Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Aktualizácia údajov
  19. 12. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Úspechy v olympiáde zo SJL ako aj v recitácii
  17. 12. 2014

  Dmitrij Ivanovič Mendelejev:

  „Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov“.

  Dňa 10.12.2014 sa zúčastnili naše žiačky z 9. triedy Katarína Čampavá a Kristína Šašváryová okresného kola olympiády zo SJL. Úspešnejšia bola Kristína Šašváryová, ktorá sa umiestnila na peknom 2. mieste.

  O týždeň neskôr 16.12.2014  sa konala okresná recitačná súťaž Šaliansky Maťko, ktorej sa zúčastnili naši žiaci Simona Sukupčáková z 3.B, Patrik Kušpál z 5.A, Samuel Pallai zo 6.A. Vo svojich kategóriách boli úspešní: Patrik Kušpál, ktorý sa umiestnil na peknom 2. mieste Samuel Pallai, ktorý získal cenu poroty.

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach!

  Mgr. Andrea Bizovová

 • MRK2 v škôlke
  17. 12. 2014

  Naša materská škola je súčasťou projektu MRK2 - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. V rámci neho sme sa sa zúčastnili na výmennom jednodňovom pobyte s našou pridelenou dvojičkou - MŠ Bystrany. 

  Mgr. Veronika Kollárová

 • Vianoce v MŠ

  Pred Vianocami si spolu s detičkami ozdobíme triedu a vianočný stromček.

  Počas zdobenia počúvame koledy, ktoré nás naladia na atmosféru Vianoc.

  Pod dozorom pani učiteliek si napečieme a ozdobíme medovníky, na ktorých si deti potom s radosťou pochutia a zapijú ich detským vianočným punčom. 

   

  Mgr. Veronika Kollárová

 • Šarkaniáda v MŠ
  17. 12. 2014

  Počas jesene sa v našej materskej škole uskutočnila Šarkaniáda.  Na fotkách vo fotoalbume sú šarkany, ktoré zhotovili deti spolu s rodičmi.

  Pod dozorom pani učiteľky Bariakovej sa uskutočnila súťaž o najkrajších šarkanov, deti sa navzájom ohodnotili a so šarkanmi si potom "zašantili" na diskotéke. Na záver spolu vytvorili výstavu aj na chodbe, kde zdobili krásne šarkany našu škôlku po celú jeseň. 

  Mgr. Veronika Kollárová

 • Vianočné posedenie v VII.B
  16. 12. 2014

  So želaním veselých a šťastných Vianoc, si žiaci 7.B  pripravili posedenie, kde si navzájom rozdávali darčeky.

  Triedu a tabuľu veľmi pekne pripravili a triednu učiteľku PaedDr. Evu Cirbusovú, tým veľmi potešili. Príhovor si pripravil Timko Ádám, básničku Paťka Lekýrová. Každý žiak doniesol darček, ktorý bol celý zabalený. Darčekom pridelili čísla a potom si jednotliví žiaci losovali čísla a vyberali darčeky. Bolo to veľmi milé posedenie, kde sa žiaci porozprávali, pobavili aj zasmiali pri rozbaľovaní darčekov.

  žiaci 7.B triedy a tr. učiteľka

 • Nebuď otrokom drog
  15. 12. 2014

  V rámci prevencie drogových závislostí mladých ľudí sa žiaci našej školy zapojili do súťaže pod názvom „Nebuď otrok drog“.

  Súťaž „Nebuď otrok drog“ je pokračovaním úspešného súťažného projektu, ktorý spustila Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prostredníctvom portálu Školský servis na začiatku roka 2014.

  Podmienkou súťaže bolo, aby výsledné dielo žiaka vyjadrovalo negatívny postoj k drogám a k závislostiam ako takým. Úspešnosť našich žiakov sa dozvieme koncom decembra.

  Teda naši žiaci sa zapojili do druhého ročníka tejto súťaže. Do súťaže boli zaslané výtvarné práce, príbehy a básničky vybraných žiakov II. stupňa.

  Práce žiakov si môžete pozrieť aj na našom webe a samozrejme sú vystavené aj na nástenke na hlavnej chodbe školy.

  Za šikovnosť, tvorivosť a hlavne snahu poukázať na negatívny vplyv drog chcem úprimne poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. 

  Veľká vďaka patrí za pomoc pri realizácii Mgr. A. Bizovovej a za následné vkladanie prác do portálu Mgr. Ing. J. Kalmárovej.

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Vianočná besiedka
  12. 12. 2014

  Dňa 11. decembra 2014 sa v priestoroch VI.B triedy našej školy konala Vianočná besiedka žiakov školy, ktorí navštevujú hudobné odbory v rámci ZUŠ Modrý Kameň v popoludňajších hodinách niekoľkokrát do týždňa v priestoroch ZŠ s MŠ Bušince.

  Táto besiedka bola určená pre rodinných príslušníkov týchto žiakov a pozvaných hostí, ktorí sa zišli v hojnom počte. Program viedli učiteľky, ktoré žiakov učia spev, hru na klavír a keyboard - pani Štefánia Brežná a pani Jana Feriková. Obe učiteľky sa zhostili svojej úlohy veľmi dobre a snažili sa navodiť predvianočnú atmosféru v podobe rôznych vianočných skladieb.

  Ako prví sa predstavili žiaci, ktorí navštevujú prvý ročník niektorého z hore uvedených hudobných odborov. Snažili sa ukázať čo všetko sa od septembra tvrdou prácou a trpezlivosťou svojich milých učiteliek dokázali naučiť. Po nich nasledovali starší žiaci, ktorí spestrili kultúrny zážitok všetkých prítomných nádhernými skladbami od rôznych hudobných skladateľov. Jedna žiačka preukázala aj svoje spevácke nadanie a zaspievala ako skutočná profesionálka. Niektoré žiačky dokonca zahrali svoje skladby už aj bez nôt - klobúk dole pred ich odvahou a šikovnosťou!

  Všetkým účinkujúcim gratulujem k vynikajúcim výkonom a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

  P.S. Ďakujem žiačkam mojej triedy /VIII./ Viktórii Mondokovej a Klaudii Sabóovej za pozvanie a za naozaj príjemný hudobný zážitok, aký som už dávno nezažila.

  Mgr. Helena Boriková

 • Šaliansky Maťko - školské kolo
  3. 12. 2014

  „Šaliansky Maťko“ v Bušinciach

  Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa, Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé. Koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam správne zachovať, na dospelých sa hrať... Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv celý svet pretvárať...  Detsky túžiť po väčšej láske, po lepšom porozumení, po šťastí, po odhaľovaní krívd a utrpení, aby sa im rozprávka či povesť "živou vodou" mohli stať. Týmto všetkým budú vzývať skvosty našich starých otcov i materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás tlie, až neraz sa duša v rozprávke rozochveje...

  S touto myšlienkou sme sa zišli dňa 3.12.2014 v našej školskej knižnici, aby sme nad týmto bohatstvom pookriali aj s našimi žiakmi. Nuž teda, v prednese povestí súťažili nasledovní žiaci: Daniel Ivan 2.roč., Peter Krahulec  2.roč.,  Matej Kušpál  3.A, Alexandra Oláhová 3.A,  Simona Sukupčáková 3. B, Patrik Ďuriš 3.B, Rebeka Ďurová 4.roč.,  Natália Kováčová 4.roč., Patrik Kušpál  5.A, Marika Galambová  5.A, Dorota Filkusová 5. B, Lucia Balážová 5.B, Samuel Pallai 6.A, Július Baláž 6.B, Simona Kováčová  7.A,  Natália Záchenská  7.A, Laura Ladošová  7.B.

  Súťažilo sa v troch kategóriach:  

  1. žiaci druhého a tretieho ročníka

  2. žiaci štvrtého a piateho ročníka

  3. žiaci piateho a šiesteho ročníka

  Najlepší žiaci, čiže tí, ktorí získali prvé miesta vo svojej kategórii postupujú dňa 16.12.2014 na okresné kolo. Budeme im držať palce!

  Výsledky:

  1. kategória

  1.

  Simona Sukupčáková - 3.B

  2.

  Matej Kušpál - 3.A

  3.

  Daniel Ivan - 2.

   

  2. kategória

  1.

  Patrik Kušpál - V.A

  2.

  Marika Galambová - V.A

  3.

  Dorota Filkusová - V.B

   

  3. kategória

  1.

  Samuel Pallai - VI.A

  2.

  Simona Kováčová - VII.A

  3.

  Július Baláž - VI.B


  Poďakovanie patrí organizátorke súťaže Mgr. Marte Fajčíkovej, ako aj odbornej porote Mgr. Márii Danielovej, Mgr. Marte Valockovej, Mgr Kataríne Bariakovej. Netreba ale zabudnúť i na vyučujúcich, ktorí sa podieľali na príprave žiakov na recitáciu. Za ich obetavosť im patrí tiež veľké ďakujem.

  Touto cestou chcem vysloviť pochvalu všetkým súťažiacim za ich snahu naučiť sa text a profesionálne ho aj recitovať. A nezabudnite „ nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.....“

  Teším sa milí žiaci na stretnutie s Vami pri ďalšom hovorenom slove, ktoré sa nielen dobre počúva, ale i dušu pohladí.       

  Mgr. Andrea Bizovová  

 • Olympiáda zo SJL
  2. 12. 2014

   

   

  Výsledková listina školského kola /26. 11. 2014/

  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Maximálny počet bodov: 77 bodov

  P. č.

  Meno a priezvisko

  Trieda

  I.časť

  test

  II.časť

  sloh

  III.časť

  ústny prejav

  Počet bodov

  spolu

  Miesto

  1

  Kristína Šašváryová

  IX.

  39

  25

  5

  69

  1.

  2

  Katarína Čampová

  IX.

  39

  20

  7

  66

  2.

  3

  Simona Lupová

  IX.

  39

  23

  3

  65

  3.

  4

  Lenka Lupová

  IX.

  39

  18

  7

  64

  4.

  5

  Viktória Mondoková

  VIII.

  31

  22

  9

  63

  5.

  6

  Nikoleta Záchenská

  IX.

  39

  18

  2

  59

  6.

  7

  Laura Bačová

  IX.

  39

  10

  8

  57

  7.

  8

  Alexandra Hermanová

  IX.

  37

  18

  2

  57

  7.

  9

  Erika Magerová

  IX.

  36

  10

  3

  49

  8.

  10

  Alexandra Makšiová

  VIII.

  22

  20

  5

  47

  9.

  11

  Andrea Ostrihoňová

  IX.

  39

  0

  4

  43

  10.

  12

  Matúš Cudziš

  IX.

  36

  2

  4

  42

  11.

  13

  Martin Kučák

  IX.

  35

  3

  2

  40

  12.

  14

  Monika Molnárová

  VIII.

  13

  20

  7

  40

  13.

   
  Mgr. Marta Fajčíková          
 • Dievčatá versus chlapci
  20. 11. 2014

  Dievčatá versus chlapci

  V rámci predmetu POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI sa žiaci 7. B triedy dohodli, že si zasúťažia, kto pripraví lepšie a chutnejšie jednohubky.

  Dievčatá vytvorili družstvo proti chlapcom. Všetci sa snažili, krájali rožky, natierali ich maslom, ozdobovali šunkou, salámou, klobáskou, paprikou a paradajkou. Po skončení práce nasledovala ochutnávka. Jednohubky boli výborné a veľmi pekne nachystané.

  Všetci boli víťazmi! Veď posúďte sami... :)

  PaedDr. Eva Cirbusová

 • Výtvarná súťaž
  18. 11. 2014

  Dňa 10. novembra 2014 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši konalo slávnostné vyhodnotenie  I. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2014“.

  Ľudovít Kubáni – Maliar Novohradu (5. máj 1855 - 4. máj 1912 Dolné Strháre) pochádzal zo slovenskej evanjelickej rodiny. Študoval na ev. lýceách v Banskej Štiavnici a Bratislave, farmáciu v Budapešti, krátko pôsobil ako lekárenský praktikant. Od r. 1881 študoval maľovanie na výtvarnej akadémii v Mníchove, potom žil v Dolných Strhároch. Počet jeho obrazov sa odhaduje na 800. Maľoval portréty, oltárne obrazy a žánrové obrázky z prostredia slovenskej časti Novohradu, okolia Zvolena, Ipľa a maďarskej pusty. K najobľúbenejším námetom maliara patrili kone.

  Podujatie na počesť tohto maliara sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš s finančnou podporou Mesta Veľký Krtíš a Matice slovenskej. 

  Do súťaže sa zapojilo 7 škôl z okresu Veľký Krtíš. ZŠ s MŠ Bušince prezentovala 6 výtvarných prác, z ktorých 4 boli ocenené.

  Ocenené boli  maľby portrétov  významných osobností:

  II. kategória, 1. miesto (portrét - Jozef Miloslav Hurban) – autor: Samuel Pallai, 6. A

  II. kategória,  2. miesto  (portrét - Jozef Škultéty) – autorka: Gabriela Gőrčiová, 6. B

  III. kategória, 1. miesto (portrét - Karol Kuzmány )– autorka: Simona Lupová, 9. ročník. 

  Ocenená maľba rodiny: II. kategória, 3. miesto – (maľba - Moja rodina) – autorka: Gabriela Gőrčiová, 6. B.

  Pre ocenených žiakov boli pripravené pekné a hodnotné ceny a samozrejme občerstvenie.

  Rozžiarené očká ocenených žiakov a príjemná atmosféra bola nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých prítomných.

  Za prípravu žiakov patrí veľká vďaka Mgr. Xénii Zólyomiovej, Mgr. Dane Strhárovej a Mgr. Kataríne Bariakovej.

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Svetový deň behu
  13. 11. 2014

  Beh a chôdza patria k najprirodzenejšiemu pohybu každého človeka a majú veľký význam pre naše zdravie. Behanie, či už rekreačné alebo kondičné, významne prospieva pohybovému, srdcovo-cievnemu i tráviacemu ústrojenstvu a teda patrí z hľadiska finančnej dostupnosti medzi najmenej náročné športy. Postačí k nemu len pevná vôľa a vhodná obuv a oblečenie.

  Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Preto sme si aj my na našej škole 13. 11. 2014 t. j. vo štvrtok tento deň pripomenuli (aj keď trochu neskôr), štafetovým behom okolo školy a jedálne. Bežalo sa postupne po triedach. Keď trieda obehla okolo školy a jedálne, následne odovzdala štafetu druhej, pripravenej triede. Beh pokračoval, až kým sa všetky triedy nevystriedali. Týmto sme si pripomenuli nielen tento deň, ale aj utužili svoje zdravie.

  Za pomoc a prípravu tejto akcie chcem poďakovať riaditeľstvu školy, pánovi učiteľovi Lavríkovi, všetkým pedagógom, ktorí sa do nej zapojili, žiakom 9. ročníka (Lenka Lupová, Jozef Jakubec, Martin Kučák, Ľudovít Karpáty, Matúš Cudziš a Martin Černický) za pomoc pri organizácii a samozrejme všetkým žiakom našej školy, ktorí sa do nej aktívne zapojili.

  Behu zdar!

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • HALOOWEEN PARTY vo VIII. triede
  29. 10. 2014

  Žiaci VIII. triedy našej školy sa rozhodli, že si v stredu 29.10.2014 pripomenú tak populárny americký HALLOWEEN diskotékou vo svojej triede.

  Už deň predtým boli prípravy tejto akcie v plnom prúde. Žiaci vyrábali rôzne ozdoby, s ktorými si skrášlili priestory svojej triedy. Poobede sa niektorí žiaci vybrali so mnou do obchodu nakúpiť občerstvenie - boli to hlavne nealkoholické nápoje, chipsy, tyčinky a sladkosti, ktoré skončili v košíku žiakov mojej triedy.

  Veľmi som sa potešila, že hlavne dievčatá nabrali odvahu a zmenili sa v tento deň na rôzne strašidelné postavičky, čím spestrili atmosféru celej akcie. Dôležitou súčasťou našej diskotéky bola aj hudba, o ktorú sa postarali naši chlapci, ktorí si svoj mixérsky pult ozdobili aj svietiacou diskoguľou.

  Žiaci sa zabavili, zatancovali si, porozprávali sa a dokonca si zahrali aj rôzne hry, ako napríklad stoličkový tanec. Po skončení našej party sme spoločna upratali celú triedu a rozišli sa na jesenné prázdniny.

  Dúfam, že sa počas tejto akcie prehĺbili priateľské vzťahy medzi žiakmi mojej triedy a že to nebola posledná akcia tohto typu, ktorú sme spolu zorganizovali.

  Ďakujem mojim žiakom za pomoc, disciplinovanosť a príjemnú atmosféru pri tejto akcii.

  Mgr. Helena Boriková

 • Medzinárodný deň školských knižníc
  27. 10. 2014

  "Knihy sú ľuďom to, čo krídla vtákom,” napísal Alexander Sergejevič  Puškin. Nie sú len zväzkami papiera s množstvom nezrozumiteľných výrokov z dávno minulých dôb, ale prinášajú pohľady ľudí a na ľudí, s ktorými sa môže čitateľ stretnúť zoči voči.

  Teším sa, že aj v dnešnej dobe masmédií a počítačov má kniha stále svoje miesto. Knihy hrajú v živote človeka dôležitú úlohu. Boli by sme tam, kde sme dnes, keby nás nemohla potešiť vtipná beletria, keby sme nemali prístup k vedomostiam a poznatkom ľudí žijúcich pred dávnymi vekmi, keby nás nemohli dojať city a slová básnikov? Knihy a slová v nich sa zachovávajú po celé veky.

  Na Slovensku, ale aj v okolí Veľkého Krtíša žili mnohí známi aj neznámi autori poézie aj prózy. Aj keď sú mnohé diela štýlom a jazykom vzdialené od dnešných, stále nestrácajú svoje kúzlo a majú mnoho čitateľov. Dúfam, že čoraz viac a viac ľudí prepadne kúzlu písaného slova.

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc /24.10.2014/ sa žiaci 5.A, 6.A, 7.A a 9. roč.  ZŠ Bušince zúčastnili vyučovania v školskej knižnici na hodine literárnej výchovy. Na úvod hodiny boli oboznámení od kedy sa tento deň pripomína, potom sme si urobili malý literárny kvíz na tému "literáti, národní buditelia a významné osobnosti kultúrneho života nášho regiónu". Následne po tejto akcii sme si spoločne a nahlas čítali vybrané úryvky z kníh od rôznych autorov. Žiakom sa takáto vyučovacia hodina páčila. Nedá mi nepripomenúť na záver malú perličku, a to, že žiaci 9. ročníka pri čítaní úryvku vyronili aj drobnú slzičku.

  Ak by sa rozšíril okruh čitateľov čo i len o jedného žiaka, má táto akcia zmysel. 

  "Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom."  

  Jan Amos Komenský

  Mgr. Andrea Bizovová  

 • Šikovník
  23. 10. 2014

  Na krúžku s názvom Šikovník druháčikovia vyrábali veľmi pekných ježkov.

  Pichliačiky vykladali tekvičnými semienkami.

  Práce sa im naozaj vydarili.

  Mgr. Mária Danielová

 • Návšteva HVEZDÁRNE
  22. 10. 2014

  22. októbra 36 žiakov 1. stupňa našej školy navštívilo HVEZDÁREŇ v Žiari nad Hronom.

  V Hviezdnej sále sledovali Uffove dobrodružstvá na Marse. Program približoval Slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. Potom nasledovala prednáška pod názvom Opis Slnečnej sústavy.

  Deti napriek nepriaznivému počasiu počas celej cesty sprevádzala dobrá nálada.

  Mgr. Mária Danielová

 • Svetový deň výživy
  16. 10. 2014

  Svetový deň výživy si žiaci 2. ročníka pripomenuli dňa 16. októbra nasledovnými aktivitami: výstavkou ovocia a zeleniny, maľbou jesenných stromov, výrobou postavičiek tekvičiarnikov, maľovaním omaľovániek a ochutnávkou ovocia a zeleniny.

  Najväčším zážitkom bola pre žiakov ochutnávka so zaviazanými očami, pričom mali uhádnuť o aký druh ovocia ide.

  Mgr. Mária Danielová

 • Plody jesene
  13. 10. 2014

  Chladnejšie zahmlené rána, opadané pestrofarebné listy nám naznačujú, že jedno zo štyroch ročných období prišlo a bude panovať počas nasledujúcich týždňov až do príchodu zimy.

  Toto ročné obdobie je typické zberom a uskladnením úrody. Žiaci 1.-4. ročníka pod vedením triednych učiteliek zhotovili vo svojich triedach jesennú výstavku ovocia a zeleniny pod názvom Plody jesene. Na hodinách prírodovedy a triednických hodinách hovorili o ovocí a zelenine, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie každého z nás a nemali by chýbať v našom každodennom jedálničku.

   

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí priniesli jabĺčka, mrkvičky, tekvičky, papričky ... a pomohli svojim pani učiteľkám pri zhotovení jesennej výstavky ovocia a zeleniny v priestoroch školy.

  Mgr. Alena Pokorná

 • Deň jabĺk
  6. 10. 2014

  Dňa 6. októbra 2014 sme si pripomenuli deň, ktorý bol venovaný ovociu, konkrétne jabĺčku.  Pastvou pre oči bolo hromadné jedenie tejto zdravej dobroty počas veľkej prestávky, kedy jablko nechýbalo v rukách žiakov našej školy.

  „Chutné a hlavne zdravé“  bolo heslo tohto dňa. Teší nás skutočnosť, že aspoň tento deň žiaci vymenili obľúbené sladkosti za chutné jabĺčka.

  Vydarenú akciu spestrili žiaci niektorých tried výtvarnými prácami, kde jablko hralo hlavnú úlohu. Za organizáciu „Dňa jabĺk“ patrí poďakovanie koordinátorke tejto akcie Mgr. Márii Danielovej a všetkým, ktorí sa do nej zapojili.

   

   

  Zaujímavosť na záver...

  Na svete existuje viac než 7000 odrôd jabĺk. Môžete tým pádom každý deň ochutnať inú odrodu a po dobu viac než 19 rokov nebudete jesť rovnakú odrodu 2x.

  Mgr. Erika Pallaiová