Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Dievčatá versus chlapci
  20. 11. 2014

  Dievčatá versus chlapci

  V rámci predmetu POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI sa žiaci 7. B triedy dohodli, že si zasúťažia, kto pripraví lepšie a chutnejšie jednohubky.

  Dievčatá vytvorili družstvo proti chlapcom. Všetci sa snažili, krájali rožky, natierali ich maslom, ozdobovali šunkou, salámou, klobáskou, paprikou a paradajkou. Po skončení práce nasledovala ochutnávka. Jednohubky boli výborné a veľmi pekne nachystané.

  Všetci boli víťazmi! Veď posúďte sami... :)

  PaedDr. Eva Cirbusová

 • Výtvarná súťaž
  18. 11. 2014

  Dňa 10. novembra 2014 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši konalo slávnostné vyhodnotenie  I. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2014“.

  Ľudovít Kubáni – Maliar Novohradu (5. máj 1855 - 4. máj 1912 Dolné Strháre) pochádzal zo slovenskej evanjelickej rodiny. Študoval na ev. lýceách v Banskej Štiavnici a Bratislave, farmáciu v Budapešti, krátko pôsobil ako lekárenský praktikant. Od r. 1881 študoval maľovanie na výtvarnej akadémii v Mníchove, potom žil v Dolných Strhároch. Počet jeho obrazov sa odhaduje na 800. Maľoval portréty, oltárne obrazy a žánrové obrázky z prostredia slovenskej časti Novohradu, okolia Zvolena, Ipľa a maďarskej pusty. K najobľúbenejším námetom maliara patrili kone.

  Podujatie na počesť tohto maliara sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš s finančnou podporou Mesta Veľký Krtíš a Matice slovenskej. 

  Do súťaže sa zapojilo 7 škôl z okresu Veľký Krtíš. ZŠ s MŠ Bušince prezentovala 6 výtvarných prác, z ktorých 4 boli ocenené.

  Ocenené boli  maľby portrétov  významných osobností:

  II. kategória, 1. miesto (portrét - Jozef Miloslav Hurban) – autor: Samuel Pallai, 6. A

  II. kategória,  2. miesto  (portrét - Jozef Škultéty) – autorka: Gabriela Gőrčiová, 6. B

  III. kategória, 1. miesto (portrét - Karol Kuzmány )– autorka: Simona Lupová, 9. ročník. 

  Ocenená maľba rodiny: II. kategória, 3. miesto – (maľba - Moja rodina) – autorka: Gabriela Gőrčiová, 6. B.

  Pre ocenených žiakov boli pripravené pekné a hodnotné ceny a samozrejme občerstvenie.

  Rozžiarené očká ocenených žiakov a príjemná atmosféra bola nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých prítomných.

  Za prípravu žiakov patrí veľká vďaka Mgr. Xénii Zólyomiovej, Mgr. Dane Strhárovej a Mgr. Kataríne Bariakovej.

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Svetový deň behu
  13. 11. 2014

  Beh a chôdza patria k najprirodzenejšiemu pohybu každého človeka a majú veľký význam pre naše zdravie. Behanie, či už rekreačné alebo kondičné, významne prospieva pohybovému, srdcovo-cievnemu i tráviacemu ústrojenstvu a teda patrí z hľadiska finančnej dostupnosti medzi najmenej náročné športy. Postačí k nemu len pevná vôľa a vhodná obuv a oblečenie.

  Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Preto sme si aj my na našej škole 13. 11. 2014 t. j. vo štvrtok tento deň pripomenuli (aj keď trochu neskôr), štafetovým behom okolo školy a jedálne. Bežalo sa postupne po triedach. Keď trieda obehla okolo školy a jedálne, následne odovzdala štafetu druhej, pripravenej triede. Beh pokračoval, až kým sa všetky triedy nevystriedali. Týmto sme si pripomenuli nielen tento deň, ale aj utužili svoje zdravie.

  Za pomoc a prípravu tejto akcie chcem poďakovať riaditeľstvu školy, pánovi učiteľovi Lavríkovi, všetkým pedagógom, ktorí sa do nej zapojili, žiakom 9. ročníka (Lenka Lupová, Jozef Jakubec, Martin Kučák, Ľudovít Karpáty, Matúš Cudziš a Martin Černický) za pomoc pri organizácii a samozrejme všetkým žiakom našej školy, ktorí sa do nej aktívne zapojili.

  Behu zdar!

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

 • HALOOWEEN PARTY vo VIII. triede
  29. 10. 2014

  Žiaci VIII. triedy našej školy sa rozhodli, že si v stredu 29.10.2014 pripomenú tak populárny americký HALLOWEEN diskotékou vo svojej triede.

  Už deň predtým boli prípravy tejto akcie v plnom prúde. Žiaci vyrábali rôzne ozdoby, s ktorými si skrášlili priestory svojej triedy. Poobede sa niektorí žiaci vybrali so mnou do obchodu nakúpiť občerstvenie - boli to hlavne nealkoholické nápoje, chipsy, tyčinky a sladkosti, ktoré skončili v košíku žiakov mojej triedy.

  Veľmi som sa potešila, že hlavne dievčatá nabrali odvahu a zmenili sa v tento deň na rôzne strašidelné postavičky, čím spestrili atmosféru celej akcie. Dôležitou súčasťou našej diskotéky bola aj hudba, o ktorú sa postarali naši chlapci, ktorí si svoj mixérsky pult ozdobili aj svietiacou diskoguľou.

  Žiaci sa zabavili, zatancovali si, porozprávali sa a dokonca si zahrali aj rôzne hry, ako napríklad stoličkový tanec. Po skončení našej party sme spoločna upratali celú triedu a rozišli sa na jesenné prázdniny.

  Dúfam, že sa počas tejto akcie prehĺbili priateľské vzťahy medzi žiakmi mojej triedy a že to nebola posledná akcia tohto typu, ktorú sme spolu zorganizovali.

  Ďakujem mojim žiakom za pomoc, disciplinovanosť a príjemnú atmosféru pri tejto akcii.

  Mgr. Helena Boriková

 • Medzinárodný deň školských knižníc
  27. 10. 2014

  "Knihy sú ľuďom to, čo krídla vtákom,” napísal Alexander Sergejevič  Puškin. Nie sú len zväzkami papiera s množstvom nezrozumiteľných výrokov z dávno minulých dôb, ale prinášajú pohľady ľudí a na ľudí, s ktorými sa môže čitateľ stretnúť zoči voči.

  Teším sa, že aj v dnešnej dobe masmédií a počítačov má kniha stále svoje miesto. Knihy hrajú v živote človeka dôležitú úlohu. Boli by sme tam, kde sme dnes, keby nás nemohla potešiť vtipná beletria, keby sme nemali prístup k vedomostiam a poznatkom ľudí žijúcich pred dávnymi vekmi, keby nás nemohli dojať city a slová básnikov? Knihy a slová v nich sa zachovávajú po celé veky.

  Na Slovensku, ale aj v okolí Veľkého Krtíša žili mnohí známi aj neznámi autori poézie aj prózy. Aj keď sú mnohé diela štýlom a jazykom vzdialené od dnešných, stále nestrácajú svoje kúzlo a majú mnoho čitateľov. Dúfam, že čoraz viac a viac ľudí prepadne kúzlu písaného slova.

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc /24.10.2014/ sa žiaci 5.A, 6.A, 7.A a 9. roč.  ZŠ Bušince zúčastnili vyučovania v školskej knižnici na hodine literárnej výchovy. Na úvod hodiny boli oboznámení od kedy sa tento deň pripomína, potom sme si urobili malý literárny kvíz na tému "literáti, národní buditelia a významné osobnosti kultúrneho života nášho regiónu". Následne po tejto akcii sme si spoločne a nahlas čítali vybrané úryvky z kníh od rôznych autorov. Žiakom sa takáto vyučovacia hodina páčila. Nedá mi nepripomenúť na záver malú perličku, a to, že žiaci 9. ročníka pri čítaní úryvku vyronili aj drobnú slzičku.

  Ak by sa rozšíril okruh čitateľov čo i len o jedného žiaka, má táto akcia zmysel. 

  "Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom."  

  Jan Amos Komenský

  Mgr. Andrea Bizovová  

 • Šikovník
  23. 10. 2014

  Na krúžku s názvom Šikovník druháčikovia vyrábali veľmi pekných ježkov.

  Pichliačiky vykladali tekvičnými semienkami.

  Práce sa im naozaj vydarili.

  Mgr. Mária Danielová

 • Návšteva HVEZDÁRNE
  22. 10. 2014

  22. októbra 36 žiakov 1. stupňa našej školy navštívilo HVEZDÁREŇ v Žiari nad Hronom.

  V Hviezdnej sále sledovali Uffove dobrodružstvá na Marse. Program približoval Slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. Potom nasledovala prednáška pod názvom Opis Slnečnej sústavy.

  Deti napriek nepriaznivému počasiu počas celej cesty sprevádzala dobrá nálada.

  Mgr. Mária Danielová

 • Svetový deň výživy
  16. 10. 2014

  Svetový deň výživy si žiaci 2. ročníka pripomenuli dňa 16. októbra nasledovnými aktivitami: výstavkou ovocia a zeleniny, maľbou jesenných stromov, výrobou postavičiek tekvičiarnikov, maľovaním omaľovániek a ochutnávkou ovocia a zeleniny.

  Najväčším zážitkom bola pre žiakov ochutnávka so zaviazanými očami, pričom mali uhádnuť o aký druh ovocia ide.

  Mgr. Mária Danielová

 • Plody jesene
  13. 10. 2014

  Chladnejšie zahmlené rána, opadané pestrofarebné listy nám naznačujú, že jedno zo štyroch ročných období prišlo a bude panovať počas nasledujúcich týždňov až do príchodu zimy.

  Toto ročné obdobie je typické zberom a uskladnením úrody. Žiaci 1.-4. ročníka pod vedením triednych učiteliek zhotovili vo svojich triedach jesennú výstavku ovocia a zeleniny pod názvom Plody jesene. Na hodinách prírodovedy a triednických hodinách hovorili o ovocí a zelenine, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie každého z nás a nemali by chýbať v našom každodennom jedálničku.

   

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí priniesli jabĺčka, mrkvičky, tekvičky, papričky ... a pomohli svojim pani učiteľkám pri zhotovení jesennej výstavky ovocia a zeleniny v priestoroch školy.

  Mgr. Alena Pokorná

 • Deň jabĺk
  6. 10. 2014

  Dňa 6. októbra 2014 sme si pripomenuli deň, ktorý bol venovaný ovociu, konkrétne jabĺčku.  Pastvou pre oči bolo hromadné jedenie tejto zdravej dobroty počas veľkej prestávky, kedy jablko nechýbalo v rukách žiakov našej školy.

  „Chutné a hlavne zdravé“  bolo heslo tohto dňa. Teší nás skutočnosť, že aspoň tento deň žiaci vymenili obľúbené sladkosti za chutné jabĺčka.

  Vydarenú akciu spestrili žiaci niektorých tried výtvarnými prácami, kde jablko hralo hlavnú úlohu. Za organizáciu „Dňa jabĺk“ patrí poďakovanie koordinátorke tejto akcie Mgr. Márii Danielovej a všetkým, ktorí sa do nej zapojili.

   

   

  Zaujímavosť na záver...

  Na svete existuje viac než 7000 odrôd jabĺk. Môžete tým pádom každý deň ochutnať inú odrodu a po dobu viac než 19 rokov nebudete jesť rovnakú odrodu 2x.

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Prvé účelové cvičenie
  3. 10. 2014

  Miesto konania: ZŠ s MŠ Bušince

  Dátum konania: 3. 10. 2014

  Priebeh: triedy + areál školy

  Zodpovední: Mgr. Katarína Bariaková

   Mgr. Soňa Filkusová

   

  Vyhodnotenie I. účelového cvičenia

  I. kategória

  II. kategória

  1. miesto: VI.A

  1. miesto: IX.

  2. miesto: V.B

  2. miesto: VIII.

  3. miesto: V.A

  3. miesto: VII.B

   

   

   

  1. Riešenie mimoriadnych situácií

         Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín 5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník. Žiaci na tomto stanovišti plnili úlohy týkajúce sa teoretickej časti. Téma bola evakuácia do úkrytu (t.j. školská šatňa). V niektorých ročníkoch sa vyskytli problémy s disciplínou žiakov, ktoré boli potrestané znížením počtu bodov z disciplíny.

  2. Zdravotná príprava

       Žiaci mali na tomto stanovišti poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach ako napr. otvorená zlomenina dolnej končatiny, popáleniny, prvá pomoc pri bezvedomí, tepnové krvácanie, vykĺbenie ramena, prvá pomoc pri otravách. Dôraz sa kládol na polohovanie zraneného, ošetrenie, prenášanie na nosidlách, privolanie prvej pomoci a poskytovanie protišokových opatrení. Až na niektoré nedostatky (zachovanie sterility, polohovanie), si žiaci obhájili svoje znalosti z predchádzajúcej teórie. V niektorých ročníkoch sa vyskytli problémy s disciplínou žiakov, ktoré boli potrestané znížením počtu bodov z disciplíny.

  3. Výchova k bezpečnému správaniu

        Svoju rýchlosť si overili žiaci 5. – 6. ročníka ťahaním sa po lavičke. Disciplína všetkých bola dobrá. Žiaci 7. – 9. ročníka plnili úlohy skok cez lavičku a kačací krok. Pri plnení úloh neboli problémy s disciplínou.

  4. Pohyb a pobyt v prírode

        Žiaci si overili vedomosti ohľadom určovania severu podľa prírody, odhad vzdialenosti, určovanie azimutu. Disciplína žiakov bola dobrá.

  5. Turistika

        Žiaci jednotlivých ročníkov mali určiť zadané turistické značky a vytvoriť ohniská podľa obrazovej predlohy. Disciplína bola priemerná.

  6. Dopravná výchova

       Žiaci si preverovali praktické vedomosti z dopravnej výchovy a riešili situáciu na cestách. Žiaci boli disciplinovaní, plnili úlohy zadané učiteľom.

  7. Hod granátom

        Žiaci si skúsili hod granátom na cieľ. Žiaci boli disciplinovaní.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Svetový deň mlieka na školách
  2. 10. 2014

  Svetový deň mlieka na školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Poukázať na význam mlieka a zdôrazniť jeho nutričné vlastnosti vo výžive človeka.

  Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom a upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách.

  Aj žiaci z bušinskej školy si dôležitosť pitia mlieka pripomenuli. Do aktivít venovaným tomuto dňu sa zapojili žiaci, ale aj učitelia. Pili mliečko nielen v školskej jedálni, ale aj v triedach, niektorí si  pochutnali aj na mliečnych výrobkoch. Triednymi plagátmi len podčiarkli význam tohto dňa.

  Teda veľké „ďakujem“ patrí všetkým žiakom, ktorí sa do pitia mliečka zapojili, ale aj pedagógom, vedeniu školy, vedúcemu školskej jedálne a kuchárkam za ich ústretovosť a pomoc.

  „Objaviť chuť mlieka a urobiť niečo pre svoje zdravie nemá byť povinnosťou, ale samozrejmosťou, nielen jeden deň v roku, ale každý všedný deň..“

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Európsky Deň Jazykov
  26. 9. 2014

  26. septembra sa z iniciatívy Rady Európy každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

  S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

  Aj na našej škole sme si v piatok 26. septembra pripomenuli tento deň na hodinách cudzích jazykov so žiakmi 8. a 9. ročníka. Na týchto hodinách prebiehalo projektové vyučovanie, ktoré pripravili pani učiteľky Bariaková, Boriková a Kalmárová, ktoré sa snažili oživiť vyučovanie rôznymi úlohami, ktoré mali žiaci riešiť a tak si pripomenúť, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky.

  Pani učiteľka Boriková pripravila pre žiakov krátku prezentáciu, ktorá im priblížila základné informácie o tomto dni. Potom sa žiaci rozdelili do skupín a každá skupina sa vybrala plniť niektorú z troch úloh: jazykový quiz /Boriková/, doplňovačky /Kalmárová/, tvorba plagátu /Bariaková/. Žiakom sa jednotlivé úlohy veľmi páčili a na záver vytvorili spoločne plagát, ktorý doplnili rôznymi obrázkami predmetov, ktoré pomenovali v rôznych európskych jazykoch. Súčasťou plagátu bolo správne zoradenie slov do krásnej myšlienky: Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom! v troch jazykoch /slovensky, anglicky, nemecky/.

  Za naozaj dobrú atmosféru a dobrú organizáciu ďakujem svojim kolegyniam Katke a Janke a žiakom ďakujem za disciplinovanosť a kreativitu pri plnení jednotlivých úloh.

  Mgr. Helena Boriková