Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Zápis do 1. ročníka
  21. 1. 2015

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince vyhlasuje na 4. a 5. februára (streda, štvrtok) od 13.00 do 15.00 hod. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA.

  Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

  • odborné, kvalifikované vzdelávanie;
  • popoludňajšia činnosť v školskom klube;
  • mnohé krúžkové aktivity (športové, počítatové, spevácke, tanečné, jazykové ...);
  • veľké športové ihriská, telocvičňa;
  • preplatené náklady na dopravu;
  • možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima);
  • využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky).

   

  Na zápis musí prísť rodič s dieťaťom (aj rodič s dieťaťom, ktoré malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 13,50 EUR na prvácke zošity s predtlačou, sadu zošitov, prípadne ako darček prvú knihu pre prvákov.

  Srdečne Vás víta riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky.

  Mgr. Helena Boriková

 • Jimbo

  Dňa 27. januára žiaci III.A triedy ukázali svoje recitačné zručnosti aj na hodine anglického jazyka. Niektorí z nich sa naučili anglickú básničku pod názvom Jimbo a zarecitovali ju pred porotou, ktorú tvorili tri deviatačky: Lenka Lupová, Simonka Lupová a Kristínka Šašváryová.

  Recitovalo šesť žiakov: Bryan Botoš, Matej Kušpál, Erika Oláhová, Peter Baláž, Kristián Bercsényi, Martin Bariak. Všetci boli takí šikovní, že porota dala všetkých na prvé miesto, čo potvrdila aj pani učiteľka Šajgalíková, ktorá si ich tiež vypočula a pochválila za ich šikovnosť.

  Všetkým gratulujem a dúfam, že sa im bude dariť v angličtine aj naďalej.

  Mgr. Helena Boriková

 • Obvodné kolo OANJ
  15. 1. 2015

  Dňa 14. januára sme sa s dvomi žiakmi našej školy zúčastnili na obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch CVC Veľký Krtíš.

  Olympiáda prebiehala v dvoch kategóriách - 1A a 1B. V prvej kategórii nás reprezentoval Brett Peter Oláh zo VI.A a v druhej kategórii Simonka Lupová z IX. triedy.

  Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci ukázali svoje zručnosti pri posluchu s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ústna časť pozostávala z dvoch častí - príbeh podľa predloženého obrázku a rolová hra s členmi hodnotiacej poroty, ktorú tvorili traja učitelia anglického jazyka z rôznych škôl v okrese.

  Súťaž bola veľmi náročná, ako každý rok, ale naši žiaci to zvládli. Potešili sme sa hlavne výbornému 3. miestu Brandona v kategórii 1A.

  Gratulujem obom žiakom za dosiahnuté výsledky a prajem veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

  Mgr. Helena Boriková

 • Pytagoriáda
  19. 12. 2014

   Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády:

   

  Kategória

  Počet žiakov

  Počet úspešných riešiteľov

  P3

  14

  3

  P4

  10

  1

  P5

  12

  2

  P6

  11

  0

  P7

  12

  0

  P8

  8

  0

  Spolu:

  67

   

   

  Zoznam úspešných riešiteľov:

  Kat.

  Meno a priezvisko

  Úlohy

  Čas

  Spolu

  Vyučujúci

    P3

  Dávid Húszka

  13

  8

  21

  Mgr. M. Valocková

  Michaela Kováčová

  11

  6

  17

  Mgr. M. Valocková

  Matej Kušpál

  10

  7

  17

  Mgr. J. Šajgalíková

    P4

  Nina Húdeková

  10

  5

  15

  Mgr. A. Pokorná

    P5

  Martin Ivan

  14

  6

  20

  Mgr. D. Daniel

  Patrik Kušpál

  10

  5

  15

  Mgr. D. Daniel

   

  Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády:

  Ročník

  Poradie

  Meno a priezvisko

  3.

  1.

  Dávid Húszka

  2.

  Michaela Kováčová

  3.

