Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Pomôžme Sabinke

  Volá sa Sabinka Fajnorová, má 14 mesiacov a chcela by do svojho telíčka dostať väčšiu silu.

  Dievčatko je hypotonické /znížené napätie vo svaloch/, čo znamená, že všetko čo robí, je vďaka jej mamičke. Cvičí 3-krát denne vojtovu metódu a veľmi by jej pomohlo rehabilitovanie v zariadení, ktoré je súkromné a finančne náročné. 10-dňová liečba v zdravotnom zariadení Adeli Piešťany, kde Sabinke vedia pomôcť vychádza približne na 2000 EUR.

  Zatiaľ Sabinka žiaľ nevie sedieť ani chodiť, ale verí, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí jej pomôžu.

  Naša škôlka, ako aj základná škola v Bušinciach sa rozhodla pomôcť malej Sabinke zbieraním vrchnáčikov z pet fľiaš. Zbierajú sa aj vrchnáky od aviváže, kečupu, kávy v skle. Funguje to tak, že za vyzbieranie 1 tony vrchnáčikov dostane rodina malej Sabinky 200 EUR. Takže, aby sa vyzbieralo 4500 EUR na Sabinkine liečenie, treba vyzbierať približne 22 ton vrchnáčikov.

  Ak sa rozhodnete malej Sabinke pomôcť vyhľadajte pani učiteľku Borikovú a odovzdajte jej pozbierané vrchnáčiky. Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakujem aj v mene malej Sabinky.

  Viac informácií o malej Sabinke získate na: www.pomozte-sabinke.weebly.com

  Mgr. Helena Boriková

 • Krídla fantázie 2015

  Projekt Krídla fantázie je celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác určená pre výtvarne talentované deti. Krídla fantázie dávajú priestor jedinečnej myšlienke spájania dvoch navonok odlišných svetov - zdravých detí a detí so svalovou dystrofiou.

  Umenie má v tomto projekte byť komunikačným prostriedkom a mostom, ktoré tieto dva svety spojí, pretože umenie nepozná žiadne hranice a limity. Deti so svalovou dystrofiou veľmi radi kreslia, maľujú, ... aj keď majú v dôsledku ochorenia oslabené ruky a ťažko udržia v rukách ceruzku, nechávajú sa uniesť na "krídlach fantázie".

  Aj my sme sa na krúžku Šikovné ručičky nechali uniesť na krídlach fantázie a spomedzi prác, ktoré žiaci na hodinách vytvorili, boli do súťaže poslané tri práce žiakov 4. ročníka - Natálii Kováčovej, Dominika Baču a Bélu Ádáma.

  Ing. Jana Kalmárová

 • Rozprávkové vretienko - školské kolo

  Kde bolo tam bolo ...

  25. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Rozprávkové vretienko.

  Recitátori pod vedením pani učiteliek s veľkým nasadením recitovali moderné i ľudové rozprávky. V knižnici školy zavládla rozprávková atmosféra.

  Kvalitu prednesu hodnotila odborná porota pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Šajgalíkovej.

  Víťazom srdečne blahoželáme. Svojím víťazstvom si otvorili dvere do okresného kola. Ďakujeme aj všetkým recitátorom, ktorí od dobrej víly dostali sladkú odmenu.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória

  1. miesto

  ADRIÁN OLÁCH

  II. trieda

  2. miesto

  Simona Sukupčáková

  III.B

  3. miesto

  Jakub Strhár

  I.B

  3. miesto

  Lenka Bariová

  III.A

   

  2. kategória

  1. miesto

  DOROTA FILKUSOVÁ

  V.B

  2. miesto

  Július Baláž

  VI.B

  3. miesto

  Lucia Balážová

  V.B

   

  Mgr. Marta Fajčíková

 • Nevyhodím vuužijem

  Február bol na škole v rámci ENV zameraný na zhotovanie výrobkov z odpadového materiálu.

  Na krúžkoch ako i v školskom klube žiaci vyrábali výrobky, na ktoré využívali: staré časopisy, WC rolky, desiatové vrecúška, kartóny, plastové fľaše, rôzne krabičky, zbytky farebného papiera.

  Odpad sa zrazu zmenil na prekrásne hrady, stromy, kvety, šašov a zvieratká.

  Z najkrajších prác sme vo vestibule školy zhotovili výstavku.

  Mgr. Mária Danielová

 • Deň bezpečného internetu

  Deň bezpečnejšieho internetu si pripomíname od roku 2004  vždy v mesiaci február.  Aj online prostredie je miesto, kde treba dodržiavať určité pravidlá slušného správania.

  Vo virtuálnom prostredí nie sme nezraniteľní ani anonymní,  hoci zdanlivo sedíme sami v bezpečí domova. Počet krajín a aj organizácií, ktoré sa zapájajú do propagácie týchto posolstiev každým rokom stúpa.

  Aj v bušinskej škole sme si tento deň pripomenuli. Na nástenke na hlavnej chodbe školy boli zverejnené okrem základných informácii a dôležitých rád bezpečného internetu aj  komiks a prezentácie žiakov zamerané na kyberšikanu.

   

  Prezentácie:

  Kyberšikana – autorka: Laura Bačová IX. ročník

  Stop kyberšikane – autor: Samuel Pallai VI. A

  Komiks pod názvom Internet je menší čert – od autoriek Natálii Görčiovej a Viktórii Kováčovej zo VI. A triedy.

  Snažíme sa našich žiakov viesť k tomu, aby sa vedeli zorientovať. Využívať internet pre svoju potrebu a nezneužívať virtuálny svet pre niečo, čomu sami nerozumejú. Vštepujeme im myšlienku, aby dbali viac na ochranu osobných údajov, svojho súkromia, nevytvárali priestor na kyberšikanovanie a ani sa na ňom nepodieľali. 

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Valentínska zábava vo ôsmej triede

  Dňa 13. februára sme si s mojimi ôsmakmi pripomenuli deň zaľúbených, ktorý si každoročne skoro na celom svete pripomíname 14. februára.

  Som strašne rada, že niektorí moji žiaci zobrali zčasti ťarchu organizáciu z mojich pliec a zozbierali peniažky od spolužiakov, za ktoré boli kúpiť občerstvenie, s ktorým si spestrili atmosféru celého dňa.

  Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sme si spoločne pozreli romantický film A Walk to Remember, ktorý poukázal na lásku dvoch mladých ľudí a prekážky, ktoré museli prekonať, aby mohli byť spolu. Potom sme sa so žiakmi porozprávali o význame lásky v živote každého z nás.

  Po veľkej prestávke si žiaci vyrábali valentínky, na ktoré svojim spolužiakom napísali alebo nakreslili niečo pekné, aby im ukázali, že ich majú naozaj radi. Aj mne sa ušla jedna valentínka, so slovami, ktoré potešili moje srdiečko a od dojatia mi vypadla aj slzička.

  Potom už začala diskotéka pod vedením nášho Mórica, ktorý sa postaral o dobrú hudbu a kvalitné ozvučenie vďaka domácemu kinu, ktoré priniesol z domu. Všetci sa dobre zabávali a po piatej vyučovacej hodine sme sa rozišli na jarné prázdniny.

  Mgr. Helena Boriková

 • Karneval

  Fašiangová nálada, skvelá atmosféra a telocvičňa plná karnevalových masiek. V takejto výbornej nálade sa niesol karneval v telocvični na našej škole dňa 13. februára 2015, kde päťčlenná porota zložená z rodičov a učiteľov, mala neľahkú úlohu, vybrať 15 najkreatívnejších masiek.

  Masky ako Budík, Rybár, Hodiny, Medúza alebo Darček boli medzi prvými najlepšími maskami a odniesli si darčeky. Ostatné masky tiež neodišli naprázno. Odmenou za snahu im boli sladkosti. Súbor Konvalinka spestril v závere karnevalu dobrú fašiangovú náladu.

  Poďakovanie patrí rodičom, ktorí svojou fantáziou a kreativitou prispeli k peknému podujatiu.

  Odmenené masky:

  1. BUDÍK: Nina Húdeková - IV. trieda
  2. RYBÁR: Karol Rácz - I.B
  3. HODINY: Evelína Kissová - IV. trieda
  4. MEDÚZA: Jennifer Ádámová - IV. trieda
  5. KONTAJNER: Dominik Bača - IV. trieda
  6. DARČEK: Monika Gorčiová - III.B
  7. PRÍRODOVEDEC: Matej Kušpál - III.A
  8. HARRY POTTER: Patrik Koloman Petrovič - III.A
  9. HOKEJISTA: Jakub Strhár -  I.B
  10. SNEHULIENKA: Nina Petrovičová - I.A
  11. LESNÍK: Béla Ádám - IV. trieda
  12. INDIÁN: Peter Krahulec - IV. trieda
  13. STARENKA: Peter Oláh - IV. trieda
  14. KARTA: Richard Ambrózi - IV. trieda
  15. ZOMBIE: Bryan Botoš - III.A

   

  Za fotky z akcie ďakujeme Mgr. Erike Pallaiovej a našej deviatačke Laure Bačovej.

  Mgr. Jana Šajgalíková

 • Fašiangy

  V sobotu 7. februára sa pohol fašiangový sprievod členov DFS Konvalinka ulicami Bušiniec so spevom tradičných piesní.

  Slnečné a štipľavé zimné ráno povzbudzovalo všetky deti, ktoré prišli. Tešili sa zo srdečnosti obyvateľov obce, ktorí fašiangujúcim deťom ponúkali tradičné dobroty - klobásky, slaninku, vajíčka, ale aj sladkosti.

  Po koledovaní sa všetci zahriali pri teplom čaji, dobrej praženici a pampúšikoch s jahodovou penou v jedálni základnej školy.

  Mgr. Dana Strhárová

 • Zápis do 1. ročníka

  V dňoch 4. a 5. februára 2015 sa na našej škole uskutočnil zápis škôlkárov do prvého ročníka.

  Budúci malí prváčikovia za doprovodu svojich rodičov prišli, aby svojimi vedomosťami presvedčili pani učiteľky, že sú už pripravení stať sa žiakmi, prvákmi. Vystrašené očká plné očakávania, spotené rúčky a nesmelý úsmev, ktorý dominoval na ich tváričkách všetkým prezrádzal, že svoju prvú skúšku zvládnu čo najlepšie.

  K spríjemneniu atmosféry pre nich tak náročného dňa prispeli rozhovory, premietanie rozprávok, vyfarbenie omaľovánok v čakacej triede za účasti pani učiteiek Mgr. Heleny Borikovej, Mgr. Kataríny Bariakovej a pani asistentky Mgr. Eriky Pallaiovej. Pri týchto aktivitách sa im venovali aj žiačky IX. ročníka - Simona Lupová, Lenka Lupová, Andrea Ostrihoňová, Nikolka Záchenská a Erika Magerová. Všetkým veľmi pekne ďakujem.

  Za prípravu a pomoc pri zápise prváčikov ďakujem pani zástupkyni, všetkým pani učiteľkám I. stupňa a tiež pani učiteľkám z MŠ.

  Mgr. Alena Pokorná

 • Deň komplimentov

  Deň komplimentov – si pripomíname vždy 24. januára, aby každý z nás mohol vysloviť úprimný kompliment iným ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania.  Vznikol v roku 1998 z iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. Zamyslite sa, kedy vám naposledy úprimne, zo srdca povedal niekto niečo pekné. Cítili ste sa pritom dobre? Tak to robme!

  Vyvoláme poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého, zároveň je to nástroj, ktorým môžeme v ľuďoch hľadať tie najlepšie vlastnosti. Používajme ho preto čo najčastejšie. Začať môžeme už dnes...

   

   

  Pri príležitosti tohto dňa sa žiaci našej školy zapojili do súťaže o Najoriginálnejší kompliment našej školy.

  Komplimenty nielen písali, ale aj výtvarne obohatili. Najkomplimenty boli umiestnené na nástenke na hlavnej chodbe školy.

  Chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Niektoré komplimenty boli nápadité a tvorivé, iné hlavne úprimné a venované pre niekoho, kto si to určite zaslúži.

  Samozrejme veľká vďaka patrí Mgr. A. Bizovovej, Mgr. K. Bariakovej, Mgr. X. Zólyomiovej,  ale aj učiteľkám prvého stupňa Mgr. M. Danielovej, Mgr. A. Pokornej, Mgr. M. Valockovej za pomoc pri realizácii spomínanej súťaže.   

  Dúfam, že sa inšpirujete a budete komplimenty rozdávať nielen jeden deň v roku, ale aj všetky ostatné. Veď vždy sa v blízkosti vás niekto nájde, kto si to určite zaslúži.... a deň bude hneď o čosi krajší... 

   

  3 najoriginálnejšie komplimenty našej školy /I. stupeň/

  I. miesto

  Máš prekrásny úsmev.

  Viktória Bandová,  IV. trieda

   

  II. miesto

  Dnes sa ti veľmi darilo.

  Juraj Dobra, II. trieda

   

  III. miesto

  Si najlepší ocko.

  Adrián Olách, II. trieda

   

  najoriginálnejších komplimentov našej školy (II. stupeň)   

  I. miesto

  Držíš ma nohami na zemi a dodávaš mi silu, keď neviem, kam ďalej...

  Erika Magerová, IX. trieda

   

  II. miesto

  V živote skutočne ďakujem len za jednu vec. Za teba...

  Simona Lupová, IX. trieda

   

  III. miesto

  Tým najdôležitejším v živote nie sú veci, ale ľudia ako si ty. Ďakujem, že si...

  Samuel Pallai, VI. A

   

  IV. miesto

  Si bytostne úžasná.

  Lenka Lupová, IX. trieda

   

  V. miesto

  Si mojou inšpiráciou.

  Viktória Vámošová, VIII. trieda

   

  VI. miesto

  Mám ťa v srdci vloženú navždy.

  Gabriela Gorčiová, VI. B

   

  VII. miesto

  Dávaš môjmu životu zmysel.

  Nikolas Gorči, VIII. trieda

   

  NajvtipnejŠÍ kompliment:

  MILÝ ŤAHÁČIK – ďakujem, že stojíš pri mne na každej písomke, veľmi si to vážim a nezabudni: „ máš to u mňa...“

  Martin Kučák, IX. trieda

  Výtvarné prevedenie súťaže: Najoriginálnejší kompliment

   

  I. stupeň

   

  I. miesto

  Monika Gőrčiová, III. B

   

  II. miesto

  Simona Sukupčáková, III. B

   

  III. miesto

  Michaela Kováčová, III. B

   

  II. stupeň

   

  I. miesto

  Martin Ivan, Adam Števka, V. A

   

  II. miesto

  Denis Botoš, VI. A

   

  III. miesto

  Melinda Kováčová, VII. B

   

  III. miesto

  Irena Farkašová, V. B

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Jimbo

  Dňa 27. januára žiaci III.A triedy ukázali svoje recitačné zručnosti aj na hodine anglického jazyka. Niektorí z nich sa naučili anglickú básničku pod názvom Jimbo a zarecitovali ju pred porotou, ktorú tvorili tri deviatačky: Lenka Lupová, Simonka Lupová a Kristínka Šašváryová.

  Recitovalo šesť žiakov: Bryan Botoš, Matej Kušpál, Erika Oláhová, Peter Baláž, Kristián Bercsényi, Martin Bariak. Všetci boli takí šikovní, že porota dala všetkých na prvé miesto, čo potvrdila aj pani učiteľka Šajgalíková, ktorá si ich tiež vypočula a pochválila za ich šikovnosť.

  Všetkým gratulujem a dúfam, že sa im bude dariť v angličtine aj naďalej.

  Mgr. Helena Boriková

 • Obvodné kolo OANJ

  Dňa 14. januára sme sa s dvomi žiakmi našej školy zúčastnili na obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch CVC Veľký Krtíš.

  Olympiáda prebiehala v dvoch kategóriách - 1A a 1B. V prvej kategórii nás reprezentoval Brett Peter Oláh zo VI.A a v druhej kategórii Simonka Lupová z IX. triedy.

  Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci ukázali svoje zručnosti pri posluchu s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ústna časť pozostávala z dvoch častí - príbeh podľa predloženého obrázku a rolová hra s členmi hodnotiacej poroty, ktorú tvorili traja učitelia anglického jazyka z rôznych škôl v okrese.

  Súťaž bola veľmi náročná, ako každý rok, ale naši žiaci to zvládli. Potešili sme sa hlavne výbornému 3. miestu Brandona v kategórii 1A.

  Gratulujem obom žiakom za dosiahnuté výsledky a prajem veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

  Mgr. Helena Boriková

 • Pytagoriáda

   

   

   

   

   

   

   

  Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády:

   

  Kategória

  Počet žiakov

  Počet úspešných riešiteľov

  P3

  14

  3

  P4

  10

  1

  P5

  12

  2

  P6

  11

  0

  P7

  12

  0

  P8

  8

  0

  Spolu:

  67

   

   

  Zoznam úspešných riešiteľov:

  Kat.

  Meno a priezvisko

  Úlohy

  Čas

  Spolu

  Vyučujúci

    P3

  Dávid Húszka

  13

  8

  21

  Mgr. M. Valocková

  Michaela Kováčová

  11

  6

  17

  Mgr. M. Valocková

  Matej Kušpál

  10

  7

  17

  Mgr. J. Šajgalíková

    P4

  Nina Húdeková

  10

  5

  15

  Mgr. A. Pokorná

    P5

  Martin Ivan

  14

  6

  20

  Mgr. D. Daniel

  Patrik Kušpál

  10

  5

  15

  Mgr. D. Daniel

   

  Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády:

  Ročník

  Poradie

  Meno a priezvisko

  3.

  1.

  Dávid Húszka

  2.

  Michaela Kováčová

  3.

  Matej Kušpál

  4.

  1.

  Nina Húdeková

  2.

  Jennifer Ádámová

  3.

  Ladislav Obuchovič

  5.

  1.

  Martin Ivan

  2.

  Patrik Kušpál

  3.

  Marco Dívald

  6.

  1.

  Samuel Pallai

  2.

  Aneta Barányiová

  3.

  Norbert Szikora

  7.

  1.

  Klára Kováčová

  2.

  Simona Kováčová

  3.

  Jozef Vámoš

  8.

  1.

  Natália Borecká

  2.

  Viktória Vámošová

  3.

  Klaudia Sabóová

   

  Mgr Dušan Daniel

 • Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince vyhlasuje na 4. a 5. februára (streda, štvrtok) od 13.00 do 15.00 hod. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA.

  Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

  • odborné, kvalifikované vzdelávanie;
  • popoludňajšia činnosť v školskom klube;
  • mnohé krúžkové aktivity (športové, počítatové, spevácke, tanečné, jazykové ...);
  • veľké športové ihriská, telocvičňa;
  • preplatené náklady na dopravu;
  • možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima);
  • využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky).

   

  Na zápis musí prísť rodič s dieťaťom (aj rodič s dieťaťom, ktoré malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 13,50 EUR na prvácke zošity s predtlačou, sadu zošitov, prípadne ako darček prvú knihu pre prvákov.

  Srdečne Vás víta riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky.

  Mgr. Helena Boriková

 • Geografická olympiáda

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády:

   

  Kategória

  Počet riešiteľov

  Úspešní riešitelia

  E

  35

  6

  F

  25

  3

  G

  25

  4

  Spolu:

  85

  13

   

  Do okresného kola postupujú:

   

  Kat.

  Meno a priezvisko

  M

  P

  R

  Body

  Učiteľ

  E

  Lenka Lupová

  33

  28

  9

  76

  Mgr. S. Filkusová

  Simona Lupová

  29

  37

  7

  73

  Mgr. S. Filkusová

  Kristína Šašváryová

  41

  22

  8

  71

  Mgr. S. Filkusová

  F

  Samuel Pallai

  41

  35

  6

  82

  Mgr. X. Zólyomiová

  Martina Huďanová

  30

  30

  10

  70

  Mgr. X. Zólyomiová

  Tomáš Kováč

  38

  19

  9

  66

  Mgr. X. Zólyomiová

  G

  Patrik Kušpál

  39,5

  28

  0

  67,5

  Mgr. S. Filkusová

  Adam Števka

  35

  28

  0

  63

  Mgr. S. Filkusová

  Kristián Vámoš

  32

  25

  0

  57

  Mgr. S. Filkusová

   

  Vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády:

   

  Ročník

  Poradie

  Meno a priezvisko

  5.

  1.

  Patrik Kušpál

  2.

  Adam Števka

  3.

  Kristián Vámoš

  6.

  1.

  Samuel Pallai

  2.

  Martina Huďanová

  3.

  Tomáš Kováč

  7.

  1.

  Timothy Ádám

  2.

  Simona Kováčová

  3.

  Jozef Vámoš

  8.

  1.

  Monika Molnárová

  2.

  Viktória Vámošová

  3.

  Viktória Mondoková

  9.

  1.

  Lenka Lupová

  2.

  Simona Lupová

  3.

  Kristína Šašváryová

   

  Mgr. Dušan Daniel

 • Čaro Vianoc v štvrtej triede

  Vianoce - slovíčko, ktoré nás dospelých vráti do detstva, do čias rozprávok a u našich detí vyčarí úsmevy, očakávania na zvedavých tváričkách, prinesie čaro pokoja a pohody do všetkých rodín.

  19. decembra čaro a pohoda zavládli v štvrtej triede, kedy si žiaci pri vianočnom posedení pripomenuli tradície blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. Spoločné chvíle si spríjemnili prípravou malého občerstvenia, navzájom sa obdarovali maličkými darčekmi a po zaspievaní vianočných pesničiek sa rozišli na vianočné prázdniny.

   

  Mgr. Alena Pokorná

 • Jedličková u ôsmakov
  19. 12. 2014

  V piatok 19.12.2014 sa na našej škole uskutočnila JEDLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ, ktorú si každý triedny učiteľ organizoval so svojou triedou sám podľa svojich predstáv.

  V mojej triede - VIII., sme sa so žiakmi rozhodli, že si jedličkovú zorganizujeme v triede. Ráno sme si išli nakúpiť občerstvenie za peniaze, ktoré sme si predošlý deň zarobili na vianočných trhoch /25,-EUR/. Potom si žiaci rozdávali ako každý rok navzájom darčeky podľa čísel, ktoré si vytiahli. Bolo to veľmi milé a dúfam, že sa každý z nich potešil malému prekvapeniu v podobe sladkosti, plyšáku alebo inej drobnosti. Cez veľkú prestávku sme si išli pozrieť kultúrny program pripravený k blížiacim sa vianočným sviatkom a potom už v triede nasledovala voľná zábava v podobe diskotéky, počas ktorej sa moji žiaci naozaj dobre zabavili a vytancovali.

  Som rada, že sa nám táto akcia vydarila a teším sa na podobné podujatia s vami moji milí ôsmaci.

  Touto cestou prajem všetkým mojim ôsmakom, ako aj ich rodinným príslušníkom pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku hlavne pevné zdravie a kopec úspechov na každom kroku.

  Mgr. Helena Boriková

 • Vianočné trhy
  18. 12. 2014

  Vianočné trhy sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Spríjemňujú nám predvianočnú náladu a ľudia majú vtedy akúsi potrebu niekoho obdarovať, potešiť, alebo vyčariť úsmev na tvári.

  Práve preto sme si aj my dňa 18. 12. 2014 v bušinskej škole vianočné trhy pripomenuli.

  Na hlavnej chodbe školy mala každá trieda určené miesto (svoj stánok), kde žiaci predávali drobné darčeky, občerstvenie v podobe horúcej čokolády, čajíku, alebo malinovky. Nezabudlo sa aj na pohladenie bruška v podobe sladučkých medovníkov, či koláčikov, zaujímavé boli aj vlastnoručne vyrobené prekvapenia. Peniažky, ktoré si žiaci vyzbierali využije každá trieda podľa svojej potreby. Vianočné melódie, ktoré zneli chodbou nám spríjemňovali chvíle počas predávania, zdôrazňovali predvianočnú pohodu a iskierky v očiach detí, to neopísateľné šťastie a spokojnosť znásobili čaro prichádzajúcich Vianoc.

  Za pomoc pri organizácii chcem úprimne poďakovať Mgr. M. Danielovej, za hudbu Ing. J. Strhárovi, ale aj všetkým pedagógomžiakom 9. ročníka.      

  Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší.

  Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.

  Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

  Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.

  Koordinárorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Christmas time
  22. 12. 2014

  Vianoce sa považujú za najkrajšie sviatky v roku a príprava na ne je obdobím plným radosti, veselosti a pokoja. V našej škole sme si predvianočný čas pripomenuli rôznymi aktivitami, ktorými sme si spestrili vyučovanie na mnohých vyučovacích hodinách.

  Na hodinách cudzích jazykov tomu nebolo inak. Žiaci pod vedením svojich pani učiteliek - Mgr. Kataríny Bariakovej, Mgr. Heleny Borikovej a Ing. Jany Kalmárovej - pripravovali vianočné projekty v anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci pracovali samostatne, vo dvojiciach alebo v skupinách. Atmosféra počas týchto hodín bola veľmi príjemná, priateľská a žiaci sa snažili pracovať najlepšie ako len vedeli. Veď sa môžete presvedčiť aj sami a pozrieť si ich práce vo fotogalérii.

  O vyhodnotenie najlepších vianočných projektov sa postarali žiaci sami, a to obodovaním prác jednotlivých ročníkov:

  V.A: /Boriková/

  1. miesto - Adam Dányi, Dominik Botoš, Peter Oláh /99 bodov/

  2. miesto - Marika Galambová, Norika Boskovičová, Kristína Tóthová /93 bodov/

  3. miesto - Gabika Kováčová, Janka Botošová, Vivien Oláhová /75 bodov/

  V.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Mariela Krahulecová, Alexandra Gorčiová, Kristián Vámoš, Miroslava Oláhová

  2. miesto - Peter Šarkozi, Nikolas Sabadoš, Ronald Oláh, Dušan Tóth

  3. miesto - Chanel Némethová, Soňa Kučáková, Dorota Filkusová / Sofia Kováčová, Irena Farkašová

   

  VI.A: /Boriková/

  1. miesto - Sofia Kováčová, S. Oláh /114 bodov/

  2. miesto - Samuel Pallai, Norbert Szikora /96 bodov/

  3. miesto - Martinka Huďanová, Anetka Barányiová /79 bodov/

  VI.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Tomáš Kováč

  2. miesto - Róbert Galamb

  3. miesto - Ján Kováč, Frederika Farkašová

   

  VII.A: /Boriková/

  1. miesto - Noémi Bakayová, Natália Záchenská, Simona Kováčová /148 bodov/

  2. miesto - Viktória Tóthová, Erika Kováčová, Kevin Kováč, Viktor Oláh /114 bodov/

  3. miesto - Klárika Kováčová, Erik Ružinský, Patrícia Botošová, Jožko Botoš /109 bodov/ 

  VII.B: /Kalmárová/

  -  Martin Oláh

  1. miesto - Marián Chlpoš, Jozef Vámoš

  2. miesto - Timothy Ádám

  3. miesto - Vanesa Oláhová, Melinda Kováčová 

   

  VIII.: /Boriková/

  1. miesto - Alexandra Bablenová, Patrícia Petrovičová /125 bodov/

  2. miesto - Monika Molnárová, Viktória Vámošová /124 bodov/

  3. miesto - Alexandra Makšiová, Natália Borecká /112 bodov/

  VIII.: /Kalmárová/

  1. miesto - Brigita Oláhová, Kristína Gorčiová

  2. miesto - Andrej Botoš, Nikolas Višniar, Nikolas Gorči

  3. miesto - Móric Apró

   

  IX.: /Boriková/

  1. miesto - Martin Kučák /126 bodov/

  2. miesto - Laura Bačová, Simona Lupová /115 bodov/

  3. miesto - Kristína Šašváryová, Lenka Lupová /95 bodov/

  IX.: /Kalmárová/

  1. miesto - Ľudovít Karpáty, Matúš Cudziš, Vanesa Oláhová, Dávid Sabadoš

   

  Na hodinách anglického jazyka prebiehalo aj ďalšie kolo súťaže pod názvom FUNNY ENGLISH. Žiaci lúštili vianočnú tajničku, ktorá skrývala krásne posolstvo vianočných sviatkov: At Christmas all roads lead home. /Na Vianoce všetky cesty vedú domov/. Tí najrýchlejší žiaci so správne vylúštenou tajničkou boli:

  V.A: /Boriková/

  1. miesto - Adam Števka

  2. miesto - Marco Dívald

  3. miesto - Patrik Kušpál

  V.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Ronald Oláh

  2. miesto - Dorota Filkusová

  3. miesto - Soňa Kučáková

   

  VI.A: /Boriková/

  1. miesto - Denisa Oláhová

  2. miesto - Brett Peter Oláh

  3. miesto - Viktória Kováčová

  VI.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Erik Berky

  2. miesto - Peter Mitter

  3. miesto - Róbert Galamb

   

  VII.A: /Boriková/

  1. miesto - Klára Kováčová

  2. miesto - Simona Kováčová

  3. miesto - Viktória Tóthová

  VII.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Jozef Vámoš

  2. miesto - Timothy Ádám

  3. miesto - Melinda Kováčová

   

  VIII.: /Boriková/

  1. miesto - Alexandra Makšiová

  2. miesto - Patrícia Petrovičová

  3. miesto - Natália Borecká

  VIII.: /Kalmárová/

  1. miesto - Nikolas Višniar

  2. miesto - Andrej Botoš

  3. miesto - Brigita Oláhová

   

  Dúfame, že sa nám podarilo hravou formou priblížiť aj na hodinách anglického a nemeckého jazyka blížiace sa vianočné sviatky a všetkým vám touto cestou prajeme MERRY CHRISTMAS a FROHE WEIHNACHTEN.

  Mgr. Helena Boriková, Ing. Jana Kalmárová

 • Vianoce v MŠ

  Pred Vianocami si spolu s detičkami ozdobíme triedu a vianočný stromček.

  Počas zdobenia počúvame koledy, ktoré nás naladia na atmosféru Vianoc.

  Pod dozorom pani učiteliek si napečieme a ozdobíme medovníky, na ktorých si deti potom s radosťou pochutia a zapijú ich detským vianočným punčom. 

   

  Mgr. Veronika Kollárová