Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Pomôžme Sabinke

  Volá sa Sabinka Fajnorová, má 14 mesiacov a chcela by do svojho telíčka dostať väčšiu silu.

  Dievčatko je hypotonické /znížené napätie vo svaloch/, čo znamená, že všetko čo robí, je vďaka jej mamičke. Cvičí 3-krát denne vojtovu metódu a veľmi by jej pomohlo rehabilitovanie v zariadení, ktoré je súkromné a finančne náročné. 10-dňová liečba v zdravotnom zariadení Adeli Piešťany, kde Sabinke vedia pomôcť vychádza približne na 2000 EUR.

  Zatiaľ Sabinka žiaľ nevie sedieť ani chodiť, ale verí, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí jej pomôžu.

  Naša škôlka, ako aj základná škola v Bušinciach sa rozhodla pomôcť malej Sabinke zbieraním vrchnáčikov z pet fľiaš. Zbierajú sa aj vrchnáky od aviváže, kečupu, kávy v skle, ale aj vrchnáky z nápojov v tetrapakoch. Funguje to tak, že za vyzbieranie 1 tony vrchnáčikov dostane rodina malej Sabinky 200 EUR. Takže, aby sa vyzbieralo 4500 EUR na Sabinkine liečenie, treba vyzbierať približne 22 ton vrchnáčikov.

  Ak sa rozhodnete malej Sabinke pomôcť vyhľadajte pani učiteľku Borikovú a odovzdajte jej pozbierané vrchnáčiky. Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakujem aj v mene malej Sabinky.

  Viac informácií o malej Sabinke získate na: www.pomozte-sabinke.weebly.com

  Mgr. Helena Boriková

 • Zelený svet

  Aj tento rok sa žiaci našej základnej školy zapojili do výtvarnej súťaže Zelený svet. Jedná sa už o 20. ročník medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica.

  Cieľom je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

  Témou tohto roka je Pohľadnica pre najdrahšieho človeka. Žiaci sa mali vcítiť do kože umelcov a pomocou výtvarného spracovania prírodných úkazov, jednotlivých detailov  a farebnosti vyjadriť pocity k svojim  najbližším.

  Tak ako aj medzi nami ľuďmi existujú určité pravidlá, podobne to prebieha aj v zelenom svete okolo nás. Jednoducho harmónia, tolerancia, spolužitie, rozdielnosť a jedinečnosť sú znaky, ktoré do seba zapadajú a nimi je možné opísať každý vzťah. Tieto spomínané prvky sa snažili zachytiť aj naši žiaci vo svojich výtvarných prácach.

  Za spoluprácu ďakujem pani učiteľke Ing. Janke Kalmárovej a pani asistentke Mgr. Erike Pallaiovej, ktoré pracovali so žiakmi 4. a 6. ročníka na krúžkoch a viedli ich ku kreatívnemu spracovaniu témy.  Pochváliť musím aj žiakov z 8. ročníka, ktorých som mohla pri ich tvorbe usmerňovať a moja vďaka im patrí za ich usilovnosť a originalitu, ktorú vložili do svojich prác.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Droga očami žiakov

  Žiaci II. stupňa našej školy sa popasovali s neľahkou úlohou. Stvárniť negatívny postoj k drogám, ako ich vnímajú oni „výtvarným prejavom“.

  Myslím, že sa im to aj podarilo. Vyjadrili jednoznačný a správny postoj „STOP DROGÁM A DROGOVEJ ZÁVISLOSTI“.

  Za nápaditosť, tvorivosť a snahu poukázať na negatívny vplyv drog chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorých práce sú vystavené na nástenke v hlavnej budove školy a sú zverejnené aj na našom webe.

   

  "Nie je v moci človeka vyhnúť sa chybám. Múdry si však zo svojich chýb a omylov vezme ponaučenie do budúcnosti." /Plutarchos/

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Karneval v MŠ

  Dňa 12. marca 2015 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch MŠ v Bušinciach uskutočnil fašiangový karneval.

   

  Rodičia priniesli masky pre svoje ratolesti, ktoré sa vďaka nim premenili na rôzne rozprávkové bytosti a iné zaujímavé postavičky. Nielen deti, ale aj niektoré pani učiteľky sa predviedli v pekných maskách.

   

  Deti sa zabávali, tancovali, súťažili a o občerstvenie sa postarali rodičia, za čo im patrí veľká vďaka. Atmosféra bola veľmi dobrá, detičky sa poriadne vyšantili a už sa tešia podobné podujatie o rok.

   

  Helena Bariaková

 • Slávni a naši

  Naša škola sa tento rok zapojila do súťaže pod názvom Slávni a naši. Ide o 2. ročník výtvarnej a literárnej súťaže, ktorá sa tento rok uskutoční pod záštitou reprezentantky SR v basketbale Zuzany Žirkovej, rodáčky z Prievidze. Práve spomínaná športovkyňa patrila dlhé roky k najlepším hráčkam Európy. Za Slovensko si zahrala na Olympiáde, majstrovstvách sveta a štyrikrát aj na ME. Šesťkrát sa stala najlepšou basketbalistkou Slovenska, trikrát vyhrala Európsku ligu. Je tým správnym vzorom pre dnešnú mládež.

  Žiaci mali tvoriť svoje práce na tému:  Najsilnejší ľudia nie sú vždy tí, ktorí vyhrajú, ale tí, ktorí sa nevzdajú keď prehrajú. Bolo potrebné pracovať s rozličnými technikami a snažiť sa čo najlepšie vystihnúť slová zo zadaného citátu. Treba brať do úvahy, že nie je vždy ľahké nahradiť vetu výtvarnou prácou, ktorá by presne zachytávala ten istý obsah. Práve preto je pozitívne, že žiaci našej školy prijali túto výzvu a vytvorili práce rozličného charakteru. Hovorí sa, že pri tvorbe akéhokoľvek diela,  zanecháva  autor kúsok zo seba. A myslím si, že práve toto obsahujú aj práce našich žiakov. Musím ich pochváliť, že pracovali kreatívne a k práci pristupovali zodpovedne a s chuťou.

  Do súťaže boli zaslané práce žiakov: Samuela Pallaia zo 6. A, Nikolasa Višniara a Lukáša Kovácsa z 8. ročníka.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Vesmír očami detí

  Žiaci, ktorí navštevujú krúžok Tvoríme hravo popustili uzdu fantázie.

  Pomocou rôzneho materiálu, šikovnosti a vzájomnej spolupráce sa nástenka v VI. A triede zmenila na dobrodružnú výpravu k planétam Slnečnej sústavy.  Kozmonaut, ktorý priletel na rakete všetko zmapoval a k deťom sa správy o ich splnenej misii doniesli rýchlosťou blesku.

  Spolupracovali: Marek Kučák 3.A, Igor Botoš 3.A, Soňa Kučáková 5.B, Martina Huďanová 6.A, Samuel Pallai 6.A, Aneta Barányiová 6.A, Rudolf Oláh 6.A, Tomáš Jakubec 6.A a moja maličkosť.

  Vedúca krúžku: Mgr. Erika Pallaiová

 • Galéria talentov

  Tento rok sa uskutoční už 5. ročník celoslovenskej súťaže Galéria talentov, s udeľovaním Ceny Jana Bakossa, ktorá pozostáva z viacerých častí. Jej cieľom je podporiť detský talent a nechať vyniknúť krásu ducha, slova a hudby.

  So žiakmi z našej základnej školy sme sa zapojili do výtvarnej  časti, ktorá má dve kategórie: do prvej kategórie sme zaslali práce Juraja Dobru a Nikolasa Sabadoša a do druhej kategórie práce Gabiky Görčiovej a Samuela Pallaia.

  Keďže táto súťaž neobsahuje presnú tému, deti pri tvorbe svojich prác mali úplnú voľnosť a mohli naplno roztvoriť dvierka svojej fantázie. Farebnosť, originalita a správna kompozícia sú prvky, ktoré by mala obsahovať každá výtvarná práca. A práve toto zahŕňajú aj práce našich žiakov, ktoré si môžete pozrieť vo fotoalbume na našej webstránke.

  Na záver by som sa chcela veľmi pekne poďakovať pani učiteľke Mgr. Márii Danielovej, ktorá viedla žiaka Juraja Dobru pri jeho práci. Moja veľká vďaka patrí aj ostatným trom žiakom, ktorých som usmerňovala pri ich výtvarnej tvorbe a musím podotknúť, že všetci štyria žiaci sú naozaj talentovaní.

   

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Interná vedomostná súťaž

  Už niekoľko rokov organizuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bušinciach internú vedomostnú súťaž pre dve kategórie žiakov II. stupňa.

  V I. kategórii súťažia žiaci VI. a VII. ročníka. V teste, v ktorom je tridsať úloh z histórie, mytológie, náboženstva, geografie, biológie, literatúry a športu, si piati vybraní žiaci z každej triedy vybraných ročníkov majú vybrať jednu z troch odpovedí.

  Medzi otázkami figorovali tento raz aj napríklad takéto: Čo nesúvisí s historickým skúmaním? / Narodenie Ježiša Krista si svet pripomína? / Na krídlach podľa báje leteli otec a syn? / Forma štátu Španielska je ? / Viete, ktoré stromy môžu vyrásť až do výšky 150 m? / Najväčším zberateľom slovenských ľudových rozprávok bol? / Najviac titulov majstra sveta vo futbale má? ...

  Druhú kategóriu tvoria žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Desať žiakov z dvoch tried týchto ročníkov súťažilo v podobnom testovaní, avšak z 50 otázok. K spomínaným okruhom pribudli ešte otázky o Slovensku a regióne.

  Medzi otázkami sa vyskytli aj nasledovné: Medzi vyspelé staroveké národy nepatrili? / Podľa heliocentrického obrazu sveta bol/a/o centrum vesmíru? / Ktorá rastlina dopravuje svoje plody do cieľa padákom? / Medzi regióny Slovenska nepatrí? / Ktorý z uvedených autorov pôsobil v regióne Hont - čo je súčasť nášho okresu? / Ktorá cirkev z uvedených nepatrí k registrovaným na Slovensku? / Kde sa konali Olympijské hry v r. 2012?

  Výsledky testovania boli nasledovné:

  I. kategória /VI. - VII. ročník/

  Jednotlivci:

  1. miesto - Samuel Pallai /VI.A/, Natália Záchenská /VII.A/ - 25 bodov

  2. miesto - Timothy Ádám /VII.B/, Laura Ladošová /VII.B/ - 24 bodov

  3. miesto - Aneta Barányiová /VI.A/, Martina Huďanová /VI.A/ - 22 bodov

           Tomáš Kováč /VI.A/, Simona Kováčová /VII.A/ - 22 bodov

           Zdenka Gorčiová /VII.B/, Jozef Vámoš /VII.B/ - 22 bodov

  Triedy:

  1. miesto - VII.B /108 bodov/

  2. miesto - VI.A /107 bodov/

  3. miesto - VII.A /100 bodov/

  4. miesto - VI.B /75 bodov/

   

  II. kategória /VIII. - IX. ročník/

  Jednotlivci:

  1. miesto - Andrea Ostrihoňová /IX. ročník/ - 34 bodov

  2. miesto - Simona Lupová /IX. ročník/ - 33 bodov

  3. miesto - Klaudia Sabóová /VIII. ročník/ - 32 bodov

  Triedy:

  1. miesto - IX. ročník /160 bodov/

  2. miesto - VIII. ročník /140 bodov/

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Pavel Kukučka

 • Kto je môj priateľ/ka

  Dňa 3. marca 2015 sa v rámci protidrogových aktivít konala výtvarná súťaž pod názvom: Kto je môj priateľ/ka?

  Vybraní žiaci I. a II. stupňa našej školy výtvarným prejavom vyzdvihli význam priateľstva tým, že papieru vdýchli podobu svojho naj priateľa/ky.

  Uvedomiť si význam priateľstva, potrebu človeka, ktorý stojí pri vás vždy a za každých okolností nie je automaticky samozrejmosťou. Je to dar/puto/, s ktorým sa v živote každého z nás kráča oveľa ľahšie...

  Priateľ je človek, pred ktorým môžeš rozmýšľať nahlas...

   Za pomoc pri organizácii spomínanej súťaže patrí veľká vďaka Mgr. K. Bariakovej, Mgr. Ing. J. Kalmárovej a ostatným  pedagógom, ale hlavne žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

  Všetky výtvarné práce si môžete pozrieť na nástenke na hlavnej chodbe školy, ale aj na našom webe.

   

  Vyhodnotenie súťaže:

   

  I. stupeň

  1. miesto

  Laura Vámošová, I. B

  Monika Gőrčiová, III. B

  2. miesto

  Leo Dívald, I. A

  Juraj Dobra, II. trieda

  3. miesto

  Peter Baláž, III. A

  Jennifer Ádámová, IV. trieda

   

  II. stupeň

  1. miesto

  Samuel Pallai, VI. A

  Nikolas Višniar, VIII. trieda

  2. miesto

  Lukáš Kovács, VIII. trieda

  Gabriela Gőrčiová, VI. B

  3. miesto

  Simona Lupová, IX. trieda

  Natália Záchenská, VII. A

           

  V rámci hodín výtvarnej výchovy:

  1. miesto

  Dorota Filkusová, V. B

  2. miesto

  Vivien Oláhová, V. A

  3. miesto

  Mariela Krahulecová, V. B

  Dušan Tóth, V. B

   

  Víťazom srdečne blahoželám.

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Krídla fantázie 2015

  Projekt Krídla fantázie je celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác určená pre výtvarne talentované deti. Krídla fantázie dávajú priestor jedinečnej myšlienke spájania dvoch navonok odlišných svetov - zdravých detí a detí so svalovou dystrofiou.

  Umenie má v tomto projekte byť komunikačným prostriedkom a mostom, ktoré tieto dva svety spojí, pretože umenie nepozná žiadne hranice a limity. Deti so svalovou dystrofiou veľmi radi kreslia, maľujú, ... aj keď majú v dôsledku ochorenia oslabené ruky a ťažko udržia v rukách ceruzku, nechávajú sa uniesť na "krídlach fantázie".

  Aj my sme sa na krúžku Šikovné ručičky nechali uniesť na krídlach fantázie a spomedzi prác, ktoré žiaci na hodinách vytvorili, boli do súťaže poslané tri práce žiakov 4. ročníka - Natálii Kováčovej, Dominika Baču a Bélu Ádáma.

  Ing. Jana Kalmárová

 • Rozprávkové vretienko - školské kolo

  Kde bolo tam bolo ...

  25. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Rozprávkové vretienko.

  Recitátori pod vedením pani učiteliek s veľkým nasadením recitovali moderné i ľudové rozprávky. V knižnici školy zavládla rozprávková atmosféra.

  Kvalitu prednesu hodnotila odborná porota pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Šajgalíkovej.

  Víťazom srdečne blahoželáme. Svojím víťazstvom si otvorili dvere do okresného kola. Ďakujeme aj všetkým recitátorom, ktorí od dobrej víly dostali sladkú odmenu.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória

  1. miesto

  ADRIÁN OLÁCH

  II. trieda

  2. miesto

  Simona Sukupčáková

  III.B

  3. miesto

  Jakub Strhár

  I.B

  3. miesto

  Lenka Bariová

  III.A

   

  2. kategória

  1. miesto

  DOROTA FILKUSOVÁ

  V.B

  2. miesto

  Július Baláž

  VI.B

  3. miesto

  Lucia Balážová

  V.B

   

  Mgr. Marta Fajčíková

 • Nevyhodím vuužijem

  Február bol na škole v rámci ENV zameraný na zhotovanie výrobkov z odpadového materiálu.

  Na krúžkoch ako i v školskom klube žiaci vyrábali výrobky, na ktoré využívali: staré časopisy, WC rolky, desiatové vrecúška, kartóny, plastové fľaše, rôzne krabičky, zbytky farebného papiera.

  Odpad sa zrazu zmenil na prekrásne hrady, stromy, kvety, šašov a zvieratká.

  Z najkrajších prác sme vo vestibule školy zhotovili výstavku.

  Mgr. Mária Danielová

 • Deň bezpečného internetu

  Deň bezpečnejšieho internetu si pripomíname od roku 2004  vždy v mesiaci február.  Aj online prostredie je miesto, kde treba dodržiavať určité pravidlá slušného správania.

  Vo virtuálnom prostredí nie sme nezraniteľní ani anonymní,  hoci zdanlivo sedíme sami v bezpečí domova. Počet krajín a aj organizácií, ktoré sa zapájajú do propagácie týchto posolstiev každým rokom stúpa.

  Aj v bušinskej škole sme si tento deň pripomenuli. Na nástenke na hlavnej chodbe školy boli zverejnené okrem základných informácii a dôležitých rád bezpečného internetu aj  komiks a prezentácie žiakov zamerané na kyberšikanu.

   

  Prezentácie:

  Kyberšikana – autorka: Laura Bačová IX. ročník

  Stop kyberšikane – autor: Samuel Pallai VI. A

  Komiks pod názvom Internet je menší čert – od autoriek Natálii Görčiovej a Viktórii Kováčovej zo VI. A triedy.

  Snažíme sa našich žiakov viesť k tomu, aby sa vedeli zorientovať. Využívať internet pre svoju potrebu a nezneužívať virtuálny svet pre niečo, čomu sami nerozumejú. Vštepujeme im myšlienku, aby dbali viac na ochranu osobných údajov, svojho súkromia, nevytvárali priestor na kyberšikanovanie a ani sa na ňom nepodieľali. 

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Valentínska zábava vo ôsmej triede

  Dňa 13. februára sme si s mojimi ôsmakmi pripomenuli deň zaľúbených, ktorý si každoročne skoro na celom svete pripomíname 14. februára.

  Som strašne rada, že niektorí moji žiaci zobrali zčasti ťarchu organizáciu z mojich pliec a zozbierali peniažky od spolužiakov, za ktoré boli kúpiť občerstvenie, s ktorým si spestrili atmosféru celého dňa.

  Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sme si spoločne pozreli romantický film A Walk to Remember, ktorý poukázal na lásku dvoch mladých ľudí a prekážky, ktoré museli prekonať, aby mohli byť spolu. Potom sme sa so žiakmi porozprávali o význame lásky v živote každého z nás.

  Po veľkej prestávke si žiaci vyrábali valentínky, na ktoré svojim spolužiakom napísali alebo nakreslili niečo pekné, aby im ukázali, že ich majú naozaj radi. Aj mne sa ušla jedna valentínka, so slovami, ktoré potešili moje srdiečko a od dojatia mi vypadla aj slzička.

  Potom už začala diskotéka pod vedením nášho Mórica, ktorý sa postaral o dobrú hudbu a kvalitné ozvučenie vďaka domácemu kinu, ktoré priniesol z domu. Všetci sa dobre zabávali a po piatej vyučovacej hodine sme sa rozišli na jarné prázdniny.

  Mgr. Helena Boriková

 • Karneval

  Fašiangová nálada, skvelá atmosféra a telocvičňa plná karnevalových masiek. V takejto výbornej nálade sa niesol karneval v telocvični na našej škole dňa 13. februára 2015, kde päťčlenná porota zložená z rodičov a učiteľov, mala neľahkú úlohu, vybrať 15 najkreatívnejších masiek.

  Masky ako Budík, Rybár, Hodiny, Medúza alebo Darček boli medzi prvými najlepšími maskami a odniesli si darčeky. Ostatné masky tiež neodišli naprázno. Odmenou za snahu im boli sladkosti. Súbor Konvalinka spestril v závere karnevalu dobrú fašiangovú náladu.

  Poďakovanie patrí rodičom, ktorí svojou fantáziou a kreativitou prispeli k peknému podujatiu.

  Odmenené masky:

  1. BUDÍK: Nina Húdeková - IV. trieda
  2. RYBÁR: Karol Rácz - I.B
  3. HODINY: Evelína Kissová - IV. trieda
  4. MEDÚZA: Jennifer Ádámová - IV. trieda
  5. KONTAJNER: Dominik Bača - IV. trieda
  6. DARČEK: Monika Gorčiová - III.B
  7. PRÍRODOVEDEC: Matej Kušpál - III.A
  8. HARRY POTTER: Patrik Koloman Petrovič - III.A
  9. HOKEJISTA: Jakub Strhár -  I.B
  10. SNEHULIENKA: Nina Petrovičová - I.A
  11. LESNÍK: Béla Ádám - IV. trieda
  12. INDIÁN: Peter Krahulec - IV. trieda
  13. STARENKA: Peter Oláh - IV. trieda
  14. KARTA: Richard Ambrózi - IV. trieda
  15. ZOMBIE: Bryan Botoš - III.A

   

  Za fotky z akcie ďakujeme Mgr. Erike Pallaiovej a našej deviatačke Laure Bačovej.

  Mgr. Jana Šajgalíková

 • Fašiangy

  V sobotu 7. februára sa pohol fašiangový sprievod členov DFS Konvalinka ulicami Bušiniec so spevom tradičných piesní.

  Slnečné a štipľavé zimné ráno povzbudzovalo všetky deti, ktoré prišli. Tešili sa zo srdečnosti obyvateľov obce, ktorí fašiangujúcim deťom ponúkali tradičné dobroty - klobásky, slaninku, vajíčka, ale aj sladkosti.

  Po koledovaní sa všetci zahriali pri teplom čaji, dobrej praženici a pampúšikoch s jahodovou penou v jedálni základnej školy.

  Mgr. Dana Strhárová

 • Zápis do 1. ročníka

  V dňoch 4. a 5. februára 2015 sa na našej škole uskutočnil zápis škôlkárov do prvého ročníka.

  Budúci malí prváčikovia za doprovodu svojich rodičov prišli, aby svojimi vedomosťami presvedčili pani učiteľky, že sú už pripravení stať sa žiakmi, prvákmi. Vystrašené očká plné očakávania, spotené rúčky a nesmelý úsmev, ktorý dominoval na ich tváričkách všetkým prezrádzal, že svoju prvú skúšku zvládnu čo najlepšie.

  K spríjemneniu atmosféry pre nich tak náročného dňa prispeli rozhovory, premietanie rozprávok, vyfarbenie omaľovánok v čakacej triede za účasti pani učiteiek Mgr. Heleny Borikovej, Mgr. Kataríny Bariakovej a pani asistentky Mgr. Eriky Pallaiovej. Pri týchto aktivitách sa im venovali aj žiačky IX. ročníka - Simona Lupová, Lenka Lupová, Andrea Ostrihoňová, Nikolka Záchenská a Erika Magerová. Všetkým veľmi pekne ďakujem.

  Za prípravu a pomoc pri zápise prváčikov ďakujem pani zástupkyni, všetkým pani učiteľkám I. stupňa a tiež pani učiteľkám z MŠ.

  Mgr. Alena Pokorná

 • Deň komplimentov

  Deň komplimentov – si pripomíname vždy 24. januára, aby každý z nás mohol vysloviť úprimný kompliment iným ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania.  Vznikol v roku 1998 z iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. Zamyslite sa, kedy vám naposledy úprimne, zo srdca povedal niekto niečo pekné. Cítili ste sa pritom dobre? Tak to robme!

  Vyvoláme poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého, zároveň je to nástroj, ktorým môžeme v ľuďoch hľadať tie najlepšie vlastnosti. Používajme ho preto čo najčastejšie. Začať môžeme už dnes...

   

   

  Pri príležitosti tohto dňa sa žiaci našej školy zapojili do súťaže o Najoriginálnejší kompliment našej školy.

  Komplimenty nielen písali, ale aj výtvarne obohatili. Najkomplimenty boli umiestnené na nástenke na hlavnej chodbe školy.

  Chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Niektoré komplimenty boli nápadité a tvorivé, iné hlavne úprimné a venované pre niekoho, kto si to určite zaslúži.

  Samozrejme veľká vďaka patrí Mgr. A. Bizovovej, Mgr. K. Bariakovej, Mgr. X. Zólyomiovej,  ale aj učiteľkám prvého stupňa Mgr. M. Danielovej, Mgr. A. Pokornej, Mgr. M. Valockovej za pomoc pri realizácii spomínanej súťaže.   

  Dúfam, že sa inšpirujete a budete komplimenty rozdávať nielen jeden deň v roku, ale aj všetky ostatné. Veď vždy sa v blízkosti vás niekto nájde, kto si to určite zaslúži.... a deň bude hneď o čosi krajší... 

   

  3 najoriginálnejšie komplimenty našej školy /I. stupeň/

  I. miesto

  Máš prekrásny úsmev.

  Viktória Bandová,  IV. trieda

   

  II. miesto

  Dnes sa ti veľmi darilo.

  Juraj Dobra, II. trieda

   

  III. miesto

  Si najlepší ocko.

  Adrián Olách, II. trieda

   

  najoriginálnejších komplimentov našej školy (II. stupeň)   

  I. miesto

  Držíš ma nohami na zemi a dodávaš mi silu, keď neviem, kam ďalej...

  Erika Magerová, IX. trieda

   

  II. miesto

  V živote skutočne ďakujem len za jednu vec. Za teba...

  Simona Lupová, IX. trieda

   

  III. miesto

  Tým najdôležitejším v živote nie sú veci, ale ľudia ako si ty. Ďakujem, že si...

  Samuel Pallai, VI. A

   

  IV. miesto

  Si bytostne úžasná.

  Lenka Lupová, IX. trieda

   

  V. miesto

  Si mojou inšpiráciou.

  Viktória Vámošová, VIII. trieda

   

  VI. miesto

  Mám ťa v srdci vloženú navždy.

  Gabriela Gorčiová, VI. B

   

  VII. miesto

  Dávaš môjmu životu zmysel.

  Nikolas Gorči, VIII. trieda

   

  NajvtipnejŠÍ kompliment:

  MILÝ ŤAHÁČIK – ďakujem, že stojíš pri mne na každej písomke, veľmi si to vážim a nezabudni: „ máš to u mňa...“

  Martin Kučák, IX. trieda

  Výtvarné prevedenie súťaže: Najoriginálnejší kompliment

   

  I. stupeň

   

  I. miesto

  Monika Gőrčiová, III. B

   

  II. miesto

  Simona Sukupčáková, III. B

   

  III. miesto

  Michaela Kováčová, III. B

   

  II. stupeň

   

  I. miesto

  Martin Ivan, Adam Števka, V. A

   

  II. miesto

  Denis Botoš, VI. A

   

  III. miesto

  Melinda Kováčová, VII. B

   

  III. miesto

  Irena Farkašová, V. B

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Jimbo

  Dňa 27. januára žiaci III.A triedy ukázali svoje recitačné zručnosti aj na hodine anglického jazyka. Niektorí z nich sa naučili anglickú básničku pod názvom Jimbo a zarecitovali ju pred porotou, ktorú tvorili tri deviatačky: Lenka Lupová, Simonka Lupová a Kristínka Šašváryová.

  Recitovalo šesť žiakov: Bryan Botoš, Matej Kušpál, Erika Oláhová, Peter Baláž, Kristián Bercsényi, Martin Bariak. Všetci boli takí šikovní, že porota dala všetkých na prvé miesto, čo potvrdila aj pani učiteľka Šajgalíková, ktorá si ich tiež vypočula a pochválila za ich šikovnosť.

  Všetkým gratulujem a dúfam, že sa im bude dariť v angličtine aj naďalej.

  Mgr. Helena Boriková

 • Obvodné kolo OANJ

  Dňa 14. januára sme sa s dvomi žiakmi našej školy zúčastnili na obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch CVC Veľký Krtíš.

  Olympiáda prebiehala v dvoch kategóriách - 1A a 1B. V prvej kategórii nás reprezentoval Brett Peter Oláh zo VI.A a v druhej kategórii Simonka Lupová z IX. triedy.

  Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci ukázali svoje zručnosti pri posluchu s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ústna časť pozostávala z dvoch častí - príbeh podľa predloženého obrázku a rolová hra s členmi hodnotiacej poroty, ktorú tvorili traja učitelia anglického jazyka z rôznych škôl v okrese.

  Súťaž bola veľmi náročná, ako každý rok, ale naši žiaci to zvládli. Potešili sme sa hlavne výbornému 3. miestu Brandona v kategórii 1A.

  Gratulujem obom žiakom za dosiahnuté výsledky a prajem veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

  Mgr. Helena Boriková