  Matej Kušpál

  4.

  1.

  Nina Húdeková

  2.

  Jennifer Ádámová

  3.

  Ladislav Obuchovič

  5.

  1.

  Martin Ivan

  2.

  Patrik Kušpál

  3.

  Marco Dívald

  6.

  1.

  Samuel Pallai

  2.

  Aneta Barányiová

  3.

  Norbert Szikora

  7.

  1.

  Klára Kováčová

  2.

  Simona Kováčová

  3.

  Jozef Vámoš

  8.

  1.

  Natália Borecká

  2.

  Viktória Vámošová

  3.

  Klaudia Sabóová

   

  Mgr Dušan Daniel

 • Geografická olympiáda
  19. 12. 2014

  Vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády:

   

  Kategória

  Počet riešiteľov

  Úspešní riešitelia

  E

  35

  6

  F

  25

  3

  G

  25

  4

  Spolu:

  85

  13

   

  Do okresného kola postupujú:

   

  Kat.

  Meno a priezvisko

  M

  P

  R

  Body

  Učiteľ

  E

  Lenka Lupová

  33

  28

  9

  76

  Mgr. S. Filkusová

  Simona Lupová

  29

  37

  7

  73

  Mgr. S. Filkusová

  Kristína Šašváryová

  41

  22

  8

  71

  Mgr. S. Filkusová

  F

  Samuel Pallai

  41

  35

  6

  82

  Mgr. X. Zólyomiová

  Martina Huďanová

  30

  30

  10

  70

  Mgr. X. Zólyomiová

  Tomáš Kováč

  38

  19

  9

  66

  Mgr. X. Zólyomiová

  G

  Patrik Kušpál

  39,5

  28

  0

  67,5

  Mgr. S. Filkusová

  Adam Števka

  35

  28

  0

  63

  Mgr. S. Filkusová

  Kristián Vámoš

  32

  25

  0

  57

  Mgr. S. Filkusová

   

  Vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády:

   

  Ročník

  Poradie

  Meno a priezvisko

  5.

  1.

  Patrik Kušpál

  2.

  Adam Števka

  3.

  Kristián Vámoš

  6.

  1.

  Samuel Pallai

  2.

  Martina Huďanová

  3.

  Tomáš Kováč

  7.

  1.

  Timothy Ádám

  2.

  Simona Kováčová

  3.

  Jozef Vámoš

  8.

  1.

  Monika Molnárová

  2.

  Viktória Vámošová

  3.

  Viktória Mondoková

  9.

  1.

  Lenka Lupová

  2.

  Simona Lupová

  3.

  Kristína Šašváryová

   

  Mgr. Dušan Daniel

 • Čaro Vianoc v štvrtej triede
  19. 12. 2014

  Vianoce - slovíčko, ktoré nás dospelých vráti do detstva, do čias rozprávok a u našich detí vyčarí úsmevy, očakávania na zvedavých tváričkách, prinesie čaro pokoja a pohody do všetkých rodín.

  19. decembra čaro a pohoda zavládli v štvrtej triede, kedy si žiaci pri vianočnom posedení pripomenuli tradície blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. Spoločné chvíle si spríjemnili prípravou malého občerstvenia, navzájom sa obdarovali maličkými darčekmi a po zaspievaní vianočných pesničiek sa rozišli na vianočné prázdniny.

   

  Mgr. Alena Pokorná

 • Jedličková u ôsmakov
  19. 12. 2014

  V piatok 19.12.2014 sa na našej škole uskutočnila JEDLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ, ktorú si každý triedny učiteľ organizoval so svojou triedou sám podľa svojich predstáv.

