Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Pomôžme Sabinke

  Volá sa Sabinka Fajnorová, má 14 mesiacov a chcela by do svojho telíčka dostať väčšiu silu.

  Dievčatko je hypotonické /znížené napätie vo svaloch/, čo znamená, že všetko čo robí, je vďaka jej mamičke. Cvičí 3-krát denne vojtovu metódu a veľmi by jej pomohlo rehabilitovanie v zariadení, ktoré je súkromné a finančne náročné. 10-dňová liečba v zdravotnom zariadení Adeli Piešťany, kde Sabinke vedia pomôcť vychádza približne na 2000 EUR.

  Zatiaľ Sabinka žiaľ nevie sedieť ani chodiť, ale verí, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí jej pomôžu.

  Naša škôlka, ako aj základná škola v Bušinciach sa rozhodla pomôcť malej Sabinke zbieraním vrchnáčikov z pet fľiaš. Zbierajú sa aj vrchnáky od aviváže, kečupu, kávy v skle, ale aj vrchnáky z nápojov v tetrapakoch. Funguje to tak, že za vyzbieranie 1 tony vrchnáčikov dostane rodina malej Sabinky 200 EUR. Takže, aby sa vyzbieralo 4500 EUR na Sabinkine liečenie, treba vyzbierať približne 22 ton vrchnáčikov.

  Ak sa rozhodnete malej Sabinke pomôcť vyhľadajte pani učiteľku Borikovú a odovzdajte jej pozbierané vrchnáčiky. Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakujem aj v mene malej Sabinky.

  Viac informácií o malej Sabinke získate na: www.pomozte-sabinke.weebly.com

  Mgr. Helena Boriková

 • Muzikálový mix

  V Kultúrnom dome v Bušinciach sa dňa 11. mája 2015 konal pre žiakov II. stupňa našej školy výchovný koncert pod názvom Muzikálový mix. 

  Výber skladieb z najznámejších zahraničných aj domácich muzikálov ako sú Pomáda, Horúčka sobotňajšej noci, Dracula, Mamma Mia, Jánošík,  Cigáni idú do neba,... hity od skupín ABBA, QUEEN, B-Gees... ožili v prevedení  účinkujúcich, ktorí  žiakom priblížili formou výchovného koncertu  MUZIKÁL doby súčasnej, ale aj minulej.

  Piesne spievané naživo s hudobným doprovodom a doplnené vhodným komentárom spríjemňovali atmosféru, ktorá vládla počas koncertu. Hlasný spev a búrlivý potlesk sa niesol celou sálou a zanechal príjemný zážitok u všetkých, ktorí sa ho zúčastnili.  

   

  Účinkujúci:

  RADKO PAŽEJ (moderátor spoločenských podujatí, hudobník v skupine AYA, OFF) a

  JARO GAŽO (muzikálový spevák a herec, spevák v hudobných skupinách Arzén a OFF).

   

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Obchodovanie s ľuďmi

  Dňa 4. mája 2015 pokračovala pani policajtka mjr. Mgr. Katarína Nyékiová v prevencii (u žiakov VIII. a IX. ročníka) inou témou a to Obchodovanie s ľuďmi.

  Definovala, čo to vlastne znamená obchodovanie s ľuďmi, vysvetlila základnú terminológiu, vyzdvihla základné pravidlá,  na čo si dávať pozor, keď sa rozhodujeme či vycestovať do zahraničia a ako sa chrániť pred  ľuďmi, ktorí  môžu byť akýsi sprostredkovatelia obchodovania s ľuďmi.

  Rady ako chrániť si svoje osobné údaje, svoju identitu, vedieť na koho sa obrátiť v prípade ohrozenia, vždy povedať rodičom kam idete, kedy sa vrátite a s akým kamarátom idete, neotvárať neznámym ľuďom dvere do bytu či domu, chodiť do školy bezpečnou cestou... a mnohé iné, treba mať vždy na pamäti, pomôžu vám byť v bezpečí a neocitnúť sa v ohrození.

  Žiaci opäť odchádzali z prednášky s ponaučením, veď to bolo aj cieľom preventívnej akcie, ukázať a hlavne povedať o možných nástrahách, ktoré číhajú vo svete dospelých.

   

  Za prednáškovú činnosť chcem ešte raz úprimne poďakovať pani mjr. Mgr. Kataríne Nyékiovej.

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Drogová kriminalita mládeže

   Drogová kriminalita mládeže bola téma prednášky, ktorú realizovala v našej škole mjr. Mgr. Katarína Nyékiová z OR PZ z Veľkého Krtíša,  dňa 28. apríla 2015 pre žiakov VIII. a IX. ročníka.

  Pani policajtka priblížila problematiku formou prezentácie, vhodnými príkladmi zo života, ktoré sa aj reálne stali, podčiarkla vážnosť informovať mladých ľudí o nástrahách alkoholizmu a drog. 

  Žiaci sa dozvedeli, čo všetko môže alkohol podaný „deťom“ spôsobiť, ako ovplyvňuje správanie a konanie mladého človeka, ktorý si s nim nevie sám poradiť.  Odbúrava  zábrany, osoba koná často impulzívne až skratovo a následky môžu byť často katastrofálne. 

  Okrem iného boli ôsmaci a deviataci informovaní o povinnostiach mladistvého a maloletého, ale aj o tom, ako sa majú správať pri policajnej akcii (pri zásahu policajtov) a čo im zo zákona vyplýva. 

  Pozornosť žiakov bola na mieste, téma ich zaujala. Z prednášky si odniesli ponaučenie, že alkohol a drogy nesmú nikdy vpustiť do svojho života.

   

  Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pani mjr. Mgr. K. Nyékiovej a za pomoc pri vybavovaní spomínanej prednáškovej činnosti pani učiteľke Mgr. S. Filkusovej.

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Civilná ochrana čami detí

  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia vyhlásil XIV. ročník výtvarnej súťaže v maľovaní: CIVILNÁ OCHRANA OČAMI DETÍ. Témou tohtoročnej súťaže bola: Mimoriadna udalosť (živelná pohroma, havária s únikom  nebezpečnej látky alebo katastrofa). Deti si mohli zvoliť z techník: kresbu alebo maľbu a z formátov A4 alebo A3. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť vzťah školopovinnej mládeže k poslaniu civilnej ochrany.

  Aj na našej škole si danú tému osvojilo pár žiakov, ktorí sa pustili do jej výtvarného spracovania. Žiaci nemali ľahkú úlohu, a práve preto im patrí veľká vďaka, že sa s takou témou popasovali. Touto cestou chcem poďakovať aj pani učiteľkám na prvom stupni Mgr. Alene Pokornej a Mgr. Marte Valockovej, ktoré pracovali s deťmi a viedli ich pri ich tvorbe. A moja vďaka patrí aj žiakovi Samkovi Pallaiovi zo 6. A, ktorý ma nikdy nesklame a zapojí sa do každej výtvarnej súťaže, ktorú mu ponúknem. Má toho veľa, ale stále si vyhradí čas aj na svoju výtvarnú tvorbu, čo si veľmi cením a páči sa mi, že využije každú príležitosť na rozvoj svojho talentu.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Slávik Slovenska

  Dňa 28. apríla 2015 sa organizovala na našej škole už tradičná spevácka súťaž v speve ľudovej piesne: SLÁVIK SLOVENSKA.Tento rok je to jubilejný 25. ročník. Podmienkou súťaže bolo, aby sa jedna z piesní nachádzala v Spevníčku SS 2015 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci mohli zvoliť podľa vlastného výberu a spievať  ju mohli aj v jazyku národnostnej menšiny.

  Súťaže sa zúčastnilo  spolu 17 žiakov - v prvej kategórii  12, v druhej 5, tretia zastúpená nebola.

  Trojčlenná porota v zložení: Mgr. Valocková, Mgr. Zólyomiová a Mgr. Strhárová  určila  poradie pre prvú kategóriu/ roč. 1.-3./ :

  1.m.  Simona Sukupčáková /3.B/

  2.m.  Adrian Olách / 2./

  3.m.  Laura Vámošová/1.B/

  V druhej kategórii/ roč. 4.-5./ sa umiestnili žiaci nasledovne:

  1.m.  Rebeka Ďurová /4./

  2.m.  Dorota Filkusová /5.B/

  3.m.  Kristína Tóthová /5.A/

  Na okresnom kole 5. mája 2015 vo V.Krtíši nás budú reprezentovať víťazky z oboch kategórií: S. Sukupčáková a R. Ďurová. Hudobný sprievod im bude robiť p. uč. Valocková.

  Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme triednym učiteľom, učiteľom hudobnej výchovy aj rodičom.

  Všetkým Vám zúčastneným patrí vďaka aj za nadšenie, ktoré prechovávate k tradíciám ľudovej kultúry u nás a tiež za  šírenie krásy ľudovej piesne.

  Mgr. Dana Strhárová

 • Deň Zeme

  Deň ako každý iný, no predsa niečím výnimočný. Dátum 22. apríl  vnímame ako sviatok Zeme, ako narodeniny Zeme - modrej planéty. Sviatok je treba osláviť, pripomenúť si, pretože Zem si to zaslúži. A tak aj žiaci ZŠ s MŠ v Bušinciach si tento sviatok pripomenuli v dňoch 23. a 24. apríla 2015. Pri tejto príležitosti sme mali niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré sme odštartovali ráno rozhlasovou reláciou.

  Žiakov ročníkov 1. - 4. zdobili na krku vlastnoručne vyrobené medaily. V triedach sa venovali maľovaniu Zeme, vypracovaniu pracovného listu - Lesný oznam, bludiskám. Deň Zeme zakončili vychádzkou na vrch Várheď, z ktorého bol prekrásny výhľad na Bušince a okolité obce.

  Zaujímavý program bol pripravený aj pre žiakov 2. stupňa. V triedach žiaci pracovali na tvorbe plagátov, letákov na tému ochrana Zeme, recyklácia odpadu. Žiaci 6.B zhotovili z odpadového materiálu nádoby na recykláciu odpadu a učili žiakov ostatných tried ako recyklovať odpad. Staršie ročníky 8. - 9. tvorili komiksy na ochranu životného odpadu a ekorozprávky. Výber žiakov školy pod vedením Mgr. Bariakovej vyrobili prekrásny Strom života, ktorý zdobí vestibul našej školy spolu s ostatnými zaujímavými prácami.

  Pre deti bol tento deň nezabudnuteľným zážitkom.

  Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová

 • GRAFFITI - výtvarná súťaž

  Tento rok sa uskutočnil už 8. ročník okresnej výtvarnej súťaže GRAFFITI, ktorá bola rozdelená do dvoch kategórii.  Do prvej kategórie sme zaslali prácu žiaka Bretta Petra Oláha (6.A)a do druhej kategórie práce žiakov Samuela Pallaia (6.A), Mária Botoša (6.A), Melindy Kováčovej (7.B) a Erika Berkyho (6.B).  

  Žiaci mali výtvarnou formou spracovať tému Názov mojej obľúbenej knižky, pričom mali na výber zo štyroch technik: kresba, maľba, kombinovaná technika alebo počítačová grafika. Naši žiaci si vybrali kombinovanú techniku, ktorá ponúka viac voľnosti a väčší priestor pre obrazotvornosť. Zaslané práce obsahovali  písmo doplnené výstižnými predmetmi.

  Na záver chcem žiakom poďakovať za ich usilovnosť, vytrvalosť, ktorú si výtvarná práca vyžaduje a chuť, bez ktorej sa nedá tvoriť.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • V rytme tanca

  Dňa 14. apríla 2015 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši uskutočnil XV. ročník okresnej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca V rytme tanca o putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš.

  Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci. Rómska tanečná skupina Romano Jilo (Viktória Tóthová VII.A, Veronika Oláhová VIII. tr., Veronika Šarközyová VIII. tr., Lenka Kováčová VIII. tr., Laura Oláhová VI.A, Monika Görčiová III.B, Klaudia Grláková III.B) v kategórii Národné tance tanečník Brandon (Brett Peter Oláh VI.A) v kategórii Malé choreografie.

  Dievčatá z tanečnej skupiny Romano Jilo získali bronzové pásmo so svojou choreografiou Retro. Tanečník Brandon získal s choreografiou Survivor zlaté pásmo s postupom na krajské kolo v Žiari nad Hronom.

  Všetkým tanečníkom gratulujeme a Brandonovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  Mgr. Xénia Zólyomiová

 • Prednášky našich peer aktivistov

  22. apríla 2015, teda v stredu sa zhostili prevencie v našej škole peer aktivisti (Laura Bačová a Martin Kučák, naši deviataci).  Uskutočňovali prevenciu pre žiakov II. stupňa, konkrétne v VII. B, V. B, VII. A, VIII. ročníku, VI. A a VI. B triede.

  Laura si pripravila prezentáciu o ŠikanovaníMartin o Agresívnom správaní. Okrem základnej terminológii poukazovali hlavne na prejavy, riešenie a dôsledky, avšak hlavný dôraz kládli na prevenciu.

  Po vysvetlení nasledovala diskusia, všetky otázky, ktoré od žiakov dostali zodpovedali na výbornú. Na záver svojho programu si pripravili aktivity, ktoré boli zamerané práve na odhalenie povahových vlastností žiakov, ako sa žiaci vnímajú navzájom v kolektíve. Odpovede žiakov boli úprimné a hlavne povedané nahlas.

  Nezostáva mi nič iné len vyjadriť moje úprimné poďakovanie, ktoré patrí našim peer aktivistom. Odviedli výbornú prácu.

  Je mi však ľúto, že tento školský rok naša spolupráca končí, avšak zároveň sa teším na nových peer aktivistov, ktorí žezlo svojho pôsobenia prevezmú už onedlho.

  Poďakovanie patrí aj vedeniu školy, ktoré nám umožnilo realizovať spomínané aktivity.

   

  Podať pomocnú ruku a usmerňovať žiakov v uskutočnení niečoho, čo má význam a pre dobrú vec je správna voľba. Veď mladí ľudia  sú tí, ktorí budú neskôr zodpovední za fungovanie našej spoločnosti.

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Spolupráca školy s CPPPaP VK

  V piatok, 17. apríla 2015 nás navštívili pracovníčky z CPPPaP z Veľkého Krtíša. Prednášky, ktoré realizovali na II. stupni boli zamerané nielen na prevenciu sociálno-patologických javov, ale aj na profesijnú orientáciu žiakov VIII. ročníka.

  V VI.A triede som sa prednášky zúčastnila aj ja. Prezentáciu na tému: Stop fajčeniu...  vysvetľovali naši „dosluhujúci“ peer aktivisti (Laura Bačová a Martin Kučák z IX. ročníka) v spolupráci s pracovníčkami z CPPPaP.

  Aktuálna téma, zaujímavá diskusia a video o negatívnych účinkoch fajčenia podčiarkli dôležitosť poukazovať a hlavne preventívnymi aktivitami zabrániť šíreniu fajčenia najmä u mladej populácii. Dnes už nie je nič neobvyklé stretnúť fajčiť tínedžerov. Avšak, ak máme možnosť pomôcť mladému človeku ukázať mu tú správnu cestu, urobme to tak. Veď mladí ľudia sú pokračovatelia našej populácie.  

  Za prednáškovú činnosť patrí veľká vďaka pracovníčkam z CPPPaP, ale aj našim peer aktivistom.  Ďakujem!

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Spolupráca záchranných zložiek

  Vzhľadom na úspešné predchádzajúce ročníky  generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a  prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlásili spoločne 12. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave aj v školskom roku 2014/2015.

  Aj naša škola sa zapojili do tejto súťaže a tento rok deti tvorili na tému Spolupráca záchranných zložiek, kde sa snažili zachytiť podstatu a význam ich namáhavej práce. Detské práce boli zaslané do prvej aj druhej kategórie.

  Za spoluprácu pre aktívne zapojenie sa do súťaže chcem poďakovať pani učiteľkám Mgr. Alene Pokornej, Mgr. Márii Danielovej a Mgr. Marte Valockovej, ktoré pracovali s deťmi na prvom stupni a odovzdali pekné práce. Touto cestou sa chcem poďakovať aj žiakovi Samuelovi Pallaiovi zo 6.A triedy, ktorého práca reprezentuje druhú kategóriu. Samko je veľmi svedomitý a talentovaný žiak.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Škultétyho Zornička

  Škultétyho Zornička,  prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, sa uskutočnila 8. 4. 2015 v školskej knižnici.

  Školská knižnica sa premenila na množstvo humorných aj vážnych príbehov zo života detí a mládeže.

  Súťažilo sa v troch kategóriách: I. kategória: I. - III. ročník,  II. kategória: IV. - VI. ročník,  III. kategória: VII. - VIII. ročník.

  Žiaci recitovali básne a príbehy. Na celý priebeh recitačnej súťaže  dohliadala odborná porota pod vedením Mgr. Daniely Fekiačovej. Ďakujeme všetkým recitátorom súťaže.

   

  Vyhodnotenie školského kola Škultétyho Zorničky:

  I. kategória - poézia

  1. miesto

  Matej Kušpál

  III. A

  2. miesto

  Katarína Kériová

  II. tr.

   

  3. miesto

  Martin Bariak

  III. A

  Peter Krahulec

  II. trieda

   

  I. kategória - próza

  1.  miesto

  Adrián Olách

  II. trieda

  2. miesto

  Alexandra Oláhová

  III. A

   

  3. miesto

  Perla Oláhová

  I. A

  Laura Vámošová

  I. B

   

  II. kategória - próza

  1.  miesto

  Patrik Kušpál

  V. A

  2. miesto

  Dorota Filkusová

  V. B

   

  3. miesto

  Denisa Oláhová

  VI.A

  Július  Baláž

  VI. B

  Lucia Balážová

  V. B

   

  III. kategória - poézia
   

  1.  miesto

  Lenka Lupová

  IX. trieda

  2. miesto

  -----

  ---

  3. miesto

  -----

  ----

   

  III. kategória - próza
   

  1.  miesto

  Simona Lupová

  IX. A

  2. miesto

  Andrea Ostrihoňová

  IX. A

  3. miesto

  Natália Záchenská

  VII. A

   

  Mgr. Marta Fajčíková

 • Kde bolo tam bolo jedno Rozprávkové vretienko ...

  Naši žiaci, Adrián Olách, Simona Sukupčáková, Dorota Filkusová, Patrik Kušpál  postúpili zo školského kola Rozprávkového vretienka do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 4. 3. 2015 v CVČ vo Veľkom Krtíši.

  Náš malý žiačik, Adrián Olách svojím rozprávačským talentom zaujal  porotu aj na okresnom kole. Umiestnil sa na 2. mieste, kde si vybojoval vstupenku na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 31. 3. 2015 v Banskej Bystrici.   

  Aďko  svojou rozprávkou O Pampúšikovi zaujal aj porotu krajského kola a skončil na 3. mieste. Ďakujeme pani učiteľke Danielovej za výber textu a prípravu na recitáciu, ale aj  rodičom, ktorí jeho talent podporujú.

  Všetkým recitátorom patrí veľká vďaka, že v sebe rozvíjajú recitačný talent.

   

  Mgr. Marta Fajčíková

 • Happy Veľká noc

  Veľkonočné sviatky sú pre kresťanov na celom svete oslavou vzkriesenia Ježiša Spasiteľa. Kým u nás na Veľkonočný pondelok oblievame vodou a šibeme, vo svete sú s týmto sviatočným dňom spojené rôzne zvyky a tradície.

  V Anglicku, USA i v Nemecku je zvykom na Veľkú noc poskrývať po dome alebo v záhrade vajíčka s rôznymi lahôdkami. Kto ich nájde, dostáva dohodnutú odmenu.

  Nie nadarmo sa hovorí „iný kraj, iný mrav“. To platí aj pre Veľkú noc.

  Ja a moji žiaci sme si predveľkonočné obdobie na hodinách anglického jazyka vyplnili tak trošku poeticky. Žiakom som dala za úlohu samostatne alebo v skupinách vytvoriť veselé básničky, ktoré mali byť v slovenčine, ale zároveň mali obsahovať anglické slová, ktoré sa spájajú s Veľkou nocou.

  Atmosféra pri písaní básničiek bola veľmi uvoľnená a dobre sme sa pri ich tvorbe zabavili. Boli medzi nimi aj naozaj vydarené diela, veď sa presvedčte sami:

   

  Happy Easter

  Dnes je Easter pondelok,

  Happy Easter začiatok.

  Come in mnohí polievači,

  eggs snáď budú celkom stačiť.

  Pre všetkých good šibačov,

  chystajte bowl koláčov.

  Girls sa už nachystajú,

  a boys ich poriadne vyoblievajú.

  Chlapci za to dostanú money

  a bude to very funny.

   

  Samuel Pallai, VI.A

   

  Funny Veľká noc

   

  Na Veľkú noc sme všetci funny,

  pretože máme veľa money.

  Girls kričia o pomoc,

  because máme nad nimi moc.

  Musia nám dať chocolate eggs

  a za odmenu ich postriekame parfume Axe.

   

  Marco Dívald, V.A

   

  Vyhodnotenie súťaže Easter poems:

   

   

  Miesto

  Meno žiaka

  Trieda

   

   

   

  I. kategória

  /5. + 6. ročník/

  1.

  Marco Dívald

  V.A

  Samuel Pallai

  VI.A

  Brett Peter Oláh

  VI.A

  2.

  Vivien Oláhová

  V.A

  Denisa Oláhová

  VI.A

  Aneta Barányiová

  VI.A

  3.

  Kristína Tóthová

  V.A

  Martina Huďanová

  VI.A

  Natália Gorčiová

  VI.A

   

   

   

   

  II. kategória

  /7. + 8. + 9. ročník/

  1.

  Simona Kováčová + Patrícia Botošová

  VII.A

  Monika Molnárová + Viktória Vámošová

  VIII.

  2.

  Klára Kováčová + Erik Ružinský + Jozef Botoš

  VII.A

  Kristína Šašváryová

  IX.

  3.

  Natália Záchenská + Noémi Bakayová

  VII.A

  Jozef Makši + Lukáš Pivka + Alexandra Bablenová + Rebeka Hegedűšová + Veronika Oláhová

  VIII.

   

   Mgr. Helena Boriková

 • Deň narcisov

  Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť

  Poznáte ho. Malý neprehliadnuteľný ... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti – tak ho zvykneme volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v obciach a mestách. K tomu úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku.

  Takýto je Deň narcisov, ktorý sa tento rok konal už  27. marca 2015.     

  Dobrovoľnú finančnú zbierku organizovala aj ZŠ s MŠ v Bušinciach pod vedením koordinátoriek ENV Mgr. M. Danielovou a Mgr. S. Filkusovej.  Zbierku vykonávalo 14  dobrovoľníkov- pedagogických pracovníkov, každý so skupinou detí v obciach: Bušince, Malé Zlievce, Čeláre, Kirť, Zombor, Glabušovce, Olováry,  Kováčovce, Muľa, Veľké Zlievce. Navštívili sme tiež EUSTREAM, ERCE, MONTI, ÚSS – Kirť a iné inštitúcie.

  Celková vyzbieraná suma je 1 534,55 Eur,  na ktorú sme právom hrdí.

  Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Veríme, že tento humánny čin zostane aj naďalej tradíciou.

  Mgr. M. Danielová a Mgr. S. Filkusová  

  Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali:

  Miesto

  Vyzbieraná suma

  EUSTREAM

  161,50 Eur

  Bušince

  468,30 Eur 

  Glabušovce

  51,75 Eur

  Zombor 

  46,64 Eur

  Olováry 

   80,58 Eur 

  Malé Zlievce 

  144,00 Eur

  Čeláre  

  119,74 Eur 

  Kirť  

  98,12 Eur

  Kováčovce

  95,15 Eur

  Muľa   

  27,68Eur 

  Veľké Zlievce

  77,49 Eur

  ZŠsMŠ Bušince   

  163,60Eur 

 • Deň vody

  V utorok 24. marca 2015 sme si v škole pripomenuli Deň vody.

   

  Všetci sme prišli v modrom oblečení. Po relácii do školského rozhlasu nasledovali pre žiakov 1. stupňa nasledovné aktivity:

  - prezentácia o vode

  - výroba citrónového nápoja

  - súťaže ( zhotovenie loďky, pitie vody po slamke)

  - hry (gumové hračky v jazierku, odtlačky mokrých rúk)

  - kresba na asfalt

  - zaspievanie pesničiek o vode

   

  Žiaci 2. stupňa si pripomenuli Deň vody aktivitami:

  - kvíz o vode, v ktorom mali zastúpenie všetky ročníky a triedy 2. stupňa

  - projekty a prezentácie na tému voda

   

  Práce žiakov boli vystavené vo vestibule školy. Za tvorivosť, šikovnosť, kreativitu patrí veľká vďaka všetkým žiakom, kolegom, ktorí podporili tento deň.

   

  Mgr. Soňa Filkusová

 • Deň učiteľov

  “Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova”. J.A.Komenský

  28. marca oslavujeme každý rok Deň učiteľov. V tento deň sa v roku 1592 narodil jeden z najväčších mysliteľov, filozofov, pedagógov a spisovateľov Ján Amos Komenský. Tento deň teda nie je len oslavou Komenského, ale aj všetkých nás pedagogických zamestnancov.

  Každý rok si nás učiteľov uctia na Obecnom úrade v Bušinciach krátkym kultúrnym programom. Tento rok naše posedenie otvorila pani Mária Drugdová, ktorá nás milo privítala a zhostila sa aj úlohy moderátorky. Po privítaní nám zaspievali dve dievčatá pod vedením Mgr. Xénie Zólyomiovej, a po nich nasledovali naši najmenší, detičky z MŠ s pásmom básničiek a piesní.

  K slovu sa dostal aj zástupca starostu obce Ján Dívald, ktorý nám venoval vo svojom príhovore pár hrejivých slov a povzbudil nás v našej práci. Riaditeľ školy Mgr. Pavel Kukučka sa nám poďakoval za našu odvedenú prácu, ktorú vykonávame ako pedagógovia.

  Pani Iveta Bomborová a pán Ján Dívald nám v mene Obecného úradu odovzdali kvietok a malý darček v podobe pera.

  Atmosféru spríjemnili aj členovia detského folklórneho súboru Konvalinka pod vedením Mgr. Marty Valockovej a Mgr. Dany Strhárovej, ktorí nám zaspievali krásne slovenské ľudové pesničky.

  V mene učiteľov ďakujem všetkým, ktorí si na nás v tento náš sviatok spomenuli.

  Mgr. Helena Boriková

 • Happy Easter

  Veľká noc spolu s Vianocami - to sú nepochybne dva najkrajšie sviatky v roku. Rodina opäť získava príležitosť zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako po iné menšie sviatky.

  Obklopujeme sa typickými symbolmi Veľkej noci, opakujeme kroky naučené ešte od našich prarodičov, pochutnávame si na dobrotách, ... My sme si tento krásny sviatok jari pripomenuli aj na hodine angličtiny a spolu so žiakmi zo 4. ročníka sme si spravili projekt na tému Veľká noc.

   

  Mgr. Ing. Jana Kalmárová

 • Čítanie s porozumením

  Čítanie s porozumením patrí medzi základné zručnosti, ktoré musí žiak zvládať ak sa učí, teda aj pri osvojovaní si cudzieho jazyka. V súčasnosti sa robia rôzne merania zamerané na zistenie do akej miery žiaci dokážu porozumieť prečítanému textu a tak som sa aj ja zisťovala na hodinách anglického jazyka, akí zruční sú moji žiaci v tejto oblasti a urobila som súťaž zameranú na čítanie s porozumením.

  Každej triede som vybrala iný text, ktorý zodpovedal slovnou zásobou ich jazykovej úrovni v angličtine. Texty neboli veľmi dlhé, lebo som ich nechcela odradiť od čítania hneď na začiatku. Po prečítaní textu žiaci odpovedali na otázky, ku ktorým mali niekoľko možností odpovede, pričom len jedna bola správna.

  Žiaci pracovali naozaj veľmi usilovne a snažili sa dosiahnúť čo najlepší výsledok. Každý žiak mal k dispozícii dostatok času na splnenie jednotlivých úloh.

  S výsledkami, ktoré žiaci dosiahli som bola celkom spokojná a gratulujem žiakom, ktorí sa umiestnili na popredných miestach.

  Výsledky súťaže Reading comprehension:

  Trieda

  Miesto

  Meno žiaka

  V.A

  1.

  Adam Števka

  2.

  Dominik Botoš

  Tomáš Komuveš

  Martin Ivan

  3.

  Marco Dívald

  Patrik Kušpál

  Marika Galambová

  Richard Jarolímek

  Vivien Oláhová

  VI.A

  1.

  Samuel Pallai

  Tomáš Jakubec

  2.

  Brett Peter Oláh

  3.

  Denisa Oláhová

  Natália Gorčiová

  VII.A

  1.

  Klára Kováčová

  Patrícia Botošová

  2.

  Jozef Botoš

  Simona Kováčová

  3.

  Viktor Oláh

  Kevin Kováč

  Natália Záchenská

  VIII.

  1.

  Klaudia Sabóová

  2.

  Lukáš Pivka

  3.

  Alexandra Makšiová

  IX.

  1.

  Simona Lupová

  Lenka Lupová

  Katarína Čampová

  Andrea Ostrihoňová

  2.

  Alexandra Hermanová

  Attila Tóth

  3.

  Erika Magerová

   

  Mgr. Helena Boriková