Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Pomôžme Sabinke

  Volá sa Sabinka Fajnorová, má 14 mesiacov a chcela by do svojho telíčka dostať väčšiu silu.

  Dievčatko je hypotonické /znížené napätie vo svaloch/, čo znamená, že všetko čo robí, je vďaka jej mamičke. Cvičí 3-krát denne vojtovu metódu a veľmi by jej pomohlo rehabilitovanie v zariadení, ktoré je súkromné a finančne náročné. 10-dňová liečba v zdravotnom zariadení Adeli Piešťany, kde Sabinke vedia pomôcť vychádza približne na 2000 EUR.

  Zatiaľ Sabinka žiaľ nevie sedieť ani chodiť, ale verí, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí jej pomôžu.

  Naša škôlka, ako aj základná škola v Bušinciach sa rozhodla pomôcť malej Sabinke zbieraním vrchnáčikov z pet fľiaš. Zbierajú sa aj vrchnáky od aviváže, kečupu, kávy v skle, ale aj vrchnáky z nápojov v tetrapakoch. Funguje to tak, že za vyzbieranie 1 tony vrchnáčikov dostane rodina malej Sabinky 200 EUR. Takže, aby sa vyzbieralo 4500 EUR na Sabinkine liečenie, treba vyzbierať približne 22 ton vrchnáčikov.

  Ak sa rozhodnete malej Sabinke pomôcť vyhľadajte pani učiteľku Borikovú a odovzdajte jej pozbierané vrchnáčiky. Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakujem aj v mene malej Sabinky.

  Viac informácií o malej Sabinke získate na: www.pomozte-sabinke.weebly.com

  Mgr. Helena Boriková

 • Aktualizácia údajov
  16. 4. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Spolupráca záchranných zložiek

  Vzhľadom na úspešné predchádzajúce ročníky  generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a  prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlásili spoločne 12. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave aj v školskom roku 2014/2015.

  Aj naša škola sa zapojili do tejto súťaže a tento rok deti tvorili na tému Spolupráca záchranných zložiek, kde sa snažili zachytiť podstatu a význam ich namáhavej práce. Detské práce boli zaslané do prvej aj druhej kategórie.

  Za spoluprácu pre aktívne zapojenie sa do súťaže chcem poďakovať pani učiteľkám Mgr. Alene Pokornej, Mgr. Márii Danielovej a Mgr. Marte Valockovej, ktoré pracovali s deťmi na prvom stupni a odovzdali pekné práce. Touto cestou sa chcem poďakovať aj žiakovi Samuelovi Pallaiovi zo 6.A triedy, ktorého práca reprezentuje druhú kategóriu. Samko je veľmi svedomitý a talentovaný žiak.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Škultétyho Zornička

  Škultétyho Zornička,  prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, sa uskutočnila 8. 4. 2015 v školskej knižnici.

  Školská knižnica sa premenila na množstvo humorných aj vážnych príbehov zo života detí a mládeže.

  Súťažilo sa v troch kategóriách: I. kategória: I. - III. ročník,  II. kategória: IV. - VI. ročník,  III. kategória: VII. - VIII. ročník.

  Žiaci recitovali básne a príbehy. Na celý priebeh recitačnej súťaže  dohliadala odborná porota pod vedením Mgr. Daniely Fekiačovej. Ďakujeme všetkým recitátorom súťaže.

   

  Vyhodnotenie školského kola Škultétyho Zorničky:

  I. kategória - poézia

  1. miesto

  Matej Kušpál

  III. A

  2. miesto

  Katarína Kériová

  II. tr.

   

  3. miesto

  Martin Bariak

  III. A

  Peter Krahulec

  II. trieda

   

  I. kategória - próza

  1.  miesto

  Adrián Olách

  II. trieda

  2. miesto

  Alexandra Oláhová

  III. A

   

  3. miesto

  Perla Oláhová

  I. A

  Laura Vámošová

  I. B

   

  II. kategória - próza

  1.  miesto

  Patrik Kušpál

  V. A

  2. miesto

  Dorota Filkusová

  V. B

   

  3. miesto

  Denisa Oláhová

  VI.A

  Július  Baláž

  VI. B

  Lucia Balážová

  V. B

   

  III. kategória - poézia
   

  1.  miesto

  Lenka Lupová

  IX. trieda

  2. miesto

  -----

  ---

  3. miesto

  -----

  ----

   

  III. kategória - próza
   

  1.  miesto

  Simona Lupová

  IX. A

  2. miesto

  Andrea Ostrihoňová

  IX. A

  3. miesto

  Natália Záchenská

  VII. A

   

  Mgr. Marta Fajčíková

 • Kde bolo tam bolo jedno Rozprávkové vretienko ...

  Naši žiaci, Adrián Olách, Simona Sukupčáková, Dorota Filkusová, Patrik Kušpál  postúpili zo školského kola Rozprávkového vretienka do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 4. 3. 2015 v CVČ vo Veľkom Krtíši.

  Náš malý žiačik, Adrián Olách svojím rozprávačským talentom zaujal  porotu aj na okresnom kole. Umiestnil sa na 2. mieste, kde si vybojoval vstupenku na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 31. 3. 2015 v Banskej Bystrici.   

  Aďko  svojou rozprávkou O Pampúšikovi zaujal aj porotu krajského kola a skončil na 3. mieste. Ďakujeme pani učiteľke Danielovej za výber textu a prípravu na recitáciu, ale aj  rodičom, ktorí jeho talent podporujú.

  Všetkým recitátorom patrí veľká vďaka, že v sebe rozvíjajú recitačný talent.

   

  Mgr. Marta Fajčíková

 • Happy Veľká noc

  Veľkonočné sviatky sú pre kresťanov na celom svete oslavou vzkriesenia Ježiša Spasiteľa. Kým u nás na Veľkonočný pondelok oblievame vodou a šibeme, vo svete sú s týmto sviatočným dňom spojené rôzne zvyky a tradície.

  V Anglicku, USA i v Nemecku je zvykom na Veľkú noc poskrývať po dome alebo v záhrade vajíčka s rôznymi lahôdkami. Kto ich nájde, dostáva dohodnutú odmenu.

  Nie nadarmo sa hovorí „iný kraj, iný mrav“. To platí aj pre Veľkú noc.

  Ja a moji žiaci sme si predveľkonočné obdobie na hodinách anglického jazyka vyplnili tak trošku poeticky. Žiakom som dala za úlohu samostatne alebo v skupinách vytvoriť veselé básničky, ktoré mali byť v slovenčine, ale zároveň mali obsahovať anglické slová, ktoré sa spájajú s Veľkou nocou.

  Atmosféra pri písaní básničiek bola veľmi uvoľnená a dobre sme sa pri ich tvorbe zabavili. Boli medzi nimi aj naozaj vydarené diela, veď sa presvedčte sami:

   

  Happy Easter

  Dnes je Easter pondelok,

  Happy Easter začiatok.

  Come in mnohí polievači,

  eggs snáď budú celkom stačiť.

  Pre všetkých good šibačov,

  chystajte bowl koláčov.

  Girls sa už nachystajú,

  a boys ich poriadne vyoblievajú.

  Chlapci za to dostanú money

  a bude to very funny.

   

  Samuel Pallai, VI.A

   

  Funny Veľká noc

   

  Na Veľkú noc sme všetci funny,

  pretože máme veľa money.

  Girls kričia o pomoc,

  because máme nad nimi moc.

  Musia nám dať chocolate eggs

  a za odmenu ich postriekame parfume Axe.

   

  Marco Dívald, V.A

   

  Vyhodnotenie súťaže Easter poems:

   

   

  Miesto

  Meno žiaka

  Trieda

   

   

   

  I. kategória

  /5. + 6. ročník/

  1.

  Marco Dívald

  V.A

  Samuel Pallai

  VI.A

  Brett Peter Oláh

  VI.A

  2.

  Vivien Oláhová

  V.A

  Denisa Oláhová

  VI.A

  Aneta Barányiová

  VI.A

  3.

  Kristína Tóthová

  V.A

  Martina Huďanová

  VI.A

  Natália Gorčiová

  VI.A

   

   

   

   

  II. kategória

  /7. + 8. + 9. ročník/

  1.

  Simona Kováčová + Patrícia Botošová

  VII.A

  Monika Molnárová + Viktória Vámošová

  VIII.

  2.

  Klára Kováčová + Erik Ružinský + Jozef Botoš

  VII.A

  Kristína Šašváryová

  IX.

  3.

  Natália Záchenská + Noémi Bakayová

  VII.A

  Jozef Makši + Lukáš Pivka + Alexandra Bablenová + Rebeka Hegedűšová + Veronika Oláhová

  VIII.

   

   Mgr. Helena Boriková

 • Deň narcisov

  Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť

  Poznáte ho. Malý neprehliadnuteľný ... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti – tak ho zvykneme volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v obciach a mestách. K tomu úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku.

  Takýto je Deň narcisov, ktorý sa tento rok konal už  27. marca 2015.     

  Dobrovoľnú finančnú zbierku organizovala aj ZŠ s MŠ v Bušinciach pod vedením koordinátoriek ENV Mgr. M. Danielovou a Mgr. S. Filkusovej.  Zbierku vykonávalo 14  dobrovoľníkov- pedagogických pracovníkov, každý so skupinou detí v obciach: Bušince, Malé Zlievce, Čeláre, Kirť, Zombor, Glabušovce, Olováry,  Kováčovce, Muľa, Veľké Zlievce. Navštívili sme tiež EUSTREAM, ERCE, MONTI, ÚSS – Kirť a iné inštitúcie.

  Celková vyzbieraná suma je 1 534,55 Eur,  na ktorú sme právom hrdí.

  Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Veríme, že tento humánny čin zostane aj naďalej tradíciou.

  Mgr. M. Danielová a Mgr. S. Filkusová  

  Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali:

  Miesto

  Vyzbieraná suma

  EUSTREAM

  161,50 Eur

  Bušince

  468,30 Eur 

  Glabušovce

  51,75 Eur

  Zombor 

  46,64 Eur

  Olováry 

   80,58 Eur 

  Malé Zlievce 

  144,00 Eur

  Čeláre  

  119,74 Eur 

  Kirť  

  98,12 Eur

  Kováčovce

  95,15 Eur

  Muľa   

  27,68Eur 

  Veľké Zlievce

  77,49 Eur

  ZŠsMŠ Bušince   

  163,60Eur 

 • Deň vody

  V utorok 24. marca 2015 sme si v škole pripomenuli Deň vody.

   

  Všetci sme prišli v modrom oblečení. Po relácii do školského rozhlasu nasledovali pre žiakov 1. stupňa nasledovné aktivity:

  - prezentácia o vode

  - výroba citrónového nápoja

  - súťaže ( zhotovenie loďky, pitie vody po slamke)

  - hry (gumové hračky v jazierku, odtlačky mokrých rúk)

  - kresba na asfalt

  - zaspievanie pesničiek o vode

   

  Žiaci 2. stupňa si pripomenuli Deň vody aktivitami:

  - kvíz o vode, v ktorom mali zastúpenie všetky ročníky a triedy 2. stupňa

  - projekty a prezentácie na tému voda

   

  Práce žiakov boli vystavené vo vestibule školy. Za tvorivosť, šikovnosť, kreativitu patrí veľká vďaka všetkým žiakom, kolegom, ktorí podporili tento deň.

