najmenších. Videli sme veľmi veľa zvierat, ktoré žijú v tejto zoologickej záhrade.

  Potom sme mali príležitosť zastaviť sa v nákupnom centre BORY MALL, kde si každý z nás prišiel na svoje. Niektorí boli v kine, iní sa išli najesť alebo kúpiť niečo pekné pre seba a rodinných príslušníkov.

  Po nákupoch sme sa spokojný vydali na cestu domov. Bol to výlet plný zážitkov, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

  Lenka Lupová, Simona Lupová, Mgr. Helena Boriková

 • Deň najlepších priateľov

  Deň najlepších priateľov - 8. jún, je dňom oslavy pravého priateľstva.

  Počiatkom bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili spoločné chvíle a oslávili svoj vzťah.

  Svoje názory, úvahy a básne ku príležitosti DŇA NAJLEPŠÍCH PRIATEĽOV písomnou formou vyjadrili aj žiaci II. stupňa, konkrétne VI. A, VII. A a VIII. trieda.

  Nástenka na hlavnej chodbe školy je venovaná najvýstižnejším myšlienkam žiakov. Za pomoc pri realizácii spomínanej súťaže chcem úprimne poďakovať pani učiteľke Mgr. A. Bizovovej, ale predovšetkým  všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

  Vyhodnotenie súťaže:

  I. miesto

  Patrícia Botošová, VII. A

  II. miesto

  Tomáš Kováč, VI. A

  Natália Borecká, VIII. trieda

  III. miesto

  Klára Kováčová, VII. A

  Nikolas Višniar, VIII. trieda

   

  Najlepší priateľ...

  Osamelosť to je, keď máš veľa priateľov,

  no každý z nich má niekoho bližšieho než si ty.   

  Avšak niektorí priatelia sú ako anjeli,

  ktorí nám pomôžu, keď naše krídla zabudnú lietať.

  V živote prichádzajú okamihy,

  keď si človek uvedomí a zistí komu na nás záleží a komu nikdy nezáležalo a komu navždy bude záležať.

  Pre priateľov slzy sú niekedy vzácnejšie ako úsmev.

  Úsmev rozdávame skoro každému,

  ale plačeme len pre toho, na kom nám naozaj záleží...

  Patrícia Botošová, VII. A  

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • MDD

  Dňa 5. júna sa na našej škole uskutočnila oslava MDD. Na úvod nás privítal pán riaditeľ, Mgr. Pavel Kukučka a zablahoželal nám k MDD.

  V tento deň sme si pripomenuli aj Svetový deň bez tabaku v mojom podaní.

  Nasledoval kultúrny program žiakov školy - spev, rôzne tance a hra na hudobných nástrojoch /flauta, gitara/. Po krásnom programe šikovných žiakov školy, sme mohli sledovať vystúpenie šermiarov, ich súboje, dokonca sme si s nimi vyskúšali aj dobové tance.

  Neskôr sme sa zapojili do hádzania oštepom a vyskúšali sme si aj streľbu z luku na cieľ. Potom nás prekvapili policajti, ktorí sa venujú výcviku psíkov. Predviedli nám, čo všetko ich zverenci dokážu.

  Bol to fantastický slnečný deň plný zábavy a zážitkov.

  Kristína Šašváryová, IX. trieda

 • Školská športová olympiáda

  Dňa 1. júna si žiaci našej školy pripomínali, tak ako aj iné deti na Slovensku či na svete - MDD. Po prvýkrát po registrácii na Slovensko-olympijskom výbore sme zorganizovali školskú športovú olympiádu.

  Olympiáda začínala slávnostným ceremoniálom. Po tónoch slovenskej hymny, pani zástupkyňa Mgr. D. Strhárová prevzala moderátorskú funkciu. udelila slovo riaditeľovi školy, Mgr. P. Kukučkovi. Ten sa v krátkosti zmienil o histórii a súčasnosti olympijských hier, na ktorých sa zúčastňujú najlepší športovci sveta.

  Srdečne a úprimne privítal hostí, p. Ing. Štefana Chrtianskeho, rodáka z Malých Zlievec, ktorý pred 40 rokmi navštevoval bušinskú školu. Jeho športové úspechy sú naozaj veľkolepé. Bývalý volejbalista ČH Bratislava i viacerých klubov v Taliansku, Francúzsku a Rakúsku 400-krát reprezentoval bývalé Československo, 30-krát Slovenskú republiku, zúčastnil sa 5 majstrovstiev Európy a 2 majstrovstiev sveta. V roku 1985 na Svetovom pohári v Japonsku bol vyhlásený za najlepšieho blokára na svete. Po skončení aktívnej činnosti bol trénerom v Detve, asistentom trénera reprezentácie SR, trénerom v rakúskom Innsbrucku, kde je aj doteraz a v r. 2012-2013 hlavným trénerom slovenskej reprezentácie.

  Riaditeľ školy privítal aj p. Ing. Zoltána Végha, starostu obce. Zaželal prítomným žiakom, aby sa naplnilo olympijské heslo: Citius, Altius, Fortius - rýchlejšie, vyššie, silnejšie.

  Po krátkych príhovoroch hostí nasledovalo za zvukov olympijskej hymny vztyčovanie vlajky. Niesli ju štyri žiačky školy - Simona Lupová, Lenka Lupová, Marika Galambová a Kristína Tóthová. P. Chrtiansky, vzácny hosť, vetou - "Týmto považujem OH za otvorené" hry slávnostne otvoril.

  Sľuby za žiakov predniesli Mariela Krahulecová a Dominik Bača. Za rozhodcov p. uč. Mgr. Ladislav Lavrík. Slávnostne vyznel aj okamih, keď žiaci, talentovaní športovci - Andrea Ostrihoňová, Katarína Čampová a Marco Dívald priniesli po schodoch horiacu fakľu a priložili ju na vopred pripravenú väčšiu pochodeň. Olympijský oheň sa rozhorel a jeho žiara svietila na prítomných počas celého trvania športových aktivít.

  Pán učiteľ Lavrík krátko vysvetlil v pokynoch jednotlivé dosciplíny pre žiakov I. i II. stupňa. Žiaci v sprievode svojich učiteľov odchádzali pri piesni "Nech Bože dá ... " na jednotlivé športoviská, I. stupeň do areálu ZŠ a II. stupeň na dedinské futbalové ihrisko.

  Po skončení športovej olympiády sa zhromaždili znova všetci žiaci pred budovou školy a následne si vypočuli slávnostnú hymnu. Na improvizované stupne víťazov prichádzali žiaci umiestnení na prvých troch miestach. Riaditeľ školy, Mgr. Pavel Kukučka ich odmenil diplomami a zlatými, striebornými a bronzovými medailami. Po sfúknutí olympijského ohňa olympiáda definitívne skončila. Priniesla množstvo zážitkov a dobrých pocitov zo športovania. Žiaci sa už tešia na tú, ktorá sa uskutoční v budúcom školskom roku.

   

  Výsledky jednotlivých súťaží:

   

  • I. stupeň

   

   

  Kategória

   

   

  Disciplína

   

  Umiestnenie

   

   

   

   

  I. kategória

  /1. - 2. ročník/

   

  Beh na 50 m

  1.      Ivan Horváth - 1.B

  2.      Ján Pokoš - 2. trieda

  3.      Kristián Vámoš - 2. trieda

   

  Hod kriketovou loptičkou

  1.      Ivan Horváth - 1.B

  2.      Viliam Berky - 1.B

  3.      Santiágo Motoška - 1.A

   

  Vytrvalostný beh

  1.      Jakub Strhár - 1.B

  2.      Lukáš Hegedűš - 2. trieda

  3.      Ján Pokoš - 2. trieda

   

  Skok z miesta

  1.      Ján Pokoš - 2. trieda

  2.      Kristián Vámoš - 2. trieda

  3.      Jakub Strhár - 1.B

   

   

   

   

  II. kategória

  /3. - 4. ročník/

   

  Beh na 50 m

  1.      Dominik Bača - 4. trieda

  2.      Brigita Oláhová - 4. trieda

  3.      Peter Oláh - 4. trieda

   

  Hod kriketovou loptičkou

  1.      Mário Motoška - 4. trieda

  2.      Dominik Bača - 4. trieda

  3.      Róbert Botoš - 4. trieda

   

  Vytrvalostný beh

  1.      Dominik Bača - 4. trieda

  2.      Peter Oláh - 4. trieda

  3.      Mário Motoška - 4. trieda

   

  Skok z miesta

  1.      Dávid Banda - 3.A

  2.      Róbert Dánóci - 4. trieda

  3.      Gabriel Görči - 3.B

   

   

   

   

  I. stupeň

   

   

  Najlepší športovec

  1.      Dominik Bača - 4. trieda

  2.      Ivan Horváth - 1.B

  Ján Pokoš - 2. trieda

  3.      Jakub Strhár - 1.B

  Mário Motoška - 4. trieda

   

  Najlepšia trieda

   

   

  4. trieda

   

   
  • II. stupeň

   

   

   

  Kategória

   

   

   

  Disciplína

   

  Umiestnenie

   

   

  Dievčatá

   

   

  Chlapci

   

   

   

   

   

   

  III. kategória

  /5. - 7. ročník/

   

  Beh na 50 m

  1.      M. Krahulecová - 5.B

  2.      M. Oláhová - 5.B

  3.      D. Filkusová - 5.B

  1.      A. Botoš - 6.B

  2.      S. Berky - 5.B

  3.      P. Mitter - 6.A

   

  Hod medicinbalom

  1.      G. Görčiová - 6.B

  2.      G. Kováčová - 5.A

  3.      S. Kováčová - 6.A

  1.      T. Kováč - 6.A

  2.      N. Sabadoš - 5.B

  3.      P. Kušpál - 5.A

   

  Vytrvalostný beh

  1.      M. Krahulecová - 5.B

  2.      M. Galambová - 5.A

  3.      M. Oláhová - 5.B

  1.      P. Mitter - 6.A

  2.      M. Dívald - 5.A

  3.      K. Vámoš - 5.B

   

  Skok do diaľky

  1.      M. Krahulecová - 5.B

  2.      M. Oláhová - 5.B

  3.      M. Galambová - 5.A

  1.      M. Dívald - 5.A

  2.      P. Mitter - 6.A

  3.      N. Sabadoš - 5.B

   

  Najlepší športovec

   

   

  M. Krahulecová - 5.B

   

  P. Mitter - 6.A

   

   

   

   

   

   

  IV. kategória

  /8. - 9. ročník/

   

  Beh na 50 m

  1.      A. Hermanová - 9.

  2.      N. Meszárošová - 6.A

  3.      K. Čampová - 9.

  1.      M. Horváth - 6.B

  2.      J. Jakubec - 9.

  3.      D. Sabadoš - 9.

   

  Hod medicinbalom

  1.      A. Ostrihoňová - 9.

  2.      L. Lupová - 9.

  3.      L. Botošová - 7.A

  1.      D. Sabadoš - 9.

  2.      V. Oláh - 7.A

  3.      J. Jakubec - 9.

   

  Vytrvalostný beh

  1.      K. Čampová - 9.

  2.      L. Bačová - 9.

  3.      E. Magerová - 9.

  1.      M. Horváth - 6.B

  2.      J. Jakubec - 9.

  3.      M. Oláh - 7.B

   

  Skok do diaľky

  1.      L. Bačová - 9.

  2.      V. Vámošová - 8.

  3.      K. Čampová - 9.

  1.      D. Sabadoš - 9.

  2.      M. Horváth - 6.B

  3.      J. Jakubec - 9.

   

  Najlepší športovec

   

   

  K. Čampová - 9.

   

  M. Horváth - 6.B

   

   

  II. stupeň

   

   

  Najlepšia trieda

   

   

  9. trieda

   

   Mgr. Pavel Kukučka, Mgr. Helena Boriková

 • Výlet do Čierneho Balogu

  Dňa 27. mája sa uskutočnil výlet 1. stupňa do Čierneho Balogu. Síce autobus meškal, no keď sme do neho nasadli, tak to bola veľká zábava.

  Keď sme prišli na miesto išli sme do malého múzea, kde bola vystavená železnica a celá príroda okolo. Boli tam aj staré fotografie ľudí, ktorí tam žili alebo pracovali.

  Potom sme sa išli previezť vláčikom na Čiernohorskej železnici. Vystúpili sme vo Vydrovskej doline. Na prechádzke sme videli peknú prírodu, rôzne drevené sošky, kostolík, starý vrtulník, rôzne dopravné prostriedky, ktoré používali lesníci pri práci v lese. Videli sme aj koňa, kozu a diviaka. Tu sme navštívili múzeum, v ktorom boli sošky z dreva, oblečenie lesníkov, starý drevený nábytok a náradie lesníkov.

  Keď sme si oddýchli a posilnili sa jedlom, vrátili sme sa vláčikom do Čierneho Balogu. Tu sme si mohli vyskúšať tkanie kobercov, zdobenie medovníčkov a separáciu papiera. Kto chcel mohol si kúpiť suvenír.

  Cestou domov sme si zaspievali a hrali sme rôzne hry. Výlet sa určite páčil každému.

  Nina Húdeková a Jennifer Ádámová /4. trieda/

 • London - quiz

  Učiť sa cudzí jazyk neznamená len osvojiť si slovnú zásobu a gramatiku daného jazyka, ale spoznať aj reálie a kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učíme. Platí to aj pri učení sa anglického jazyka na našej škole. Hodiny anglického jazyka som sa preto rozhodla spestriť aj kvízmi, ktoré mali preveriť vedomosti mojich žiakov o hlavnom meste Veľkej Británie, o Londýne.

  Londýn je najväčšie mesto a metropolitná zóna v Európe a v súčasnosti je pre svoju polohu a politické podmienky najvýznamnejším finančným centrom na celom svete. Londýn je spoločne s mestami New York, Tokioa Paríž označovaný ako jedno zo štyroch najdôležitejších miest sveta.

  Pripravila som dva vedomostné kvízy, jeden pre žiakov 5.-7. ročníkov /I. kategória/ a druhý pre žiakov 8.-9. ročníka /II. kategória/. Otázky boli v angličtine a každá otázka mala tri možnosti odpovede. Niektoré otázky boli obohatené aj obrázkami, hlavne kde mali žiaci identifikovať rôzne turistické a historické atrakcie, ktoré sa nachádzajú v Londýne. Vedomostné kvízy obsahovali 10 otázok a za každú správnu odpoveď získali žiaci jeden bod.

  Výsledky vedomostných kvízov:

  I. kategória / VI.A, VI.A, VII.A/:

  Poradie

  Meno a priezvisko

  Trieda

  Body

  1.

  Patrik Kušpál

  V.A

  9

  2.

  Martin Ivan

  Dominik Botoš

  Marika Galambová

  Brett Peter Oláh

  Denisa Oláhová

  Simona Kováčová

  Viktória Tóthová

  Viktor Oláh

  V.A

  V.A

  V.A

  VI.A

  VI.A

  VII.A

  VII.A

  VII.A

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  3.

  Adam Števka

  Tomáš Köműveš

  Norbert Szikora

  V.A

  V.A

  VI.A

  7

  7

  7

   

  II. kategória /VIII., IX./:

  Poradie

  Meno a priezvisko

  Trieda

  Body

  1.

  Lenka Lupová

  Kristína Šašváryová

  IX.

  IX.

  8

  8

  2.

  Alexandra Makšiová

  Nikoleta Záchenská

  VIII.

  IX.

  7

  7

  3.

  Patrícia Petrovičová

  Lukáš Pivka

  Laura Bačová

  Simona Lupová

  Alexandra Hermanová

  Andrea Ostrihoňová

  Erika Magerová

  VIII.

  VIII.

  IX.

  IX.

  IX.

  IX.

  IX.

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

   

  Mgr. Helena Boriková

 • Muzikálový mix

  V Kultúrnom dome v Bušinciach sa dňa 11. mája 2015 konal pre žiakov II. stupňa našej školy výchovný koncert pod názvom Muzikálový mix. 

  Výber skladieb z najznámejších zahraničných aj domácich muzikálov ako sú Pomáda, Horúčka sobotňajšej noci, Dracula, Mamma Mia, Jánošík,  Cigáni idú do neba,... hity od skupín ABBA, QUEEN, B-Gees... ožili v prevedení  účinkujúcich, ktorí  žiakom priblížili formou výchovného koncertu  MUZIKÁL doby súčasnej, ale aj minulej.

  Piesne spievané naživo s hudobným doprovodom a doplnené vhodným komentárom spríjemňovali atmosféru, ktorá vládla počas koncertu. Hlasný spev a búrlivý potlesk sa niesol celou sálou a zanechal príjemný zážitok u všetkých, ktorí sa ho zúčastnili.  

   

  Účinkujúci:

  RADKO PAŽEJ (moderátor spoločenských podujatí, hudobník v skupine AYA, OFF) a

  JARO GAŽO (muzikálový spevák a herec, spevák v hudobných skupinách Arzén a OFF).

   

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Obchodovanie s ľuďmi

  Dňa 4. mája 2015 pokračovala pani policajtka mjr. Mgr. Katarína Nyékiová v prevencii (u žiakov VIII. a IX. ročníka) inou témou a to Obchodovanie s ľuďmi.

  Definovala, čo to vlastne znamená obchodovanie s ľuďmi, vysvetlila základnú terminológiu, vyzdvihla základné pravidlá,  na čo si dávať pozor, keď sa rozhodujeme či vycestovať do zahraničia a ako sa chrániť pred  ľuďmi, ktorí  môžu byť akýsi sprostredkovatelia obchodovania s ľuďmi.

  Rady ako chrániť si svoje osobné údaje, svoju identitu, vedieť na koho sa obrátiť v prípade ohrozenia, vždy povedať rodičom kam idete, kedy sa vrátite a s akým kamarátom idete, neotvárať neznámym ľuďom dvere do bytu či domu, chodiť do školy bezpečnou cestou... a mnohé iné, treba mať vždy na pamäti, pomôžu vám byť v bezpečí a neocitnúť sa v ohrození.

  Žiaci opäť odchádzali z prednášky s ponaučením, veď to bolo aj cieľom preventívnej akcie, ukázať a hlavne povedať o možných nástrahách, ktoré číhajú vo svete dospelých.

   

  Za prednáškovú činnosť chcem ešte raz úprimne poďakovať pani mjr. Mgr. Kataríne Nyékiovej.

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Drogová kriminalita mládeže

   Drogová kriminalita mládeže bola téma prednášky, ktorú realizovala v našej škole mjr. Mgr. Katarína Nyékiová z OR PZ z Veľkého Krtíša,  dňa 28. apríla 2015 pre žiakov VIII. a IX. ročníka.

  Pani policajtka priblížila problematiku formou prezentácie, vhodnými príkladmi zo života, ktoré sa aj reálne stali, podčiarkla vážnosť informovať mladých ľudí o nástrahách alkoholizmu a drog. 

  Žiaci sa dozvedeli, čo všetko môže alkohol podaný „deťom“ spôsobiť, ako ovplyvňuje správanie a konanie mladého človeka, ktorý si s nim nevie sám poradiť.  Odbúrava  zábrany, osoba koná často impulzívne až skratovo a následky môžu byť často katastrofálne. 

  Okrem iného boli ôsmaci a deviataci informovaní o povinnostiach mladistvého a maloletého, ale aj o tom, ako sa majú správať pri policajnej akcii (pri zásahu policajtov) a čo im zo zákona vyplýva. 

  Pozornosť žiakov bola na mieste, téma ich zaujala. Z prednášky si odniesli ponaučenie, že alkohol a drogy nesmú nikdy vpustiť do svojho života.

   

  Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pani mjr. Mgr. K. Nyékiovej a za pomoc pri vybavovaní spomínanej prednáškovej činnosti pani učiteľke Mgr. S. Filkusovej.

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Civilná ochrana čami detí

  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia vyhlásil XIV. ročník výtvarnej súťaže v maľovaní: CIVILNÁ OCHRANA OČAMI DETÍ. Témou tohtoročnej súťaže bola: Mimoriadna udalosť (živelná pohroma, havária s únikom  nebezpečnej látky alebo katastrofa). Deti si mohli zvoliť z techník: kresbu alebo maľbu a z formátov A4 alebo A3. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť vzťah školopovinnej mládeže k poslaniu civilnej ochrany.

  Aj na našej škole si danú tému osvojilo pár žiakov, ktorí sa pustili do jej výtvarného spracovania. Žiaci nemali ľahkú úlohu, a práve preto im patrí veľká vďaka, že sa s takou témou popasovali. Touto cestou chcem poďakovať aj pani učiteľkám na prvom stupni Mgr. Alene Pokornej a Mgr. Marte Valockovej, ktoré pracovali s deťmi a viedli ich pri ich tvorbe. A moja vďaka patrí aj žiakovi Samkovi Pallaiovi zo 6. A, ktorý ma nikdy nesklame a zapojí sa do každej výtvarnej súťaže, ktorú mu ponúknem. Má toho veľa, ale stále si vyhradí čas aj na svoju výtvarnú tvorbu, čo si veľmi cením a páči sa mi, že využije každú príležitosť na rozvoj svojho talentu.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Slávik Slovenska

  Dňa 28. apríla 2015 sa organizovala na našej škole už tradičná spevácka súťaž v speve ľudovej piesne: SLÁVIK SLOVENSKA.Tento rok je to jubilejný 25. ročník. Podmienkou súťaže bolo, aby sa jedna z piesní nachádzala v Spevníčku SS 2015 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci mohli zvoliť podľa vlastného výberu a spievať  ju mohli aj v jazyku národnostnej menšiny.

  Súťaže sa zúčastnilo  spolu 17 žiakov - v prvej kategórii  12, v druhej 5, tretia zastúpená nebola.

  Trojčlenná porota v zložení: Mgr. Valocková, Mgr. Zólyomiová a Mgr. Strhárová  určila  poradie pre prvú kategóriu/ roč. 1.-3./ :

  1.m.  Simona Sukupčáková /3.B/

  2.m.  Adrian Olách / 2./

  3.m.  Laura Vámošová/1.B/

  V druhej kategórii/ roč. 4.-5./ sa umiestnili žiaci nasledovne:

  1.m.  Rebeka Ďurová /4./

  2.m.  Dorota Filkusová /5.B/

  3.m.  Kristína Tóthová /5.A/

  Na okresnom kole 5. mája 2015 vo V.Krtíši nás budú reprezentovať víťazky z oboch kategórií: S. Sukupčáková a R. Ďurová. Hudobný sprievod im bude robiť p. uč. Valocková.

  Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme triednym učiteľom, učiteľom hudobnej výchovy aj rodičom.

  Všetkým Vám zúčastneným patrí vďaka aj za nadšenie, ktoré prechovávate k tradíciám ľudovej kultúry u nás a tiež za  šírenie krásy ľudovej piesne.

  Mgr. Dana Strhárová

 • Deň Zeme

  Deň ako každý iný, no predsa niečím výnimočný. Dátum 22. apríl  vnímame ako sviatok Zeme, ako narodeniny Zeme - modrej planéty. Sviatok je treba osláviť, pripomenúť si, pretože Zem si to zaslúži. A tak aj žiaci ZŠ s MŠ v Bušinciach si tento sviatok pripomenuli v dňoch 23. a 24. apríla 2015. Pri tejto príležitosti sme mali niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré sme odštartovali ráno rozhlasovou reláciou.

  Žiakov ročníkov 1. - 4. zdobili na krku vlastnoručne vyrobené medaily. V triedach sa venovali maľovaniu Zeme, vypracovaniu pracovného listu - Lesný oznam, bludiskám. Deň Zeme zakončili vychádzkou na vrch Várheď, z ktorého bol prekrásny výhľad na Bušince a okolité obce.

  Zaujímavý program bol pripravený aj pre žiakov 2. stupňa. V triedach žiaci pracovali na tvorbe plagátov, letákov na tému ochrana Zeme, recyklácia odpadu. Žiaci 6.B zhotovili z odpadového materiálu nádoby na recykláciu odpadu a učili žiakov ostatných tried ako recyklovať odpad. Staršie ročníky 8. - 9. tvorili komiksy na ochranu životného odpadu a ekorozprávky. Výber žiakov školy pod vedením Mgr. Bariakovej vyrobili prekrásny Strom života, ktorý zdobí vestibul našej školy spolu s ostatnými zaujímavými prácami.

  Pre deti bol tento deň nezabudnuteľným zážitkom.

  Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová