Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Civilná ochrana očami detí
  15. 4. 2014

  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia vyhlásil XIII. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE V MAĽOVANÍ: ,,Civilná ochrana očami detí.” Pre tento školský rok 2013/14 bola vyhlásená téma výtvarnej súťaže: ,,Mimoriadna udalosť (živelná pohroma, havária s únikom nebezpečnej látky alebo katastrofa)”.

  Cieľom súťaže bolo prehĺbiť vzťah školopovinnej mládeže k poslaniu civilnej ochrany.

  Do súťaže sa zapojili žiaci V. A a V. B, z ktorých boli vybraté 3 najlepšie práce (Samuel Pallai V.A, Róbert Bablena V.B a Ján Kováč V.B) a zaslané na okresné kolo.

  Ing. Jana Kalmárová

 • Deň narcisov
  14. 4. 2014

  Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

  Tento rok sa Deň narcisov konal 11. apríla 2014 /na škole 10. apríla 2014 pod vedením Mgr. Dušana Daniela a Mgr. Soni Filkusovej/.

  Dobrovoľnú finančnú zbierku organizovala aj ZŠ s MŠ v Bušinciach pod vedením koordinátoriek ENV Mgr. M. Danielovou a Mgr. S. Filkusovej.  Zbierku vykonávalo 14  dobrovoľníkov- pedagogických pracovníkov so svojimi hliadkami. Žiaci boli do hliadok vybratí z obcí, v ktorých bývajú.

  Celková vyzbieraná suma je 1 505,14 Eur,  na ktorú sme právom hrdí.

  Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Veríme, že tento humánny čin zostane aj naďalej tradíciou. 

  Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali:

  Miesto

  Suma

  EUSTREAM

  159,18 Eur

  Bušince

  486,60 Eur 

  Glabušovce

  54,40 Eur

  Zombor 

  47,75 Eur

  Olováry 

  78,48 Eur 

  Malé Zlievce 

  180,08 Eur

  Čeláre  

  126,84 Eur 

  Kirť  

  85,12 Eur

  Kováčovce

  88,77 Eur

  Muľa   

  24,89 Eur 

  Panické Dravce  

  34,69 Eur 

  ZŠ s MŠ Bušince   

  138,34 Eur

   

  Mgr. Mária Danielová

 • Najlepší gymnasti školy
  8. 4. 2014

  V piatok, 4.4.2014 sa v telocvični našej školy konala súťaž pod názvom "Najlepší gymnasta a gymnastka školy".

  Súťažiaci v počte 6 dievčat /Kristína Tóthová - IV.A, Jana Botošová - IV.A, Marika Galambová - IV.A, Mariela Krahulecová - IV.B, Miroslava Oláhová - IV.B, Roxana Koć - V.B/ a 6 chlapcov /Róbert Dánóci - III.A, Martin Ivan - IV.A, Nikolas Oláh - IV.A, Ronald Oláh - IV.B, Brett Peter Oláh - V.A, Peter Mitter - V.B/ podali počas súťaže nevídané výkony.

  Podujatím sprevádzala pani učiteľka Mgr. Daniela Fekiačová, ktorá žiakov aj aktívne pripravovala. Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: Mgr. Ladislav Lavrík a Mgr. Marta Valocková.

  Za veľkého potlesku divákov, ktorí povzbudzovali žiakov, sa podujatie vydarilo.

  Najlepších gymnastov školy už poznáme, všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa chuti podávať aj naďalej výborné športové výkony.

  Vyhodnotenie súťaže: 

  Najlepší gymnasta:

  1. Martin Ivan

  2. Peter Mitter

  3. Brett Peter Oláh

   

  Najlepšia gymnastka:

  1. Mariela Krahulecová

  2. Roxana Koć

  3. Marika Galambová

  Bc. Erika Pallaiová

 • Florbalový turnaj
  3. 4. 2014

  "V zdravom tele, zdravý duch“

  V rámci protidrogovej výchovy sa 01.04.2014 konal florbalový zápas s názvom „V zdravom tele zdravý duch“. Športovému „ošialu“ predchádzala  relácia v školskom rozhlase, ktorá pozostávala z prezentácie  najlepších dvoch úvah, a to v podaní Lenky Lupovej a Simonky Lupovej z VIII.B triedy. Žiačky ukončili rozhlasovú reláciu pozvánkou a povzbudením svojich spolužiakov do turnaja.

  Nástenku v hlavnej budove tiež pútala pozornosť žiakov, ktorá udávala nielen smer v správnej životospráve, no „dvíhala“ aj varovný prst nad nevhodným životným štýlom detí. Výtvarné práce zhotovili žiaci zo 4.B triedy pod vedením Mgr. Ivety Tokárovej.

  VIII.A, VIII.B a XI.A sa s veľkým odhodlaním oddali  všetkým zápasom. Dievčatá a chlapci súťažili osobitne, no ich získané body napokon „padli do vreca“ jednej triedy. To znamená, že výhercom sa musela jednoznačne stať trieda, v ktorej boli rovnako výborné dievčatá i chlapci. Rozhodcom turnaja bol Ing. Jaroslav Strhár. Počas športových prestávok spríjemňoval žiakom čas Timothy Ádám zo VI.B triedy. Napokon prišiel ten moment. Spočítaním bodov z jednotlivých zápasov sa šampiónom florbalového turnaja stala trieda VIII.B. Na druhom mieste sa umiestnila VIII.A a IX.A získala bronz.

  Všetkým zainteresovaným žiakom i učiteľom patrí veľká vďaka.

  Mgr. Monika Hegedúšová

 • DILONGSTAR 2014
  26. 3. 2014

  Šikovnosť našich žiakov sa prejavuje aj v speve, ktorý je pravým dôkazom talentu našich žiakov a hlavne chuti spievať.

  Dňa 26. 3. 2014 sa uskutočnila školská súťaž v speve populárnej piesne DILONGSTAR 2014. Súťaže sa zúčastnilo 13 súťažiacich v troch kategóriách.

  Súťaž sa konala v kabinete HUV. Zapojil sa do nej I. aj II. stupeň. Porota: Ing. Jana Kalmárová, Mgr. Dana Strhárová, Mgr. Xénia Zolyomiová vyhodnotila najlepších.

  Rozhodovanie bolo ťažké, ale výhercovia budú určite spokojní. Postupujú do celoslovenského kola v Trstenej, kde sa stretnú so SUPERSTÁRISTOM Petrom Cmoríkom. Blahoželáme víťazom:

  I. kategória

     1. miesto: neudelené

     2. miesto: Rebeka Ďurová

     3. miesto: Kristína Tóthová

   

  II. kategória

     1. miesto: Deniska Oláhová

     2. miesto: Bianka Horáčeková

     3. miesto: neudelené

   

  III. kategória

     1. miesto: Dominika Oláhová

     2. miesto: neudelené

     3. miesto: neudelené

  Mgr. Xénia Zolyomiová

 • Matematický klokan
  24. 3. 2014

  Celoslovenská súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN sa konala dňa 24. 3. 2014 v školskej jedálni. Matematické slovné a numerické príklady riešilo 44 žiakov.

  Výsledkami budú žiaci oboznámení 14. apríla 2014.

  Každému žiakovi je pridelený kód, podľa ktorého si svoju úspešnosť môže zistiť aj prostredníctvom internetovej stránky. 

  Mgr. Dušan Daniel

 • Nevyhodím - využijem
  20. 3. 2014

  V mesiaci MAREC sa podľa plánu enviromentálnej výchovy uskutočnila výstavka prác našich žiakov na tému: "NEVYHODÍM - VYUŽIJEM" na chodbe základnej školy.

  Žiaci zhotovovali výrobky z odpadového materiálu. Srdiečka, košíky, kuriatka, slniečka a iné výrobky dotvorené detskou fantáziou vdýchli aj materiálu, ktorý bol určený na vyhodnotenie neopísateľné čaro.

  Výstavku si mohli pozrieť žiaci ako aj rodičia a iní návštevníci školy. Do výstavy sa zapojili žiaci 1. až 5. ročníka.

  Učiteľky I. stupňa, Mgr. Helena Amzlerová, Ing. Jana Kalmárová, Bc. Erika Pallaiová 

 • Týždeň hlasného čítania
  17. 3. 2014

  Mesiac Marec bol bohatý na rôzne aktivity, o čom svedčí aj "Týždeň hlasného čítania", ktorý bol zameraný na čítanie a porozumenie čítaného textu, ale ja rôzne besedy o knihách, starostlivosť o knihy, učebnice a orientácia v knižnici.

  Práve tento jarný mesiac je určený knihám, preto sa žiaci I. ale aj II. stupňa v dňoch od 17. marca do 21. marca 2014 zapojili v rámci vyučovania do hlasného čítania v školskej knižnici.

  Bc. Erika Pallaiová

 • Škultétyho Zornička
  12. 3. 2014

   

  Dňa 12. marca 2014 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy: ŠKULTÉTYHO ZORNIČKA.

  V troch kategóriách súťažilo 15 žiakov.

  Porota v zastúpení: Mgr. Jana Šajgalíková, Mgr. Dana Strhárová, Mgr. Xénia Zolyomiová rozhodla nasledovne. 

   

   

  I. kategória - poézia /1. - 3. ročníky/:

      1. Matej Kušpál  2. A

       2. Erik Németh   2. B 

  I. kategória - próza /1. - 3. ročníky/:

      1. Alexandra Oláhová 2. A

      2. neudelené

      3. Monika Görčiová

  II. kategória - poézia /4. - 6. ročníky/:

      1. Patrik Kušpál  4. A 

      2. Ján Kováč    5. B

      3. Július Baláž   5. B

   II. kategória - próza /4. - 6. ročníky/:

      1. Mária Galambová  4. A

      2. Ronald Oláh  4. B

      3. Dorota Filkusová  4. B

  III. kategória - poézia /7. - 9. ročníky/:

      1. neudelené

      2. neudelené

      3. Martina Koć  8. B

  Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo Veľkom Krtíši. Srdečne im blahoželáme!

  Mgr. Marta Fajčíkovásmiley

 • Fašiangový karneval
  14. 2. 2014

  Dňa 14. februára 2014 sa na našej škole konala veľká udalosť - Fašiangový karneval.

  Vďaka rôznorodosti a pestrofarebnosti masiek bolo z čoho vyberať. O priazeň svojich spolužiakov a prítomných rodičov sa uchádzalo 60 masiek. Porota v zložení učiteliek Mgr. Jany Šajgalíkovej, Mgr. Ivety Tokárovej, Mgr. Marty Valockovej a zástupcov rodičov Tímei Adamovej a Kataríny Kériovej ocenila 20 masiek.

  Spokojnosť detí, ale aj ostatných prítomných bola očividná a odmenená nielen veľkým potleskom, ale aj sladkou odmenou.smiley

  Učiteľky I. stupňa

   

 • Rodina bez cigariet
  13. 2. 2014

  Vo februári sme sa spolu s triedami V. A a V. B zapojili do internetovej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet".

  Úlohou žiakov bolo vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  a/ zdravý životný štýl

  b/ prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam.

   

  Do súťaže bolo spolu zaslaných 227 prác, z našej školy 4 práce a to od žiakov:

  1. Samuel Pallai - V. A (4. miesto)
  2. Mário Botoš - V. A (11. miesto)
  3. Pavol Andok - V. B (12. miesto)
  4. Gabriela Görčiová - V. B (13. miesto)

  Práce si môžete pozrieť aj na www.rodinabezcigariet.sk.smiley

  Ing. Jana Kalmárová

 • Lyžiarsky výcvik 2013/2014
  12. 2. 2014

  Lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v čase od 3.2.2014 do 7.2.2014 v rekreačnom stredisku Látky sa zúčastnilo 17 žiakov, z toho 11 nelyžiarov. Práca bola náročná, hlavne prvé dva dni, keď sme potrebovali naučiť základy lyžovania veľký počet žiakov. Žiaci boli rozdelení do  družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.

  Prvý deň získavali začiatočníci zručnosti v ovládaní lyží, druhý deň sa učili oblúky v pluhu. Tretí deň  všetci zvládli jazdu na veľkom vleku a zdokonaľovali sa v oblúkoch, každý podľa individuálnych daností. Štvrtý deň k oblúkom pridávali rôzne akrobatické prvky na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Ako najlepších žiakov z tejto skupiny hodnotím: Simonu Gazdíkovú, Jána  Krahuleca a Martina Kučáka.

  Pokročilí lyžiari sa venovali zdokonaľovaniu zjazdu lyžiarskych zručností a neskôr zvládli aj carvingové oblúky. Ako najlepších žiakov z tejto skupiny hodnotím: Patríciu Huďanovú a Lauru Bačovú.

  Počasie a podmienky na lyžovanie boli obmedzené z hľadiska nedostatku snehu, ale nijako to negatívne neovplyvnilo priebeh lyžiarskeho výcviku.

  Lyžiarsky výcvik ukončilo 17 žiakov, všetci absolvovali celý výcvik.

  Ing. Jaroslav Strhár            

 • Finále 8.ročníka súťaže v speve populárnej piesne detí a mládeže v Banskej Bystrici
  15. 11. 2013

  15. novembra 2013 sa Dominika Oláhová, žiažka 9. ročníka, zúčastnila finále 8. ročníka v speve populárnej piesne detí a mládeže v Banskej Bystrici.

  Súťažná prehliadka, vyhlásená v SR, je určná najmä pre nižšie vekové skupiny. Súťažiaca Dominika Oláhová postúpila do finále prostredníctvom výberového konkurzu, ktorý sa konal 15.10.2013 s účasťou 64 spevákov z celého Slovenska, s veľmi vysokou kvalitatívnou úrovňou. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií.

  16 finalistov sa predstavilo dvoma piesňami, z nich jedna bola určená pôvodná slovenská. Mnohí tohtoroční finalisti mali za sebou už mnoho úspechov, povyhrávali rôzne regionálne, ale aj celoštátne či medzinárodné spevácke súťaže. Podujatie otvoril primátor mesta Banskej Bystrice Peter Gogola.

  Pani učiteľka Mgr. Xénia Zolyomiová, ktorá sprevádzala Dominiku počas celej súťaže, bola milo prekvapená, keď vo finále zaznelo práve meno našej žiačky.

  Dominika sa umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii. Zo súťaže odchádzali síce trochu unavení, no s nezabudnuteľnými zážitkami.


  Mgr. Monika Hegedúšová