Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Svetový deň výživy
  16. 10. 2014

  Svetový deň výživy si žiaci 2. ročníka pripomenuli dňa 16. októbra nasledovnými aktivitami: výstavkou ovocia a zeleniny, maľbou jesenných stromov, výrobou postavičiek tekvičiarnikov, maľovaním omaľovániek a ochutnávkou ovocia a zeleniny.

  Najväčším zážitkom bola pre žiakov ochutnávka so zaviazanými očami, pričom mali uhádnuť o aký druh ovocia ide.

  Mgr. Mária Danielová

 • Plody jesene
  13. 10. 2014

  Chladnejšie zahmlené rána, opadané pestrofarebné listy nám naznačujú, že jedno zo štyroch ročných období prišlo a bude panovať počas nasledujúcich týždňov až do príchodu zimy.

  Toto ročné obdobie je typické zberom a uskladnením úrody. Žiaci 1.-4. ročníka pod vedením triednych učiteliek zhotovili vo svojich triedach jesennú výstavku ovocia a zeleniny pod názvom Plody jesene. Na hodinách prírodovedy a triednických hodinách hovorili o ovocí a zelenine, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie každého z nás a nemali by chýbať v našom každodennom jedálničku.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí priniesli jabĺčka, mrkvičky, tekvičky, papričky ... a pomohli svojim pani učiteľkám pri zhotovení jesennej výstavky ovocia a zeleniny v priestoroch školy.

  Mgr. Alena Pokorná

 • Deň jabĺk
  6. 10. 2014

  Dňa 6. októbra 2014 sme si pripomenuli deň, ktorý bol venovaný ovociu, konkrétne jabĺčku.  Pastvou pre oči bolo hromadné jedenie tejto zdravej dobroty počas veľkej prestávky, kedy jablko nechýbalo v rukách žiakov našej školy.

  „Chutné a hlavne zdravé“  bolo heslo tohto dňa. Teší nás skutočnosť, že aspoň tento deň žiaci vymenili obľúbené sladkosti za chutné jabĺčka.

  Vydarenú akciu spestrili žiaci niektorých tried výtvarnými prácami, kde jablko hralo hlavnú úlohu. Za organizáciu „Dňa jabĺk“ patrí poďakovanie koordinátorke tejto akcie Mgr. Márii Danielovej a všetkým, ktorí sa do nej zapojili.

   

  Zaujímavosť na záver...

  Na svete existuje viac než 7000 odrôd jabĺk. Môžete tým pádom každý deň ochutnať inú odrodu a po dobu viac než 19 rokov nebudete jesť rovnakú odrodu 2x.

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Prvé účelové cvičenie
  3. 10. 2014

  Miesto konania: ZŠ s MŠ Bušince

  Dátum konania: 3. 10. 2014

  Priebeh: triedy + areál školy

  Zodpovední: Mgr. Katarína Bariaková

   Mgr. Soňa Filkusová

   

  Vyhodnotenie I. účelového cvičenia

  I. kategória

  II. kategória

  1. miesto: VI.A

  1. miesto: IX.

  2. miesto: V.B

  2. miesto: VIII.

  3. miesto: V.A

  3. miesto: VII.B

   

   

   

   

   

  1. Riešenie mimoriadnych situácií

         Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín 5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník. Žiaci na tomto stanovišti plnili úlohy týkajúce sa teoretickej časti. Téma bola evakuácia do úkrytu (t.j. školská šatňa). V niektorých ročníkoch sa vyskytli problémy s disciplínou žiakov, ktoré boli potrestané znížením počtu bodov z disciplíny.

  2. Zdravotná príprava

       Žiaci mali na tomto stanovišti poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach ako napr. otvorená zlomenina dolnej končatiny, popáleniny, prvá pomoc pri bezvedomí, tepnové krvácanie, vykĺbenie ramena, prvá pomoc pri otravách. Dôraz sa kládol na polohovanie zraneného, ošetrenie, prenášanie na nosidlách, privolanie prvej pomoci a poskytovanie protišokových opatrení. Až na niektoré nedostatky (zachovanie sterility, polohovanie), si žiaci obhájili svoje znalosti z predchádzajúcej teórie. V niektorých ročníkoch sa vyskytli problémy s disciplínou žiakov, ktoré boli potrestané znížením počtu bodov z disciplíny.

  3. Výchova k bezpečnému správaniu

        Svoju rýchlosť si overili žiaci 5. – 6. ročníka ťahaním sa po lavičke. Disciplína všetkých bola dobrá. Žiaci 7. – 9. ročníka plnili úlohy skok cez lavičku a kačací krok. Pri plnení úloh neboli problémy s disciplínou.

  4. Pohyb a pobyt v prírode

        Žiaci si overili vedomosti ohľadom určovania severu podľa prírody, odhad vzdialenosti, určovanie azimutu. Disciplína žiakov bola dobrá.

  5. Turistika

        Žiaci jednotlivých ročníkov mali určiť zadané turistické značky a vytvoriť ohniská podľa obrazovej predlohy. Disciplína bola priemerná.

  6. Dopravná výchova

       Žiaci si preverovali praktické vedomosti z dopravnej výchovy a riešili situáciu na cestách. Žiaci boli disciplinovaní, plnili úlohy zadané učiteľom.

  7. Hod granátom

        Žiaci si skúsili hod granátom na cieľ. Žiaci boli disciplinovaní.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Svetový deň mlieka na školách
  2. 10. 2014

  Svetový deň mlieka na školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Poukázať na význam mlieka a zdôrazniť jeho nutričné vlastnosti vo výžive človeka.

  Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom a upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách.

  Aj žiaci z bušinskej školy si dôležitosť pitia mlieka pripomenuli. Do aktivít venovaným tomuto dňu sa zapojili žiaci, ale aj učitelia. Pili mliečko nielen v školskej jedálni, ale aj v triedach, niektorí si  pochutnali aj na mliečnych výrobkoch. Triednymi plagátmi len podčiarkli význam tohto dňa.

  Teda veľké „ďakujem“ patrí všetkým žiakom, ktorí sa do pitia mliečka zapojili, ale aj pedagógom, vedeniu školy, vedúcemu školskej jedálne a kuchárkam za ich ústretovosť a pomoc.

  „Objaviť chuť mlieka a urobiť niečo pre svoje zdravie nemá byť povinnosťou, ale samozrejmosťou, nielen jeden deň v roku, ale každý všedný deň..“

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Európsky Deň Jazykov
  26. 9. 2014

  26. septembra sa z iniciatívy Rady Európy každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

  S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

  Aj na našej škole sme si v piatok 26. septembra pripomenuli tento deň na hodinách cudzích jazykov so žiakmi 8. a 9. ročníka. Na týchto hodinách prebiehalo projektové vyučovanie, ktoré pripravili pani učiteľky Bariaková, Boriková a Kalmárová, ktoré sa snažili oživiť vyučovanie rôznymi úlohami, ktoré mali žiaci riešiť a tak si pripomenúť, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky.

  Pani učiteľka Boriková pripravila pre žiakov krátku prezentáciu, ktorá im priblížila základné informácie o tomto dni. Potom sa žiaci rozdelili do skupín a každá skupina sa vybrala plniť niektorú z troch úloh: jazykový quiz /Boriková/, doplňovačky /Kalmárová/, tvorba plagátu /Bariaková/. Žiakom sa jednotlivé úlohy veľmi páčili a na záver vytvorili spoločne plagát, ktorý doplnili rôznymi obrázkami predmetov, ktoré pomenovali v rôznych európskych jazykoch. Súčasťou plagátu bolo správne zoradenie slov do krásnej myšlienky: Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom! v troch jazykoch /slovensky, anglicky, nemecky/.

  Za naozaj dobrú atmosféru a dobrú organizáciu ďakujem svojim kolegyniam Katke a Janke a žiakom ďakujem za disciplinovanosť a kreativitu pri plnení jednotlivých úloh.

  Mgr. Helena Boriková