   

  Mgr. Soňa Filkusová

 • Deň učiteľov

  “Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova”. J.A.Komenský

  28. marca oslavujeme každý rok Deň učiteľov. V tento deň sa v roku 1592 narodil jeden z najväčších mysliteľov, filozofov, pedagógov a spisovateľov Ján Amos Komenský. Tento deň teda nie je len oslavou Komenského, ale aj všetkých nás pedagogických zamestnancov.

  Každý rok si nás učiteľov uctia na Obecnom úrade v Bušinciach krátkym kultúrnym programom. Tento rok naše posedenie otvorila pani Mária Drugdová, ktorá nás milo privítala a zhostila sa aj úlohy moderátorky. Po privítaní nám zaspievali dve dievčatá pod vedením Mgr. Xénie Zólyomiovej, a po nich nasledovali naši najmenší, detičky z MŠ s pásmom básničiek a piesní.

  K slovu sa dostal aj zástupca starostu obce Ján Dívald, ktorý nám venoval vo svojom príhovore pár hrejivých slov a povzbudil nás v našej práci. Riaditeľ školy Mgr. Pavel Kukučka sa nám poďakoval za našu odvedenú prácu, ktorú vykonávame ako pedagógovia.

  Pani Iveta Bomborová a pán Ján Dívald nám v mene Obecného úradu odovzdali kvietok a malý darček v podobe pera.

  Atmosféru spríjemnili aj členovia detského folklórneho súboru Konvalinka pod vedením Mgr. Marty Valockovej a Mgr. Dany Strhárovej, ktorí nám zaspievali krásne slovenské ľudové pesničky.

  V mene učiteľov ďakujem všetkým, ktorí si na nás v tento náš sviatok spomenuli.

  Mgr. Helena Boriková

 • Happy Easter

  Veľká noc spolu s Vianocami - to sú nepochybne dva najkrajšie sviatky v roku. Rodina opäť získava príležitosť zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako po iné menšie sviatky.

  Obklopujeme sa typickými symbolmi Veľkej noci, opakujeme kroky naučené ešte od našich prarodičov, pochutnávame si na dobrotách, ... My sme si tento krásny sviatok jari pripomenuli aj na hodine angličtiny a spolu so žiakmi zo 4. ročníka sme si spravili projekt na tému Veľká noc.

   

  Mgr. Ing. Jana Kalmárová

 • Čítanie s porozumením

  Čítanie s porozumením patrí medzi základné zručnosti, ktoré musí žiak zvládať ak sa učí, teda aj pri osvojovaní si cudzieho jazyka. V súčasnosti sa robia rôzne merania zamerané na zistenie do akej miery žiaci dokážu porozumieť prečítanému textu a tak som sa aj ja zisťovala na hodinách anglického jazyka, akí zruční sú moji žiaci v tejto oblasti a urobila som súťaž zameranú na čítanie s porozumením.

  Každej triede som vybrala iný text, ktorý zodpovedal slovnou zásobou ich jazykovej úrovni v angličtine. Texty neboli veľmi dlhé, lebo som ich nechcela odradiť od čítania hneď na začiatku. Po prečítaní textu žiaci odpovedali na otázky, ku ktorým mali niekoľko možností odpovede, pričom len jedna bola správna.

  Žiaci pracovali naozaj veľmi usilovne a snažili sa dosiahnúť čo najlepší výsledok. Každý žiak mal k dispozícii dostatok času na splnenie jednotlivých úloh.

  S výsledkami, ktoré žiaci dosiahli som bola celkom spokojná a gratulujem žiakom, ktorí sa umiestnili na popredných miestach.

  Výsledky súťaže Reading comprehension:

  Trieda

  Miesto

  Meno žiaka

  V.A

  1.

  Adam Števka

  2.

  Dominik Botoš

  Tomáš Komuveš

  Martin Ivan

  3.

  Marco Dívald

  Patrik Kušpál

  Marika Galambová

  Richard Jarolímek

  Vivien Oláhová

  VI.A

  1.

  Samuel Pallai

  Tomáš Jakubec

  2.

  Brett Peter Oláh

  3.

  Denisa Oláhová

  Natália Gorčiová

  VII.A

  1.

  Klára Kováčová

  Patrícia Botošová

  2.

  Jozef Botoš

  Simona Kováčová

  3.

  Viktor Oláh

  Kevin Kováč

  Natália Záchenská

  VIII.

  1.

  Klaudia Sabóová

  2.

  Lukáš Pivka

  3.

  Alexandra Makšiová

  IX.

  1.

  Simona Lupová

  Lenka Lupová

  Katarína Čampová

  Andrea Ostrihoňová

  2.

  Alexandra Hermanová

  Attila Tóth

  3.

  Erika Magerová

   

  Mgr. Helena Boriková

 • Veľká Británia - kvíz

  Na hodinách anglického jazyka som sa rozhodla, že zistím, čo všetko vedia žiaci o krajine, ktorej jazyk sa učia - o Veľkej Británii. Pripravila som žiakom vedomostné testy, zamerané na základné geografické, politické údaje, ale aj informácie z každodenného života obyvateľov tejto vyspelej krajiny.

  Žiaci piateho a šiesteho ročníka odpovedali na 20 otázok. Otázky boli v slovenčine a ku každej otázke boli tri možnosti správnej odpovede, pričom len jedna bola správna. 

  Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa snažili čo najlepšie odpovedať tiež na 20 otázok, ale oni už mali otázky, ako aj možnosti odpovedí v angličtine. Ak náhodou niečomu nerozumeli, preložili sme si otázku spolu s ostatnými žiakmi.

  V každej triede sme si jednotlivé otázky z kvízov prešli spolu so žiakmi a povedali sme si správne odpovede. Po oznámení výsledkov sme spoločne potleskom odmenili tých najšikovnejších.

  Po vyhodnotení kvízov v jednotlivých ročníkoch som zistila, že väčšina žiakov má veľa vedomostí o Veľkej Británii, ako aj o živote ľudí v tejto krajine.

  Výsledky vedomostných kvízov Čo vieš o Veľkej Británii:

  Trieda

  Miesto

  Meno žiaka

  Body

  V.A

  1.

  Adam Števka

  16

  2.

  Patrik Kušpál

  15

  Martin Ivan

  15

  3.

  Marika Galambová

  14

  VI.A

  1.

  Martina Huďanová

  14

  Samuel Pallai

  14

  Nikolas Berky

  14

  2.

  Brett Peter Oláh

  13

  Denis Botoš

  13

  3.

  Sándor Oláh

  12

  Rudolf Oláh

  12

  VII.A

  1.

  Viktória Tóthová

  16

  2.

  Natália Záchenská

  13

  3.

  Noémi Bakayová

  12

  Simona Kováčová

  12

  VIII.

  1.

  Monika Molnárová

  16

  Patrícia Petrovičová

  16

  2.

  Lukáš Pivka

  14

  3.

  Natália Borecká

  13

   

  Jozef Makši

  13

  Rebeka Hegedušová

  13

  Viktória Mondoková

  13

  IX.

  1.

  Kristína Šašváryová

  18

  2.

  Simona Lupová

  16

  3.

  Lenka Lupová

  16

  Andrea Ostrihoňová

  15

   

  Mgr. Helena Boriková

 • Zelený svet

  Aj tento rok sa žiaci našej základnej školy zapojili do výtvarnej súťaže Zelený svet. Jedná sa už o 20. ročník medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica.

  Cieľom je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

  Témou tohto roka je Pohľadnica pre najdrahšieho človeka. Žiaci sa mali vcítiť do kože umelcov a pomocou výtvarného spracovania prírodných úkazov, jednotlivých detailov  a farebnosti vyjadriť pocity k svojim  najbližším.

  Tak ako aj medzi nami ľuďmi existujú určité pravidlá, podobne to prebieha aj v zelenom svete okolo nás. Jednoducho harmónia, tolerancia, spolužitie, rozdielnosť a jedinečnosť sú znaky, ktoré do seba zapadajú a nimi je možné opísať každý vzťah. Tieto spomínané prvky sa snažili zachytiť aj naši žiaci vo svojich výtvarných prácach.

  Za spoluprácu ďakujem pani učiteľke Ing. Janke Kalmárovej a pani asistentke Mgr. Erike Pallaiovej, ktoré pracovali so žiakmi 4. a 6. ročníka na krúžkoch a viedli ich ku kreatívnemu spracovaniu témy.  Pochváliť musím aj žiakov z 8. ročníka, ktorých som mohla pri ich tvorbe usmerňovať a moja vďaka im patrí za ich usilovnosť a originalitu, ktorú vložili do svojich prác.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Droga očami žiakov

  Žiaci II. stupňa našej školy sa popasovali s neľahkou úlohou. Stvárniť negatívny postoj k drogám, ako ich vnímajú oni „výtvarným prejavom“.

  Myslím, že sa im to aj podarilo. Vyjadrili jednoznačný a správny postoj „STOP DROGÁM A DROGOVEJ ZÁVISLOSTI“.

  Za nápaditosť, tvorivosť a snahu poukázať na negatívny vplyv drog chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorých práce sú vystavené na nástenke v hlavnej budove školy a sú zverejnené aj na našom webe.

   

  "Nie je v moci človeka vyhnúť sa chybám. Múdry si však zo svojich chýb a omylov vezme ponaučenie do budúcnosti." /Plutarchos/

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Karneval v MŠ

  Dňa 12. marca 2015 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch MŠ v Bušinciach uskutočnil fašiangový karneval.

   

  Rodičia priniesli masky pre svoje ratolesti, ktoré sa vďaka nim premenili na rôzne rozprávkové bytosti a iné zaujímavé postavičky. Nielen deti, ale aj niektoré pani učiteľky sa predviedli v pekných maskách.

   

  Deti sa zabávali, tancovali, súťažili a o občerstvenie sa postarali rodičia, za čo im patrí veľká vďaka. Atmosféra bola veľmi dobrá, detičky sa poriadne vyšantili a už sa tešia podobné podujatie o rok.

   

  Helena Bariaková

 • Slávni a naši

  Naša škola sa tento rok zapojila do súťaže pod názvom Slávni a naši. Ide o 2. ročník výtvarnej a literárnej súťaže, ktorá sa tento rok uskutoční pod záštitou reprezentantky SR v basketbale Zuzany Žirkovej, rodáčky z Prievidze. Práve spomínaná športovkyňa patrila dlhé roky k najlepším hráčkam Európy. Za Slovensko si zahrala na Olympiáde, majstrovstvách sveta a štyrikrát aj na ME. Šesťkrát sa stala najlepšou basketbalistkou Slovenska, trikrát vyhrala Európsku ligu. Je tým správnym vzorom pre dnešnú mládež.

  Žiaci mali tvoriť svoje práce na tému:  Najsilnejší ľudia nie sú vždy tí, ktorí vyhrajú, ale tí, ktorí sa nevzdajú keď prehrajú. Bolo potrebné pracovať s rozličnými technikami a snažiť sa čo najlepšie vystihnúť slová zo zadaného citátu. Treba brať do úvahy, že nie je vždy ľahké nahradiť vetu výtvarnou prácou, ktorá by presne zachytávala ten istý obsah. Práve preto je pozitívne, že žiaci našej školy prijali túto výzvu a vytvorili práce rozličného charakteru. Hovorí sa, že pri tvorbe akéhokoľvek diela,  zanecháva  autor kúsok zo seba. A myslím si, že práve toto obsahujú aj práce našich žiakov. Musím ich pochváliť, že pracovali kreatívne a k práci pristupovali zodpovedne a s chuťou.

  Do súťaže boli zaslané práce žiakov: Samuela Pallaia zo 6. A, Nikolasa Višniara a Lukáša Kovácsa z 8. ročníka.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Vesmír očami detí

  Žiaci, ktorí navštevujú krúžok Tvoríme hravo popustili uzdu fantázie.

  Pomocou rôzneho materiálu, šikovnosti a vzájomnej spolupráce sa nástenka v VI. A triede zmenila na dobrodružnú výpravu k planétam Slnečnej sústavy.  Kozmonaut, ktorý priletel na rakete všetko zmapoval a k deťom sa správy o ich splnenej misii doniesli rýchlosťou blesku.

  Spolupracovali: Marek Kučák 3.A, Igor Botoš 3.A, Soňa Kučáková 5.B, Martina Huďanová 6.A, Samuel Pallai 6.A, Aneta Barányiová 6.A, Rudolf Oláh 6.A, Tomáš Jakubec 6.A a moja maličkosť.

  Vedúca krúžku: Mgr. Erika Pallaiová

 • Galéria talentov

  Tento rok sa uskutoční už 5. ročník celoslovenskej súťaže Galéria talentov, s udeľovaním Ceny Jana Bakossa, ktorá pozostáva z viacerých častí. Jej cieľom je podporiť detský talent a nechať vyniknúť krásu ducha, slova a hudby.

  So žiakmi z našej základnej školy sme sa zapojili do výtvarnej  časti, ktorá má dve kategórie: do prvej kategórie sme zaslali práce Juraja Dobru a Nikolasa Sabadoša a do druhej kategórie práce Gabiky Görčiovej a Samuela Pallaia.

  Keďže táto súťaž neobsahuje presnú tému, deti pri tvorbe svojich prác mali úplnú voľnosť a mohli naplno roztvoriť dvierka svojej fantázie. Farebnosť, originalita a správna kompozícia sú prvky, ktoré by mala obsahovať každá výtvarná práca. A práve toto zahŕňajú aj práce našich žiakov, ktoré si môžete pozrieť vo fotoalbume na našej webstránke.

  Na záver by som sa chcela veľmi pekne poďakovať pani učiteľke Mgr. Márii Danielovej, ktorá viedla žiaka Juraja Dobru pri jeho práci. Moja veľká vďaka patrí aj ostatným trom žiakom, ktorých som usmerňovala pri ich výtvarnej tvorbe a musím podotknúť, že všetci štyria žiaci sú naozaj talentovaní.

   

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Interná vedomostná súťaž

  Už niekoľko rokov organizuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bušinciach internú vedomostnú súťaž pre dve kategórie žiakov II. stupňa.

  V I. kategórii súťažia žiaci VI. a VII. ročníka. V teste, v ktorom je tridsať úloh z histórie, mytológie, náboženstva, geografie, biológie, literatúry a športu, si piati vybraní žiaci z každej triedy vybraných ročníkov majú vybrať jednu z troch odpovedí.

  Medzi otázkami figorovali tento raz aj napríklad takéto: Čo nesúvisí s historickým skúmaním? / Narodenie Ježiša Krista si svet pripomína? / Na krídlach podľa báje leteli otec a syn? / Forma štátu Španielska je ? / Viete, ktoré stromy môžu vyrásť až do výšky 150 m? / Najväčším zberateľom slovenských ľudových rozprávok bol? / Najviac titulov majstra sveta vo futbale má? ...

  Druhú kategóriu tvoria žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Desať žiakov z dvoch tried týchto ročníkov súťažilo v podobnom testovaní, avšak z 50 otázok. K spomínaným okruhom pribudli ešte otázky o Slovensku a regióne.

  Medzi otázkami sa vyskytli aj nasledovné: Medzi vyspelé staroveké národy nepatrili? / Podľa heliocentrického obrazu sveta bol/a/o centrum vesmíru? / Ktorá rastlina dopravuje svoje plody do cieľa padákom? / Medzi regióny Slovenska nepatrí? / Ktorý z uvedených autorov pôsobil v regióne Hont - čo je súčasť nášho okresu? / Ktorá cirkev z uvedených nepatrí k registrovaným na Slovensku? / Kde sa konali Olympijské hry v r. 2012?

  Výsledky testovania boli nasledovné:

  I. kategória /VI. - VII. ročník/

  Jednotlivci:

  1. miesto - Samuel Pallai /VI.A/, Natália Záchenská /VII.A/ - 25 bodov

  2. miesto - Timothy Ádám /VII.B/, Laura Ladošová /VII.B/ - 24 bodov

  3. miesto - Aneta Barányiová /VI.A/, Martina Huďanová /VI.A/ - 22 bodov

           Tomáš Kováč /VI.A/, Simona Kováčová /VII.A/ - 22 bodov

           Zdenka Gorčiová /VII.B/, Jozef Vámoš /VII.B/ - 22 bodov

  Triedy:

  1. miesto - VII.B /108 bodov/

  2. miesto - VI.A /107 bodov/

  3. miesto - VII.A /100 bodov/

  4. miesto - VI.B /75 bodov/

   

  II. kategória /VIII. - IX. ročník/

  Jednotlivci:

  1. miesto - Andrea Ostrihoňová /IX. ročník/ - 34 bodov

  2. miesto - Simona Lupová /IX. ročník/ - 33 bodov

  3. miesto - Klaudia Sabóová /VIII. ročník/ - 32 bodov

  Triedy:

  1. miesto - IX. ročník /160 bodov/

  2. miesto - VIII. ročník /140 bodov/

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Pavel Kukučka

 • Kto je môj priateľ/ka

  Dňa 3. marca 2015 sa v rámci protidrogových aktivít konala výtvarná súťaž pod názvom: Kto je môj priateľ/ka?

  Vybraní žiaci I. a II. stupňa našej školy výtvarným prejavom vyzdvihli význam priateľstva tým, že papieru vdýchli podobu svojho naj priateľa/ky.

  Uvedomiť si význam priateľstva, potrebu človeka, ktorý stojí pri vás vždy a za každých okolností nie je automaticky samozrejmosťou. Je to dar/puto/, s ktorým sa v živote každého z nás kráča oveľa ľahšie...

  Priateľ je človek, pred ktorým môžeš rozmýšľať nahlas...

   Za pomoc pri organizácii spomínanej súťaže patrí veľká vďaka Mgr. K. Bariakovej, Mgr. Ing. J. Kalmárovej a ostatným  pedagógom, ale hlavne žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

  Všetky výtvarné práce si môžete pozrieť na nástenke na hlavnej chodbe školy, ale aj na našom webe.

   

  Vyhodnotenie súťaže:

   

  I. stupeň

  1. miesto

  Laura Vámošová, I. B

  Monika Gőrčiová, III. B

  2. miesto

  Leo Dívald, I. A

  Juraj Dobra, II. trieda

  3. miesto

  Peter Baláž, III. A

  Jennifer Ádámová, IV. trieda

   

  II. stupeň

  1. miesto

  Samuel Pallai, VI. A

  Nikolas Višniar, VIII. trieda

  2. miesto

  Lukáš Kovács, VIII. trieda

  Gabriela Gőrčiová, VI. B

  3. miesto

  Simona Lupová, IX. trieda

  Natália Záchenská, VII. A

           

  V rámci hodín výtvarnej výchovy:

  1. miesto

  Dorota Filkusová, V. B

  2. miesto

  Vivien Oláhová, V. A

  3. miesto

  Mariela Krahulecová, V. B

  Dušan Tóth, V. B

   

  Víťazom srdečne blahoželám.

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová