Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • FUNNY ENGLISH - Easter projects
  18. 4. 2014

  Apríl je každoročne spojený so sviatkami Veľkej Noci a to sa odrazí aj na mnohých hodinách u nás v škole. Okrem toho, že sa žiaci venujú výzdobe svojich tried, niektorí učitelia sa snažia žiakom priblížiť význam týchto sviatkov aj inou hravou formou.

  Výnimkou neboli ani hodiny anglického jazyka, kde žiaci vytvárali veľkonočné projekty /Easter projects/. Väčšinou pracovali žiaci vo dvojiciach a snažili sa vo svojich projektoch predstaviť symboly a zvyky veľkonočných sviatkov v anglickom jazyku. Atmosféra na hodinách bola veĺmi príjemná, žiaci boli disciplinovaní a dokázali bez problémov spolupracovať so svojimi kamarátmi. Bolo naozaj veĺmi príjemné pozorovať ako sa všetci snažia, aby ich projekt bol ten najkrajší a najlepší.

  Žiaci piateho až ôsmeho ročníka robili projekty na výkres a deviataci pripravili PowerPoint prezentácie s naozaj úžasnými animáciami. Musím priznať, že sú všetky veľmi dobré a všetci sa snažili ukázať ako vedia spracovať text  v anglickom jazyku a doplniť ho vhodným obrazovým materiálom. Pri svojej práci preukázali aj svoje počítačové zručnosťami.

  Ako učiteľka som na všetkých žiakov veľmi hrdá, pretože sa všetci veľmi snažili a vytvorili veľmi hodnotné projekty, na ktoré môžu byť právom pyšní. Všetkým žiakom veľmi pekne ďakujem za krásne práce a za usilovnosť, ktorou ich tvorili.

  Víťazom CONGRATULATIONS a už sa teším na ďalšie výtvory v budúcnosti smiley.

  Porotu pri vyhodnocovaní tých najlepších projektov tvorili žiaci ostatných tried učiaci sa anglický jazyk. každá trieda vybrala tri najlepšie projekty a po sčítaní hlasov to dopadlo nasledovne: 

  Trieda

  Miesto

  Meno

   

  V.A

  1.

  Viktória Kováčová, Branislav Görči, Denis Botoš

  2.

  Samuel Pallai

  3.

  Martina Huďanová, Norbert Szikora

   

   

  VI.A

  1.

  Samuel Galamb, Erik Ružinský, Jozef Botoš

  2.

  Patrícia Botošová, Natália Záchenská

  2.

  Klára Kováčová, Alexander Rácz

  3.

  Noémi Bakayová, Simona Kováčová

   

  VII.A/B

  1.

  Viktória Vámošová, Monika Molnárová

  2.

  Alexandra Makšiová, Natália Borecká

  3.

  Klaudia Sabóová, Viktória Mondoková

   

  VIII.A/B

  1.

  Laura Bačová, Nikoleta Záchenská

  2.

  Simona Lupová, Andrea Ostrihoňová

  3.

  Kristína Šašváryová, Lenka Lupová

   

   

  IX.A /1/

  1.

  Martina Balážová

  1.

  Vanessa Oláhová

  2.

  Patrícia Huďanová

  3.

  Lívia Žiaková

   

  IX.A /2/

  1.

  Matúš Húdek

  2.

  Lukáš Andrisík

  3.

  Viktória Koć

   

  Do tvorby veľkonočných projektov sa zapojili aj žiaci pod vedením pani učiteľky Ing. Jany Kalmárovej, ktorá vybrala tie najkrajšie a udelila im nasledovné umiestnenia:

  1. miesto: Bianka Horáčeková - V.B

  1. miesto: Jozef Vámoš - VI.B

  2. miesto: Marián Chlpoš, Sofia Kováčová - VI.B

  3. miesto: Kristián Bartko - VII.B

  Mgr. Helena Boriková

 • FUNNY ENGLISH - English poems
  17. 4. 2014

  Dňa 16.4.2014 sa uskutočnilo prvé kolo recitačnej súťaže anglickej detskej poézie. Žiaci IV.A triedy sa pokúsili čo najlepšie zarecitovať báseň s názvom "Here comes the band".

  Výkony jednotlivých žiakov hodnotila porota na čele s pani učiteľkou Mgr. Katarínou Bariakovou a žiakov anglického jazyka, ktorí majú skúsenosti v recitovaní v niektorej inej recitačnej súťaži: Samuel Pallai /V.A/, Viktória Vámošová /VII.B/, Monika Molnárová /VII.B/, Patrícia Huďanová /IX.A/.

  Niektorí žiaci mali veľkú trému, ale boli aj žiaci, ktorí preukázali svoju šikovnosť pri prednese básničky, napriek tomu, že bola v cudzom jazyku. Som na nich veľmi hrdá, nakoľko sa učia anglický jazyk len druhý rok a napriek tomu ma nesklamali a ukázali, že sú veľmi šikovní a usilovní žiaci.

  Víťazom srdečne gratulujem a prajem všetkým chuť učiť sa anglický jazyk naďalej smiley v rôznej podobe, napr. aj vo forme básničiek!

  Vyhodnotenie:

  1. miesto: MARCO DÍVALD a MARTIN IVAN

  2. miesto: Kristína Tóthová

  3. miesto: Patrik Kušpál

  Mgr. Helena Boriková

 • FUNNY ENGLISH - Easter Word Search
  17. 4. 2014

  Veľkonočné sviatky sú časom očakávania, zábavy a radosti a preto sa učiteľky anglického jazyka, Mgr. Helena Boriková, Ing. Jana Kalmárová, Mgr. Alena Pokorná a Mgr. Iveta Tokárová, rozhodli spestriť obdobie čakania na tieto sviatky aj počas vyučovania anglického jazyka rôznymi zaujímavými aktivitami.

  Učiteľky sa snažili žiakom priblížiť anglickú slovnú zásobu spojenú s Veľkou Nocou hravou formou v podobe osemsmeroviek. 

  Úlohou žiakov bolo vyhľadať zadané slovíčka v osemsmerovkách a najrýchlejší žiaci, ktorí mali všetky slovíčka správne nájdené sa umiestnili na prvých troch miestach, ktoré boli vyhodnotené.

  Dôležitá bola nielen rýchlosť, ale aj pozornosť žiakov. Žiaci sa počas aktivity naučili nové slovíčka a dokázali aj svoju šikovnosť v lúštení osemsmeroviek.

  Všetkým umiestneným CONGRATULATIONS!

  Vyhodnotenie:

  Vyučujúci

  Trieda

  Miesto

  Meno

  Mgr. Alena Pokorná

  III.A

  1.

  Róbert Botoš

  Ing. Jana Kalmárová

  III.A

  1.

  Natália Kováčová

  2.

  Jennifer Ádámová

  3.

  Dominik Bača

  Mgr. Helena Boriková

  IV.A

  1.

  Marco Dívald

  2.

  Patrik Kušpál

  3.

  Martin Ivan

  Mgr. Iveta Tokárová

  IV.B

  1.

  Nikolas Sabadoš

  2.

  Dorota Filkusová

  3.

  Ronald Oláh

  Mgr. Helena Boriková

  V.A

  1.

  Samuel Pallai

  2.

  Norbert Szikora

  3.

  Martina Huďanová

  Mgr. Helena Boriková

  VI.A

  1.

  Noémi Bakayová

  2.

  Klára Kováčová

  3.

  Jozef Botoš

  Mgr. Helena Boriková

  VII.A/B

  1.

  Alexandra Makšiová

  2.

  Klaudia Sabóová

  3.

  Rebeka Hegedűšová

  Mgr. Helena Boriková

  VIII.A/B

  1.

  Laura Bačová

  2.

  Margita Kováčová

  3.

  Lenka Lupová

  Mgr. Helena Boriková

  IX.A

  1.

  Patrícia Huďanová

  2.

  Kristína Bartková

  3.

  Ján Krahulec

   

  Mgr. Helena Boriková

 • ROMANO JILO
  16. 4. 2014

  Dňa 15.4.2014 sme sa zúčastnili na okresnej súťaži "V rytme tanca" ako rómsky súbor ROMANO JILO.

  Súbor bol založený v školskom roku 2011/2012 pod vedením pedagogickej asistentky Marcely Oláchovej a toho času ho navštevuje 27 žiakov.

  Do súťaže sa mohli prihlásiť všetci žiaci od prvého až po deviaty ročník, ktorí mali chuť tancovať, spievať a kreatívne využívať svoj voľný čas.

  V súťaži sme získali pekné druhé miesto.

  Marcela Oláchová

 • Slávik Slovenska 2014
  16. 4. 2014

  Vyhodnotenie školského kola súťaže  Slávik Slovenska 2014:

  I. kategória:

      1. Simonka Sukupčáková /II.B/

      2. Adrian Olách /I.A/, Alexandra Oláhová /II.A/

                  3. Matej Kušpál /II.A/, Brigitka Oláhová /III.A/

  II. kategória:

       1. Bianka Horáčeková /V.B/

        2. Kristínka Tóthová /IV.A/

        3. V. Noémi Hívešová /IV.A/, Dorotka Filkusová /IV.B/

  III. kategória:

        1. Dominika Oláhová /IX.A/

         2. Veronika Oláhová /VII.A/

         3. Viktória Tóthová /VII.A/

  Mgr. Xénia Zólyomiová

 • Civilná ochrana očami detí
  15. 4. 2014

  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia vyhlásil XIII. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE V MAĽOVANÍ: ,,Civilná ochrana očami detí.” Pre tento školský rok 2013/14 bola vyhlásená téma výtvarnej súťaže: ,,Mimoriadna udalosť (živelná pohroma, havária s únikom nebezpečnej látky alebo katastrofa)”.

  Cieľom súťaže bolo prehĺbiť vzťah školopovinnej mládeže k poslaniu civilnej ochrany.

  Do súťaže sa zapojili žiaci V. A a V. B, z ktorých boli vybraté 3 najlepšie práce (Samuel Pallai V.A, Róbert Bablena V.B a Ján Kováč V.B) a zaslané na okresné kolo.

  Ing. Jana Kalmárová

 • Deň narcisov
  14. 4. 2014

  Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

  Tento rok sa Deň narcisov konal 11. apríla 2014 /na škole 10. apríla 2014 pod vedením Mgr. Dušana Daniela a Mgr. Soni Filkusovej/.

  Dobrovoľnú finančnú zbierku organizovala aj ZŠ s MŠ v Bušinciach pod vedením koordinátoriek ENV Mgr. M. Danielovou a Mgr. S. Filkusovej.  Zbierku vykonávalo 14  dobrovoľníkov - pedagogických pracovníkov so svojimi hliadkami. Žiaci boli do hliadok vybratí z obcí, v ktorých bývajú.

  Celková vyzbieraná suma je 1 505,14 Eur,  na ktorú sme právom hrdí.

  Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Veríme, že tento humánny čin zostane aj naďalej tradíciou. 

  Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali:

  MIESTO

  SUMA

  EUSTREAM

  159,18 EUR

  Bušince

  486,60 EUR

  Glabušovce

  54,40 EUR

  Zombor

  47,75 EUR

  Olováry

  78,48 EUR

  Malé Zlievce

  180,08 EUR

  Čeláre

  126,84 EUR

  Kirť

  85,12 EUR

  Kováčovce

  88,77 EUR

  Muľa

  24,89 EUR

  Panické Dravce

  34,69 EUR

  ZŠ s MŠ Bušince

  138,34 EUR

  SPOLU

  1505,14 EUR

   

  Mgr. Mária Danielová

 • Najlepší gymnasti školy
  8. 4. 2014

  V piatok, 4.4.2014 sa v telocvični našej školy konala súťaž pod názvom "Najlepší gymnasta a gymnastka školy".

  Súťažiaci v počte 6 dievčat /Kristína Tóthová - IV.A, Jana Botošová - IV.A, Marika Galambová - IV.A, Mariela Krahulecová - IV.B, Miroslava Oláhová - IV.B, Roxana Koć - V.B/ a 6 chlapcov /Róbert Dánóci - III.A, Martin Ivan - IV.A, Nikolas Oláh - IV.A, Ronald Oláh - IV.B, Brett Peter Oláh - V.A, Peter Mitter - V.B/ podali počas súťaže nevídané výkony.

  Podujatím sprevádzala pani učiteľka Mgr. Daniela Fekiačová, ktorá žiakov aj aktívne pripravovala. Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: Mgr. Ladislav Lavrík a Mgr. Marta Valocková.

  Za veľkého potlesku divákov, ktorí povzbudzovali žiakov, sa podujatie vydarilo.

  Najlepších gymnastov školy už poznáme, všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa chuti podávať aj naďalej výborné športové výkony.

  Vyhodnotenie súťaže: 

  Najlepší gymnasta:

  1. Martin Ivan

  2. Peter Mitter

  3. Brett Peter Oláh

   

  Najlepšia gymnastka:

  1. Mariela Krahulecová

  2. Roxana Koć

  3. Marika Galambová

  Bc. Erika Pallaiová

 • Florbalový turnaj
  3. 4. 2014

  "V zdravom tele, zdravý duch“

  V rámci protidrogovej výchovy sa 01.04.2014 konal florbalový zápas s názvom „V zdravom tele zdravý duch“. Športovému „ošialu“ predchádzala  relácia v školskom rozhlase, ktorá pozostávala z prezentácie  najlepších dvoch úvah, a to v podaní Lenky Lupovej a Simonky Lupovej z VIII.B triedy. Žiačky ukončili rozhlasovú reláciu pozvánkou a povzbudením svojich spolužiakov do turnaja.

  Nástenku v hlavnej budove tiež pútala pozornosť žiakov, ktorá udávala nielen smer v správnej životospráve, no „dvíhala“ aj varovný prst nad nevhodným životným štýlom detí. Výtvarné práce zhotovili žiaci zo 4.B triedy pod vedením Mgr. Ivety Tokárovej.

  VIII.A, VIII.B a XI.A sa s veľkým odhodlaním oddali  všetkým zápasom. Dievčatá a chlapci súťažili osobitne, no ich získané body napokon „padli do vreca“ jednej triedy. To znamená, že výhercom sa musela jednoznačne stať trieda, v ktorej boli rovnako výborné dievčatá i chlapci. Rozhodcom turnaja bol Ing. Jaroslav Strhár. Počas športových prestávok spríjemňoval žiakom čas Timothy Ádám zo VI.B triedy. Napokon prišiel ten moment. Spočítaním bodov z jednotlivých zápasov sa šampiónom florbalového turnaja stala trieda VIII.B. Na druhom mieste sa umiestnila VIII.A a IX.A získala bronz.

  Všetkým zainteresovaným žiakom i učiteľom patrí veľká vďaka.

  Mgr. Monika Hegedúšová

 • DILONGSTAR 2014
  26. 3. 2014

  Šikovnosť našich žiakov sa prejavuje aj v speve, ktorý je pravým dôkazom talentu našich žiakov a hlavne chuti spievať.

  Dňa 26. 3. 2014 sa uskutočnila školská súťaž v speve populárnej piesne DILONGSTAR 2014. Súťaže sa zúčastnilo 13 súťažiacich v troch kategóriách.

  Súťaž sa konala v kabinete HUV. Zapojil sa do nej I. aj II. stupeň. Porota: Ing. Jana Kalmárová, Mgr. Dana Strhárová, Mgr. Xénia Zolyomiová vyhodnotila najlepších.

  Rozhodovanie bolo ťažké, ale výhercovia budú určite spokojní. Postupujú do celoslovenského kola v Trstenej, kde sa stretnú so SUPERSTÁRISTOM Petrom Cmoríkom. Blahoželáme víťazom:

  I. kategória

     1. miesto: neudelené

     2. miesto: Rebeka Ďurová

     3. miesto: Kristína Tóthová

   

  II. kategória

     1. miesto: Deniska Oláhová

     2. miesto: Bianka Horáčeková

     3. miesto: neudelené

   

  III. kategória

     1. miesto: Dominika Oláhová

     2. miesto: neudelené

     3. miesto: neudelené

  Mgr. Xénia Zolyomiová

 • Matematický klokan
  24. 3. 2014

  Celoslovenská súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN sa konala dňa 24. 3. 2014 v školskej jedálni. Matematické slovné a numerické príklady riešilo 44 žiakov.

  Výsledkami budú žiaci oboznámení 14. apríla 2014.

  Každému žiakovi je pridelený kód, podľa ktorého si svoju úspešnosť môže zistiť aj prostredníctvom internetovej stránky. 

  Mgr. Dušan Daniel

 • Nevyhodím - využijem
  20. 3. 2014

  V mesiaci MAREC sa podľa plánu enviromentálnej výchovy uskutočnila výstavka prác našich žiakov na tému: "NEVYHODÍM - VYUŽIJEM" na chodbe základnej školy.

  Žiaci zhotovovali výrobky z odpadového materiálu. Srdiečka, košíky, kuriatka, slniečka a iné výrobky dotvorené detskou fantáziou vdýchli aj materiálu, ktorý bol určený na vyhodnotenie neopísateľné čaro.

  Výstavku si mohli pozrieť žiaci ako aj rodičia a iní návštevníci školy. Do výstavy sa zapojili žiaci 1. až 5. ročníka.

  Učiteľky I. stupňa, Mgr. Helena Amzlerová, Ing. Jana Kalmárová, Bc. Erika Pallaiová 

 • Týždeň hlasného čítania
  17. 3. 2014

  Mesiac Marec bol bohatý na rôzne aktivity, o čom svedčí aj "Týždeň hlasného čítania", ktorý bol zameraný na čítanie a porozumenie čítaného textu, ale ja rôzne besedy o knihách, starostlivosť o knihy, učebnice a orientácia v knižnici.

  Práve tento jarný mesiac je určený knihám, preto sa žiaci I. ale aj II. stupňa v dňoch od 17. marca do 21. marca 2014 zapojili v rámci vyučovania do hlasného čítania v školskej knižnici.

  Bc. Erika Pallaiová

 • Škultétyho Zornička
  12. 3. 2014

   

  Dňa 12. marca 2014 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy: ŠKULTÉTYHO ZORNIČKA.

  V troch kategóriách súťažilo 15 žiakov.

  Porota v zastúpení: Mgr. Jana Šajgalíková, Mgr. Dana Strhárová, Mgr. Xénia Zolyomiová rozhodla nasledovne. 

   

   

  I. kategória - poézia /1. - 3. ročníky/:

      1. Matej Kušpál  2. A

       2. Erik Németh   2. B 

  I. kategória - próza /1. - 3. ročníky/:

      1. Alexandra Oláhová 2. A

      2. neudelené

      3. Monika Görčiová

  II. kategória - poézia /4. - 6. ročníky/:

      1. Patrik Kušpál  4. A 

      2. Ján Kováč    5. B

      3. Július Baláž   5. B

   II. kategória - próza /4. - 6. ročníky/:

      1. Mária Galambová  4. A

      2. Ronald Oláh  4. B

      3. Dorota Filkusová  4. B

  III. kategória - poézia /7. - 9. ročníky/:

      1. neudelené

      2. neudelené

      3. Martina Koć  8. B

  Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo Veľkom Krtíši. Srdečne im blahoželáme!

  Mgr. Marta Fajčíkovásmiley

 • Fašiangový karneval
  14. 2. 2014

  Dňa 14. februára 2014 sa na našej škole konala veľká udalosť - Fašiangový karneval.

  Vďaka rôznorodosti a pestrofarebnosti masiek bolo z čoho vyberať. O priazeň svojich spolužiakov a prítomných rodičov sa uchádzalo 60 masiek. Porota v zložení učiteliek Mgr. Jany Šajgalíkovej, Mgr. Ivety Tokárovej, Mgr. Marty Valockovej a zástupcov rodičov Tímei Adamovej a Kataríny Kériovej ocenila 20 masiek.

  Spokojnosť detí, ale aj ostatných prítomných bola očividná a odmenená nielen veľkým potleskom, ale aj sladkou odmenou.smiley

  Učiteľky I. stupňa

   

 • Rodina bez cigariet
  13. 2. 2014

  Vo februári sme sa spolu s triedami V. A a V. B zapojili do internetovej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet".

  Úlohou žiakov bolo vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  a/ zdravý životný štýl

  b/ prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam.

   

  Do súťaže bolo spolu zaslaných 227 prác, z našej školy 4 práce a to od žiakov:

  1. Samuel Pallai - V. A (4. miesto)
  2. Mário Botoš - V. A (11. miesto)
  3. Pavol Andok - V. B (12. miesto)
  4. Gabriela Görčiová - V. B (13. miesto)

  Práce si môžete pozrieť aj na www.rodinabezcigariet.sk.smiley

  Ing. Jana Kalmárová

 • Lyžiarsky výcvik 2013/2014
  12. 2. 2014

  Lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v čase od 3.2.2014 do 7.2.2014 v rekreačnom stredisku Látky sa zúčastnilo 17 žiakov, z toho 11 nelyžiarov. Práca bola náročná, hlavne prvé dva dni, keď sme potrebovali naučiť základy lyžovania veľký počet žiakov. Žiaci boli rozdelení do  družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.

  Prvý deň získavali začiatočníci zručnosti v ovládaní lyží, druhý deň sa učili oblúky v pluhu. Tretí deň  všetci zvládli jazdu na veľkom vleku a zdokonaľovali sa v oblúkoch, každý podľa individuálnych daností. Štvrtý deň k oblúkom pridávali rôzne akrobatické prvky na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Ako najlepších žiakov z tejto skupiny hodnotím: Simonu Gazdíkovú, Jána  Krahuleca a Martina Kučáka.

  Pokročilí lyžiari sa venovali zdokonaľovaniu zjazdu lyžiarskych zručností a neskôr zvládli aj carvingové oblúky. Ako najlepších žiakov z tejto skupiny hodnotím: Patríciu Huďanovú a Lauru Bačovú.

  Počasie a podmienky na lyžovanie boli obmedzené z hľadiska nedostatku snehu, ale nijako to negatívne neovplyvnilo priebeh lyžiarskeho výcviku.

  Lyžiarsky výcvik ukončilo 17 žiakov, všetci absolvovali celý výcvik.

  Ing. Jaroslav Strhár            

 • Finále 8.ročníka súťaže v speve populárnej piesne detí a mládeže v Banskej Bystrici
  15. 11. 2013

  15. novembra 2013 sa Dominika Oláhová, žiažka 9. ročníka, zúčastnila finále 8. ročníka v speve populárnej piesne detí a mládeže v Banskej Bystrici.

  Súťažná prehliadka, vyhlásená v SR, je určná najmä pre nižšie vekové skupiny. Súťažiaca Dominika Oláhová postúpila do finále prostredníctvom výberového konkurzu, ktorý sa konal 15.10.2013 s účasťou 64 spevákov z celého Slovenska, s veľmi vysokou kvalitatívnou úrovňou. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií.

  16 finalistov sa predstavilo dvoma piesňami, z nich jedna bola určená pôvodná slovenská. Mnohí tohtoroční finalisti mali za sebou už mnoho úspechov, povyhrávali rôzne regionálne, ale aj celoštátne či medzinárodné spevácke súťaže. Podujatie otvoril primátor mesta Banskej Bystrice Peter Gogola.

  Pani učiteľka Mgr. Xénia Zolyomiová, ktorá sprevádzala Dominiku počas celej súťaže, bola milo prekvapená, keď vo finále zaznelo práve meno našej žiačky.

  Dominika sa umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii. Zo súťaže odchádzali síce trochu unavení, no s nezabudnuteľnými zážitkami.


  Mgr. Monika Hegedúšová