  V mojej triede - VIII., sme sa so žiakmi rozhodli, že si jedličkovú zorganizujeme v triede. Ráno sme si išli nakúpiť občerstvenie za peniaze, ktoré sme si predošlý deň zarobili na vianočných trhoch /25,-EUR/. Potom si žiaci rozdávali ako každý rok navzájom darčeky podľa čísel, ktoré si vytiahli. Bolo to veľmi milé a dúfam, že sa každý z nich potešil malému prekvapeniu v podobe sladkosti, plyšáku alebo inej drobnosti. Cez veľkú prestávku sme si išli pozrieť kultúrny program pripravený k blížiacim sa vianočným sviatkom a potom už v triede nasledovala voľná zábava v podobe diskotéky, počas ktorej sa moji žiaci naozaj dobre zabavili a vytancovali.

  Som rada, že sa nám táto akcia vydarila a teším sa na podobné podujatia s vami moji milí ôsmaci.

  Touto cestou prajem všetkým mojim ôsmakom, ako aj ich rodinným príslušníkom pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku hlavne pevné zdravie a kopec úspechov na každom kroku.

  Mgr. Helena Boriková

 • Vianočné trhy
  18. 12. 2014

  Vianočné trhy sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Spríjemňujú nám predvianočnú náladu a ľudia majú vtedy akúsi potrebu niekoho obdarovať, potešiť, alebo vyčariť úsmev na tvári.

  Práve preto sme si aj my dňa 18. 12. 2014 v bušinskej škole vianočné trhy pripomenuli.

  Na hlavnej chodbe školy mala každá trieda určené miesto (svoj stánok), kde žiaci predávali drobné darčeky, občerstvenie v podobe horúcej čokolády, čajíku, alebo malinovky. Nezabudlo sa aj na pohladenie bruška v podobe sladučkých medovníkov, či koláčikov, zaujímavé boli aj vlastnoručne vyrobené prekvapenia. Peniažky, ktoré si žiaci vyzbierali využije každá trieda podľa svojej potreby. Vianočné melódie, ktoré zneli chodbou nám spríjemňovali chvíle počas predávania, zdôrazňovali predvianočnú pohodu a iskierky v očiach detí, to neopísateľné šťastie a spokojnosť znásobili čaro prichádzajúcich Vianoc.

  Za pomoc pri organizácii chcem úprimne poďakovať Mgr. M. Danielovej, za hudbu Ing. J. Strhárovi, ale aj všetkým pedagógomžiakom 9. ročníka.      

  Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší.

  Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.

  Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

  Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.

  Koordinárorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Christmas time
  22. 12. 2014

  Vianoce sa považujú za najkrajšie sviatky v roku a príprava na ne je obdobím plným radosti, veselosti a pokoja. V našej škole sme si predvianočný čas pripomenuli rôznymi aktivitami, ktorými sme si spestrili vyučovanie na mnohých vyučovacích hodinách.

  Na hodinách cudzích jazykov tomu nebolo inak. Žiaci pod vedením svojich pani učiteliek - Mgr. Kataríny Bariakovej, Mgr. Heleny Borikovej a Ing. Jany Kalmárovej - pripravovali vianočné projekty v anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci pracovali samostatne, vo dvojiciach alebo v skupinách. Atmosféra počas týchto hodín bola veľmi príjemná, priateľská a žiaci sa snažili pracovať najlepšie ako len vedeli. Veď sa môžete presvedčiť aj sami a pozrieť si ich práce vo fotogalérii.

  O vyhodnotenie najlepších vianočných projektov sa postarali žiaci sami, a to obodovaním prác jednotlivých ročníkov:

  V.A: /Boriková/

  1. miesto - Adam Dányi, Dominik Botoš, Peter Oláh /99 bodov/

  2. miesto - Marika Galambová, Norika Boskovičová, Kristína Tóthová /93 bodov/

  3. miesto - Gabika Kováčová, Janka Botošová, Vivien Oláhová /75 bodov/

  V.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Mariela Krahulecová, Alexandra Gorčiová, Kristián Vámoš, Miroslava Oláhová

  2. miesto - Peter Šarkozi, Nikolas Sabadoš, Ronald Oláh, Dušan Tóth

  3. miesto - Chanel Némethová, Soňa Kučáková, Dorota Filkusová / Sofia Kováčová, Irena Farkašová

   

  VI.A: /Boriková/

  1. miesto - Sofia Kováčová, S. Oláh /114 bodov/

  2. miesto - Samuel Pallai, Norbert Szikora /96 bodov/

  3. miesto - Martinka Huďanová, Anetka Barányiová /79 bodov/

  VI.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Tomáš Kováč

  2. miesto - Róbert Galamb

  3. miesto - Ján Kováč, Frederika Farkašová

   

  VII.A: /Boriková/

  1. miesto - Noémi Bakayová, Natália Záchenská, Simona Kováčová /148 bodov/

  2. miesto - Viktória Tóthová, Erika Kováčová, Kevin Kováč, Viktor Oláh /114 bodov/

  3. miesto - Klárika Kováčová, Erik Ružinský, Patrícia Botošová, Jožko Botoš /109 bodov/ 

  VII.B: /Kalmárová/

  -  Martin Oláh

  1. miesto - Marián Chlpoš, Jozef Vámoš

  2. miesto - Timothy Ádám

  3. miesto - Vanesa Oláhová, Melinda Kováčová 

   

  VIII.: /Boriková/

  1. miesto - Alexandra Bablenová, Patrícia Petrovičová /125 bodov/

  2. miesto - Monika Molnárová, Viktória Vámošová /124 bodov/

  3. miesto - Alexandra Makšiová, Natália Borecká /112 bodov/

  VIII.: /Kalmárová/

  1. miesto - Brigita Oláhová, Kristína Gorčiová

  2. miesto - Andrej Botoš, Nikolas Višniar, Nikolas Gorči

  3. miesto - Móric Apró

   

  IX.: /Boriková/

  1. miesto - Martin Kučák /126 bodov/

  2. miesto - Laura Bačová, Simona Lupová /115 bodov/

  3. miesto - Kristína Šašváryová, Lenka Lupová /95 bodov/

  IX.: /Kalmárová/

  1. miesto - Ľudovít Karpáty, Matúš Cudziš, Vanesa Oláhová, Dávid Sabadoš

   

  Na hodinách anglického jazyka prebiehalo aj ďalšie kolo súťaže pod názvom FUNNY ENGLISH. Žiaci lúštili vianočnú tajničku, ktorá skrývala krásne posolstvo vianočných sviatkov: At Christmas all roads lead home. /Na Vianoce všetky cesty vedú domov/. Tí najrýchlejší žiaci so správne vylúštenou tajničkou boli:

  V.A: /Boriková/

  1. miesto - Adam Števka

  2. miesto - Marco Dívald

  3. miesto - Patrik Kušpál

  V.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Ronald Oláh

  2. miesto - Dorota Filkusová

  3. miesto - Soňa Kučáková

   

  VI.A: /Boriková/

  1. miesto - Denisa Oláhová

  2. miesto - Brett Peter Oláh

  3. miesto - Viktória Kováčová

  VI.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Erik Berky

  2. miesto - Peter Mitter

  3. miesto - Róbert Galamb

   

  VII.A: /Boriková/

  1. miesto - Klára Kováčová

  2. miesto - Simona Kováčová

  3. miesto - Viktória Tóthová

  VII.B: /Kalmárová/

  1. miesto - Jozef Vámoš

  2. miesto - Timothy Ádám

  3. miesto - Melinda Kováčová

   

  VIII.: /Boriková/

  1. miesto - Alexandra Makšiová

  2. miesto - Patrícia Petrovičová

  3. miesto - Natália Borecká

  VIII.: /Kalmárová/

  1. miesto - Nikolas Višniar

  2. miesto - Andrej Botoš

  3. miesto - Brigita Oláhová

   

  Dúfame, že sa nám podarilo hravou formou priblížiť aj na hodinách anglického a nemeckého jazyka blížiace sa vianočné sviatky a všetkým vám touto cestou prajeme MERRY CHRISTMAS a FROHE WEIHNACHTEN.

  Mgr. Helena Boriková, Ing. Jana Kalmárová

 • Vianoce v MŠ

  Pred Vianocami si spolu s detičkami ozdobíme triedu a vianočný stromček.

  Počas zdobenia počúvame koledy, ktoré nás naladia na atmosféru Vianoc.

  Pod dozorom pani učiteliek si napečieme a ozdobíme medovníky, na ktorých si deti potom s radosťou pochutia a zapijú ich detským vianočným punčom. 

   

  Mgr. Veronika Kollárová

 • Vianočné posedenie v VII.B
  16. 12. 2014

  So želaním veselých a šťastných Vianoc, si žiaci 7.B  pripravili posedenie, kde si navzájom rozdávali darčeky.

  Triedu a tabuľu veľmi pekne pripravili a triednu učiteľku PaedDr. Evu Cirbusovú, tým veľmi potešili. Príhovor si pripravil Timko Ádám, básničku Paťka Lekýrová. Každý žiak doniesol darček, ktorý bol celý zabalený. Darčekom pridelili čísla a potom si jednotliví žiaci losovali čísla a vyberali darčeky. Bolo to veľmi milé posedenie, kde sa žiaci porozprávali, pobavili aj zasmiali pri rozbaľovaní darčekov.

  žiaci 7.B triedy a tr. učiteľka

 • Úspechy v olympiáde zo SJL ako aj v recitácii
  17. 12. 2014

  Dmitrij Ivanovič Mendelejev:

  „Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov“.

  Dňa 10.12.2014 sa zúčastnili naše žiačky z 9. triedy Katarína Čampavá a Kristína Šašváryová okresného kola olympiády zo SJL. Úspešnejšia bola Kristína Šašváryová, ktorá sa umiestnila na peknom 2. mieste.

  O týždeň neskôr 16.12.2014  sa konala okresná recitačná súťaž Šaliansky Maťko, ktorej sa zúčastnili naši žiaci Simona Sukupčáková z 3.B, Patrik Kušpál z 5.A, Samuel Pallai zo 6.A. Vo svojich kategóriách boli úspešní: Patrik Kušpál, ktorý sa umiestnil na peknom 2. mieste Samuel Pallai, ktorý získal cenu poroty.

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach!

  Mgr. Andrea Bizovová

 • Nebuď otrokom drog
  15. 12. 2014

  V rámci prevencie drogových závislostí mladých ľudí sa žiaci našej školy zapojili do súťaže pod názvom „Nebuď otrok drog“.

  Súťaž „Nebuď otrok drog“ je pokračovaním úspešného súťažného projektu, ktorý spustila Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prostredníctvom portálu Školský servis na začiatku roka 2014.

  Podmienkou súťaže bolo, aby výsledné dielo žiaka vyjadrovalo negatívny postoj k drogám a k závislostiam ako takým. Úspešnosť našich žiakov sa dozvieme koncom decembra.

  Teda naši žiaci sa zapojili do druhého ročníka tejto súťaže. Do súťaže boli zaslané výtvarné práce, príbehy a básničky vybraných žiakov II. stupňa.

  Práce žiakov si môžete pozrieť aj na našom webe a samozrejme sú vystavené aj na nástenke na hlavnej chodbe školy.

  Za šikovnosť, tvorivosť a hlavne snahu poukázať na negatívny vplyv drog chcem úprimne poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. 

  Veľká vďaka patrí za pomoc pri realizácii Mgr. A. Bizovovej a za následné vkladanie prác do portálu Mgr. Ing. J. Kalmárovej.

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Vianočná besiedka
  12. 12. 2014

  Dňa 11. decembra 2014 sa v priestoroch VI.B triedy našej školy konala Vianočná besiedka žiakov školy, ktorí navštevujú hudobné odbory v rámci ZUŠ Modrý Kameň v popoludňajších hodinách niekoľkokrát do týždňa v priestoroch ZŠ s MŠ Bušince.

  Táto besiedka bola určená pre rodinných príslušníkov týchto žiakov a pozvaných hostí, ktorí sa zišli v hojnom počte. Program viedli učiteľky, ktoré žiakov učia spev, hru na klavír a keyboard - pani Štefánia Brežná a pani Jana Feriková. Obe učiteľky sa zhostili svojej úlohy veľmi dobre a snažili sa navodiť predvianočnú atmosféru v podobe rôznych vianočných skladieb.

  Ako prví sa predstavili žiaci, ktorí navštevujú prvý ročník niektorého z hore uvedených hudobných odborov. Snažili sa ukázať čo všetko sa od septembra tvrdou prácou a trpezlivosťou svojich milých učiteliek dokázali naučiť. Po nich nasledovali starší žiaci, ktorí spestrili kultúrny zážitok všetkých prítomných nádhernými skladbami od rôznych hudobných skladateľov. Jedna žiačka preukázala aj svoje spevácke nadanie a zaspievala ako skutočná profesionálka. Niektoré žiačky dokonca zahrali svoje skladby už aj bez nôt - klobúk dole pred ich odvahou a šikovnosťou!

  Všetkým účinkujúcim gratulujem k vynikajúcim výkonom a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

  P.S. Ďakujem žiačkam mojej triedy /VIII./ Viktórii Mondokovej a Klaudii Sabóovej za pozvanie a za naozaj príjemný hudobný zážitok, aký som už dávno nezažila.

  Mgr. Helena Boriková

 • Školské kolo olympiády ANJ
  12. 12. 2014

  V mesici december sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka.

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách - 1A a 1B. V kategórii 1A súťažili žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka a v kategórii 1B žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

  V kategórii 1A bolo 13 súťažiaciach - päť piatakov, päť šiestakov a traja siedmaci. V druhej kategórii 1B súťažilo 11 žiakov - šesť ôsmakov a päť deviatakov.

  Piataci sa tejto súťaže zúčastnili po prvý krát a napriek tomu sa veľmi dobre umiestnili - napokon presvečte sa sami:

  Kategória 1A:

  1. Brett Peter Oláh - VI.A

  2. Martin Ivan - V.A

  3. Patrik Kušpál - V.A

   

  Kategória 1B:

  1. Simona Lupová - IX.

  2. Patrícia Petrovičová - VIII.

  3. Natália Borecká - VIII.

   

  Všetkým žiakom gratulujem a víťazom oboch kategórií Brandonovi a Simonke držím palce na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 14. januára 2015 v CVC vo Veľkom Krtíši.

  Mgr. Helena Boriková

 • Šaliansky Maťko - školské kolo
  3. 12. 2014

  „Šaliansky Maťko“ v Bušinciach

  Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa, Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé. Koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam správne zachovať, na dospelých sa hrať... Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv celý svet pretvárať...  Detsky túžiť po väčšej láske, po lepšom porozumení, po šťastí, po odhaľovaní krívd a utrpení, aby sa im rozprávka či povesť "živou vodou" mohli stať. Týmto všetkým budú vzývať skvosty našich starých otcov i materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás tlie, až neraz sa duša v rozprávke rozochveje...

  S touto myšlienkou sme sa zišli dňa 3.12.2014 v našej školskej knižnici, aby sme nad týmto bohatstvom pookriali aj s našimi žiakmi. Nuž teda, v prednese povestí súťažili nasledovní žiaci: Daniel Ivan 2.roč., Peter Krahulec  2.roč.,  Matej Kušpál  3.A, Alexandra Oláhová 3.A,  Simona Sukupčáková 3. B, Patrik Ďuriš 3.B, Rebeka Ďurová 4.roč.,  Natália Kováčová 4.roč., Patrik Kušpál  5.A, Marika Galambová  5.A, Dorota Filkusová 5. B, Lucia Balážová 5.B, Samuel Pallai 6.A, Július Baláž 6.B, Simona Kováčová  7.A,  Natália Záchenská  7.A, Laura Ladošová  7.B.

  Súťažilo sa v troch kategóriach:  

  1. žiaci druhého a tretieho ročníka

  2. žiaci štvrtého a piateho ročníka

  3. žiaci piateho a šiesteho ročníka

  Najlepší žiaci, čiže tí, ktorí získali prvé miesta vo svojej kategórii postupujú dňa 16.12.2014 na okresné kolo. Budeme im držať palce!

  Výsledky:

  1. kategória

  1.

  Simona Sukupčáková - 3.B

  2.

  Matej Kušpál - 3.A

  3.

  Daniel Ivan - 2.

   

  2. kategória

  1.

  Patrik Kušpál - V.A

  2.

  Marika Galambová - V.A

  3.

  Dorota Filkusová - V.B

   

  3. kategória

  1.

  Samuel Pallai - VI.A

  2.

  Simona Kováčová - VII.A

  3.

  Július Baláž - VI.B


  Poďakovanie patrí organizátorke súťaže Mgr. Marte Fajčíkovej, ako aj odbornej porote Mgr. Márii Danielovej, Mgr. Marte Valockovej, Mgr Kataríne Bariakovej. Netreba ale zabudnúť i na vyučujúcich, ktorí sa podieľali na príprave žiakov na recitáciu. Za ich obetavosť im patrí tiež veľké ďakujem.

  Touto cestou chcem vysloviť pochvalu všetkým súťažiacim za ich snahu naučiť sa text a profesionálne ho aj recitovať. A nezabudnite „ nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.....“

  Teším sa milí žiaci na stretnutie s Vami pri ďalšom hovorenom slove, ktoré sa nielen dobre počúva, ale i dušu pohladí.       

  Mgr. Andrea Bizovová  

 • Olympiáda zo SJL
  2. 12. 2014

   

   

  Výsledková listina školského kola /26. 11. 2014/

  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Maximálny počet bodov: 77 bodov

  P. č.

  Meno a priezvisko

  Trieda

  I.časť

  test

  II.časť

  sloh

  III.časť

  ústny prejav

  Počet bodov

  spolu

  Miesto

  1

  Kristína Šašváryová

  IX.

  39

  25

  5

  69

  1.

  2

  Katarína Čampová

  IX.

  39

  20

  7

  66

  2.

  3

  Simona Lupová

  IX.

  39

  23

  3

  65

  3.

  4

  Lenka Lupová

  IX.

  39

  18

  7

  64

  4.

  5

  Viktória Mondoková

  VIII.

  31

  22

  9

  63

  5.

  6

  Nikoleta Záchenská

  IX.

  39

  18

  2

  59

  6.

  7

  Laura Bačová

  IX.

  39

  10

  8

  57

  7.

  8

  Alexandra Hermanová

  IX.

  37

  18

  2

  57

  7.

  9

  Erika Magerová

  IX.

  36

  10

  3

  49

  8.

  10

  Alexandra Makšiová

  VIII.

  22

  20

  5

  47

  9.

  11

  Andrea Ostrihoňová

  IX.

  39

  0

  4

  43

  10.

  12

  Matúš Cudziš

  IX.

  36

  2

  4

  42

  11.

  13

  Martin Kučák

  IX.

  35

  3

  2

  40

  12.

  14

  Monika Molnárová

  VIII.

  13

  20

  7

  40

  13.

   
  Mgr. Marta Fajčíková          
 • Dievčatá versus chlapci
  20. 11. 2014

  Dievčatá versus chlapci

  V rámci predmetu POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI sa žiaci 7. B triedy dohodli, že si zasúťažia, kto pripraví lepšie a chutnejšie jednohubky.

  Dievčatá vytvorili družstvo proti chlapcom. Všetci sa snažili, krájali rožky, natierali ich maslom, ozdobovali šunkou, salámou, klobáskou, paprikou a paradajkou. Po skončení práce nasledovala ochutnávka. Jednohubky boli výborné a veľmi pekne nachystané.

  Všetci boli víťazmi! Veď posúďte sami... :)

  PaedDr. Eva Cirbusová

 • Výtvarná súťaž
  18. 11. 2014

  Dňa 10. novembra 2014 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši konalo slávnostné vyhodnotenie  I. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2014“.

  Ľudovít Kubáni – Maliar Novohradu (5. máj 1855 - 4. máj 1912 Dolné Strháre) pochádzal zo slovenskej evanjelickej rodiny. Študoval na ev. lýceách v Banskej Štiavnici a Bratislave, farmáciu v Budapešti, krátko pôsobil ako lekárenský praktikant. Od r. 1881 študoval maľovanie na výtvarnej akadémii v Mníchove, potom žil v Dolných Strhároch. Počet jeho obrazov sa odhaduje na 800. Maľoval portréty, oltárne obrazy a žánrové obrázky z prostredia slovenskej časti Novohradu, okolia Zvolena, Ipľa a maďarskej pusty. K najobľúbenejším námetom maliara patrili kone.

  Podujatie na počesť tohto maliara sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš s finančnou podporou Mesta Veľký Krtíš a Matice slovenskej. 

  Do súťaže sa zapojilo 7 škôl z okresu Veľký Krtíš. ZŠ s MŠ Bušince prezentovala 6 výtvarných prác, z ktorých 4 boli ocenené.

  Ocenené boli  maľby portrétov  významných osobností:

  II. kategória, 1. miesto (portrét - Jozef Miloslav Hurban) – autor: Samuel Pallai, 6. A

  II. kategória,  2. miesto  (portrét - Jozef Škultéty) – autorka: Gabriela Gőrčiová, 6. B

  III. kategória, 1. miesto (portrét - Karol Kuzmány )– autorka: Simona Lupová, 9. ročník. 

  Ocenená maľba rodiny: II. kategória, 3. miesto – (maľba - Moja rodina) – autorka: Gabriela Gőrčiová, 6. B.

  Pre ocenených žiakov boli pripravené pekné a hodnotné ceny a samozrejme občerstvenie.

  Rozžiarené očká ocenených žiakov a príjemná atmosféra bola nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých prítomných.

  Za prípravu žiakov patrí veľká vďaka Mgr. Xénii Zólyomiovej, Mgr. Dane Strhárovej a Mgr. Kataríne Bariakovej.

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Svetový deň behu
  13. 11. 2014

  Beh a chôdza patria k najprirodzenejšiemu pohybu každého človeka a majú veľký význam pre naše zdravie. Behanie, či už rekreačné alebo kondičné, významne prospieva pohybovému, srdcovo-cievnemu i tráviacemu ústrojenstvu a teda patrí z hľadiska finančnej dostupnosti medzi najmenej náročné športy. Postačí k nemu len pevná vôľa a vhodná obuv a oblečenie.

  Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Preto sme si aj my na našej škole 13. 11. 2014 t. j. vo štvrtok tento deň pripomenuli (aj keď trochu neskôr), štafetovým behom okolo školy a jedálne. Bežalo sa postupne po triedach. Keď trieda obehla okolo školy a jedálne, následne odovzdala štafetu druhej, pripravenej triede. Beh pokračoval, až kým sa všetky triedy nevystriedali. Týmto sme si pripomenuli nielen tento deň, ale aj utužili svoje zdravie.

  Za pomoc a prípravu tejto akcie chcem poďakovať riaditeľstvu školy, pánovi učiteľovi Lavríkovi, všetkým pedagógom, ktorí sa do nej zapojili, žiakom 9. ročníka (Lenka Lupová, Jozef Jakubec, Martin Kučák, Ľudovít Karpáty, Matúš Cudziš a Martin Černický) za pomoc pri organizácii a samozrejme všetkým žiakom našej školy, ktorí sa do nej aktívne zapojili.

  Behu zdar!

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová