Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Aktualizácia údajov
  29. 9. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Európsky Deň Jazykov
  26. 9. 2014

  Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

  Aj na našej škole sme si v piatok 26. septembra pripomenuli tento deň na hodinách cudzích jazykov so žiakmi 8. a 9. ročníka. Na týchto hodinách prebiehalo projektové vyučovanie, ktoré pripravili pani učiteľky Bariaková, Boriková a Kalmárová, ktoré sa snažili oživiť vyučovanie rôznymi úlohami, ktoré mali žiaci riešiť a tak si pripomenúť, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky.

  Pani učiteľka Boriková pripravila pre žiakov krátku prezentáciu, ktorá im priblížila základné informácie o tomto dni. Potom sa žiaci rozdelili do skupín a každá skupina sa vybrala plniť niektorú z troch úloh: jazykový quiz /Boriková/, doplňovačky /Kalmárová/, tvorba plagátu /Bariaková/. Žiakom sa jednotlivé úlohy veľmi páčili a na záver vytvorili spoločne plagát, ktorý doplnili rôznymi obrázkami predmetov, ktoré pomenovali v rôznych európskych jazykoch. Súčasťou plagátu bolo správne zoradenie slov do krásnej myšlienky: Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom! v troch jazykoch /slovensky, anglicky, nemecky/.

  Za naozaj dobrú atmosféru a dobrú organizáciu ďakujem svojim kolegyniam Katke a Janke a žiakom ďakujem za disciplinovanosť a kreativitu pri plnení jednotlivých úloh.

  Mgr. Helena Boriková