Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Príbeh sa začal  pred šiestimi rokmi, keď sa v nemocnici v Banskej Štiavnici narodilo malé chlapčiatko menom Adamko Kalmár.

  Adamko sa narodil s komplikáciami a má dodnes zdravotné ťažkosti. Rodičia chodia po lekárskych vyšetreniach, hľadajú vysvetlenia, pomoc ako ďalej. Prichádzajú vždy nové a nové zistenia. Najprv ložisko v mozgu, epilepsia a teraz aj autizmus.

  Možnosť  zlepšenia dáva liečba kmeňovými bunkami v zahraničí /Mexiko/, kde majú s takouto diagnózou úspechy. Tento zákrok je však finančne náročný!

  Milí žiaci staňte sa pre malého Adamka dobrými anjelmi, dajte mu nádej na lepšie zdravie.

  Ako? Jednoducho - prineste do školy vrchnáky z plastových fliaš a dajte ich na miesta na to určené /krabica v každej triede/!

  ĎAKUJEME !!!

  Mgr. Helena Boriková, Mgr. Dana Strhárová

 • Aktualizácia údajov
  24. 11. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Súťaž v príprave jesenných špecialít

  5. novembra v IX. triede prebiehala súťaž o najchutnejšiu špecialitku pripravenú použitím rôznych plodov jesene, ktoré žiaci spolu so svojimi rodičmi vypestovali vo svojich záhradkách.

  Žiaci súťažili v štyroch skupinách a jedlá hodnotila päťčlenná porota, ktorá pozostávala zo štyroch deviatakov a mňa, triednej učiteľky týchto šikovných žiakov.

  Prvá skupinka, ktorú tvorili Jozef Makši, Móric Apró a Lukáš Pivka pripravili jednohubky z rožkov, ktoré natreli paprikovou pomazankou a ako bonus urobili aj ovocný šalát so šľahačkou. Chlapci sa nedali zahanbiť a všetko, čo prichystali bolo veľmi chutné.

  Druhá skupina nám urobila syrovú nátierku, na ktorej sme si všetci veľmi pochutnali. Klaudia Sabóová a Viktória Vámošová sa ukázali ako veľmi šikovné kuchárky.

  Lenka Kováčová a Andrea Tóthová, ktoré tvorili tretiu skupinu, nás prekvapili tiež dvomi špecialitkami. Podarila sa im veľmi chutná vajíčková pomazánka a lahodný ovocný šalát.

  Cestovinový šalát s množstvom zeleniny nám ukuchtili Alexandra Makšiová a Natália Borecká. Bola to vitamínová bomba, ktorá chutila všetkým prítomným žiakom, ale aj mne.

  Porota ochutnala všetky pripravené jedlá a po krátkej porade sa rozhodli, že najlepšiu špecialitu nachystali Alexandra Makšiová a Natália Borecká. Jednotlivý členovia poroty okomentovali všetky jedlá, ktoré ochutnali. Po súťaži priznali, že nebolo jednoduché vybrať víťazov, pretože všetko im veľmi chutilo.

  Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí pripravovali jednotlivé špeciality. Pochutnali sme si na naozaj veľmi chutných jedlách - MŇAMKY!

  Mgr. Helena Boriková

 • Naj triedna výstavka plodov jesene

  Jeseň, jedno z ročných období, ktoré nám poskytuje ukážku všetkých farieb, ktorými príroda dokáže prekvapiť. Stromy sú odeté do pestrofarebných šiat a príroda obdarúva človeka tým, čo dozrieva na poliach, či v záhradách.

  Práve mesiac OKTÓBER bol venovaný súťaži o „Naj triednu výstavku plodov jesene“. Do súťaže sa zapojili triedy: I. trieda, II. A, II. B, III. trieda, IV. A, IV. B, V. A, VI. A, VI. B, VII. A a VIII. trieda.

  Výstavky boli nápadité, avšak osobité. Niektoré boli vkusne naaranžované, iné dotvorené vlastnoručne vyrobenými výrobkami z plodov jesene. Každá však bola iná a tým jedinečná.

  Poďakovanie patrí žiakom z týchto tried ako aj triednym učiteľkám a všetkým tým, ktorí prispeli k vytvoreniu triednej výstavky.

   

  Vyhodnotenie súťaže:

  I. stupeň  

  1. miesto – II. B

  2. miesto – III. trieda  

  3. miesto – IV. B

   

  II. stupeň

  1. miesto – VII. A

  2. miesto – VI. A, VIII. trieda

  3. miesto – VI. B

   

  "Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie."

    Hans Christian Andersen

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Týždeň veľkého národovca Ľudovíta Štúra

  Veľké dielo Ľ. Štúra prezentovali žiaci našej ZŠ v spolupráci s pedagógmi počas dní od 21. do 27. októbra na hodinách slovenského jazyka, dejepisu a výtvarnej výchovy pri jeho významnom  jubileu - 200. výročí od narodenia v r. 1815 v Uhrovci.

  Svojimi aktivitami počas týždňa žiaci dokazovali svoje vedomosti, zručnosti a stali sa akýmisi propagátormi jeho diela. Nadšenie, zaujatosť, ochota - to všetko sa odrazilo na ich prácach, projektoch ale i v súťažiach.

  O diele Ľ. Štúra si vypočuli žiaci informácie aj prostredníctvom školského rozhlasu hneď v prvý deň, kde sa oboznámili aj s aktivitami, ktoré ich počas týždňa čakajú. Postupne,  v určené dni pracovali na projektoch a výtvarných prácach.

  Život a dielo Ľ. Štúra sme si pozreli aj prostredníctvom prezentácií Literárno-dramatického krúžku /odprezentovali: Alexandra Oláhová a Marek Kučák s hudobným doprovodom Mateja Kušpála/ a krúžku Slovenčina moje hobby /odprezentovali: Klára Kováčová a Timothy Ádám/, v rámci kultúrneho programu.

  Realizovali p. uč.: Mgr. J. Šajgalíková, Mgr. M. Fajčíková.

  Na pôde školy sme privítali v deň kultúrneho programu a vyhodnotení p. Jána Brloša - oblastného pracovníka MS vo V. Krtíši a predsedu MO MS v Hrušove, p. starostu obce Bušince p. Ing. Zoltána Végha, p. riad. Mgr. Pavla Kukučku a  p. Annu Brlošovú  vedúcu DFS Ragačinka z Hrušova a niekoľkých členov výboru MO MS v Bušinciach. Projekt sa realizoval za spolupráce MO MS, ZŠ s MŠ a OcÚ s finančnou podporou MS.

  Pán riaditeľ, Mgr. P. Kukučka,  p. uč. Mgr. M. Fajčíková a p. asistentka Mgr. E. Pallaiová  sa postarali o slávnostné odovzdávanie cien za jednotlivé súťaže a aktivity, ktorých bolo neúrekom.

  Vyhodnotenie aktivít na prvom stupni:  

   

  Najkrajšia záložka do knihy

  1. miesto: Monika Görčiová        

  2. miesto: Kristián Bercsényi

  3. miesto: Gabriel Görči

   

  Najlepší čitateľ v triede -  za ... triedu:

  • 1. trieda: Marcel Rácz, Bianka Ďurišová a Sofia Vámošová
  • 2.A: Nina Petrovičová, Leo Dívald
  • 2.B: Laura Vámošová, Jakub Strhár
  • 3. trieda: Daniel Ivan, Kristián Vámoš
  • 4.A: Matej Kušpál, Peter Baláž
  • 4.B: Dávid Huszka, Tibor Rácz 

   

  Tvorba plagátov autorov detských kníh s ilustráciami – spoločná práca tried: 2.A, 2.B, 3.trieda, 4.A, 4.B

  Realizovali p. uč.: Mgr. D. Fekiačová, Mgr. E. Šinková, Mgr. M. Danielová, Mgr. M. Valocková, Mgr. J. Šajgalíková.

  Vyhodnotenie aktivít na druhom stupni:

  Tvorba projektov /posterov/ so spoločným menovateľom - Štúrovci:

  • 5.A: spoločná práca
  • 6.A:
  1. miesto - Marco Dívald

  2. miesto - Adam Števka

  3. miesto - Nikolas Oláh

  • 6.B:
  1. miesto - Lucia Balážová

  2. miesto - Ronald Oláh

  3. miesto - Dušan Tóth

  • 7.A:
  1. miesto - Samuel Pallai

  2. miesto - Martina Huďanová

  3. miesto - Sofia Kováčová

  • 7.B:
  1. miesto - Július Baláž

  2. miesto - Gabriela Görčiová

  3. miesto - Frederika Farkašová

  • 9. trieda: žiaci pracovali po skupinách
  1. miesto - Viktória Vámošová, Natália Borecká, Lukáš Pivka, Jozef Makši, Alexandra Makšiová

  2. miesto - Viktória Mondoková, Klaudia Sabóová, Móric Apró, Zoltán Hegedüš

  3. miesto - Veronika Šarköziová, Lenka Kováčová, Alexandra Bablenová, Veronika Oláhová

   

  Kvíz žiakov 8. a 9. ročníka Čo vieš o Ľ. Štúrovi – súťaž prebiehala v trojčlenných družstvách:

  1. miesto: Timothy Ádám, Natália Záchenská, Zdena Görčiová - 8. ročník

  2. miesto: Andrea Tóthová, Alexandra Makšiová, Natália Borecká - 9. ročník

  3. miesto: Klára Kováčová, Marian Chlpoš, Patrícia Botošová - 8. ročník

   

  Tvorba básní pod názvom Zahrám sa na romantického básnika - súťažili žiaci 9. r.

  1. miesto: Natália Borecká

  2. miesto: Viktória Mondoková

  3. miesto: Klaudia Sabóová

  4. miesto: Andrea Tóthová

  5. miesto: Patrícia Petrovičová

  6. miesto: Jozef Makši

   

  Výtvarné spracovanie diela – Portréty štúrovcov:

  1. miesto: Gabriela Görčiová

  2. miesto: Frederika Oláhová

  3. miesto: Samuel Pallai

   

  V graffitoch boli dve ocenenia:

  1. miesto: Mário Botoš      

  2. miesto: Erik Berky

  Realizovali p. uč.: Mgr. M. Fajčíková, Mgr. A. Bizovová, Mgr. P. Kukučka,  Mgr. K. Bariaková

   

  V kultúrnom programe sa predstavili: v hre na keybord Klára Kováčová, Nina Húdeková  a Martin Ivan, v speve modernej piesne Vivien Oláhová. Žiaci 4.A - Martin Bariak  a Marek Kučák v hre  na  flaute. Brett Peter Oláh v sólo tanci a Adrian Olách, žiak 3. r. v prednese  prózy.

  DFS Konvalinka sa predstavila pásmom: Zahrajme sa na mlynára a rómsky súbor  Romano Jilo prezentoval svoj tradičný tanec. Po prvýkrát sme na našej škole mohli privítať malých heligonkárov z DFS Ragačinka z Hrušova. Predstavili sa nám v tradičnom ľudovom kroji zmesou ľudových piesní. Slovom  sprevádzal S. Pallai, hudobne zabezpečovali: Ing. J. Strhár, Mgr. X. Zólyomiová, Mgr. M. Valocková, T. Ádám a E. Ružinský. Foto zabezpečovali: Mgr. E. Pallaiová a Mgr. H. Boriková.

  Posledný deň našich aktivít vyvrcholil výstavkou prác žiakov vo vestibule OcÚ v Bušinciach.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim, žiakom, pedagógom, organizátorom za pomoc a spoluprácu!!!

  Mgr. Dana Strhárová

 • Deň výživy

  16. októbra sme si v škole pripomenuli DEŇ VÝŽIVY. V triedach prebehli výstavky a ochutnávky ovocia a zeleniny.

  Tretiaci si triednickú hodinu spríjemnili výrobou zdravých chuťoviek. Domáce maslo a syr priniesli Danko Ivan a Peťko Krahulec. Patrí im poďakovanie od všetkých spolužiakov. Z vlastnej výroby mali veľkú radosť.

   

  Mgr. Mária Danielová

 • Svetový deň mlieka

  V roku 2015 Svetový deň mlieka na školách pripadá na 30. september. Cieľom Svetového dňa je upozorniť na svetovej úrovni na pozitíva distribúcie mlieka a výrobkov z neho medzi školákmi.

  Veď mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretávame po narodení a sprevádza nás po celý život. 

  Práve tento deň bol venovaný aj na našej škole pitiu mlieka a konzumácií mliečnych výrobkov. Žiaci si v triedach pochutnali veľkým dúškom na dobrom mliečku, konzumácií jogurtov, či syrov.

  Projekty, ktoré žiaci vytvorili podčiarkli nenahraditeľnosť a nesmiernu dôležitosť mlieka, pretože ako zdroj mnohých živín je takmer dokonalou potravinou.

  Veľké „ďakujem“  patrí všetkým zainteresovaným.

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Deň jabĺk
  6. 10. 2015

  6. októbra sme si na našej škole pripomenuli SVETOVÝ DEŇ JABĹK.

  V tento deň nahradili deti sladkosti jabĺčkami. Z hromadného jedenia jabĺk mali najväčšiu radosť žiaci ročníkov 1 - 4. Tretiaci mali aj súťaž o najsladšie jabĺčko. Po ochutnávke vyhodnotili žiaci 3 najsladšie. Víťazmi sa stali: Danko Ivan, Lukáš Hegeduš a Lacko Bielik.

  Mgr. Mária Danielová

 • 1. účelové cvičenie

  Záverečné vyhodnotenie z  I. účelového cvičenia

   

  Miesto konania: ZŠ s MŠ Bušince

  Dátum konania: 2.10.2015

   

  Zodpovední učitelia: Mgr. Andrea Bizovová, Mgr. Ladislav Lavrík

   

  1. Riešenie  mimoriadnych situácií

  Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín  5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník. Žiaci na tomto stanovišti plnili úlohy týkajúce sa teoretickej časti. Téma bola evakuácia  do úkrytu ( t.j. školská šatňa ). Žiaci sa na stanovišti správali disciplinovane.

   

  2. Zdravotná príprava

  Žiaci mali na tomto stanovišti poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach ako napr. otvorená zlomenina dolnej končatiny, popáleniny, prvá pomoc pri bezvedomí, tepnové krvácanie, vykĺbenie ramena, prvá pomoc pri otravách. Dôraz sa kládol na polohovanie zraneného, ošetrenie, prenášanie na nosidlách, privolanie prvej pomoci a poskytovanie protišokových opatrení. Disciplína na tomto stanovišti bola dobrá.

   

  3. Výchova k bezpečnému správaniu

  Svoju rýchlosť si overili žiaci 5. – 6. ročníka ťahaním sa po lavičke. Disciplína všetkých bola dobrá. Žiaci 7. – 9. ročníka plnili úlohy skok cez lavičku a kačací krok.  Pri plnení úloh neboli problémy s disciplínou.

   

  4. Pohyb a pobyt v prírode

  Stanovište bolo rozdelené  na teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti  žiaci overili vedomosti z teoretickej časti z predchádzajúcich vedomostí : odhad vzdialenosti, určovanie azimutu, určovanie severu podľa prírody. V praktickej časti žiaci 5. -  6. ročníka mali zbaliť  spací vak a karimatku do obalu. Žiaci 7. – 9. ročníka mali postaviť stan podľa postupu.  Zvládli stavanie stanu takmer bez pomoci vyučujúceho. Disciplína žiakov na tomto stanovišti bola dobrá.

   

  5. Dopravná výchova

  Žiaci  si preverovali praktické vedomosti z dopravnej výchovy a riešili situáciu na cestách. Žiaci na danom stanovišti boli disciplinovaní, plnili úlohy zadané učiteľom.

   

  Mgr. Andrea Bizovová

 • Biela pastelka - zbierka
  25. 9. 2015

  O Bielej pastelke  

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. 14. ročník je pod záštitou hokejového reprezentanta Michala Handzuša. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

  Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  25. septembra 2015, teda v piatok sa zbierka uskutočnila aj na bušinskej škole. Žiaci sa o tejto zbierke dozvedeli prostredníctvom školského rozhlasu už deň vopred.

   Pán riaditeľ  Mgr. P. Kukučka oboznámil  žiakov o význame Bielej pastelky, ktorá je symbolom verejnej zbierky a pomáha nevidiacim vrátiť sa do života.

  Za pomoc pri realizovaní spomínanej zbierky na škole chcem úprimne poďakovať žiačkam 6.B triedy  (S. Kučákovej, L. Balážovej a Ch. Némethovej), ale aj všetkým tým, ktorí podporili túto zbierku a pomohli písať príbeh Bielej pastelky.

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • Slávnostné ukončenie šk. r. 2014/2015

  Dňa 30. júna riaditeľ ZŠ s MŠ Bušince Mgr. P. Kukučka slávnostne ukončil školský rok 2014/2015 príhovorom, v ktorom zhrnul úspechy aj neúspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnúť v tomto školskom roku.

  Vo svojom príhovore spomenul aj mená žiakov, ktorí na návrh svojich triednych učiteľom dostali pochvaly riaditeľom školy, ale aj žiakov, ktorí boli riaditeľom školy pokarhaní, kvôli porušovaniu školského poriadku. Z každej triedy vystúpil jeden žiak, ktorému bola udelená knižná odmena za rôzne zásluhy, ktoré dosiahol počas školského roka. Gratulujeme smiley!!!

  Potom sa k žiakom prihovoril aj starosta obce Bušince, Ing. Z. Végh, ktorý im poprial pekné prázdniny.

  V mene všetkých pedagógov našej školy prajem aj ja všetkým žiakom, ale aj ich rodičom príjemné prežitie letných prázdnin a v septembri začíname znova wink!!!

  Mgr. Helena Boriková

 • Rozlúčkový banket

  Dňa 29. júna sa v priestoroch školskej jedálne našej školy v popoludňajších hodinách uskutočnil rozlúčkový banket našich deviatakov.

  Deviataci pozvali učiteľov, ktorí ich učili počas ich štúdia na základnej škole. Školská jedáleň sa v tento deň zmenila na krásny priestor vyzdobený kvetmi, stuhami a pestrofarebnými balónmi.

  Program začal príchodom slávnostne oblečených žiakov na tóny pesničky Lúčenie. Potom nasledovali príhovory pani zástupkyni Mgr. D. Strhárovej, triedneho učiteľa Mgr. L. Lavríka a za rodičov sa prihovorila T. Ádámová.

  Deviataci nám učiteľom pripravili aj prekvapenie v podobe ružičiek a krátkych básničiek, ktoré nás naozaj každým slovom vystihovali. Po básničkách nasledoval učiteľský tanec a kultúrny program, ktorý pre nás naši deviataci pripravili.

  Počas banketu sme si mnohí z nás v hlavách pretáčali film, v hlavných úlohách s našimi deviatakmi, pričom, nám mnohým vypadla nejedna slzička. Hovorí sa, že keď niečo pekné končí vždy dúfame, že niečo krásne začína a preto prajem našim deviatakom, aby sa im v živote darilo a splnili sa im aj tie najtajnejšie sny.

  Mgr. Helena Boriková

 • Odmena pre najlepších

  Dňa 29. júna sa uskutočnil výlet pre najlepších žiakov našej školy na kúpalisko do Dolnej Strehovej.

  Žiaci našej školy zbierali počas celého školského roka body za rôzne súťaže, zberové aktivity a vystúpenia. Tieto body boli v júni spočítané a vznikol zoznam najšikovnejších žiakov, ktorí dostali šancu ísť sa vykúpať a oddýchnúť si na tri hodinky na kúpalisku Aquatermal Strehová.

  Žiaci sa vyšantili pod dozorom Mgr. Heleny Borikovej, Mgr. Kataríny Bariakovej, Mgr. Marty Fajčíkovej a Ing. Jaroslava Strhára.

  Aj napriek zamračenému počasiu sa žiaci poriadne vybláznili a užili si svoju cenu za ktorú ďakujú organizátorom tejto akcie.

  Mgr. Helena Boriková

  Zoznam žiakov s najväčším počtom bodov /vyhotovila Mgr. Erika Pallaiová/:

  P. č.

  Meno a priezvisko

  Trieda

  Body

  1.

  Samuel  Pallai

  6. A

  82,1

  2.

  Simona Lupová

  9. r.

  50,5

  3.

  Lenka Lupová

  9. r.

  43,3

  4.

  Gabriela Gőrčiová

  6. B

  35

  5.

  Dorotka Filkusová

  5. B

  32,5

  6.

  Jakub Strhár

  1. B

  31,5

  7.

  Marco Dívald

  5. A

  28,5

  8.

  Dominik Bača

  4. r.

  28

  9.

  Patrik Kušpál

  5. A

  27,9

  10.

  Brett Peter Oláh

  6. A

  27,5

  11.

  Simona Kováčová

  7. A

  27.5

  12.

  Mariela Krahulecová

  5. B

  27,5

  13.

  Kristína Šašváryová

  9. r.

  26

  14.

  Peter Krahulec

  2. r.

  25,5

  15.

  Adrián Olách

  2. r.

  25,5

  16.

  Katarína Čampová

  9. r.

  23,5

  17.

  Juraj Dobra

  2. r.

  23,1

  18.

  Marika Galambová

  5. A

  22,5

  19.

  Simona Sukupčáková

  3. B

  21,5

  20.

  Dávid Ivan Babka

  1. B

  21

  21.

  Martin Kučák

  9. r.

  19.5

  22.

  Adam Števka

  5. A

  19,5

  23.

  Nikolas Višniar

  8. r.

  19,5

  24.

  Alexandra Hermanová

  9. r.

  18,97

  25.

  Laura Vámošová

  1. B

  18,6

  26.

  Tomáš Kováč

  6. A

  18,5

  27.

  Laura Bačová

  9. r.

  18,5

  28.

  Monika Gőrčiová

  3. B

  18

  29.

  Viktória Vámošová

  8. r.

  18

  30.

  Lenka Kováčová

  8. r.

  17,5

  31.

  Gabriela Kováčová

  9. r.

  17,5

  32.

  Martin Ivan

  5. A.

  16,5

  33.

  Patrik Ďuriš

  3. B

  16

  34.

  Vivien Oláhová

  5. A

  16

  35.

  Július Baláž

  6. B

  16

  36

  Andrea Ostrihoňová

  9. r.

  16

  37.

  Gabriel  Gőrči

  3. B

  15,5

  38.

  Viktória Kováčová

  6. A

  15,5

  39.

  Veronika Oláhová

  8. r.

  15

  40.

  Timothy Ádám

  7. B

  15

  41.

  Erika Magerová

  9. r.

  15

  42.

  Katarína Kériová

  2. r.

  14,8

  43.

  Klára Kováčová

  7. A

  14,5

  44.

  Kristián Bercsényi

  3. A

  14,3

  45.

  Kristián Vámoš

  5. B

  14

  46.

  Natália Borecká

  8. r.

  13,57

  47.

  Lucia Balážová

  5. B

  13,5

  48.

  Tibor Rácz

  3. B

  13,5

  49.

  Erik Ružinský

  7. A

  13,5

  50.

  Kristína Tóthová

  5. A

  13,5

 • Zvieratá v nebezpečenstve

  Už ste si niekedy položili otázku koľko druhov zvierat vyhynulo a koľko druhov ešte vyhynie kvôli nám ľuďom, ak  sa budeme chovať bezohľadne? My sme si túto otázku položili spolu so žiakmi na hodinách anglického jazyka a spoločne sme vytvorili projekty na tému ANIMALS IN DANGER. Ešte pred storočím sa na Zemi rozprestierali veľké plochy nedotknutej divočiny. Živočíchy v nej prichádzali do styku s človekom iba zriedka, alebo vôbec. Medzi tým však došlo k znásobeniu ľudskej populácie, ktorá potrebuje energiu a suroviny. V súčasnosti je mimo priameho vplyvu človeka iba veľmi malá časť zemského povrchu.

  Projekty sme robili v ročníkoch 5.B, 6.B, 7.B, 8. a 9. ročníku. Každý ročník mal iné zadanie – v 5. a 6. ročníku sme sa venovali jednotlivým druhom ohrozeným zvierat, v 7. ročníku sme si ohrozené zvieratá rozdelili podľa toho, kde žijú (voda, krajina, obloha), v 8. ročníku sme spracovali problematiku, či pomáhajú zoologické záhrady týmto ohrozeným zvieratám a prečo sú vôbec zvieratá v ohrození a poslednom,  9. ročníku sme sa venovali všeobecne ohrozeným zvieratám.

  Vyhodnotenie projektov:

   

  5. ročník

   

  1. miesto

  -Oláh Ronald, Krahulecová Mariela

  -Filkusová Dorota, Kučáková Soňa, Balážová Lucia

  2. miesto

  -Gӧrčiová Alexandra, Oláhová Miroslava, Némethová Channel

  -Kováčová Sofia, Farkašová Irena

  3. miesto

  -Kováč Richard, Tóth Dušan

  6. ročník

  1. miesto

  -Gӧrčiová Gabriela, Kováč Ján

  -Farkašová Frederika

  2. miesto

  -Mitter Peter, Kováč Tomáš

  3. miesto

  -Andok Pavel, Galamb Róbert

  7. ročník

  1. miesto

  -Ádam Timothy, Chlpoš Marian, Vámoš Jozef

  2. miesto

  -Oláh Martin, Oláhová Vanesa, Huszár Marek, Mihaleje Ján

  3. miesto

  -Lekýrová Patrícia, Gӧrčiová Zdenka, Ladošová Laura, Kováčová Melinda

  8. ročník

  1. miesto

  -Kováč Pavol, Višniar Nikolas, Botoš Andrej, Gӧrčiová Kristína, Oláhová Brigita

  2. miesto

  -Gӧrči Nikolas, Hegedȕš Zoltán, Apró Móric, Oláhová Vanda Valentína

  9. ročník

  1. miesto

  -Botošová Vanesa, Kováčová Gabriela, Cudziš Matúš, Karpáty Ľudovít, Sabadoš Dávid

   

  Mgr. Ing. Kalmárová

 • Šikovné ručičky

  V rámci krúžku šikovných ručičiek sme sa učili aktívne využívať svoj voľný čas. Krúžok bol realizovaný jedenkrát týždenne, každý pondelok.

  Pri práci sme využívali kreatívnosť a fantáziu. Pozornosť sme venovali rôznym druhom techník cez strihanie, lepenie, maľovanie, atď. Pracovali sme s ľahko dostupným materiálom ako papier, textil, prírodný materiál.

  Na krúžku sme sa snažili rozvíjať jemnú motoriku, cit pre krásu, ale aj vedieť obdarovať svojich blízkych. Žiaci získavali kladný vzťah k ručným prácam a učili sa precítiť radosť z tvorivej práce.

  Dúfam, že s rovnakou radosťou ako tento školský rok sa budeme stretávať na našom krúžku aj budúci školský rok.

  Mgr. Ing. Kalmárová

 • 2. Účelové cvičenie

  Dňa 26. júna 2015 sa v areály školy ZŠ s MŠ Bušince uskutočnilo 2. účelové cvičenie pre žiakov 5. až 9. ročníka.

   

  Teoretická časť účelového cvičenia sa uskutočnila v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Bolo preberané učivo v zmysle platných učebných osnov učiva „Ochrana života a zdravia“ z daných tematických celkov: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, výchova k bezpečnému správaniu.

  Žiaci si svoje turistické zručnosti precvičili pri spoznávaní turistických značiek a športové výkony a presnosť si žiaci vyskúšali pri hode granátom.

   

  Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného plánu. Triedy mohli získať na jednotlivých stanovištiach max. 10 bodov /teória – 5 bodov a disciplína – 5 bodov/.

   

  Triedy súťažili medzi sebou v dvoch kategóriách /1. kategória – 5. a 6. ročník; 2. kategória – 7. až 9. ročník/ s nasledovnými výsledkami:

   

  Ø  1. kategória 

   

  Miesto

  Trieda

  Body

  1.

  VI.A

  66

  2.

  V.B

  65,5

  3.

  VI.B

  65

  4.

  V.A

  64

   

  Ø  2. kategória 

   

  Miesto

  Trieda

  Body

  1.

  VII.A

  66

  1.

  VIII.

  66

  1.

  IX.

  66

  2.

  VII.B

  62

   

  Prístup žiakov a spolupráca učiteľov bola veľmi dobrá, vďaka čomu bol splnený aj cieľ účelového cvičenia - prispieť k zvýšeniu telesnej zdatnosti žiakov, doplniť ich vedomostí, zručnosti a návyky z oblasti zdravia a života človeka. Účelovému cvičeniu prialo aj počasie a tak si žiaci aj dobre zašportovali a vychutnávali krásne slnečné počasie.

   Mgr. Helena Boriková

 • Pomôžme Sabinke

  Volá sa Sabinka Fajnorová, má 14 mesiacov a chcela by do svojho telíčka dostať väčšiu silu.

  Dievčatko je hypotonické /znížené napätie vo svaloch/, čo znamená, že všetko čo robí, je vďaka jej mamičke. Cvičí 3-krát denne vojtovu metódu a veľmi by jej pomohlo rehabilitovanie v zariadení, ktoré je súkromné a finančne náročné. 10-dňová liečba v zdravotnom zariadení Adeli Piešťany, kde Sabinke vedia pomôcť vychádza približne na 2000 EUR.

  Zatiaľ Sabinka žiaľ nevie sedieť ani chodiť, ale verí, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí jej pomôžu.

  Naša škôlka, ako aj základná škola v Bušinciach sa rozhodla pomôcť malej Sabinke zbieraním vrchnáčikov z pet fľiaš. Zbierajú sa aj vrchnáky od aviváže, kečupu, kávy v skle, ale aj vrchnáky z nápojov v tetrapakoch. Funguje to tak, že za vyzbieranie 1 tony vrchnáčikov dostane rodina malej Sabinky 200 EUR. Takže, aby sa vyzbieralo 4500 EUR na Sabinkine liečenie, treba vyzbierať približne 22 ton vrchnáčikov.

  Ak sa rozhodnete malej Sabinke pomôcť vyhľadajte pani učiteľku Borikovú a odovzdajte jej pozbierané vrchnáčiky. Za Vašu ochotu pomôcť Vám vopred ďakujem aj v mene malej Sabinky.

  Viac informácií o malej Sabinke získate na: www.pomozte-sabinke.weebly.com

  Mgr. Helena Boriková

 • Výlet do Bratislavy

  Dňa 12. júna sa na našej škole konal výlet do Bratislavy. Bol to celodenný výlet, kde sme mali možnosť spoznať naše hlavné mesto.

  Začali sme plavbou po Dunaji, kde sme chytali bronz a nechali sa ovievať príjemným letným vetríkom. Počas 50-minútovej panoramatickej plavby popod 4 bratislavské mosty sme získali nezvyčajný pohľad na Bratislavu z paluby vyhliadkovej lode. Vyhliadka začínala pohľadom na historickú časť Bratislavy, na jej nábrežie a Bratislavský hrad, pokračovala popod Most SNP a most Lafranconi, kde sa loď otočila. Na pravom brehu Dunaja upútal pozornosť Sad Janka Kráľa. Plavba pokračovala popod piaty most Apollo.

  Po plavbe nás vláčik Blaváčik previezol mestom, a milá sprievodkyňa nám až v troch jazykoch - v slovenčine, v nemčine a v angličtine - povedala o významných pamiatkach, takže sme si v praxi vyskúšali naše znalosti cudzieho jazyka. Z okna vláčika Blaváčika sme okrem iného videli historickú budovu SND, prvý bratislavský obchodný dom PRIOR, prvú výškovú budovu v Bratislave Manderlák, previezli sme sa námestím revolučných rokov 1989, videli sme jedinú zachovalú bránu stredovekého opevnenia, historické sídlo Slovenskej národnej rady, súčasné sídlo prezidenta SR, Bratislavský hrad a podhradie a sakrálnu dominantu Bratislavy Dóm sv. Martina. Našou ďalšou zastávkou, na ktorú nás priviezol vláčik, bol Bratislavský hrad a zastavili sme sa aj pred budovou parlamentu.

  Nevynechali sme ani ZOO, čo potešilo nielen tých najmenších. Videli sme veľmi veľa zvierat, ktoré žijú v tejto zoologickej záhrade.

  Potom sme mali príležitosť zastaviť sa v nákupnom centre BORY MALL, kde si každý z nás prišiel na svoje. Niektorí boli v kine, iní sa išli najesť alebo kúpiť niečo pekné pre seba a rodinných príslušníkov.

  Po nákupoch sme sa spokojný vydali na cestu domov. Bol to výlet plný zážitkov, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

  Lenka Lupová, Simona Lupová, Mgr. Helena Boriková

 • Deň najlepších priateľov

  Deň najlepších priateľov - 8. jún, je dňom oslavy pravého priateľstva.

  Počiatkom bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili spoločné chvíle a oslávili svoj vzťah.

  Svoje názory, úvahy a básne ku príležitosti DŇA NAJLEPŠÍCH PRIATEĽOV písomnou formou vyjadrili aj žiaci II. stupňa, konkrétne VI. A, VII. A a VIII. trieda.

  Nástenka na hlavnej chodbe školy je venovaná najvýstižnejším myšlienkam žiakov. Za pomoc pri realizácii spomínanej súťaže chcem úprimne poďakovať pani učiteľke Mgr. A. Bizovovej, ale predovšetkým  všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

  Vyhodnotenie súťaže:

  I. miesto

  Patrícia Botošová, VII. A

  II. miesto

  Tomáš Kováč, VI. A

  Natália Borecká, VIII. trieda

  III. miesto

  Klára Kováčová, VII. A

  Nikolas Višniar, VIII. trieda

   

  Najlepší priateľ...

  Osamelosť to je, keď máš veľa priateľov,

  no každý z nich má niekoho bližšieho než si ty.   

  Avšak niektorí priatelia sú ako anjeli,

  ktorí nám pomôžu, keď naše krídla zabudnú lietať.

  V živote prichádzajú okamihy,

  keď si človek uvedomí a zistí komu na nás záleží a komu nikdy nezáležalo a komu navždy bude záležať.

  Pre priateľov slzy sú niekedy vzácnejšie ako úsmev.

  Úsmev rozdávame skoro každému,

  ale plačeme len pre toho, na kom nám naozaj záleží...

  Patrícia Botošová, VII. A  

   

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • MDD

  Dňa 5. júna sa na našej škole uskutočnila oslava MDD. Na úvod nás privítal pán riaditeľ, Mgr. Pavel Kukučka a zablahoželal nám k MDD.

  V tento deň sme si pripomenuli aj Svetový deň bez tabaku v mojom podaní.

  Nasledoval kultúrny program žiakov školy - spev, rôzne tance a hra na hudobných nástrojoch /flauta, gitara/. Po krásnom programe šikovných žiakov školy, sme mohli sledovať vystúpenie šermiarov, ich súboje, dokonca sme si s nimi vyskúšali aj dobové tance.

  Neskôr sme sa zapojili do hádzania oštepom a vyskúšali sme si aj streľbu z luku na cieľ. Potom nás prekvapili policajti, ktorí sa venujú výcviku psíkov. Predviedli nám, čo všetko ich zverenci dokážu.

  Bol to fantastický slnečný deň plný zábavy a zážitkov.

  Kristína Šašváryová, IX. trieda